HomeViestejäLynette Leckie-Clark6.3.2010 - Vision etsintää

6.3.2010 - Vision etsintää

VISION ETSINTÄÄ

Kuthumia kanavoinut Lynette Leckie-Clark ( www.kuthumischool.com)
6.3.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Tervehdin teitä taas kerran suuressa valon, rakkauden ja koko luomakunnan matriisissa. Tässä matriisissa mikä ulottuu planeettanne ympärille, universuminne ympärille ja edemmäs ulkouniversumeihin, joita tiedemiehenne eivät ole vielä löytäneet. Olen kuvannut valomatriisia verkoksi. Ei hämähäkinverkoksi, kuten ehkä odottaisitte, vaan neliöiden verkoksi, joka liikkuu suurina aaltoina jatkuvasti. Tämä verkko on kehityksenne perusta. Tämä verkko auttaa valohiukkasten kutomisessa ilmakehäänne, DNA-säikeisiinne, supertietoisuuteenne ja sydämeenne ja virtaamisessa fyysisen kehonne ja tietoisen mielenne läpi, mikä pehmentää sydämessä pidettyjä tunne-energioita. Tämä auttaa teitä suuresti siirtymään eteenpäin rakastaen, anteeksiantaen sekä jalostuneesti ja enemmän tiedostaen.

Astutte nyt kiinalaiseen ja tiibetiläiseen uuteen vuoteen uusien elementtien ja polttopisteiden kera. Näitä elementtejä on tutkittu tuhansia vuosia. Monet katsovat innokkaasti, mikä elementti vallitse ja miten se vaikuttaa tai on vaikuttamatta teihin. Ajattelette toiveita, unelmia ja suunnitelmia, joita teillä on jo mielessänne ajankohtaista vuotta varten, ja arvioitte ja joskus muutatte polkua halutun lopputuloksen saavuttamiseksi. Haluttu lopputulos pysyy edelleen, ainoastaan tietä muutetaan elementeistä ehkä koituvien esteiden vuoksi.

Näin on elämänne jokaisen osan kohdalla. Tämä vuosi on pieni osa elämänne suurempaa kuvaa. Suunnitellusta tavoitteesta voi tulla astinlauta tuleville suunnitelmille, joten se ehkä vaatii suurta vakautta ja lujuutta, jotta tulevat tavoitteet voidaan rakentaa sen päälle. Pienemmät tavoitteet eivät vaadi samanlaista lujuutta, kuitenkin myös niistä voi koitua saavutusta ja iloa. Näin rakennatte unelmanne ja henkilökohtaisen maailmanne ympärillenne. Toisinaan teidän täytyy ehkä hieman muuttaa suunnitelmaanne, kuitenkin polttopisteenne pysyy lopputavoitteessa - siinä mitä haluatte saavuttaa tai saada.

Pyydän teitä tänään olemaan hiljaa, ylläpitämään tuota aineellista tavoitetta ja keskittymään toiseen sisäiseen tavoitteeseen tänä vuonna. Kysykää itseltänne: "Millainen haluaisin todella olla?"

Mielenkiintoinen kysymys, eikö vain? Esitän teille upean kysymyksen. Se vaatii teitä olemaan paikoillaan, istumaan hiljaa ja katsomaan tarkasti aikomustanne, ajattelumallejanne, käyttäytymistänne ja tekojanne. Todella upea kysymys - oletteko tyytyväinen itseenne? Jos olette todella tyytyväinen, sitä pitäisi juhlia.

Jos ette ole, juhlikaa sitäkin. "Miksi?", kysytte. Koska tänään, tänä kaiken tason muutosten upeana vuotena ymmärrätte, näette uuden sinän, paremman sinän. Tänään näette uuden tavoitteenne alun. Näette, minkä käyttäytymismallin tai tavan haluatte muuttaa itsessänne. Tämä on upea päätös, joten juhlimme tätä käännekohtaa kasvupolullanne. Aivan kuin olette suunnitelleet sen, miten tavoitteenne toteutuvat, alatte suunnitella myös uutta polkuanne. Tänä vuonna edessänne on vielä lukuisia mahdollisuuksia. Teidän täytyy nyt suunnitella jokainen askel, mitä vaaditaan saavuttaaksenne uuden vision itsestänne. Vaaditaan keskittymistä - erityisesti silloin kun kiviä ilmestyy polullenne. Kärsivällisyyttä saatetaan vaatia, kun suunnistatte näiden vaikeuksien yli ja saavutatte taas kerran tasaisen polun. Kuitenkin koko ajan opitte, saatte uutta ymmärrystä, uutta vahvuutta. Askel askeleelta kasvatte kohti uutta visiotanne, pysyen aina liikkeessä.

Teidät ehkä yllättää sen ymmärtäminen, että polttopiste on teissä itsessänne. Näin täytyy olla siirtyäksenne todella eteenpäin valossa, laajentumisessa.

Kerron teille, että on niitä, jotka pyrkivät vetämään teidät takaisin, jotka kritisoivat ja juoruilevat. Nämä tarvitsevat valoa ja ymmärrystänne eniten, sillä he eivät näe, mitä he tekevät. Heidän korkeampi itsensä näkee, mutta he tuntevat uhkaa. Korkeampi itse näkee, miten he voivat tiedostaa enemmän, mutta mieli sulkee tämän pois ja pysyy pelossa täysin ymmärtämättä. Egoitse ottaa sitten hallinnan kateellisena ja negatiivisesti käyttäytyen, kuitenkin te näette korkeamman ymmärryksenne kera. Teillä on tietoa ja suurempi tietoisuus. Katsokaa noita sieluja ja sivuuttakaa heidän negatiiviset pelkosanansa. He eivät nimittäin ymmärrä. Pyydän teitä muistamaan sanani, kun kohtaatte tässä kuvaamani tilanteen. Muistakaa, että he eivät ymmärrä, he ovat pimeydessä ja pelossa. Siirtykää pois. Tämä on myötätuntoista toimintaa.

Tänä vuonna pitää keskittyä sisäiseen itseen. Silloin kun toimitte rakkaudella ja sisällänne on rauha, ulkoinen maailma ei voi vahingoittaa teitä. Ulkoinen maailma tulee ja menee, liikkuu ja muuttuu. Sillä on paljon merkitystä, mitä sisällänne on. Sitä mitä on sisällänne, mitä ajattelette, mitä tunnette, mitä tekonne ovat toisia kohtaan, kannatte mukananne - elämästä toiseen. Kyse ei ole sitä, mitä olette saavuttaneet tai mitä omistatte aineellisessa ulottuvuudessa, ei. Kyse on siitä, mitä hoivaatte ja pidätte sisällänne. Ulkoinen maailma hajoaa. Sitä ei voi ylläpitää tämän elämän jälkeen. Sen voi, mitä pidetään sisällä. "Miten?", kysytte. Tietoisuutenne ja korkeamman ymmärryksenne kasvaessa yhdistytte sieluunne ja valomatriisiin. Näin sisäinen valonne laajenee. Kutsun tätä valomääräksenne ja olen puhunut tästä aiemmin. Rakennatte tätä kahdella tavalla. Yksi, vetämällä valoa koko olemukseenne, ja kaksi, ajatuksillanne ja teoillanne.

Tiedätte, ettei pimeys voi tunkeutua valoon. Se ei voi. Se voi yrittää sammuttaa valon, tuhota valon pimeiden sanojen avulla, mutta ne eivät voi tunkeutua siihen, ei. Muista, ystäväni, valo sisälläsi on samaa kuin se valo, josta puhun.

On kuitenkin yksi suuri ero. Teillä on valintatilanne. Teidän on valittava, kun kohtaatte jonkinlaista pimeyttä tai vastustusta. Teidän on valittava, annatteko pimeyden vaikuttaa teihin. Jos se vaikuttaa teihin, olette sallineet sen. Sen sijaan ymmärtäkää, että jotkut toiset eivät tiedä muusta ja siirtykää pois. Sillä jos he tietäisivät, jos heillä olisi suurempi tietoisuus, niin pimeys lakkaisi olemasta.

Voin kertoa teille, että pimeydellä on tarkoitus planeetallanne. Pimeys antaa oppimista ja sielun kasvua, myös kokemuksen erottaa ja ymmärtää valo pimeydestä. Se antaa teille vertailukohdan. Jokainen teistä on tullut pimeästä paikasta. Nyt tarkoituksenne on kokea valo, kasvaa valoon ja kokea uutta iloa ja rauhaa. Jotkut eivät näe tätä, koska he tuntevat vain pimeyden eri muotoja. He pitävät kiinni menneisyydestä ja pyrkivät sulkemaan sielutietoisuutensa. He eivät voi tehdä sitä. Heiltä vie vain pidempään ymmärtää uusi tie eteenpäin.

Rauhaa teille.

Kuthumi

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

< PrevNext >