HomeViestejäLynette Leckie-Clark11.9.2010 - Uusi energiakenttänne

11.9.2010 - Uusi energiakenttänne

UUSI ENERGIAKENTTÄNNE

Kuthumia kanavoinut Lynette Leckie-Clark ( www.kuthumischool.com)
11.9.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Rakkaat sieluni, se olen minä Kuthumi, joka tulee puhumaan taas teille. Sateenkaaria ja valon hologrammeja on runsaasti ulottuvuuksissa ja ilmakehässänne, kun uskomukset ja koodaukset ovat keskellä uudistumista. Jotkut teistä tuntevat huuhtoutuneensa sekoittuneiden energioiden mereen - energioiden joita ette voi nähdä ja jotka voitte vain tuntea. Kuitenkaan ette voi kieltää, etteikö kaikki maan päällä ole keskellä uudistumista.

Edellisessä lähetyksessäni annoin teille kolme avainaskelta, joita kutsuin oleelliseksi selviytymispakkaukseksi. Tämä oli antamaan teille toivoa ja helpotusta käytännöllisenä apuna, minkä kaikki voisivat ymmärtää ja minkä kaikki voisivat alkaa yhdistää elämäänsä. Tulen tänään taas puhumaan tästä. Ymmärrän, että hyväksyminen on vaikeaa joillekin teistä. Kontrollista irtipäästäminen on ydinkysymys. Pyydän teitä luottamaan siihen, mitä monet teistä eivät voi nähdä - voitte vain tuntea sen. Tuo tunne on hyvin vahva sisällänne, sitä ei voi kieltää. Sielunne astuu nyt esiin opastamaan ja johtamaan teitä. Siitä syystä tuo sisäinen tunne, veto kohti jotain suurempaa, tuntuu niin todelliselta. Sielunne on ytimenne, ydinolemuksenne. Sitä ei voi kieltää eikä kielletä.

Galaktinen ekvaattori

Universuminne kehittyy myös. Planeetta ylittää Galaktisen keskuksen ekvaattorin ja fotonienergiavyöhyke lisääntyy. Kiireisessä arkielämässänne on helppoa olla ajattelematta tätä ja sen merkitystä ihmiskunnalle. Tuntemanne ajan valtavat syklit ovat loppumassa. Näemme sen täältä elämän aaltoiluna suurissa universumeissa. Elämää on kaikkialla. Elämä jatkuu fyysisen kokemuksenne tuolle puolen, planeettanne tuolle puolen, universuminne tuolle puolen. Myös tiedemiehenne ymmärtävät tämän.

Mutta millainen elämä, kun etsitte uusia väyliä, uutta ymmärrystä. Antamani kolme avainta ovat oleellisia. On kuitenkin neljäs avain: loppuunsaattaminen. Mitä tarkoitan loppuunsaattamisella? Kokemusten loppuunsaattamista. Tähän sisällytän menneet ja nykyiset kokemukset. Sillä vaikka voitte kuvitella ja suunnitella tulevaisuuttanne, se ei ole vielä toteutunut, joten se ei voi olla loppuunsaattamispisteessä. Kuitenkaan ei ole pelkästään kysymys ensimmäisten kolmen avaimen läpikäymisestä ja sitten sanomisesta itselleen: "Olen nyt saanut sen valmiiksi." Voitaisiin sanoa, että olette saaneet loppuun 85%:sti, siinä kaikki. Viimeiset 15% on neljännessä loppuunsaattamisavaimessa. Loppuunsaattaminen on täydellistä irtipäästämistä tunnekehosta. Täydellistä irtipäästämistä kaikista kytköksistä ja kiinnikkeistä. Saatatte loppuun sen, mikä on mennyttä, mitä olette kokeneet menneisyydessä - se on valmis. Noita kokemuksia ei voi muuttaa. Ne ovat sellaisia, kuin ne olivat.

Kuitenkin sanon teille, että asennettanne noihin kokemuksiin voi muuttaa. Ne jäljellejääneet tunnesäikeet, jotka olette huolellisesti tallentaneet tunnekehoonne, voidaan muuttaa. Niistä voidaan päästää irti, ne voidaan vapauttaa ja näin tuo kokemus on valmis.

Ystäväni, tätä suuri osa ihmiskunnasta kokee nyt. Jos voitte ymmärtää tätä prosessia ja käydä läpi neljä avainta täydelliseen yhdistymiseen saakka, niin olette vapaa. Kyllä tosiaan, vapaa. Vapaa ei-toivotuista tunteista, mitkä luovat sairautta sisällenne. Vapaa ei-toivotuista kokemuksista ja aineellisista kytköksistä. Käytätte vain sitä, mitä tarvitsette selviytyäksenne. Hyvin monilla on aineellista ja tunneroskaa elämässään. Nyt jokaisella teistä on kaikkein suurin voima hyppysissään. Voima olla vapaa ja voima luoda tulevaisuutenne kokemukset. On aika kysyä itseltänne: "Mitä olen oppinut?" Mitä olette oppineet monien kokemuselämienne aikana, sekä onnistumisten että koettelemusten? Teknologia on kasvanut - oletteko te? Siihen saakka kunnes olette yhdistyneet kaikkeen tunnekehossanne ja alkaneet toimia korkeammasta hengen ja valon tunnekehostanne, ette voi sanoa täyttäneenne paikkaanne tässä elämässä täysin. Sillä kaikilla on tilaisuus tehdä niin.

Ihmiskunta on hyvin onnekkaassa asemassa, koska on hyvin paljon korkeampaa oppimista ja muinaisviisautta käytettävissä. Monia uusia kanavia avautuu nyt ja ne antavat viisauden, auttamisen ja tiedon sanoja johtamaan ihmiskuntaa kollektiiviseen kohtaloonsa. Tämän tapahtumiseksi kaikkien on ymmärrettävä. Kun ymmärrätte, ei ole pelkoa. Menneissä elämissä monet valotyöntekijät kahlittiin pelkoon. Siihen on nyt täysin yhdistyttävä ja vapautettava se kokonaan tunnekehosta. Kun tämä tapahtuu, kokemukset parantuvat ja myös vapautuvat sielumuististanne.

Korkeampi tieto

Aikanne nopeutuu. Hyvin paljon korkeampaa tietoa on nyt saatavilla. Kun planeetta siirtyy lähemmäs siihen uuteen energiaan yhdistymistä, mikä luo uuden maapallon, aika lakkaa sellaisena, kuin tunnette sen. Sillä mennyttä ja tulevaa ei enää ole. Olette hetkessä - jatkuvasti. Näin tulee olemaan. Tässä ego kukistuu. Ego leikkii mielellään menneiden ja tulevien kokemustenne aikajanoilla. Se voi saa aikaan hyvin paljon pelkoa ja kontrollia tällä tavalla. Silloin kun ymmärrätte tämän ja elätte läsnä olevassa hetkessä, olette yhdistäneet tämän voimakkaan ego-osan. Muistakaa, että tämä on myös teidän osanne.

Näette siis, miten tärkeää tämä aika on ihmiskunnalle. Te valitsette. Valitessanne te luotte. Jokainen ajatuksenne menee eetteriin yhdistyäkseen valon fotonihiukkasten kanssa. Kun DNA:nne muuttuu ja kasvaa valohiukkasilla, niin kasvaa myös ymmärryksenne koko olemuksestanne - energiakentästänne, korkeammasta chakajärjestelmästänne, monista aspekteistanne, yhteydestänne Jumalaan. Ihminen alkaa nyt tiedostaa tämän. Astutte uuteen tietoisuuteen energiavalokentästä ja todellisesta suurenmoisuudestanne.

Mestari Kuthumi

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >