HomeViestejäLynette Leckie-Clark16.6.2018 - Puhdistakaa, avautukaa ja hengittäkää muutoksen läpi

16.6.2018 - Puhdistakaa, avautukaa ja hengittäkää muutoksen läpi

PUHDISTAKAA, AVAUTUKAA JA HENGITTÄKÄÄ MUUTOKSEN LÄPI

Kuthumia kanavoinut Lynette Leckie-Clark (www.kuthumischool.com)
16.6.2018
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tervehdin teitä, kun valmistelette kehonne integroimaan täysin sanani. Puhdistakaa mielenne, avatkaa sydämenne ja hengittäkää syvään. Nyt pystytte täysin fokusoitumaan.

Kahdeksantoista vuotta sitten uusi energia tuli ihmiskunnan ulottuville eetterin kautta. Se oli voimakkaampaa aikaansaadakseen heräämisen, hienojakoisempaa suodattuakseen energiakeskustenne läpi. Monet alkoivat kokea sisäistä muutosta – ihmiskunnan ennustettu herääminen alkoi. Ensin tuli ajatus – nykyelämänne miettiminen ja kyseenalaistaminen. Sitten tuli tunne – uuden sisäisen tyyneyden ja ilon tunne. Lopulta tuli toiminta. Monet vanhat sielut avautuivat elämäntarkoitukselleen – avautua ja johtaa tietä toisten seurattavaksi. Tämä prosessi sai aikaan reaktion valoenergialle, jota säteili Maan ympärillä. Valohiukkaset moninkertaistuivat uudestaan ja uudestaan, ja monet ihmiset vastasivat sielunsa lempeään tökkimiseen.

Tämä jatkuva prosessi tapahtuu jälleen tänä vuonna ihmiskunnalle. Enemmän valohiukkasia, enemmän voimaantumista on käytettävissä monien tämän kaltaisten kanavien kautta, jotka ovat jo edistyneet ja avautuneet sielunsa tämän elämän tarkoitukselle. Korkeampi tieto ja ymmärrys monista aspekteistanne, kokonaisuudestanne ja sielustanne on tullut massojen käyttöön. Nyt sen korkeamman tiedon myötä jota puhutaan ja kuunnellaan eetterissä, ja kun monia sieluja herää, rikastuneempia valohiukkasia vedetään taas Maahan ja ihmiskuntaan. Monet teistä ovat reagoineet siihen ja avautuneet muinaisille totuuksille uuden aikomuksen kera. Tietoisuusmuutos on taas käsillä. Kahdeksan vuotta sitten aloin pyytää teitä yksinkertaistamaan elämäänne, auttamaan teidän valmistelussanne. Tämä puhdistaa lisää tietä etenemisellenne ja sielunne laajentumiselle.

Alatko nähdä elämän äärettömän spiraalin, ystäväni? Olemassaolon äärettömän spiraalin? Ihmiset heräävät korkeamman sydämen kautta tutkimaan korkeampaa itseä, joka on jokaisessa teissä, mikä laajentaa DNA-säikeitänne ja luo lisää valohiukkasia pidettäväksi sisällänne. Tässä prosessissa alatte kokea kaiken olevaisen kokemalla oman moniulotteisen itsenne. Miten ihanaa se onkaan.

Koko ihmiskunta kokee pian pimennyskolmikon. Olemme yrittäneet valmistella teitä tähän tapahtumaan. Ne jotka päättivät kuunnella ja päättivät yhdistyä, ovat valmiita ja jo täysin tietoisia tämän tapahtuman tarkoituksesta. He ovat jo päästäneet irti paljosta, mikä ei enää palvellut heitä ja mistä he olivat kasvaneet yli jatkuvassa laajentumisprosessissaan. Tätä tapahtuu fyysisellä tasolla omaisuuden, työpaikan, suhteiden, ruokavalion ja kaiken sellaisen kautta, mikä ei enää sovi yhteen heidän korkeammalla värähtelevän olemuksensa kanssa. Se ei ollut vaikeaa näille, sillä he yksinkertaisesti tiesivät. Oli sisäistä tietämistä. Toiset päästivät irti tunnetasolla lähtemällä pois niiden luota, jotka jatkoivat itsensä pidättelemistä asenteilla, tuomitsemisella sekä kontrolloimalla sanoilla ja teoilla. Jälleen kerran heräävät tiesivät. Ei ole menettämisentunnetta, kiistoja ja tuomitsemista – nämä sielut pelkästään lähtivät pois jatkaakseen spiraaliaan, joka tunnetaan valaistumisena, vaikka pidämme enemmän termistä "sielulaajentuminen".

Nyt kun ihmiskunta kokee pimennyskolmikon, ne jotka etsivät rauhaa ja suurempaa tiedostamista, päästävät lisää irti, jos on tarvetta. Kerron teille, että mitään ei pakoteta teille. Teillä on vapaa tahto, voitte valita – tiedätte tämän. Jos jostakin tai jostakusta on tarkoitus päästää irti, teillä on sisäinen tietämys. Ette halua enää tuota energiaa lähellenne. Ne jotka eivät halua tehdä mitään tai haluavat olla piittaamatta siitä, ovat vapaita tekemään niin. Ymmärrämme, että ette ole valmis kuuntelemaan sisältä tai päästämään irti. Sitä ei tuomita, ei. Emme koskaan tuomitse, sillä ymmärrämme, että te – ja vain te – voitte ohjata polkuanne tässä elämässä, tässä kokemuksessa ja näin ollen sielunne laajentumisessa.

Sanon kaikille, että olkaa rauhassa ja päästäkää irti stressaavista tilanteista. Pysykää keskittyneenä sydänkeskukseenne ja tuntekaa tietänne. Jos kuuntelette – oikeasti kuuntelette – "sisäistä tutkaanne", te vain tiedätte. Muistakaa, että te valitsette joka tilanteessa, jonka koette joka päivä. Peräännyttekö haastamisesta, kontrolloinnista, negatiivisuudesta ja turhautumisesta? Päätättekö pitää oman keskuksenne, olla siinä? Jatkatteko ääretöntä tiedostamisspiraalianne?

Olemme aina kanssanne. Me, Suuri valkoinen veljeskunta, ymmärrämme, sillä jokainen meistä on ollut inkarnoituneena maan päälle. Jatkamme teidän opastamistanne ymmärryksellä ja rakkaudella.

Olen Kuthumi

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Next >