HomeViestejäJames Tyberonn17.11.2013 - Uuden maan toinen vuosi 2014 - hyvä muutosvuosi

17.11.2013 - Uuden maan toinen vuosi 2014 - hyvä muutosvuosi

UUDEN MAAN TOINEN VUOSI 2014 - HYVÄ MUUTOSVUOSI

Metatronia kanavoinut James Tyberonn (www.earth-keeper.com)
Uutiskirjeestä 17.11.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Tervehdys mestarit! Olen Metatron, valonherra!
 
Kun 2013 pääsee viime viikkoihinsa, pyydämme jokaista teitä pitämään tauon ja miettimään sitä voimakasta tapahtumien etenemistä, mitä olette kokeneet yksilöinä ja kumulatiivisesti kuluneen vuoden aikana. On kiistanalainen kohta, tunnistatteko täysin, että planeettaylösnousemus on tapahtunut, sillä aika kulkee nopeammin kuin koskaan aiemmin.
 
Mestarit, 2014 on äärimmäinen muutosvuosi ja nämä muutokset tapahtuvat loogisesti perussolmuissa, joita nimitetään "astrologisiksi tapahtumiksi". Ne ovat kuitenkin paljon enemmän, kuin tällä hetkellä ymmärrätte. Jokaisessa solmussa on koodeja, jotka vaikuttavat induktiona aurakenttäänne. Nuo koodit palvelevat myriadeja tarkoituksia.
 
Koodattu astrologinen tapahtuma on kuin elävöittävä energialähde, luonnon putous mikä vaikuttaa teihin hyvin syvällä tasolla. Se on pyhän taajuuden tietoista ja tarkoituksellista koordinointia. Omassa valohiukkasjärjestyksessään se on aivan yhtä elävä kuin te. Erona on, ettei sillä ole yksilöllistä tavoitesuunnitelmaa ja sen kehitys riippuu sen omasta sekä kaikkien muiden tähtiporttien ympäristöstä. Jos astrologiset voimasolmut, erityisesti päivänseisaukset, -tasaukset ja pimennykset, ymmärrettäisiin täysin niiksi induktiokeinoiksi, joita ne todellisuudessa ovat, määrittelisitte ne silloin osuvammin aukoksi aika-avaruustapahtumassa - "insertiksi" jolle antaa tarkoituksen ja jota hallitsee ytimekkäästi teidän tasollenne sisään tulemisen luonnonmukainen geometria ja värähtelypuitteet sekä laajentava ydinolemus. Mikään ei pysy paikoillaan ja riippumatta siitä, miten aikaa ja ulottuvuuksia mitataan, muutos paljastaa ja ilmaisee itseään jatkuvasti astrologisesti … ja loogista niin.
 
Ja niinpä kun aloitamme tämän keskustelun vuodesta 2014, ympäröimme jokaisen teistä hoivaavalla energialla ja voimaantumiskentällä, sillä jokainen teistä on todella mestari yksilöllisellä ylösnousemuspolullaan. Tarkoituksemme on antaa inspiraatiota ja selkeyttä, mutta vaaditaan aina, että te käytätte pyhänä ja täysivaltaisena olentona erottelukykyä tähän ja kaikkiin kanavoituihin viesteihin.
 
Rakkaat mestarit, muistakaa aina näinä radikaaleina siirtymäaikoina, että Henki puhuu rakkaudesta. Se ei hyökkää. Kaikissa nykyisissä uskonnoissanne maan päällä on totuutensa ja vääristymänsä. Erottelukyky on vain. Teitä vaaditaan päättämään sydämen, perusteella, mikä on totta ja mikä ei - ei pelon. Mikään aito pyhä ilmaisu ei rajoita totuuttaan ja kauneuttaan yhteen ryhmään.
 
Tämä aika tarjoaa teille jokaiselle tilaisuuden päättää elää vapaasti, päästää irti huolesta ja pelosta ja luoda oman hyvinvointinsa. Kunnioittakaa ja hoivatkaa toisianne ja syleilkää rakkautta. Se on Jumalan tiedettä ja taajuus. Se on tapa, millä ihmiskansa yhdistyy. Se on tapa, millä ihmiskunta ylösnousee, ja vuosi 2014 on avainvaihe, mikä sallii teidän luoda yhtenäisesti haluamanne maapallon. Uuden maan toinen vuosi, 2014, käynnistää energeettisesti todellisen vaiheen siihen, mitä on kutsuttu "Vesimiehen ajaksi", todellisen Vesimiehen siirtymän alun.
 
Avainaika
 
Mestarit, vastaavasti te olette omassa avainvierailussanne. On erityiselämiä, jotka korostuvat enemmän monista vierailuistanne, tiettyjä aika-paikkavektoreita jotka antavat ytimekkäitä kvanttihyppyjä. Tämä on yksi noista elämistä. Energia ja aika kulkevat nopeasti ja paljon tapahtuu maapallonne, kun jatkatte sopeutumista ja kalibroitumista uuden maan kristallisiirtymiin 2014. Se ei ole helppoa, mitään todella arvokasta ei tapahdu ilman merkittävää ponnistusta … mutta tämä on iloinen saavutus ja valtuutus. Sillä olette niiden sielujen joukossa, jotka kootaan luomaan harmonista planeettaa.
 
Vastaavasti 2014 on uskomattoman tärkeä vuosi, paljon useammalla tavalla kuin 2013, sillä silloin olitte uuteen maahan sopeutumisen varhaisvaiheessa. Harjoittelitte niiden uusien chakrojen käyttöä, jotka ulottuvat korkeampiin ulottuvuuksiin. Vuonna 2014 alatte venytellä uusia siipiänne ja yritätte lentää uuteen spektriin. Toimitte thetakoherenssissa luodaksenne visuaalisesti harmonisen maailman! Se vie aikaa, mutta voimakkaat työkalut ovat nyt käytössä. Vuonna 2013 oli uusi alku. Tuo uusi alku on uuden maan uusi malli. Maapallon ylösnousemus on antanut sijan planeetan ulottuvuustarkistukselle ja laajentumiselle. Maa on laajentunut kristallikenttään, ulottuvuuksiin 5-12. Vuonna 2013 aloitte oppia salaisuuksia ja 2014 etenette tällä tutkimusmatkalla. Se vaatii sinnikästä ponnistelua.
 
2014 on vuosi, jolloin jatkatte monien hienovaraisten muutosten kokemista tietoisuustasossanne. Laajentunut chakrajärjestelmänne sopeutuu edelleen toimimaan uudella tavalla ja uusissa ulottuvuuksissa. Kristalliaurakentän kerrokset ovat edelleen vähän epävakaita ja vakiintuvat vielä useimmilla teistä. Laajentuminen voi vaikuttaa ja vaikuttaa vaihtelevassa määrin aistijärjestelmäänne ja tunnekenttäänne.
 
Henkinen fokus
 
Uuden maan toisena vuotena teitä vaaditaan ponnistelemaan enemmän henkisessä fokuksessanne. Tuntuu toisinaan, että kamppailette tasapainon pitämisen kanssa, pysyäksenne keskittyneenä. Tämä on yhdistelmä uuden energian sisäänvirtausta ja vaatimusta sopeutua ja kalibroitua, mutta myös kristallisoida tarkoituksenne ja aikomuksenne. Vesimiehen siirtymä ionisuhdemuutoksineen (kahden kuluneen vuosikymmenen auringonsäteilystä) ympäröi nyt planeettaa ja pakottaa jokaisen teistä laittamaan henkisen elämänne järjestykseen. Ionisuhdemuutos nostaa koodijohdotusta tietoisten ja alitajuisten mielen kenttien sekä fyysisen todellisuuden ja jumalaisen mallin välillä. Koronan massapurkausten vuoksi anioniplasman suihkuvirtaukset kiertävät maapalloa ja taskuja tiettyjen pyhien paikkojen ympärillä. Tämä antaa helpomman pääsyn yhtenäiseen theta-tietoisuuteen ja siinä pystytte luomaan tehokkaammin uutta maata.
 
Vuonna 2014 on tiettyjä aikoja, jolloin tunnette ne elämänvirtanne alueet, joihin täytyy tarttua, ja keskitytte niihin. Teitä vaaditaan kohtamaan itsenne ja laitettamaan tarvittavat toimet tärkeysjärjestykseen. Määritelkää uudelleen sisäiset sopimuksenne ja se, miten haluatte käyttää jäljellä olevan aikanne planeetalla. Teidän on pakko tarttua hetkeen ja tehdä luettelo asioista, joita teette ennen kuolemaanne!
 
Ette voi olla enää omahyväisesti odottavalla kannalla. 2014 on aikaa määritellä palapelinne puuttuvat palat. On aika tehdä merkkinne, antaa oma osanne ja miettiä sitä perintöä, mikä elämästänne on. Ja kyllä, siihen sisältyy palojen yhdistäminen - kokoamista vaaditaan! Kristallitaajuudesta tulee vielä voimakkaampaa 2014. Tämä taajuus vaikuttaa lisääntyvästi teidän jokaisen nuhteettomuuteen. Tämä on vain sen ymmärtämistä, kuka olette, ja tulemista uskolliseksi korkeimmille standardeille. Se vaatii jokaista teitä ottamaan voimanne ja kulkemaan tinkimättömästi, tulemaan todella nuhteettomaksi.
 
Jokaisella teistä on tilaisuus olla nuhteeton joka päivä. Tilanne missä tunnistatte omat puutteenne, ristiriitanne tinkimättömyyden kanssa, on se päivä, jolloin käsitätte täydemmin mestaruuden, ja kyse on matkasta. Vastaavasti sinä päivänä kun seisotte omassa totuudessanne valmiina tunnustamaan toisen ihmisen totuuden, saavutatte tinkimättömyyden myötätuntoisen puolen. Tämä totuus soveltuu sitten yksilöihin sekä kansoihin, se soveltuu makro- ja mikrotasoon.
 
Sisäiset ristiriidat siirtyvät 2014 tulikoevaiheeseen puhdistettavaksi. Kaikki epärehellisyys, kaikki kätketyt puutteet ja varjot tulevat valoon kohdattavaksi. Harmonisoikaa tekonne korkeimpien tavoitteiden kanssa. Priorisoikaa! Tutkikaa polkuanne ja suunnitelkaa matkaanne tietoisesti.
 
Ymmärtäkää sitten, että maapallon ylösnousemusenergia, tasavertaisesti 144-kristalliverkon kanssa, mahdollisti maan kristallienergialaajentumisen suurempiin ja selvempiin ulottuvuuksiin ja jatkaa sitä. Ja pankaa merkille, mestarit, 5.-12. ulottuvuuden energia mihin pääsette nyt, on vasta alkua. Piirre jota kutsutaan "nollakentäksi" on kristalliulottuvuuden piirre. Se laajentuu energiaulottuvuuksiin, jotka ovat sisällänne, mutta ne ovat olleet horroksessa ja luoksepääsemättömiä ihmismassoille. Kuitenkin nämä kristalliulottuvuudet ovat todellinen nuhteeton alkuperänne ja olette olemassa korkeammassa muodossanne siellä.
 
Oleellinen ymmärrys
 
Kerromme teille ensin taas kerran, että planeetan ylösnousemus tapahtui todella. Teidän on oleellista ymmärtää tämä ja olla menettämättä uskoa. On aina vastaanväittäjiä ja jatkuvasti niitä - myös polulla olevien joukossa - jotka kyseenalaistavat, tapahtuiko mitään todellisia muutoksia 21.12.2012. Ylösnousemus tapahtui - te jotka olette valosta, teitte sen. Mutta haluamme selkeyttää, että on tapahtunut maaplaneetan valmistuminen ja laajentuminen 12 ulottuvuuteen. Ja planeetan ylösnousemus on tehnyt tulevan ihmiskunnan ylösnousemuksen mahdolliseksi.
 
Niinpä kerromme teille, että ylösnousemus on uusi alku. Ja 2013 maapallo siirtyi uuteen formaattiin, mikä antaa sijan ihmisten kyvylle kohota selvästi ja ylösnousta tietoisesti korkeampiin ulottuvuuksiin. Uusi maa kantaa nyt kristalliverkon kautta matriisia, joka mahdollistaa ehdottomasti ihmisille suuremman tietoisuuden todellisesta moniulotteisuudestaan.
 
Vakuutamme teille, että uusi aurinko sarastaa 2013 ja se on muutoksen aurinko. Se tuo suurenmoisen uuden maan valoa. Ja rakkaat ystävät, tarkoitamme todella suurenmoista. Tässä uudessa aikakaudessa etsijöiden velvollisuutena on heijastaa iloa, heijastaa valoa, sillä laajennuttaessa kristalliharmonioihin jokaista mentaalivalofotonia jonka heijastatte, vahvistetaan eksponentiaalisesti. Ja tämä tapahtuu nopeammin uudessa maassa 2014. Niinpä roolinne saa uuden merkityksen ja enemmän hyväntahtoisuutta, kun luomisvoimanne lisääntyvät ns. Vesimiehen aikana. Puhumme vuoden 2014 yksityiskohdista!
 
Voimapäivät ja aktivointivaiheet 2014
 
Vuoden 2014 energiat ovat vähemmän intensiivisiä kuin sillä lisääntyvien taajuuksien esteradalla, minkä ihmiskunta koki 2011 ja 2012, mutta tietyllä jaksoilla kenties intensiivisempiä kuin 2013. Mutta nämä intensiiviset vaiheet voidaan hallita tietoisuudella tapahtuvista vaikutuksista, sillä niitä tapahtuu tarkoituksellisesti. Tämä ei kuitenkaan merkitse, ettei intensiivisillä jaksoilla olisi erityistarkoitusta, sillä taajuusmittaria nostetaan edelleen ja tietyt energiakoodit on järjestetty latautumaan astrologisten avautumisten aikana.
 
2014 päiväseisaus- ja päiväntasausnelikko sekä neljä pimennystä ovat äärimmäisen voimakkaita, jokaisen edustaessa uuden maan ainutlaatuisesti koodattua oktaedriportaalia. Päiväntasausten ja -seisausten ja erityisesti neljän pimennyksen aikana uusia koodattuja energioita tulvii planeetalle.
 
Tärkeät avainpäivät
 
15.4. - täysikuu ja täydellinen kuunpimennys
8.10. - täysikuu ja täydellinen kuunpimennys
 
29.4. - vuosittainen auringonpimennys
23.10. - auringonpimennys (osittainen)
 
20.3. - päiväntasaus
21.6. - päivänseisaus
22.9. - päiväntasaus
21.12. - päivänseisaus
 
On ehdottoman luontaista synergiaa, että nämä astronomiset päivämäärät antavat koodattuja latauksia. Nämä tapahtumat avaavat todella portteja, aukkoja jolloin on aina tapahtunut tällaisia ainutlaatuisia siirtoja. Tästä syystä niitä on kunnioitettu itsetutkiskelun, rukoilun ja meditoinnin päivinä muinaiskulttuureissa ja monissa nykyisissä henkisissä lahkoissa.
 
2014 pimennykset ovat vieläkin ainutlaatuisempia ja tarjoavat muutoksen energialaukaisimia sekä yksilöille että planeetalle. Kaksi kuunpimennystä on täydellisiä ja ne tapahtuvat täydenkuun aikaan huhti- ja lokakuussa. Se on täydellistä aikaa kurssimuutokseen elämässänne meditoimalla omaa suuntaa ja kalibroitumista. 2013 monet teistä löysivät uuden tarkoituksen, kokivat renessanssin ja ovat uudella luomispolulla, minkä vauhdin kerääminen jatkuu 2014. Toiset ovat päättäneet jäädä samalle polulle, mutta uuden tarmon, uuden perspektiivin tai uuden ryhmän kera. Monet teistä löytävät uuden tarkoituksen 2014 ja tuovat pintaan hedelmällisiä taitoja, jotka ovat olleet aiemmin horroksessa tai oivaltamatta.
 
Ensimmäisenä vuotena 2013 vihreä liekki aktiovitiin, mikä toi suuremman kyvyn kommunikoida maan elementtien ja valtakuntien kanssa. Ensimmäinen vuosi toi myös renessanssiportaalin, mikä harmonisoi nykyisen aikahologramminne kolmeen aiempaan kultaiseen aikaan. Tämä koodattiin Rapa Nuissa ja Defoissa.
 
2014 antaa energiaa uudestisyntymän ja asetelmien loppuunsaattamiselle lataamalla teidät sielusopimustenne keskeneräisiin kohtiin, joita ei ole vielä saavutettu tai joiden mukaan toimittu.
 
2014 ne ovat vieläkin monipuolisempia kuin voimakkaat päivämäärät vuodesta 2009 saakka. Jokainen yllä olevista päivistä tarjoaa seuraavaa.
 
* aika syvälliseen itsetutkiskeluun itsensä löytämiseksi uudella maapallolla ja tavoitteiden harmonisoimiseen
* aika itsensä puhdistamiseen ja nuhteettomuuden luomiseen - "puheidensa mukaan toimiminen"
* tilaisuus parantaviin suhteisiin henkilökohtaisesti ja maailmanlaajuisesti - "rauhan ja harmonian siementen kylväminen"
* parantuneet energiat voimasolmuissa, parantunut visiointi ja selväjärkiset unet
* ikkuna energioiden uudelleenlataamiseen ja tasapainottamiseen, päättäväisyyden ja rohkeuden uudistamiseen
* koodien vastaanottaminen, jotka sallivat täyden 33 chakran hyödyntämiseen kristallimer-ka-nassa
 
Vuoden 2013 suurkolmiot vaikuttavat edelleen energeettisesti 2014 puoliväliin. Tapahtuu kolme koodattua portaalisisäänvirtausvaihetta ja ne saavuttavat huipun maalis-huhtikuussa, touko-kesäkuussa ja syys-lokakuussa 2014.
 
Koodatut avainsisäänvirtausportaalit 2014
 
Kolme koodattua portaalivaihetta ovat seuraavat:
 
* harmoniaportaali 20.3.-8.5.
* totuuden violetin säteen tähtiporttiportaali 14.5.-21.6. (huipentuen 22.-26.5.)
* plantinasädeportaali 21.9.-23.10.
 
Ensimmäinen koodattu vaihe on maaliskuun päiväntasauksesta täydelliseen kuunpimennykseen, auringonpimennykseen, suurristiin ja Eta Auarids meteoreihin toukokuussa. Huhtikuussa on auringon- ja kuunpimennys ja niiden välissä suurristi, jossa ovat mukana Mars, Uranus, Pluto ja Jupiter. Se on pyhää ja otollista aikaa etsiä harmoniaa ja heijastaa sitä kollektiivisesti. On koodeja, jotka sallivat henkisen uudestisyntymän maailman tasolla ja suhteiden uudelleensuunnittelun ja -määrittelyn. Se tarjoaa tilaisuuden maailmanrauhan siementen kylvämiseen konfliktialueille, erityisesti Lähi-itään. Yksilötasolla se on aikaa tuoda suurempaa tasapainoa vaikeisiin suhteisiin, tehdä sovinto. Se on myötätunnon sisäänvirtausta. Hyvin todellisessa mielessä se on ns. ehdottoman rakkauden, Kristus-energian lataus.
 
Toinen on touko-kesäkuussa, mikä käynnistyy huhtikuun harmoniaportaalista. Tähän vaiheeseen sisältyy myös sen suuren vesikolmion energioita, joka alkoi 2013 ja pysyy voimassa kesäkuuhun 2014 saakka. Se on loppuunsaattamisen aikaa. Hyvin todellisessa mielessä toukokuun 2014 tähtiporttiportaali on Vesimiehen ajan alku. Se on aikaa, jolloin Sirius-plejadilainen allianssi alkaa vaikuttaa ja olla läsnä enemmän. Tämä on ehdottomasti maailmanlaajuisen rukoilun jakso ja aikaa kerääntyä meditoimaan yhdessä, sillä se merkitsee uutta vaihetta Paluussa dharmaan, suurempiin ja jalompiin totuuksiin.
 
Kolmas vaihe on 20.9.-23.10. Se on kenties eniten sisäänpäin keskittyvä. Tämä vaihe sisältää koodeja, joita koristaa platinasäde, Maajumalattaren energia. Se harmonisoi kaikki 12 fyysistä chakraa. Tässä vaiheessa on tilaisuus kalibroida itsensä ja päästää irti kaikista esteistä, jotka eivät palvele teitä yksilönä ja ihmiskollektiivina uudella maaplaneetalla. Se on aikaa karistaa vanhat jäänteet, päästää irti kätketyistä esteistä. Platinasäde edustaa yksilön aikaa ilmentää uusi itse, uusi tarkoitus, uusi kumppanuus, yhteys tai suunta. Se on voimakasta elämänvoiman energisointi- ja elvyttämisaikaa. Se on aikaa asentaa uudet koodit ja ryhtyä toimeen parempaa itseä ja parempaa kollektiivivoimaa kohti. Platinasäde on hoivaavaa energiaa. Sitä voidaan sanoa luonteeltaan feminiiniseksi, sillä se antaa tuen tunnetta, kun jokainen sielu etsii suurempaa valoa.
 
13-14-pari
 
2014 on yhdessä mielessä vuoden 2013 pari. Vastasyntyneellä laajalla maapallolla vuosipareista tulee normi. Astrokoodit jotka käynnistettiin 2013, saatetaan loppuun 2014. Todellinen nykyaikajakso on siten 24 kuukautta. Tämä perus tupla-12 on selvä kokemuksissanne monilla alueilla, erityisesti kalibroitumisessa ja suhdeuudistumisissa. Olemme kertoneet teille, että 2013 ja 2014 ovat muutosaikaa. Pitäkää tätä neuvoa lempeänä taputuksena kädelle, herätyksenä meiltä, jotka rakastamme teitä syvästi. Katsokaa ensin peiliin ja jäljittäkää elämänne vuorovaikutusten kuvastus. Pohtikaa elämänne jokaisen vuoden jalanjälkiä, jotka ovat johtaneet teidät tähän nyt-hetkeen. Tutkikaa syvästi myötätuntoa, jota ilmaistaan sydämenne sisä- ja ulkopuolella, ja nähkää, mitä on saavutettu ja mitä on menetetty. Oletteko kulkeneet näin pitkälle löytääksenne itsenne vain samasta paikasta?
 
Rakkaat sydämet, jos nykytilanteenne ei sovi teille, tehkää sinnikäs ponnistus ja ryhtykää muutostoimiin. Kuten olemme todenneet, vuoden 2014 energiat antavat teille paremmat mahdollisuudet siihen. Suhteet täytyy määritellä uudestaan. Tämän tehokas tutkiminen vaatii täydellistä rehellisyyttä kumppanuuden kaikissa puolissa A:sta Ö:hön - liittolaiset, tutut, rakastajat, veljet, sisaret ja myös ns. viholliset, vastustajat ja vastapuolet. Vuoden 2014 kolme ydinkoodivaihetta antaa energiat, jotka kavaltavat ansaan jääneet ja kätketyt tunteet pintaan. Nämä ovat taajuuksia, jotka voivat aiheuttaa tulikokeen niille, jotka valitsevat nuhteettomuuden. Ja on aina valinta, saavuttaako selkeyden vai pysyykö ristiriitaisessa projektiossa. Suurempi puhtaus ja suurempi rehellisyystietoisuus ovat ehdottomasti vakavien etsijöiden saavutettavissa vuoden 2014 harmonisissa vaiheissa.
 
Uranus-Pluto-laukaisijat
 
Rakkaat ystävät, silloin kun ette ole täysin vilpitön, olette ristiriidassa itsenne kanssa. Todellisuudessa tämä puhdistava tulikoe alkoi viime vuonna ja tulee taas pintaan 2014, erityisesti kahden Uranuksen ja Pluton neliön aikana:
 
- Uranuksen ja Pluton neliö 21.4.2014 13° 34' Oinas/Kauris (Uranus kulkee suoraan, Pluto perääntyy)
 
- Uranuksen ja Pluton neliö 15.12.2014 12° 35' Oinas/Kauris (Uranus perääntyy, Pluto kulkee suoraan)
 
Voitte käyttää näitä energioita viisaasti viimeistelemällä keskeneräiset tunteet, tutkimalla tutkimattomia tunteita ja ilmaisemalla ilmaisemattomia mielipiteitä. Näin voitte nostaa taakan, mikä on himmentänyt sisäistä oikeudenmukaisuuden tunnettanne. Täydellinen rehellisyys voi johtaa teidät uskollisuuden lisäksi tietoisuuden suurempaan valomäärään. Ja tämä vuosi käynnistyy sitä varten.
 
Ja kerromme, että te jotka olette fyysisen vierailunne ns. seniorivuosivaiheessa, voitte tuntea tarvetta ja pakkoa vuoden 2014 energioissa tehdä asiat oikein, ja rakkaat sydämet, tähän ei ole parempaa aikaa ja energiaa kuin harmoninen vaihe 2014. Käyttäkää hyödyksi tämä tilaisuus ja pitäkää mielessä, että olette tilapäisissä puitteissa. Muutos on fyysisen todellisuuden luonne ja asiat voivat muuttua hetkessä. Ihmisiä tulee ja menee, ja usein silloin kun vähiten odotatte sitä, joku on tässä ja sitten poissa. Löytäkää anteeksianto! Katsokaa syvälle sisään ja ulos, kun nämä sanat löytävät jalansijan sydämessänne ja johtavat toimintaan.
 
Lopuksi
 
Kerromme teille, että 2014 on aikaa virrata ja kukoistaa. Se on monille teistä suuren muutoksen vuosi. Planeetalla on uutta energiaa. Olette luoneet sen. On kuitenkin vielä paljon tehtävää. Käyttäkää tämä aika roolinne löytämiseen.
 
Te jotka olette odottelevalla kannalla, harkitkaa sitoutuneemman johtoroolin ottamista, kirjoittaen kirjanne, ilmaissen sisäistä taiteellisuuttanne jne. Nyt on tekojen aika viimeistellen ne siemenet, jotka kylvettiin 2013. 2014 on hedelmienne vuosi. Energia tukee korkeinta hyväänne.
 
Hengityksenne tasaantuu 2014 ja kiillotatte kykyänne toimia uudella maapallolla. Omaksutte uusia tehtäviä. On aika kerääntyä yhteen ja meditoida yhtenäisesti haluamanne uuden maan luomista, planeetan rauhaa ja henkistä hyvinvointia. On aika käyttää parantuneita luomiskykyjä, joita tarjotaan Vesimiehen siirtymässä.
 
Olen Metatron ja kerron teille nämä totuudet. Olette rakkaita.
 
Ja niin se on … ja niin se on.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >