HomeViestejäShekina Rose21.1.2011 - Vuosi 2011: Ennustuksia, ylösnousemusoireita

21.1.2011 - Vuosi 2011: Ennustuksia, ylösnousemusoireita

VUOSI 2011: ENNUSTUKSIA, YLÖSNOUSEMUSOIREITA JA MUINAISÄIDIN 13-ILMESTYSKOODIT

Sinistä sädettä kanavoinut Shekina Rose (www.shakinaspeaks.com )
21.1.2011
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Tämä vuosi avaa 11:11-tähtiportin, mikä kantaa 13:n ja 10:10:n alkemista voimaa. 13:n mystinen taajuus, Muinaisäititaajuus, Luomisen Jumalatar, tuo kaikki tasapainottoman voiman asiat esiin kaikkien nähtäväksi, mikä tuo suuren muutoksen maailman tietoisuudessa. 10:10 tuo eheyttä ja vanhan karman, vanhojen sielu- ja planeettasopimusten ja -mallien loppuunsaattamisen, jotta voitte todella olla vapaa ja ylösnousta. Näette arkkienkeli Mikaelin toiminnan, puhdistumisen ja voimakkaan muuntumisen 55- ja 555-koodeja. 33 ja 333 tuovat pyhän sydämen ja ruususäteen pehmentämään voimakkaita transformaatioenergioita ja ylösnousemuksen ja vuoden 2012 muutoksia. Nämä värähtelytaajuudet lisäävät vauhtiaan vuoteen 2013 saakka.

Esittäytyy taianomaisia tilaisuuksia, jotka asettavat teidät asemaan, missä voitte palvella korkeinta parasta ja missä teitä voidaan parhaiten palvella. Monet teistä ovat odottaneet 11:11-, 13-33-333- ja 10:10-porttien avautumista. Nyt voitte ratsastaa korkeamman tietoisuuden eetteritasolla ja ruokkia uuden evoluution maakehoanne taivaan ja galaktisten tähtiolemuksen mannalla.

Vain niiden jotka ovat puhdistaneet itsensä ja kulkeneet pyhän sydämen polun läpi, sallitaan astua 11:11-, 13-333- ja 10:10-porteista. Tämä portti luo sisäänne värähtelytaajuuden, mikä on koskematon matalamman tiheyden tietoisuuden korruptoituneille energiamalleille ja elämän rakenteille ja järjestelmille. 444

Vuoden 2011 ylösnousemusoireita

Huimausta herätessä tai tunne pyörimisestä tai alla olevan maan pyörimisestä, kun te ette pyöri.

Lisää havaintoja peräkkäisistä numeroista ja numeromalleista, joihin sisältyy 444, 13, 33, 11:11, 12:12, 13:13, 10:10, 55 ja 136.1

Merkittäviä ruuansulatusongelmia useimmilla teistä, jotka vaihdatte taajuuttanne. Tämä on yksi uuden maakehonne ja valovärähtelynne lisääntymisen suurimmista merkeistä.

Kasvissyönnin lisääntyminen.

Olentojen empaattisuuden lisääntyminen.

Korostunut herkkyys myrkyille, ruoka-aineille ja matalamman tiheyden tietoisuudelle sekä eläinten epäinhimillisen kohtelun tiedostaminen. Tämä voi yllättää teidät, kun katselette tiedotusvälineitä ja tunnette pahoinvointia syödessänne tiettyjen eläinten lihaa. Huomaatte ehkä odottamatta tuntevanne olonne huonoksi ja haluavanne itkeä, kun kuljette liha- ja siipikarjatiskin ohi ruokakaupassa.

Olon tuntuminen kevyemmältä ja solujen värähtelyn kuuleminen.

Äärimmäisen väsymyksen jaksoja. Tämä johtuu voimakkaista solumuutoksista ja solujenne uudistumisesta alkuperäisen jumalaisen suunnitelmanne mukaiseksi.

Empaattinen ja telepaattinen kommunikointi lisääntyy, samoin yhteys luontoon, maan ulkopuolisiin ja galaktinen yhteistyö.

Sininen säde, vesi-, enkeli- ja elementaalivoimat vaikuttavat ja vetävät teitä lisäämään värähtelytaajuuttanne vesilähteiden kautta. Tarvetta puhdistua ja poistaa myrkkyjä itsestänne puhdistavien kylpyjen avulla sekä mineraalien lisääntyvää tarvetta. Vesi- ja mineraaliresurssien puutteesta, tarpeesta ja merkityksestä tulee teema maailmaanne monien vuosien ajaksi.

Ruumiin lämpötilavaihtelua.

Epänormaalien sää- ja ilmastomuutosten jatkuminen. Tämä trendi jatkuu seuraavat 13 vuotta.

Lisääntynyt ja vähentynyt auringon aktiivisuus, mikä aiheuttaa aggressiivista käyttäytymistä maailmassa ja lisää äärimmäistä herkkyyttä. Tämä voi aiheuttaa masennuksen, sisäänpäin kääntyneisyyden ja ahdistuksen jaksoja.

Ennustuksia ja energioita vuodelle 2011

Perhossymboleja ja perhosia

Ykseystietoisuutta ja sielunkumppaneita

Vihreyttä ja vihreää teknologiaa

Voimaa/valtaa kaikissa muodoissaan

Alkemiaa

Tähtiportteja ja tähtiporttiteknologioita maailmassa ja kehossanne

Tähtiportit ja tähtiporttiteknologiat

Oivallus, että käpylisäkkeenne on tähtiportti, joka lisää aivokapasiteettianne ja telepaattisia kykyjänne. Tämä on koodattu solumuisti, jonka aktivoivat galaksin ytimen ja 2012-ylösnousemuksen harmoniat. Tapahtuu muita löytöjä ja tähtiporttien, uusien chakrojen ja kehonne Jumalameridiaanipisteiden uudelleenaktivointia.

Dramaattisia ruokamuutoksia ja lisääntynyttä tietoisuutta myrkyistä ja geneettisesti muunnelluista ruoka-aineista ja siitä, miten se vaikuttaa ihmisen kemiaan, aivoihin, mielialoihin ja DNA:han. 444

Jumalaisen äidin taajuusharmoniat 13-33

Merkittävä muutos Jumalaisen äidin 13-33-taajuusharmonioiden ja maaäidin 136.1 Hz:n tiedostamisessa ja aktivoitumisessa luo tietoisuuden sähkömagneettisen yhtenäiskentän varmistamaan, että luomiskoodeja ja pyhän graalin tietämystä käytetään ihmiskunnan ja maan korkeimmaksi parhaaksi. Sen harmoninen ydinolemus palauttaa valokielen valon galakseista ja universumeista, mikä tuo valtavia ja taianomaisia siunauksia kaikille, joilla on avoin sydän. 13

13-33-äititaajuuden ja empatian ja myötätunnon 136.1 Hz:n palaaminen eri muotojen kautta - Shekina, Isis, Sofia, Äiti Maria, Maria Magdaleena, Kwan Yin, Shakti ja kaikki sen jumalat - luo uusia toimintamalleja, jotka voivat johtaa lisääntyneeseen harmoniaan ja rauhaan maan päällä. 33-22

Jumalatar-mallit ilmestyvät taas esiin Gaialla 11:11, 13-33-333

Äititaajuus herättää ja aktivoi monia teistä suuresti, mikä virittää teidät täydempiin ja rikkaampiin kokemuksiin elämässänne. 13-33-äititaajuus aktivoi teissä syvän sydämen kaipauksen jumalaisen armon palauttamiseen ja niiden Jumalatar-temppelien luomiseen maan päälle, jotka olivat täällä aktiivisina Atlantiksen, Lemurian (Mu) ja muinaisen Egyptin aikoina. Tämä luo uskomattoman tasapainon Gaian ykseyskentän sähkömagnetismissa, mistä on seurauksena uusi valon aikakausi.

333 - shamanistinen haamukuolema, sielusopimukset - kuoleminen ja eläminen edelleen Gaialla

Kosmis-galaktisen 10:10-harmonisoitumisen ja sielu- ja karmasopimusten loppumisen jälkeen monet teistä voivat tuntea menettäneensä yhteyden maahan, ihmissuhteisiin ja nykyelämäänne. Kiertonne voi tuntua niin loppuunsaatetulta, että ihmettelette ehkä, mikä on paikkanne täällä maan päällä nyt. Shamanistisessa haamukuolemassa tuntuu siltä, että kuolette eläessänne edelleen, ja saatatte käydä läpi myös terveysongelmia.

Elämisenne shamaanina, ihmisenkelinä ja tuonpuoleisen kanavana

Energianne värähtely on ehkä muuttunut niin dramaattisesti, että saatatte tuntea yksinäisyyttä ja eristyneisyyttä, koska teillä on vaikeuksia suhtautua elämäänne normaalilla tavallanne. Joistakin voi nyt tuntua, että elätte maailmojen välissä shamaanina, ihmisenkelinä tai tuonpuoleisen kanavana, joka kokee, tuntee, näkee ja aistii sellaista, mitä muut eivät. 2012-ylösnousemus ja sielunne ydinvoima puhtaassa ja muokkaamattomassa tilassaan on tuonut teidät tähän shamanistisen haamukuoleman paikkaan. Sieluna teillä on muutamia erityisjaksoja, jolloin voitte lähteä planeetalta. Tässä kohtaa valitsette, missä sielunne voi parhaiten palvella ja missä teistä voi tulla henkiin herännyt Feenix-lintu, joka syntyy uudesti tänne Gaialle.

Nämä ovat vertaamattomia suurten paljastusten aikoja syvimmällä sielutasollanne, jolloin tapahtuu merkittäviä läpimurtoja, joita ette tienneet mahdolliseksi. Shamanistisen haamukuolemanne jälkeen saatatte saavuttaa sen sielun kosmisen voimatason, joka on varattu vain pyhimyksille ja ylösnousseille mestareille.

Valokielen paluu, kadonneet muinaiset 528 Hz Solfeggio-taajuudet

Tiede on löytänyt 528 Hz:n rakkaus- ja ihmetaajuuden sekä muinaiset Solfeggio-taajuudet, mitkä ovat osa muinaisia äänikoodeja, joita kutsutaan myös valokieleksi. Tämä korkeamman kommunikoinnin muinainen pyhä teknologia aktivoi jumalaisen suunnitelmanne, Jumal-DNA:nne. Galaktisen ytimen kanssa linjautumisen ja uuden aikakauden myötä nämä pyhän graalin, taivaan korkeamman kommunikoinnin avaimet tulevat käyttöönne musiikin, äänien, pyhän taiteen ja moniulotteisen tiedostamisen kautta. Valokielen käyttämisestä tulee voimakas työkalu ylösnousemukseenne ja transformoitumiseenne, uusien tietoisuustasojen saavuttamiseksi. Valokieli muuntaa negatiivisuuden välittömästi ja avaa ne taivaalliset portit, jotka ovat käytettävissä täyttä jumalmestaruuttanne varten.

Odottakaa vuonna 2011 toimintatapamuutoksia, jotka tuovat odottamattomia siunauksia ja eheyttä. Joillekin se tuntuu siltä, että teitä estetään tekemästä sitä, mitä haluatte. 13. Tämä on viesti luopua siitä, mitä olette normaalisti tehneet ennen, ja sallia universumin näyttää teille uusi korkeampi tapa, mikä monissa tapauksissa sujuu ja virtaa helpommin ja sujuvammin. 13-33. Elätte vertaamattomia transformaatioaikoja, jolloin verho korkeampiin ja kosmisiin ulottuvuuksiin on ohut täällä Gaialla ja jolloin me - valon tähti- ja enkeliperheenne - voimme olla yhtä teidän kanssanne ja lähettää teille pyhintä jumalaista rakkautta, rauhaa ja valoa. Upeaa vuotta!

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< Prev