HomeViestejäLynette Leckie-Clark9.12.2010 - 2011 - Yhtenäisyyden vuosi

9.12.2010 - 2011 - Yhtenäisyyden vuosi

2011 - YHTENÄISYYDEN VUOSI

Kuthumia kanavoinut Lynette Leckie-Clark ( www.kuthumischool.com)
9.12.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Minä, Kuthumi, tervehdin teitä Jumalan ja kaiken olevaisen loistossa.

Olen pyytänyt tätä kanavaa jakamaan näkemyksiä tulevasta vuodesta 2011. Tämä merkitsee suurta henkisen kehityksen vuotta ihmiskunnalle. Monia sieluja lisää herää korkeammalle tarkoitukselleen ja muistaa sielunsa tiedon, sillä värähtelyn noustessa nousee myös hengen verho. Mitä korkeammalla värähtelette valossa, tietoisuudessa, sitä ohuempi verho on, kunnes saavutetaan ratkaiseva piste, missä alatte virrata sieluvalossa ja yhtenä kaiken kanssa - universumin, maan ja kanssasielujen värähtelyn kanssa. Virtaatte Jumallähteen, kaikkeuden värähtelyn kanssa. Niin se on ja niin tulee olemaan.

Maailman rahajärjestelmä

Vuosi 2010 toi monia katalyyttejä valmistelemaan heräämistä lisää ulkoisten muutosten kautta. Koko tuntemanne rahajärjestelmä muuttuu. Tämä on ahneuden ja vallan aikaansaama muutos. Olemme kuitenkin tietoisia ja käännämme tämän tilanteen korkeammaksi tarkoitukseksi, missä etsitte rauhaanne aineellisen tason ulkopuolelta, kun sielumuistonne heräävät taas kerran.

Käsittäkää, että kaikki mitä tarvitsette, on sisällänne. Se ei ole ulkopuolellanne. Ei ole koskaan ollut. Kuten olen sanonut monta kertaa valmisteluna tätä aikaa varten, pelkistäkää elämäänne kaikin tavoin. Kun taistelu korruptiota vastaan suuryrityksissä voimistuu, useammat huutavat oikeudenmukaisuutta ja rauhaa. Monet maat ja rodut yhdistyvät. Ihmiset kaupungeissa yhdistyvät. Tämä on voimanne. Sukujen voima. Tämä johtaa teitä kohti voittoa, ystäväni. Voittoa korruptiosta ja maan muutoksista. On aika tulla yhteen, jakaa satonne, puutarhanne ja tietonne. Auttakaa toisianne enemmän kuin koskaan. Erillisyyden aika on ohi. Kaikki perustat murtuvat, jotka eivät ole vahvoja.

Korjatkaa, mitä olette kylväneet

Mitä olette kylväneet elämässänne tähän saakka? Oletteko auttaneet toisia ilmaiseksi mahdollisuuksienne mukaan sydän avoimena? Vai oletteko suhtautuneet vastahakoisesti toisten auttamiseen edes pienimmällä tavalla? Mitä sydämenne kertoo? Millaista elämänne on nyt?

Sillä tekonne yksin päättävät tulevaisuutenne. Tämä on hyvin selvää tänä vuonna. Muistakaa, että on kaksi tasoa - sisäinen ja ulkoinen. Sisäinen - sydämenne, suhteenne Jumallähteeseen. Onko sisällänne rauha? Näettekö luomakunnan ihmeen ja kauneuden? Kunnioitatteko itseänne ja näin ollen toisia? Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä esitettäväksi itsellenne. Yllytän teitä ottamaan aikaa nyt ja vastaamaan.

Se mitä sisällänne on, heijastuu ulkoiseen. Miten voitte kunnioittaa toisia, jos ette voi kunnioittaa itseänne? Miten voitte jakaa toisten kanssa, kun elätte puutteen pelossa? Joillakin teistä tämä pelko on niin suuri, että olette negatiivisten kuvitelmien kahleissa. Kyllä, kuvitelmien. Sillä pelkäätte sellaista, mitä ei ole tapahtunut. Pelkäätte tulevaisuutta. Kuvitelmissanne luotua tulevaisuutta. Miksi annatte näille mielen kuvitelmille niin paljon energiaa? Se on haaskattua energiaa.

Kaikki mitä olen opettanut teille tämän kanavan kautta, on ollut teidän valmistelemiseksenne tätä aikaa varten. Valmistelemaan teitä heräämiseen ja korkeampiin askeliin, joita jokaisen on nyt otettava menestyäkseen evoluutioprosessissanne.

Yhtenäisyys

2011 on täydellisen heräämisen vuosi mielessänne ja sydämessänne. Niiden pelkojenne ja kuvitelmienne karkottamisen vuosi, mitä voi olla tai ei voi olla. Tämä on syntymän aikaa. Uuden tietoisuuden syntymän. Uuden ajattelutavan.

On aika keskittyä onnelliseen tulevaisuuteen. Aika pelkistää elämäänne. Päästää irti velasta, roskasta ja vanhentuneista tunteista. Kyllä, suurella osalla ruuastanne on "viimeinen käyttöpäivä", eikö vain? Sanon, että myös vanhoilla tuskan ja katkeruuden tunteillanne on viimeinen käyttöpäivä. Se oli joulukuu 2010!

Viimeinen käyttöpäivä

Nyt on siis aika heittää pois vanhat loukkaavat muistot, sillä sitä ne ovat nyt - muistoja. On aika heittää ne pois. Aika siivota tunnekehonne kaapit. Aika päästää irti. Aika olla vapaa. Ne ovat ohi viimeisen käyttöpäivänsä.

Ystäväni, kun saatat loppuun nämä asiat, tunnet syntyneesi uudestaan. Kun kysyt, onko sisälläsi rauha, voitko nähdä koko luomakunnan kauneuden, onko sydämesi avoin, kun tarkastelet itseäsi rehellisesti ja siivoat tunnekaappisi täysin, synnyt uudestaan. Synnyt uudestaan valoon, vapauteen. Kehotan teitä meditoimaan tälle kanavalle antamani meditoinnin mukaan. Se auttaa teitä viimeistelemään tämän prosessin.

Ratkaiseva kohta

Tämä odottaa teitä, jokaista teitä. Vapaudessa ja uudessa rauhallisessa itseluottamuksessa voitte yhdistyä, riippumatta ulkoisista olosuhteistanne. Nimittäin kaikki tämä, mistä puhun, on sisällänne. Sitä kukaan ei voi ottaa teiltä. Ei kukaan. Tämä on totuus. Tästä ratkaisevasta kohdasta alkaen alatte luoda uutta. Synnytätte uuden valotietoisuuden olemukseenne. Valo pysyy kanssanne, sielussanne. Sitten kun kuolette, fyysinen kehonne jää maatasolle. Sielunne kulkee sielutason korkeampiin ulottuvuuksiin.

Sisälle rakentamanne valo auttaa teitä tuossa risteyksessä ja pysyy sieluolemuksessanne. Kaikki aineellinen millä olette mitanneet menestystänne, putoaa pois. Mitään tästä ei voi ottaa mukaan siirtyessänne rajan taa. Se pysyy kokemuksen sielumuistona. Mutta valo, korkeampi tietoisuus, kaiken rakkaus kulkee kanssanne sielutasolle. Ja siellä osallistutte suureen juhlaan. Juhlaan inkarnaatiosta, missä onnistuitte synnyttämään uuden yhtenäisen ihmiskunnan.

Yhtenäisyyden vuosi

Kehotan teitä koko vuoden 2011 pysymään tiukasti valossa. Antakaa sen olla kilpenne kaikkea negatiivista vastaan. Seiskää vahvana tietoisuudessa, valossa. Näin voitte luottavaisesti yhdistyä saamaan vahvuutta ja lohtua toisten samanlaista tietoisuutta olevien kanssa.

Myös maapallo käy läpi monia muutoksia ja saattaa loppuun monia syklejä. Tapahtuu maanjäristyksiä ja vulkaanisia purkauksia. Se on veden vuosi - paljon veden. Useissa paikoissa merenpohja nousee huomattavasti. Maan nesteet siirtyvät toiseen paikkaan. Sanon siis, että 2011 on yhtenäisyyden vuosi ihmiskunnalle. Vuosi on ratkaiseva koko tulevaisuutenne kannalta.

Mestari Kuthumi

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >