HomeViestejäLynette Leckie-Clark24.4.2010 - Varjoitsesi valaiseminen

24.4.2010 - Varjoitsesi valaiseminen

VARJOITSESI VALAISEMINEN

Kuthumia kanavoinut Lynette Leckie-Clark ( www.kuthumischool.com)
24.4.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Mestari Kuthumi antaa teille ymmärrystä ja harjoituksen itsenne ja toisten pimeämpien energioiden voittamiseksi ja muuntamiseksi.

Kun tulen seuraanne taas kerran, tyyntykää kehossanne ja mielessänne. Olkaa hiljaa, avoimena vastaanottamaan ja pohtimaan sanojani sekä kuuntelemaan korkeamman itsenne opastusta.

Ensiksi edellytän, että ymmärrätte varjoitsen. Se on teidän puolenne, se on teidän ajattelunne, käyttäytymisenne puoli. Mitä tarkoitan sanalla "puoli"? Se on osa teitä. Varjoitsenne antaa teille kokemuksen kaksinaisuudesta ajatuksissanne, puheessanne ja käyttäytymisessänne. Tässä kutsun sitä varjoitseksenne helpon ymmärrettävyyden vuoksi. Koska se sisältää vähän valoa, se on myös pimeämpi kuin korkeampi itsenne, joka on valoa.

Paljon kokemastanne siirtymästä on näiden kahden itsenne osan vaikutusta - varjoitsen ja korkeamman itsen, yksinkertaisesti ilmaistuna kaksinaisuuden vaikutusta.

Nämä kaksi itseä nimittäin sallivat teidän kokea, verrata ja ymmärtää kaikkia puolia, kaikkia osia. Sallikaa minun antaa teille esimerkki. Haluatte ehkä luoda jonkin uuden alun, kenties myydä talonne. Olette visualisoineet, suunnitelleet ja innokkaasti odottaneet myyntiä. Yhtäkkiä tulee myrsky ja kovat tuulet. Talo kärsii vahinkoja ja vaatii korjausta. Suunnitelmanne siirretään nyt sivuun. Epäusko, viha ja pettymys seuraavat.

Vain kaksi viikkoa sitten olitte innoissanne, täynnä odotusta, millainen seuraava kotinne olisi. Ajattelitte innokkaasti tilaa, huoneita, kalusteita. Nyt se siirretään sivuun. Sanon "siirretään sivuun" - se ei ole poissa, koska halunne ei ole poissa. Tämä on vain tilapäinen takaisku polullanne. Kuitenkin varjoitsenne ilmestyy esiin ja hävittää suuren osan siitä valosta, mitä teissä aiemmin oli. Syntyy helposti vihaa. Etsitte niitä, joita voitte syyttää ja joihin purkaa vihanne. Tässä kohtaa kuka tahansa kelpaa. Lähimpänä olevat tuntevat vihaisten sanojenne kovuuden. Ystävät ja tutut kuulevat vain vihanne pitkissä sanallisissa valituksissa, jotka sekoittuvat haluun saada sympatiaa. Varjoitsestä ei ole kuitenkaan helppoa päästä irti. Viha on pinnan alla ja odottaa mitä tahansa tilaisuutta - ja käyttää jopa eri ongelmia tullakseen taas pintaan. Viha ottaa vahvemman otteen persoonastanne. Asutte varjoitsessänne, pimeydessä tänä aikana.

Ne jotka ovat herkkiä auraenergialle, voivat nähdä vihanne ja tuntea sen. Ensimmäinen reaktio on astua pois vihaenergiasta, koska he eivät halua vihan "hankaavan" heitä. Näin voi helposti tapahtua. Kyllä, teidän on ymmärrettävä myös tämä. Silloin kun joku joka on elämän virrassa, rauhallinen ja tyyni, tulee kosketuksiin henkilön kanssa, joka ylläpitää vihan kaltaista negatiivista energiaa, negatiivisuus voidaan imeä omaan energiakenttään.

Tuo henkilö alkaa tuntea tyytymättömyyttä, levottomuutta ja hänkin alkaa siirtyä varjoitseensä. Olette ehkä panneet itse merkille tämän vaikutuksen oltuanne päivän ostoskeskuksen ilmapiirissä. Eivät tietenkään kaikki ole vihaisia, jotka virtaavat aurakenttänne läpi. Joskus teille jää raskauden tunne ostoskokemuksenne jälkeen.

Kutsun tätä matalampien ulottuvuuksien energioiden kerääntymäksi. Koska se on matalampien ulottuvuuksien energiaa, se on raskasta. Käytän ostoskokemusta vain esimerkkinä.

Ne teistä jotka toimivat korkeammalta tasolta, tuntevat sen raskautena ympärillänne, energiakentässänne. Se ei sovi hyvin korkeammille energiatasoillenne. Jätettäessä puhdistamatta tämä alempi energia jatkaa kerääntymistä energiakenttäänne. Pian alatte toimia varjoitsestänne. Tämä vaikutus voi syntyä hyvin nopeasti kahden ihmisen välillä, jotka rakastavat toisiaan. Joskus he toimivat hyvin lähellä toisiaan. Silloin kun toinen kokee turhautumista tai vihaa, negatiivisia sanoja ja tekoja on usein seurauksena. Toinen henkilö imee nopeasti toisen negatiivisen tunteen ja viha leviää kuin virus. Tämä tapahtuu hyvin nopeasti, koska he ovat niin avoimia toiselle ihmiselle, niin läheisiä, että heistä tulee kuin sieni, joka imee toisen tunteita. Tämän tapahtumisesta on monia esimerkkejä.

Kaksi helppoa askelta

Miten voitte muuttaa tämän, kun astutte uuteen tiedostamistilaan? Mitä voitte tehdä? Ensinnä teidän täytyy kuunnella sisäkehonne ääntä. Tunnistakaa, mitä tunnette. Ymmärtäkää, mitä tunnette. Myöntäkää se. Tämän tekeminen on tärkeää. Kun tunnistatte, miksi tunnette varjoitsen, miksi olette siirtyneet tähän tilaan, niin voitte estää negatiivisuutta kerääntymästä yhtään enempää mentaaliseen ja tunnekehoonne.

Tunnistamalla alatte ottaa hallintaan varjoitsenne. Voitte sitten käsitellä sitä, voittaa ja poistaa sen.

Miten poistatte sen? Koska kaikki syntyy aikomuksesta, kysyn teiltä, mikä on aikomuksenne tuolla tunnistamishetkellä? Usein jokin toiminta on hallintanne ulkopuolella. Kyse voi olla myrskystä tai toisten toiminnasta, kumpikin on hallintanne ulkopuolella. Ymmärtäkää, että te ette voi muuttaa tapahtumaa. Ette voi muuttaa myöskään toisen vihaa tai kritiikkiä. Hänen on otettava vastuu siitä. Onko aikomuksenne pysyä varjoitsenne pimeydessä vai olla elämänne valovirrassa? Aikomuksenne tekee valinnan. Näette, ettei se ole kovin vaikeaa.

Nyt vuonna 2010 teidän on otettava vastuu koko itsestänne. Aikomuksistanne, sanoistanne ja teoistanne kehotemppelinne kautta. Terveydestänne, ruuastanne. Kaikki nämä ovat vastuullanne enemmän kuin koskaan. Omistakaa valintanne. Tämä on ainoa tapa luoda tulevaisuuttanne. Silloin kun ulkoisessa maailmassanne tapahtuu jotain, mitä ette voi hallita tai muuttaa ja mikä vaikuttaa tunnekehoonne, astukaa etäämmälle. Tarkastelkaa kunnolla tilannetta ja tunteitanne siitä. Mitä panette merkille? Mitä tunnette korkeammasta itsestänne katsottuna? Joskus näette jotain hyvää, mikä ei ole ilmeistä ensisilmäyksellä. Toisilla kerroilla teidän on vain odotettava tilanteen häviämistä. Saattaa olla vain tarkkailun aika. Muistutan teitä viemään tunteenne valoon, korkeammalle itsellenne, Jumalalle. Siellä ne muunnetaan helposti ja ratkaisuja löytyy.

Minua surettaa, kun kuulen sanat "mutta en voi tehdä sitä, en tiedä miten". Ystäväni, vain tietoinen mielesi on unohtanut. Aikomuksesi on hyvin tärkeä. Vain pyydä, ilmaise sanoin, että se otetaan sinulta ja muunnetaan valossa. Kerron sinulle, että niin tulee tapahtumaan. Aikomuksesi on kaikki, se on kaikki.

Siirtymän ja maanmuutosten aikoina, joita koette, huolehtikaa, että te ette salli varjoitsenne hallita teitä, erityisesti ajatuksianne.

Silloin kun pysähdytte ja tunnistatte, näette tilanteen selvästi, vihasumun estämättä. Pystytte sitten nousemaan varjoitsen yli ja pitämään valon virtaamassa teidän ja päivittäisen elämänne ympärillä.

Valovirta

Olette heräämässä valovirralle, mikä on aina ollut sisällänne. Valppauden aika, tunteidenne ja rakkautenne tunnistamisen aika on täällä maan päällä - NYT! Tämä on transformaationne. Näin te kaikki alatte luoda uutta maapalloa. Luotte sitä oikealla aikomuksella, kera rakkauden. Rauha on seurauksena. Olette kuulleet nämä sanat monta kertaa, eikö vain? Tämä johtuu siitä, että ne ovat totuus. Nämä sanat sisältävät ihmisen tulevaisuuden. Älkää heittäkö niitä sivuun. Yllytän teitä sen sijaan tarttumaan niistä kaksin käsin ja pitämään näitä sanoja "merkitys ja vastuu" lähellänne. Kun seuraavan kerran tunnistatte raskauden ja vihan nousevan sisällänne, muistakaa. Pysähtykää ja muuntakaa. Päästäkää siitä irti. Älkää omistako negatiivisuutta. Siirtäkää se eteenpäin. Miten, kysytte. Hengittämällä. Hengittäkää se ulos aurakentästänne, voimakkaasti ja nopeasti. Minäpä kerron.

Voit istua tai seistä jalat hieman erillään kehon tukemiseksi.

Hengitä hyvin syvään sisään. Tunne voima ja aikomus, kun täytät keuhkosi ilmalla.

Puhalla nyt voimakkaasti ja nopeasti ilma ulos suustasi kuin tuulenpuuska ja vapauta tunkkainen ja negatiivinen energia sisältäsi.

Kuvittele ilmapallo, jonka olet puhaltanut täyteen, ja sitten annat sen mennä. Ilma syöksyy voimalla ulos hyvin nopeasti, eikö vain? Tällaista voimaa tarvitset hengittäessäsi ulos nopeasti.

Sen tekeminen ei ole vaikeaa. Kuitenkin se muuntaa negatiiviset ja vihaenergiat, jos se tehdään oikein. Teet tämä aikakin kolme kertaa.

Sinun on oltava valppaana, tiedostettava, tunnettava itsesi, ystäväni, tunnettava itsesi. Tunne oma elämänvirtasi. Elä se, suojele sitä ja ruoki sitä rakkaudella.

Mestari Kuthumi

-----------

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

< PrevNext >