HomeViestejäShekina Rose28.3.2011 - Maanmuutosten kiihtyminen

28.3.2011 - Maanmuutosten kiihtyminen

MAANMUUTOSTEN KIIHTYMINEN

Sinistä sädettä kanavoinut Shekina Rose (www.shakinaspeaks.com )
28.3.2011
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Kristallikehokoodienne aktivoiminen - mitä voitte tehdä

Kalliit ja pyhät valon ja rakkauden sisaremme ja veljemme, olemme yhtä kanssanne ja ylistämme hämmästyttävää jumaluuttanne, kun te ja maailmanne käytte läpi lisää maanmuutoksia. Ylläpitäkää korkeinta myötätuntoa ja jumaluutta toisille, koska kaikkiin vaikuttaa tämä evoluutiomatkanne seuraava vaihe. Jokainen teistä on kallisarvoinen ja jokaisella teistä on rooli esitettävänä valon jumalaisessa suunnitelmassa riippumaatta siitä, miltä näyttää. Korkeampi jumaluutenne on sopusoinnussa ykseyden yhtenäistietoisuuden kanssa ja voitte harmonisoitua tähän korkeampaan totuuteen, mikä saa suvereenin jumalvoiman varmistamaan, että korkein jumalainen suunnitelma ylittää kaiken. Tästä tulee pyhän muinaisen teknologian paljastettu työkalu, mitä kerran käytitte ja mikä voimaannuttaa ihmiskunnan.

Olette kulkeneet evoluution fotoniportin läpi, koska asutte nyt uudessa valokoodauksessa. 33.

Galaksin keskus on sykkinyt valtavan energiamäärän universumiin, missä Gaia kulkee näillä kosmisilla voimilla jumalaisessa harmoniassa uuden elämänsyklin kanssa. 33-13-333. Kun Gaia virittyy galaktisen keskukseen, nämä kosmiset voimat kiihdyttävät myös kristallivalokehonne koodeja. Kristallivalokehonne on parannettu kulkuneuvo, mikä tuo teidät kultaiseen valoaikaan kera suuremman pääsyn universaaliin jumalvoimaanne. 33

Mitä on tulossa - 12:12 harmonisoituu 13-33-333:n kanssa

Maaliskuun lopun, huhtikuun ja koko loppuvuoden aikana on merkittäviä planeetta-asetelmia. Nämä kosmiset sähköiset voimat saavat aikaan aaltovaikutuksen taivaankappaleista, mikä luo nollapistemuutoksen. Nämä planeetta-asetelmat tuovat maanmuutoksia ja dramaattisia muutoksia auringon aktiivisuudessa, mikä kiihdyttää kristallivalokehoanne, jotta heräisitte lisääntyneeseen jumalaiseen lähdeharmoniaan näiden merkittävien kosmisten taivaallisten voimien kanssa. 444

Kristallivalokehonne kiihtyminen 44

Erityisesti monet teistä ultraherkistä sinisistä säteistä, valonkantajista ja maan vartijoista olette erityisesti tunteneet sen fotoniulottuvuusportin, minkä läpi juuri olette menneet. Fyysinen kehonne tunsi tämän haluna nukkua päivätolkulla, pahoinvointina, ahdistuksena ja epävakautena. Kaksi viikkoa ennen Japanin järistystä monet teistä eivät halunneet mennä ulos ja halusitte jäädä kotiin. Osa kokemustanne oli tuntea nämä ilmakehän astraali- ja kollektiivitietoisuuden voimistuneet energiavaltaväylät maan päällä. Tietäkää, että intuitiiviset tunteenne ovat korvaamaton työkalu suojaamaan teitä altistumiselta energioille, joiden kohtaaminen ei ehkä ole korkeimmaksi parhaaksenne. (55, arkkienkeli Mikaelin suojelun voimanumero)

Pimeät energiat ja negatiivisuuden energiaväylät ovat lähdössä

Tämä planeetta-asetelma rikkoi matriisin, mikä piti paikoillaan negatiivista energiaa, pimeiden energioiden edelleen viipyillessä DNA-kehossa ja tietoisuudessa. Tätä uusi 2012-jakso on - sen puhdistamista, oivaltamista ja paljastamista, mikä on heikentänyt jumalaista täysivaltaisuuttanne. Sillä polustanne on nyt tulossa uusi ja todellinen ydinolemuksenne, mikä on harmoniassa korkeampaan tapaan olla ihminen ykseyden yhtenäisessä liitossa, valossa ja rakkaudessa. Te ja maailmanne olette jättämässä ja päästämässä irti siitä, mikä on heikentänyt aitoa valopolkuanne. 55

Olette enkeli-ihmisshamaani, joka työskentelee elämän deevojen ja arkkienkelien kanssa - mitä voitte tehdä

Olette enkeli-ihmisshamaani ja kannatte korkeampia valotaajuuksia ja olette hyvin virittyneet Gaiaan, luontoon ja kosmoksen rytmeihin. Kun muistatte, miten olla korkeammassa ilmaisumuodossa enkeli-ihmisenä, maanmuutokset tuntuvat ehkä enemmän fyysisessä kehossanne. Kun maamuutoksia tapahtuu, menkää pyhään intuitiiviseen opastukseenne ja sielunne empaattiseen ääneen. Katsokaa, mikä on oikein teille henkilökohtaisesti ja mitä voitte tehdä enkelisuojelijana, maanhoitajana. Sen rinnalla kun kutsutte apua korkeammista ulottuvuuksista, ylösnousseilta mestareilta ja enkeliltä, muistakaa parantavat deevat, keinut ja elementaalit, maan, Panin deevat, ja työskenteleminen elementtien, myös ns. neljän suunnan ja "elämän arkkienkelien" kanssa.

Enkelisuojelijoiden, maanhoitajien kutsuminen

Teitä saatetaan kutsua yhdessä tekemään tiettyjä toimia, jotka auttavat teitä ja maata - laittamaan tiettyjä kristalleja ja tavaroita tiettyiin paikkoihin maan päällä ja kotonanne, jotka ohjaavat, suuntaavat ja tasapainottavat energioita. Teitä saatetaan opastaa rukoilemaan ja koskettamaan maata tietyissä paikoissa. Saatatte tuntea ohjausta valita toinen tie määränpäähänne tai odottaa, kunnes energia on jumalaisessa harmoniassa kanssanne, jotta olette täydellisen harmonisessa virtauksessa universumin kanssa. Kyse on aina pyhästä vaihdosta Gaian ja jumaluuden kanssa ja se vahvistaa intuitiivista tietämistänne.

Huhtikuun energiat 333, vesi hallitsee

Taivaankappaleet joita hallitsee vesi, tulevat asetelmiin huhtikuussa ja pitkin loppuvuotta, jolloin vesi on vaikuttava, ylittävä jumaluus kaikissa muodoissa. Teissä sinisissä säteissä on kaikin tavoin kyse vedestä, tunteista, tuntemuksista, pyhästä feminiinisyydestä ja parantamisesta. Nämä ovat aikoja, jolloin voitte harmonisoitua veden arkkienkelin ja luomisen sinisen säteen voimaelementtiinne - alkemiaa, parantumista, puhdistumista ja ihmeitä varten kehossanne ja maailmassanne.

Kunnioittakaa ja arvostakaa vettä ja näette, miten elämän arkkienkeli kommunikoi ja haluaa palvella teitä. Paras menetelmä auttaa vettä palautumaan pyhiksi eläviksi elämän vesiksi, kuten jotkut nimittävät uudelleenjärjestettyä vettä, on rakastaa ja kunnioittaa aikomuksilla, korkealla äänitaajuudella tai pyhillä harmonioilla käyttäen luontoa, pyhää geometriaa, kristalleja - kaikki tehtynä välittävällä kunnioituksella.

Maanmuutosten, luonnon ja ihmisen aikaansaamien katastrofien kiihtyminen - mitä voitte tehdä

Hankkikaa maapallo ja pitäkää sitä käsienne välissä.

Sanokaa: "Tulen rauhan ja rakkauden paikasta pyhimmässä vilpittömyydessä. Ykseyden, korkeimman rakkauden ja valon jumalaisen suunnitelman yhtenäisyysliitossa pyydän suotuisinta ja rakastavinta lopputulosta Elohimin armon kautta maapallolle, ihmiskunnalle ja koko elämälle (tähän sisältyvät kaikki eläimet, hyönteiset, vesi, ilma, kasvit, deevat).

"Rakastan teitä, maata, sisariani, veljiäni ja kaikkea elämää. Kiitän teitä pyhästä palveluksestanne. Kaikki on täysin jumalaisessa järjestyksessä."

Lisävaihtoehto: Tässä voitte virittyä luomisen kristallioktaavin pyhien äänien valokieleen. Pitkää maapalloa yhdellä kädellä ja nostakaa vasen kätenne korkealle kohti taivasta ja sallikaa pyhän äänen tulla lävitsenne korkeimmasta lähteestä maahan. Kun näitä pyhiä ääniä tulee, tuokaa kätenne alas maapallolle ohjaamaan taajuuksia maahan ja itseenne.

Valokieli, luomisen pyhät oktaavit joita tieteenne on kutsunut muinaisiksi Solfeggio-taajuuksiksi, tuovat syvällistä transformaatiota ja tuonpuoleisuutta.

Valokieli, luomisen pyhät oktaavit, ovat vielä pyhempiä kuin, mitä tieteenne on tunnistanut niiden olevan muinaisena Solfeggiona. Te siniset säteet ja monet valonkantajat olette virittyneet näihin taajuuksiin niiden tuomiseksi maahan.

Näiden rukousten tekeminen on myös erittäin parantavaa maalliselle kehollenne. Niillä on virittävä vaikutus, mikä voimaannuttaa kristallivalokoodeja ja ankkuroi Shekina-armoa Kristus-kehoonne.

Erityispaikkaan, kuten Japani

Laittakaa kätenne Japanin päälle ja olkaa korkeimman jumalaisen energian kanava sanoen: "Tulen rauhan, rakkauden ja valon korkeimman jumalaisen suunnitelman paikasta."

Auttamaan maan veljiänne ja sisarianne

Silloin kun maasisarenne ja -veljenne kohtaavat haasteita ja mullistuksia, voitte olla jumalaisen äiti- ja isäolemuksen järjestäjiä. Käyttäkää maapalloa tarvittavalle alueelle sanoen: "Isä Äiti Jumalan jumalaisesta olemuksesta sisälläni, ilman sotkeutumista, olette turvassa, teistä huolehditaan ja teitä rakastetaan. Kaikki on hyvin jumalaisessa suunnitelmassa."

Sanokaa tämä muutaman kerran sydämestänne, ikään kuin lohduttaisitte lasta, joka pelkää. Muistakaa, miten ollessanne lapsi joku aikuinen tuli luoksenne noiden rakastavien ja yksinkertaisten sanojen kera, jotka saivat teidät tuntemaan turvaa ja parantumista.

Katsokaa, miltä teistä tuntuu tehtyänne tämän, miten se voimaannuttaa teitä. Tietäkää, että se on todellista ja vaikuttaa Gaiaan ja ihmiskuntaan korkeimmassa jumalaisessa suunnitelmassa ja ankkuroi Shekinan äitiparannustaajuutta.

Jos teillä ei ole maapalloa, voitte käyttää karttaa tai ylläpitää aikomusta maapallolle.

Suosittelemme, että teette tämän harjoituksen päivittäin, kerran viikossa tai silloin kun tunnutte olevan vireessä tekemään sen. Tämä harjoitus auttaa lievittämään stressiä maassa ja kehossanne vuoden 2012 ja 2013 tulevissa muutoksissa.

Kehonne empaattisuuteen ja intuitioon luottaminen on erittäin tärkeää - se on jumalaista voimaanne!

Kehonne empaattisuuteen ja intuitioon luottaminen ja toimiminen ydinkeskuksestanne on erittäin tärkeää, kun energiat ja tapahtumat jatkavat muuttumista ja transformoitumista joskus hyvin odottamattomasti ja radikaalisti. Te siniset säteet ja valonkantajat, käyttäkää sielukielenne luontaisia lahjoja voimaantuaksenne, kuten teille on korostettu.

Haluamme vakuuttaa teille, että kaikki on jumalaisessa suunnitelmassa. Ette voi mennä loogiseen mieleenne tai egoonne yrittämään asioiden tajuamista, kun olette vaihtaneet asumaan korkeampaan asetelmaan. Menkää Kristus-kehoonne ja Kristus-mielenne johtaa teidät aina rauhaan ja oikeaan toimintaan. Rauhasta tuotte rauhaa. Pääsette siihen pyhän jumalaisen feminiinisyyden, Shekinan empatian, myötätunnon, rakkauden ja hoivan kautta, ja niin tekemällä ankkuroitte Shekina-energiaa maahan. Olemme kaikki kanssanne. Kaikki on siunattua ja jumalaisessa järjestyksessä!

1663

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >