HomeViestejäLynette Leckie-Clark30.6.2010 - Itsensä oivaltaminen

30.6.2010 - Itsensä oivaltaminen

ITSENSÄ OIVALTAMINEN

Kuthumia kanavoinut Lynette Leckie-Clark ( www.kuthumischool.com)
30.6.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Kohotkaa sieluvaloon nyt, sillä aikanne on lähellä

Tervehdys teille taas kerran, kun tulen seuraanne. Jotkut tuntevat olemukseni voimakkaasti, toiset tuntevat vain rauhallisuuden valtaavan itsensä. Tulen luoksenne opastamaan teitä, auttamaan teitä, vapauttamaan kaikesta pelosta ja myös muistuttamaan teille taas, miten paljon teitä rakastetaan. Siksi tulen luoksenne ja myös arkkienkelit. Kaikki auttavat teitä tämän ajan läpi. Muistutan teitä tällä kertaa myös olemaan pelkäämättä lineaarista vuottanne 2012. Älkää. Se on ennalta määrätty ajankohta ihmisen heräämiselle valon kautta kokemaan Kristus-tietoisuutta, mikä johtaa kaikki yhdistymään Lähteeseen, Jumalaan, Ykseyteen. Älkää siis pelätkö, sen sijaan antautukaa rauhassa. Tämä on ainoa tapa, jolla monet teistä saavuttavat etsimänne rauhan.

Kontrolloin menettäminen

Teistä saattaa tuntua, että menetätte kontrollin omasta elämästänne. Kysyn teiltä: "Menettävän kontrollin mistä?" Nimittäin pelkäätte menettävänne kontrollin siitä, mitä olette luoneet.

Kenties olette luoneet elämänne rakenteen toisten uskomuksista - uskomuksista jotka teille opettivat lapsena vanhempanne ja opettajanne.

Tämä (Lynette) kuuli tästä vähän toisen sanoista eilen illalla. Se on muistuttanut häntä paljon, koska se sopii erittäin hyvin aiheeseeni nyt. Saatatte siis alkaa ymmärtää, miksi kysyn teiltä - "menettävän kontrollin mistä?"

Kysykää itseltänne, millä elämänne alueella tunnette tämän voimakkaimmin. Tutkikaa sitä huolellisesti. Sitten kysykää itseltänne, miten tärkeää se on teille, ja valitkaa toinen polku eteenpäin. Jos kyse on jonkun toisen valinnasta, kenties kumppaninne tai ystävänne sanoista, niin teidän on pyydettävä opastusta pyhästä sydänkeskuksestanne.

On myös tarve ymmärtää, että on monia eri tiedostamistasoja. Siksi kaikki eivät näe tilanteita teidän laillanne. Kaikki eivät ymmärrä ajatteluanne ja tekojanne. Antautukaa tässä. Antakaa heille aikaa ymmärtää. Älkää tunteko vihaa, koska he eivät näe tai ymmärrä, niin kuin te. Tuolla mielentilalla kutsutte pimeyttä tunkeutumaan valo-olemukseenne. Tietoinen mielenne aloittaa sisäisen "eipäs, juupas" -pitämis- ja inhoamistaistelun. Aloitatte syöksykierteen. Vain antautukaa. Ymmärtäkää ja antakaa olla. Loukkaantumisen ja suuttumisen sijasta ympäröikää heidät rakkaudella auttaaksenne heitä eteenpäin matkallaan. Tässä saatte vapauden ja tuossa vapaudessa saatte paljon sieluvaloa ja voiton tunnekehostanne.

Itsensä oivaltaminen

Planeetat ovat väline suuren transformaation tuomiseen maailmaanne tulevan kauden aikana. Jotkut kokevat ailahtelevuutta, epävarmuutta korkeamman itsen astumiseksi esiin. Jotkut kokevat itsensä oivaltamisen - elämää muuttavan hetken, missä näette suurella selkeydellä sen turhuuden, mitä on ollut. Se on hetki, missä saatte välähdyksen todellisesta suurenmoisuudestanne, välähdyksen siitä, mitä teitä varten on olemassa. Välähdyksen uudesta valaistuneesta ymmärryksestä. Tämä on hyvin voimallista ja kaikenkattavaa kauneudessaan ja ihmeessään.

Tuolla hetkellä verho mitä olette pitäneet yllänne, nousee sielunne loistavassa voitonriemussa. Tämä tapahtuu monille teistä, kun enemmän ja enemmän sieluja herää kauniiseen uuden olemisen päivään. Kyllä, uuden olemisen päivään. Kun siis uusi matka alkaa, kun pyritte puhdistumaan, parantumaan ja löytämään omat sisäiset lahjanne, ne paljastetaan teille.

Sielun lahjat

Näitä kutsutan sielunne lahjoiksi, jotka toitte mukananne sielunne tietämyksessä, sielumuistissanne. Tänä aikana teidän täytyy parantaa sielumuististanne satuttaneet kokemukset aiemmista elämistänne. Ymmärtäkää, että kivut olivat aiemmissa elämissä, missä jotkut teistä kokivat tuskallisen kuoleman sieluviisautenne vuoksi. Toivon teidän ymmärtävän, että se oli erilainen aikakausi maan kokemusaikajanalla. Siksi parantukaa. Parantakaa muistonne, parantakaa sielunne ja siirtykää taas suuremassa vapaudessa vastaamaan sielunne kutsuun.

Sielulahjanne ei ole koskaan teille yksin, ei. Se on jaettavaksi kaikkien kanssa. Liitettäväksi valon, ykseyden kauniiseen, parantavaan kudelmaan, missä kaikki liittyvät yhteen valossa Luojan kautta, kuitenkin he ovat myös yksilöitä - niin ylhäällä kuin alhaalla. Ylhäällä ykseydessä jaatte kaiken, kuitenkin alhaalla valitsette jokaisen kokemuksen yksilönä. Tämä on nyt, vuotenanne 2010 - avautumisen, parantumisen ja kaikesta menneisyyden kivusta irtipäästämisen vuonna.

Kuitenkin sanon teille, että kun siirrytte eteenpäin uuteen vuoteen 2011, se aloittaa ajan, jolloin koetaan ykseyttä alhaalla, päivittäisessä elämässänne, sekä ylhäällä. Alatte avautua enemmän toisille, jakaa siunauksellisuuden korkeammassa hengessä. Kyllä, niin tulee olemaan. Sillä kun kehitytte eteenpäin valossa ja avaatte sielunne lahjat, tunnette Jumalan energian virtaavan lävitsenne. Näin koette siunauksellisuutta. Hyvin upea hetki. Ette ole vielä kokeneet tätä. Koska kerron teille, että mitä enemmän avaudutte sielullenne sydänkeskuksenne kautta, sitä enemmän valovirta tuotatte. Puhun oikein, rakas ystävä. Kuulen sinun sanovan: "Miten voin tuottaa valovirtaa? Jumalan energiavirtaa? Varmaankin vain Jumala voi tehdä näin."

Kultainen luomisyhteys

Sallikaa minun kertoa teille, selittää. Se on yksinkertaista. Yksinkertaisempaa kuin käsitätte. Olen puhunut monta kertaa timanttivalostanne, joka on korkeammassa sydämessänne. Tämä on jokaisella teistä riippumatta siitä, miten pimeältä persoona näyttää maailmassanne. Timanttivalo on se Jumalolemuksen kipinä, joka on teidän jokaisen sisällä. Pidätte Jumalan osaa sisällänne. Kyllä, jokainen teistä. Kerron teille totuuden. Siksi kun voitatte oman persoonanne, egonne, tietoisen mielenne kautta, avaudutte luomisvalolle.

Tämä puhdas valo mikä on kaikkialla läsnä, sytyttää sisäisen timanttivalonne.

Tämä luo olemukseenne kyvyn tuottaa ja sisältää suurempia valomääriä.

Käännekohta

Kun sisäinen valomääränne lisääntyy, kannatte valo-osuutta, kuten sitä kutsumme. Tällä sielu säteilee ulos ja kietoo teidät kokonaan puhtaaseen valoon, Jumalan valo-olemukseen. Tämä valo ylittää kaiken ymmärryksen, sillä kaikki kokemuksenne tiedetään, voitetaan, parannetaan ja rakastetaan valo-osuutenne avulla. Teistä siis tulee Jumalan todellinen lapsi, joka kasvaa ja jakaa valossa, aidossa ykseydessä. Näette kaiken - ne jotka vielä ovat kokemusmatkallaan, jotka edelleen pitävät kiinni egopersoonasta. Näette kaiken. Kuitenkin tämän valon suurenmoisuudella ja upeudella ymmärrätte. Vain olette Jumalan luomassa iloisessa voimassanne. Tässä kohtaa, ystäväni, juhlimme suurenmoisuuttanne. Juhlimme suurta kokemusmatkaanne kautta aikain ja toivotamme tervetulleeksi uuden ajan, uuden valon, rauhan ja mahtavuuden maan. Antamani meditointi antaa teidän kokea upean luomisvalonne Jumalan energiakenttäolemuksen kautta.

Rakkauttani teille.

Mestari Kuthumi

-----------

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

< PrevNext >