HomeViestejäShekina Rose27.5.2011 - Uuden maapallon ja enkeli-ihmisen 2012-ylösnousemuksen nopeutumismerkkejä

27.5.2011 - Uuden maapallon ja enkeli-ihmisen 2012-ylösnousemuksen nopeutumismerkkejä

UUDEN MAAPALLON JA ENKELI-IHMISEN 2012-YLÖSNOUSEMUKSEN NOPEUTUMISMERKKEJÄ

Sinistä sädettä kanavoinut Shekina Rose (www.shekinaspeaks.com )
27.5.2011
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Sinisen säteen olennot ovat erittäin herkkä ja empaattinen sieluryhmä kuten indigot ja nämä tulivat monilta eri ylösnousseilta planeetoilta ja monista valoulottuvuuksista valaisemaan ihmiskunnan geenikoodia ja nostamaan Jumalatietoisuutta Gaialla. (Katso sivuiltamme, oletko sininen säde)

Shekina joka on hepreankielellä sana "valokieli", on Sinisen säteen mentori. Shekina on pyhän feminiinisyyden kadotettu puoli luomisesta, mikä on Jumalan ruumiillistuma, ylösnousemusprosessi. Sininen säde on kaikkien sinisten säteiden korkeimman puolen sieluryhmätietoisuus. Yhdessä annamme teille näitä lähetyksiä.

************

Tähän kanavointiin upotetut lukusarjat henki on antanut Shekina Roselle aktivoimaan tätä lähetystä. (Lisäinformaatiota uusista maakoodeista englanniksi: spiritlibrary.com/shekina-rose-blue-ray/13-33-333-number-sequences-new-earth-codes)

Olette lähtemässä 3D-todellisuudesta ja -olemassaolosta, mikä rajoitti jumalaista ilmaisuanne ja pyhää täysivaltaisuuttanne, ollaksenne täysin pyhässä liitossa universumin kanssa. Luomisen mestarivalonkantajat, siniset säteet, te olette tuomassa täydelliseen harmoniaan kaikki ylösnousseet osanne monista valaistuneista ulottuvuuksista ja planeettajärjestelmistä luodaksenne eheyttä ja jumalaista voimaa elämäänne ja maailmaanne. Teillä on ihmeiden aika käsillä!

Sisäisiä valokoodejanne on nopeuttanut kosminen linjautuminen, mikä aktivoi muinaisia pyhiä teknologioita ja asettaa teidät energeettiseen tilaan vuosien 2012 ja 2013 henkistä evoluutiovihkimystänne varten. Teitä tukee merkittävä universaali planeetta-asetelma, mitä kukaan parhaillaan maan päällä elävä ei ole koskaan ennen kokenut. 13

Polku kulkee Jumaläidin shekina-taajuuden ja pyhän sydämen kautta, mikä resonoi kristallimaapallon Kristus-verkon läpi. Te olette luomisvalon kosmisessa yksinäänisyydessä jo luoneet tämän Kristus-sydänverkon Gaian kanssa uutta maapalloa ja enkeli-ihmistä varten. 11:11 12:12 = 13 - 33 333

Vanhan maailman jättäminen - 3D:n loppu

Eivät kaikki olennot valitse olla siinä korkeamman taajuuden ulottuvuudessa, mikä synnyttää uuden maapallon. On tärkeää tietää, että jokaisella olennolla on oikeus ja häntä kunnioitetaan tekemästään valinnasta. Energiakehonne ylösnousemuksen puhdistamisprosessi on aktivoinut korkeamman ruumiillistuman ydinolemuksestanne, DNA:nne jumalaisen alkuperäisen suunnitelman. Resonoitte nyt korkeammalla värähtelytaajuudella, mikä ei ehkä ole yhteensopiva ammattinne, kumppaninne, perheenne, ystävienne, ryhmienne, paikkanne ja instituutioidenne kanssa. 444

Lähdette vanhasta maailmasta eikä se ole aina hienovaraista, kun teidät leikataan hetkessä irti olosuhteista, joiden osa olitte. Perhe ja ystävät voivat suuttua ja useimmiten se johtuu siitä, että he tuntevat korkeamman energian uhkaavan heitä, mitä he eivät pysty ilmaisemaan sanoin. Jumaluusaalto joka tulee täysivaltaisesta itsestänne, ilmestyy tukemaan teitä, kun kehonne ja olemuksenne ei pysty sietämään matalampia energioita ja negatiivista käyttäytymistä tai kohtelua.

Kehonne ei siedä matalampia energioita ja negatiivista käyttäytymistä - 55

Kehonne voi protestoida siinä, missä ennen pystyitte toimimaan, kuin kaikki olisi ok. Nyt se huutaa "ei enää" ja puhutte ja toimitte korkeammasta totuudesta ettekä ole tilanteissa, jotka vievät pois voimanne. Näette tätä tapahtuvan enemmän maailmassanne ja läheisissä suhteissanne.

Erityishuomautus sinisille säteille ja erittäin herkille ja empaattisille valonkantajille: teillä on ollut taipumuksena sulkeutua energeettisesti, silloin kun tunsitte energian uhkaavan tai pakahduttavan. Tällä voi olla suora vaikutus immuunijärjestelmänne ja se voi ilmetä pudotuksena energiassanne, väsymyksenä, levottomuutena tai aivojen sumuisuutena. Tämä taipumus on muuttumassa, kun koette nyt harmonisoitumisen kosmoksen, pyhän sukulinjanne ja korkeamman immuniteetin kanssa. Siinä missä kerran olitte ilman ääntä ja hiljaa sisäisessä maailmassanne tekemässä pyhää luomistyötä, astutte nyt pyhään täysivaltaiseen voimaan. Valostanne on tulossa kirkkaampi, voimakkaampi ja huomattavampi ja Jumalan taajuusresonanssinne on enemmän vireessä luomisen kosmisen tuen kanssa.

Väärinkäsityksiä ylösnousemuksesta ja vuodesta 2012 - "Teimmekö väärän käännöksen?"

Ylösnousemuspolullanne voi olla aikoja, jolloin mietitte, teittekö jotain väärin ja miten saavuitte tiettyyn matkanne paikkaan. Teillä on ehkä ollut havaintoja ja ajatuksia, että elämänne näyttäisi fyysisesti täydelliseltä. Kotinne säleaidan takaa ja täysin vakaasta ja turvallisesta elämästänne katsoisitte ulos verhojen välistä, kun kaikki mullistukset asettuisivat eivätkä koskaan koskettaisi teitä, kun tuntisitte vain rakkautta ja valoa.

Jos olet omistanut elämäsi valolle ja olet sininen säde, muodonmuuttaja Gaia-jumalattaren kautta, niin luultavimmin ylösnousemus saattaa sinut sielusi pimeän yön syvyyksiin. Tämä saattaa tapahtua myös pari kertaa, kun kurkotat kohti syvän sielutason puhdistumista, mikä koskettaa melkein kaikkia olemuksesi osia. Todellisuutesi syvällinen transformoituminen sielusi aidosta ydinolemuksesta tuo heräämisen pyhyyteen ja myötätuntoon kaikkea elämää kohtaan ja ennenkokematonta selkeyttä. Olet jumalaisen valon ja rakkauden polulla, mikä transformoi negatiivisuuden kehosi soluista. Tämä sisäinen tarkoitus sisälläsi on opastanut kuoriutumistasi enkeli-ihmiseksi uuden maapallon paljastamista varten. 333

Vanhan maailma havaintotapaa pysymisestä yhdessä paikassa ja aineellisen omaisuuden keräämisestä pidettiin perimmäisenä vaurautena ja vakautena. Vaikka teillä voi olla aineellista omaisuutta ja mukavuutta ylösnousemuspolullanne, tämä ei ole vaurautta tai vakautta, kuten näette maailmassanne. Uudella maapallolla ankkuroidutte täysivaltaiseen itseenne, pyhään yhteyteen jumalaisen rakkauden, valon, voiman ja loiston kanssa. Tämä voittaa kaikki havaintotavat, joita teillä on ollut, jolloin voitte nousta yläpuolelle ja nähdä kaiken kaaoksen tai hämmennyksen yli - universumi on komennossanne.

Uuden ihmiskunnan 2012-ylösnousemuksen nopeutumismerkkejä - elämän tarkastelua eläessä

Elämän tarkastelu eläessä tulee, silloin kun olette saavuttaneet merkittävän tietoisuustason kokeaksenne ydinsieluolemuksenne korkeamman valelun. Tämä on tähtiolemuksenne, ylösnousseen itsenne aktivointi, Jumala-DNA ihmismuodossa. Se on ikään kuin monien elämien elämistä nykyelämässä eikä teidän tarvitse kuolla ja syntyä uudestaan, kun teette sitä jatkuvasti ja kiihtyneellä tahdilla, mikä ylittää ajan ja paikan. Elämäntarkastelunne tulee näyttämään teille, että kenties olette kiihdyttäneet niin kovasti, että te ette ole huomanneet suurta edistymistänne ja sitä, kuka olette nyt. Menneitä tapahtumia ja muistoja tuodaan teille, mutta ne eivät enää "laukaise" teitä - traumakentät on parannettu. Tämä on näyttämään teille, että ylösnousette ja kehitytte korkeampaan jumalaiseen olotilaan.

Vaihdokkaat ja uusi tähtisyntymä

Voitte ylösnousemuksessanne kokea niin valtavia latauksia sielumatriisinne korkeammista ulottuvuuskentistä, että saatatte tuntea itsenne uudeksi olennoksi tai vaihdokkaaksi. Ylösnousseiden osienne sielupunos pystyy nyt yhdistymään kanssanne ja luo laajentuneen tietoisuuden ja korkeamman ruumiillistuneen taajuuden ylläpitämään Jumalitsenne jumalaista ilmaisumuotoa.

Laajentuneet ylösnousseet osanne tuovat korkeampaa tietoa, viisautta, sielu- ja henkilahjoja, parannus- ja psyykkisten kykyjenne laajentumista ja aktivoi energiakeskuksia kehossanne ja energiakentässänne, mikä tukee teitä.

Planeetta-asetelmat ja eläminen unitilassa

Planeetta-asetelmien, uuden ja täyden kuun, päivänseisausten ja -tasausten aikana voitte tuntea, että olette unitilassa päivän tai kaksi. Saatatte olla myös verkkainen, teillä on vaikeuksia liikkua - ikään kuin tiheyden läpi - ettekä pysty heräämään. Nämä ovat siirtymäjaksoja, jotka ovat eräänlaisessa aika-avaruuden tyhjyysulottuvuudessa ja silti elätte elämäänne ja teillä on voimakas yhteys lähteeseen. Menkää energiavirran ja rytmien mukana parhaan kykynne mukaan, hidastakaa ja nauttikaa olemisesta havahtuneessa unessa.

Jumalaisen rakkauden ylösnoussut eläminen

Alatte tuntea, että haluatte ennen kaikkea selkeyttä sielustanne, aidosta täydestä ilmaisustanne, mikä on jumalainen rakkaus, ja kaikki on ollut korkeamman sydämenne "metkuja" teidän saamiseksi siihen - universumin perimmäiseen jumalaiseen voimaan ja loistoon. Koko elämä ja Jumala on palvellut teitä tuoden sen, mitä oikeasti halusitte. Tästä paikasta mitä monet teistä jo kokevat, nautitte elämän ja hengen korkeammasta kokemuksesta. Minne tahansa menette ja missä tahansa olette, jumalainen rauhan harmonia kohtaa teidät ja sanoo: "Tätä sinä olet". Tämä rauha josta puhumme, on totuus sielustanne ja hengestänne. Se on rauhan tuolla puolen - se on jumalaista iloa, mikä sisältää kaiken elämän, universumin ja kosmoksen yhdessä, ja tätä te olette! 333

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >