HomeViestejäLynette Leckie-Clark26.1.2010 - Keskittykää virtaavaan valoon

26.1.2010 - Keskittykää virtaavaan valoon

KESKITTYKÄÄ VIRTAAVAAN VALOON

Kuthumia kanavoinut Lynette Leckie-Clark ( www.kuthumischool.com)
26.1.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Se olen minä, Kuthumi, joka tervehdin teitä Suuren ykseyden, Jumalan, rakkaudessa, ilossa ja yltäkylläisyydessä. Olen Jumalan palvelija, joka auttaa teitä elämänne matkalla jumalaisen opastuksen ja tiedon kera.

Olen puhunut viimeaikaisessa kommunikoinnissani paljon sielunne kasvusta ja sen ymmärtämisestä, että on välttämätöntä päästää irti kaikesta, mikä on keskeneräistä elämässänne.  Jos vanhasta ei päästetä irti, teistä saattaa tuntua energeettisesti hyvin raskaalta, myös vähän jumiutuneelta elämänpolullanne. Sillä uusi ei voi astua sisään, silloin kun olette kiinni vanhoissa käsityksissä, hukatuissa tunteissa ja tyhjänpäiväisessä käyttäytymisessä. Kysytte ehkä, miksi kuulostan kovalta. Mitä tarkoitan?

Selitän, sillä teidän on hyvin tarpeellista ymmärtää tämä, jos tarkoituksenne on avautua ja siirtyä eteenpäin valaistumiseen ja ylösnousemukseen.

Saatan kuulostaa vähän kovalta, sillä jokaisen teidän on "pakko" päästää irti vanhoista tunnetaakoistanne - aivan samalla tavalla kuin siivoaisitte kaapin, teidän on siivottava mielenne kaappi. Se aika on nyt. Kehotan jokaista kuuntelemaan tarkkaan viestiäni, sillä ihmiselle myönnetty aika tämän tekemiseen on hiipumassa - on lähellä aika, jolloin teidän on yhdistyttävä virtaavaan valoon ja korkeampaan tietoisuuteen. Siksi viestini kuulostaa kovalta. Olen puhunut tästä aiemmin, kuitenkin vain muutama on kuunnellut ja tuntenut kutsun aloittaa henkilökohtainen puhdistumisensa. Nyt uutena vuotena maaplaneetallenne on tukeutunut paljon lisää valohiukkasia. Tämä on luonut korkeamman värähtelyn kaikille eläville olennoille maan päällä.

Kuten olen sanonut, jos ette ole puhdistuneet, tunnette olevanne hyvin jumissa elämässänne. Teidät on raskaasti kuormitettu tapahtumilla ja muistoilla, jotka ovat paljon yli "viimeisen käyttöpäivänsä", kuten tämä kanava sanoisi (naureskelua). Käsittäkää, että ne ovat valmiita, ohi. Kuitenkin roikutte kiinni näissä vanhoissa loukkauksissa - ja miksihän? Ne tappavat teidät hitaasti tunkeutumalla fyysisiin elimiinne ja hermojärjestelmäänne aiheuttaen sairautta. Tämä negatiivisuus on kuin myrkkyhappoa, mikä huuhtoutuu hitaasti kehoonne. Ja kuitenkin olette haluttomia tekemään pientä sisäistä työtä? Ajattele uudestaan, ystäväni, on aika.

Kerron teille totuuden. Planeettanne energiavärähtelyn muuttuessa tunnette olevanne enemmän ja enemmän epäharmoniassa, kun edelleen yritätte pitää kiinni negatiivisista tunteistanne ja muistoistanne. Vasta tämän sisäisen puhdistuksen tapahduttua, koette todellista iloa ja onnellisuutta. Sitten tässä uudessa ja säteilevässä tietoisuudessa näette selvästi, missä on vielä matalampia energioita ympärillänne ja toisissa. Näette sellaista, mitä ette ole nähneet aiemmin. Miksi näin on? Yksinkertaisesti koska värähtelytasonne on kohonnut. On tosiaan niitä, jotka kohoavat Kristus-tietoisuuden tasolle, toimivat ehdottomasta rakkaudesta ja säteilevät sitä - viimeinen askel.

Tunnette olevanne vapaa, hyvin vapaa taakoista. Pyritte jakamaan aikanne toisten samanmielisten sielujen kanssa. Silloin kun keräännytte yhteen, yhdistyneet energiakenttänne saavat aikaan suuren valovirtauksen. Tämä voimakas energiakenttä säteilee parantumista kaikilla tasoilla ja antaa suurta sisästä rauhaa. Samanmielisten yhteenkerääntymisen voitaisiin sanoa saavan aikaan tämän.

Näette siis vaadittavat askeleet tämän tietoisuus-, olemistilan saavuttamiseksi - tämän virtaavan valon tilan. Virtaava valo mitä vedätte itseenne aikomuksellanne, virtaa automaattisesti kruunuvoimakeskuksenne läpi aktivoimaan aivojen käpylisäkkeen. Tämä rauhanen on kytkin koko "oppijärjestelmäänne", mikä vuorostaan virtaa parantamaan ja energisoimaan elimiänne ja vertanne. Alatte säteillä valoa ulkoisesti jonkin ajan kuluttua siitä, kun olette imeneet valoa ja työskennelleet siinä.

Se näkyy ensin kasvoillanne. Toiset huomaavat teidän näyttävän nuoremmalta, eloisammalta. Ei runsaita kosmeettisia voiteita, ystäväni, ei. Vain energiaa - virtaavaa valoenergiaa. Alatte siis nähdä monia etuja? Kerron teille, että on hyvin monia muita. Sillä kun työskentelette virtaavan valon kanssa ja ympäröitte itsenne ja sydänkeskuksenne sillä, täytätte solunne tällä energialla. DNA:nne alkaa muuttua, laajentua. Näytätte nuoremmalta, koska olette vapautuneet tuskallisista muistoista, loukkauksista, katkeruudesta, pelosta ja negatiivisuudesta.

Maan päällä on niitä, jotka tekevät pitkää päivää levottomana etsien "nuoruuden lähdettä", kuten sitä kutsutaan. Kerron teille, ettei sitä löydy kemikaaleista, voiteista ja liuoksista - ei. Teillä on jo kyky päästä omaan nuoruuden lähteeseenne. Se on sisällänne. Jokaisessa elävässä, tietoisessa olennossa maan päällä.

Ahneus on johtanut teidät pois näistä muinaisista totuuksista. Muutamien ahneus on pitänyt ihmiskuntaa pimeydessä satoja vuosia. Ette kuitenkaan olleet valmiita näkemään, kyseenalaistamaan. Nyt kuin monia portteja on avattu, mikä sallii uusien värähtelevien energiahiukkasten ympäröidä teidät kaikki, olette valmiita. Valmiita avaamaan sydänkeskuksenne, vaatimaan oman syntymäoikeutenne, astumaan eteenpäin ja luomaan uuden maapallonne. Aloitatte itsestänne. Jokainen teistä. Siivotkaa sisäiset kaappinne. Vetäkää ulos se, minkä olette piilottaneet ja mistä kääntyneet poispäin mielessänne. Pyytäkää minua, Valoneuvostoa ja oppaitanne näyttämään.

Ei ole välttämätöntä elää tuskallista muistoanne uudestaan. Ei ole. Se on välttämätöntä, että tunnistatte tapahtuneen. Tunnistakaa myös vihan ja tuskan tunteenne. Tunnistakaa, mutta älkää pitäkö niistä kiinni hetkeäkään pidempään. Tämä on avain. Älkää enää pitäkö kiinni noista tunteista! Vapauttakaa itsenne, vapauttakaa mielenne, vapauttakaa ajatuksenne. Ottakaa takaisin oma voimanne.

Sillä hautoessanne noita loukkauksia, tuota vihaa ja tuskaa, kadotitte oman voimanne. Kyllä, paljon energiastanne on mennyt vanhojen tapahtumien - tuskan ja rajoitusten - lietsomiseen. Ymmärrättekö? Kuitenkin tulen kertomaan teille, ettei näin tarvitse enää olla. Ei. Valinta on tosiaankin teidän. Lisäksi, teidän ehkä tarvitsee päästää useammin kuin kerran irti jostain tapahtumasta. Saatatte tarvita kolme tai neljä tai vielä useampia yrityksiä. Kannustan teitä toistamaan irtipäästämistä, kunnes teistä tuntuu siltä, ettei teidän enää tarvitse pitää sitä muistokaapissanne, kunnes voitte päästää siitä irti - ja olette vapaa.

On niitä, jotka sanovat: "Olen tehnyt sen, minun ei tarvitse tehdä sitä enää." Niille sanon: kokeilkaa uudestaan! Etsikää sisäisistä kaapeistanne kaikkia piilotettuja ongelmajäämiä. Saatatte yllättyä. Jos kuitenkin olette vapaa, juhlin kanssanne Luojan täydessä ilossa ja yltäkylläisyydessä. Koska nyt todella toimitte virtaavassa valossa.

Mestari Kuthumi

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

< Prev