HomeViestejäLynette Leckie-Clark15.1.2011 - Ajankohtainen yhteys

15.1.2011 - Ajankohtainen yhteys

AJANKOHTAINEN YHTEYS

Kuthumia kanavoinut Lynette Leckie-Clark ( www.kuthumischool.com)
15.1.2011
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Minä, Kuthumi, tulen taas kerran luoksenne opastavien sanojen kera - sanojen joiden toivon opastavan teitä elämänne siirtymävaiheiden läpi. Puhuin hiljattain tunnekehonne syvällisestä vapautustarpeesta, jolloin käytin vertauskuvaa matkalaukusta. Sain muistutuksen tästä, kun seurasin tätä sielua hänen kulkiessaan puutarhansa polkuja pitkin kovan sateen jälkeen. Huomasin hänen reaktionsa pieniin rikkaruohoihin, jotka olivat murtautuneet siemenkuorestaan ja alkaneet kasvaa. Aiemmin polku oli ollut rikkaruohoton.

Ajattelin teidän polkuanne. Hyvin monet teistä ovat tehneet kovasti työtä edetäkseen sielutasolla. Monet sanovat käyttäneensä paljon aikaa puhdistaen omaa tunnejätettään. Tosiaankin jonkin aikaa he kokevat ja toimivat korkeammalta tietoisuustasolta. Heidän elämänsä virtaa rauhallisesti ja he ovat onnellisempia.

Vanhat tavat

Kuitenkin yhtäkkiä jokin tapahtuma saattaa teidät tunnemyllerrykseen. "Rikkaruoho" on alkanut kasvaa elämänne polulla. Pelko hiipii sisään ja lisää "rikkaruohoja" alkaa kasvaa. Tässä kohtaa voitte päättää antaa pois oman voimanne syömällä liikkaa, väärinkäyttämällä alkoholia tai nukkumalla liikaa paetaksenne. Etsitte lohtua näistä asioista. Tiedostamisenne tipahtaa ymmärryksen alempaan ulottuvuuteen. Kuitenkin näin ei tarvitse olla, ei.

Avaimena on olla tietoinen.

Hetkellä jolloin sisäinen tasapainonne haastetaan - kommentti, tapahtuma, jonkin menettäminen - olkaa tietoinen. Koska tuolla hetkellä enemmän kuin koskaan teidän täytyy ammentaa korkeamman tietoisuutenne sisäistä voimaa. Olemalla tietoinen sisäisestä tasapainostanne voitte huomata kaikki tunnemuutokset tuntemustenne kautta. Tuntemukset ovat tunteita.

Sieluvoima

Kautta aikain olette unohtaneet sieluvoimanne. Oli aika, jolloin elitte tällä voimalla, rauhassa ja rakkaudessa, jumalaisen armon tilassa. Mutta ajan kuluessa suuri pelko, huoli ja levottomuus tulivat tunnekehonne hallitsijoiksi. Nämä tunteet juurtuivat ja ottivat kontrollin ja hallitsivat valintojanne ja toimianne egon kautta. Toisinaan joku suuri sielu inkarnoitui maan päälle loistamaan valoa ja korkeampaa opastusta kaikille. Mutta pelkonne oli suurta. Monet yksinkertaisesti pelkäsivät sitä, mitä he eivät voineet nähdä. He pelkäsivät elämäntyylinsä menettämistä, vaikkakaan monissa tapauksissa se ei antanut täyttä onnellisuutta. Oli vain harvoja, jotka kuuntelivat valon viisautta. Vain harvat kuuntelivat oman sielunsa työntävän heitä kuuntelemaan, kiinnittämään huomiota viisauden viesteihin.

Nyt ihmiskunta on taas ratkaisevassa kohdassa. Tällä kertaa on miljoonia, jotka ovat valinneet kuunnella sieluaan, kuunnella sisäistä viisautta, jolle antaa polttoainetta viestit minunkaltaisiltani. Polkunne ei kuitenkaan ole aina selvä. Olette edelleen siirtymäajassa. Niinpä tulin auttamaan teitä. Antamaan opastusta aikoihin, kun sisäinen tasapainonne häiriintyy.

Valoyhteys

On aika muistaa sieluvoimanne, oma sieluvalonne - aina. Hyvinä aikoina ja vielä tärkeämpää, haastavina aikoina. Todellisen voimanne muistaminen, tunnustaminen kantaa nimittäin teitä eteenpäin. Tämä muistaminen antaa upean aikomuksen. Aikomuksen muistaa, että teillä on vaihtoehto. Kyllä, tosiaankin. Muistaminen ja aikomus ovat yhteydessä. Ne antavat tilaisuuden lopettaa vanha rajoittava käyttäytyminen, vanhat reaktiot. Tämä antaa tilaa valon säteillä sielustanne läpi. Sisäinen voima täyttää teidät yhtäkkiä. Ei enää vajoamista pelkotilaan ja vanhaan käyttäytymistapaan, säilytätte voimanne ja ryhdytte sopiviin toimiin ylläpitääksenne sisäisen tasapainonne ja sieluvoimanne.

Joskus teidän täytyy ottaa ohjakset tilanteesta, joskus teillä täytyy olla rohkeutta sanoa "ei", joskus teillä täytyy olla viisautta tunnustaa, ettei toinen vielä ymmärrä korkeampaa tietoa ja niin vaaditaan myötätuntoanne. Kaikissa näissä tilanteissa toimii korkeampi tietoisuus. Kuitenkin sanon teille, että te ette ehkä aina onnistu. Älkää soimatko itseänne. Aloittakaa vain alusta. Tämä on osa korkeampaa oppimistanne, osa sielunne matkaa. Joka askeleella, joka kokemuksella kasvatte. Teistä tulee tietoisempi. Valelette lisää valoa olemukseenne. Kaikki nauttivat siitä tyyneydestä, rauhasta ja seesteisyydestä, minkä valo antaa korkeamman viisauden kautta. Tietäkää, että se on teidän - niin paljon kuin voitte pitää. Se on tuttua sielullenne, hyvin tuttua. Valo on sielunne. Se sisältää korkeampaa tietoisuutta.

Enemmän kuin koskaan historianne aikana olette nyt suuren muistamisen ajassa. Kun heräätte enemmälle valolle, haluatte lisää. Te ette voi mennä taaksepäin, vain eteenpäin. Kuitenkin kokiessanne rakkauden ja rauhallisuuden, elämän virran iloja, ymmärrätte, mitä on puuttunut olemisestanne. Tämän tulin kertomaan teille tänään. Muistuttamaan teitä. Ja kyllä, on meditaatio auttamaan teitä muistamisessa. On aika ottaa ohjat omasta evoluutiostanne. Teillä on vaihtoehto. Sanon teille nyt: kulkekaa valossa, muistakaa, omistakaa sielunne voima.

Mestari Kuthumi

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >