HomeViestejäLynette Leckie-Clark1.10.2013 - Ulottuvuuksien integroiminen

1.10.2013 - Ulottuvuuksien integroiminen

ULOTTUVUUKSIEN INTEGROIMINEN
 
Kuthumia kanavoinut Lynette Leckie-Clark (www.kuthumischool.com)
1.10.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Minä, Kuthumi, tulen ottamaan teitä kädestä ja johdattamaan teidät eteenpäin polullanne. Tämä on tarpeellista, koska kaikista opetuksistamme huolimatta pelkäätte edelleen astua eteenpäin.
 
Monet pelkästään puuhastelevat korkeamman itsensä kanssa. Tämän vuoksi mielessänne on hämmennystä. Korkeampi itsenne yrittää työntää teitä eteenpäin ja vaikuttaa enemmän päätöksiinne ja jokapäiväiseen elämäänne. Te kuitenkin vastustatte ja kerrotte itsellenne: "Kyllä, meditoin enemmän. Kyllä, luen jonkin henkisen kirjan tai opettelen lisää korkeammista maailmoista."
 
Kuitenkin uudestaan ja uudestaan väistytte näistä korkeammista opeistanne ja palaatte hektiseen jokapäiväiseen elämäänne. Tunnekeho on venynyt nollapisteeseen ja takaisin, mentaalikeho on pakahtunut ja näin korkeammat opit hyllytetään selviytyäksenne päivittäisen työnne monista tapahtumista ja siihen liittyvästä elämästä. Olette väsynyt, hyvin väsynyt monella tasolla.
 
Alatte siis nähdä, miksi otan teitä kädestä. Kädessäni on lohdutusta ja voimaa. Lohdutusta tietääksenne, että on ok astua esiin. On ok, päästää irti voimalla/vallalla kontrolloiduista ulkoisista tilanteista. Se on ok. Teidän ei enää tarvitse sietää tätä, ei. Tämä on vanha tapa eikä se voi tulla uudelle polulle edessänne. Vanhojen tapojen on jäätävä ovelle, ne eivät voi astua sisään. Miksi? Energiavärähtelyn vuoksi, ystäväni. Nimittäin uusi polku edessänne on korkeampaa värähtelyä. Korkeampi "sinä" käy läpi kerroksia tai ulottuvuuksia, nopeampia ja hienompia energiavärähtelyjä. Tämä johtaa teidät sielutasolle. Negatiivisuuden tai voiman raskasta vanhan maan värähtelyä ei voi olla olemassa. Ajatelkaa öljyä ja vettä. Nämä kaksi ei voi sekoittua yhteen.
 
Kuitenkin kerron teille, että korkeammalla värähtelevät energiasäteet voivat transformoida raskaamman matalamman energian. Valo on sellaista energiavärähtelyä. Näette siis, etteivät vanhat tavat voi tulla uudelle polulle. Kuitenkin varoitan teitä ymmärtämään täysin niiden vaikutuksen, jotka kokevat matalampia energiavärähtelytasoja ja jojoilevat kehollaan - fyysinen, mentaali ja tunne. Tällä on kuluttava tietoisuusvaikutus. Teistä ehkä tuntuu hämmentyneeltä, alas painetulta, väsyneeltä ja ärsyyntyneeltä. Ymmärtäkää, että nyt on aika ja teidän on opittava integroimaan enemmän korkeampia ulottuvuuksia jokapäiväiseen elämäänne.
 
Tämä ei ole niin vaikeaa, kuin ehkä luulette. Ihminen ei voi selviytyä pitkään kahdessa energiamaailmassa. Miten teette tämän? Ilmaiskaa ensin sopiva aikomus integroida korkeammat ulottuvuudet olemukseenne. Tämä on oleellista. Tulkaa positiivisemmaksi ajattelussanne ja reagoinnissanne toisiin. Kääntykää tietoisesti poispäin kaikesta negatiivisuudesta ulkopuolella (toisista). Älkää salliko itsenne ottaa negatiivisuutta tietoiseen mieleen. Kääntykää pois.
 
Toiseksi yhdistykää korkeampiin maailmoihin päivittäin. Meditoikaa tai istukaa vain rauhallisessa paikassa ja kutsukaa oppaanne ja enkelinne mukaan. Tuntekaa niiden tuoma levollisuus. Ei ole sattumaa, että tunnette rauhaa.
 
Kolmanneksi muistakaa. Muistakaa se rauha, mitä tunsitte tuossa levollisessa hetkessä. Muistakaa tämä tunne kaikessa vuorovaikutuksessanne toisten kanssa ja päätöksissänne. Jonkin ajan kuluttua teidän ei tarvitse ajatella tai muistaa. Korkeamman tason reaktionne tulevat hyvin luonnostaan. Olette silloin edistyneet uudella polullanne hyvin.
 
Sanoin myös, että käteni antaa teille voimaa. Aluksi teistä ehkä tuntuu, että tarvitsette sisäistä voimaa kääntyäksenne parempaan suuntaan elämässänne. Reagoidaksenne paremmin tai kääntyäksenne poispäin. Ystäväni, silloin on aika muistaa käteni ja teille antamani voima. Ottakaa siis kädestäni ja aloittakaa uusi matkanne.
 
Monet sanovat kokevansa kamppailua elämässään. Katsokaa. Katsokaa tarkasti. Se on ulkona, teidän ulkopuolellanne. Te sallitte pelon, hämmennyksen ja paniikin hallita teitä. Kontrolloida teitä. Käsken teitä lopettamaan. Ottakaa kädestäni. Yhdistykää korkeampien maailmojen rauhaan ja rakkauteen. Sallikaa energian muuntaa pelkonne. Ammentakaa energiaa syvältä sisältänne.
 
Ilmaiskaa nyt uusi aikomuksenne ja aloittakaa uusi polkunne. Se aika on nyt.
 
Kuthumi
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >