HomeViestejäLynette Leckie-Clark16.4.2011 - Luomishologrammit

16.4.2011 - Luomishologrammit

LUOMISHOLOGRAMMIT

Kuthumia kanavoinut Lynette Leckie-Clark ( www.kuthumischool.com)
16.4.2011
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Minä, Kuthumi, tulen puhumaan teille taas kerran. Tänään tulen kera vetoomuksen kaikille, jotka kuuntelevat. Pyydän teitä päästämään irti pelkoajatuksistanne. Olemme ennustaneet tätä muutosenergioiden aikaa, mitä nyt koette itsessänne - mentaali- ja tunnekehossanne. Olemme kertoneet teille monta, monta kertaa, että luotte oman todellisuutenne - millaisen valitsette sen olevan. Olette kuulleet, mutta oletteko oikeasti kuunnelleet? Oletteko ottaneet sen mentaalikehoonne ja miettineet sitä voimaa, mikä teillä on ulottuvillanne? Teillä on voima luoda, laatia oma tulevaisuutenne.

Hologrammit

Tämä on mahdollista, koska silloin kun ajatuksenne vahvistuvat tietystä lopputuloksesta tai tapahtumasta, luotte hologrammin siitä, mitä haluatte olevan. Mitä enemmän keskitytte ajatuksiinne, sitä voimakkaamman hologrammin luotte. Näettekö? Ymmärrättekö nyt sen suuren voiman, mikä teillä on? Saattaa olla ajankohtaista myös korostaa sielun vastuuta tästä voimasta. Sillä jos sitä käytetään väärin, teitä ei pidetä tilivelvollisena vain tässä elämässä, vaan kenties myös tulevissa elämissänne.

Alatte siis nähdä oppimista itsellenne luomisessa. Tietysti luottamusta tarvitaan myös. Luottamusta itseenne ja omaan kykyynne luoda ja myös luottamusta siihen, että se ilmentyy tulevaisuudessanne. Viedäänpä nyt tämä hologrammi askeleen pidemmälle. Kuvitelkaa, että luomishologramminne on rauha planeetalle ja olette käyttäneet paljon energiaa tämän hologrammin luomiseen. Näitte mielessänne kaikenrotuisten ihmisten tervehtivän onnellisesti toisiaan kunnioittaen, samalla kun he tekivät päivittäisiä askareitaan. Ihmiset kunnioittivat taas maapalloa ja huolehtivat siitä. Näitte kaiken tämän ja näin tehdessänne teidät ympäröi tyyneyden tunne. Tunsitte tyytyväisyyttä. Tämä oli voimakas luomishologrammi.

Laajentuminen

Sitten tapasitte muutaman ystävänne kahvilla. Kerroitte hologrammistanne heille, koska se näytti niin todelliselta. Olihan hologramminne syntynyt korkeammasta tahdostanne, aikomuksestanne ja ennen kaikkea luottamuksestanne. Tämä luottamus yhdistyi timanttivaloon sydämessänne. Niinpä kerroitte intohimoisesti, koska todella halusitte näin olevan maan päällä. Yksi ystävistänne nauroi ja sanoi: "Minulla on sama visio. Minäkin olen nähnyt tämän."

"Niin minäkin", sanoi toinen. Niinpä hologrammin voima lisääntyi. Enemmän aikomusta, enemmän energiaa, enemmän samaa visualisointia ja hologrammi kasvaa.

Kun jokainen henkilö kertoi visiostaan toisille, luomishologrammi kasvoi vielä suuremmaksi ja laajemmaksi. Joku lähetti visionsa sähköpostilla ystävälle toiseen maahan. Näin hologrammi yhdistyi toiseen maahan. Vielä enemmän ihmisiä antoi energiansa ja luottamuksensa tähän luomishologrammiin.

Energioiden yhdistyminen

Saatte kuvan. Haluan korostaa tässä, että nykyisenä evoluutioaikananne, uuden energian ollessa eetterissänne ja valoenergian säteillessä monista teistä, luomishologramminne eivät ole koskaan olleet voimakkaampia tai kykenevämpiä ilmentämisvoimaan. Olen puhunut aiemmin energiamuutoksista eetterissä ja niiden vaikutuksista korkeampaan tietoisuuteenne ja sielunne heräämiseen.

Kristalliverkko

Planeetan kristalliverkko on "täydennetty". Verkko pitää ihmiskunnan tasapainoa. Kuvitelkaa suuren äärettömyysmerkin - 8 - pyörittävän energioita eetteristä, yhdistyvän ajatustenne energioihin ja luomishologrammeihinne ja yhdistyvän planeetan kristalliverkkoon. Voitko kuvitella tämän, ystäväni? Voitko myös visualisoida ratkaisevan linkin? Se on äärettömyysmerkin keskus, sillä siinä korkeammat energiat kohtaavat aikomuksen, tahdon ja ihmiskunnan luomishologrammit. Se on keskus, missä kaikki yhdistyvät yhdeksi.

Aikomus

Tarkastelkaa hetki ajatuksianne, aikomustanne. Mikä on aikomuksenne nyt? Koskeeko aikomuksenne vain teitä? Tuleeko aikomuksenne korkeamman itsen kautta vai alemman itsekkään egoitsen kautta? Tarkastelkaa. Muuttakaa tarvittaessa. Sitten ajatelkaa halujanne. Mitä toivotte tulevaisuudeltanne - ja planeetan tulevaisuudelta?

Pyydän myös, että ajattelette jonkin aikaa, mistä annatte. Annatteko sydämestä myötätunnolla vai "talouskeskuksestanne"? Olen aina puhunut reilun energiavaihdon puolesta. Kaiken on oltava tasapainossa. Siksi valotyöntekijät, pyytäkää reilua hintaa opetuksestanne, tiedostanne ja ajastanne. Tietäkää, että se on egonne, joka vaatii liioittelevia rahallisia palkkioita.

Kun siis pysähdytte, kun mietitte sanojani, kuunnelkaa sieluanne. Tunnette, oletteko tällä hetkellä poissa tasapainosta jollain elämänne alueella, aikomuksessanne ja luottamuksessanne.

Tasapaino

Tulevina kuukausina on tärkeää, että säilytätte sisäisen tasapainon. Ymmärtäkää luomisenne voimaa ja tätä prosessia. Liittykää samanmielisiin ihmisiin luodaksenne rauhaa ja levollisuutta planeettamuutoksiin. Matkatkaa yhdessä tasapainossa. Aina tasapainossa. Tämä on vahvuutenne näiden siirtymäaikojen läpi.

Antakaa rakkauden ja myötätunnon opastaa teitä. Älkää antako energiaa millekään pelkopohjaisille ajatuksille. Pelko on nyt korvattava uudella luomishologrammilla. Ymmärtäkää, että jos elätte pelossa, jos ajatustenne pohjana on pelko, niin luomishologramminne on pelko. Mitä siis luulette luovanne? Mitä vedätte luoksenne? Tietysti enemmän pelkoa ja tilanteita, missä aktivoitte sisällä pitämänne pelon. Siksi luotte pelkokierteen, joka jatkuu ja jatkuu.

Muistakaa, että ajatuksenne ovat kaikkien luomishologrammienne perusta.

Olkaa rauhassa.

Mestari Kuthumi

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >