HomeViestejäLynette Leckie-Clark12.8.2012 - Avautuminen vuoteen 2013

12.8.2012 - Avautuminen vuoteen 2013

AVAUTUMINEN VUOTEEN 2013
 
Kuthumia kanavoinut Lynette Leckie-Clark (www.kuthumischool.com)
12.8.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Minä, Kuthumi, astun taas kerran puhumaan kanssanne tänään ja vakuuttamaan teitä. Olemme täällä tarkkailleet, miten monet teistä tuntevat olevansa yksin, vaikka teillä olisikin ns. kiihkeä elämäntyyli, joka on tulvillaan työtovereita, tuttuja ja päivittäistä työtä. Huomaamme, että keskittymällä liikaa näihin asioihin, tunnette usein yksinäisyyttä niinä harvoina hetkinä, kun sallitte itsenne vain olla, kun sanotte "riittää".
 
Odotamme teitä. Odottaessamme näemme monien jääneen kiinni itse luotuihin uniin: ei riittävästi rahaa, ei riittävästi aikaa, ei riittävästi tunnustusta ponnisteluistanne. Kaikki tarpeetonta ja haaskattua energiaa, ystäväni. Niinpä tänään tulen vakuutellen.
 
Nimittäin tietoinen mielenne pitää parempana toistamista, tapoja. Tämä voi olla esimerkiksi aikanne allokointia. Nousette ylös aamulla, käytte suihkussa ja syötte kiireessä - yleensä oikeastaan ajattelematta tai todella nauttimatta siitä, mitä syötte. Se on vain tapa, minkä teette elämänne päivittäisenä rutiinina. Ryntäätte mieltä turhauttavaan virtaan toisten kanssa, jotka myös yrittävät saada vähenevän kulkuvirran teillenne.
 
Lopulta saavutte perille ja seuraavat kahdeksan tuntia puskette saavuttaaksenne enemmän kuin viime kuussa. Ystäväni, voisin jatkaa ja jatkaa toimia, joiden kanssa näemme liian monien teistä taistelevan päivittäin. Luomismaailmanne tukahduttaa sielun. Monet kamppailevat pysyäkseen mukana ja uupuvat aina vain enemmän fyysisellä ja mielen tasolla. Kyllä, olemme puhuneet tästä aiemmin. Vaikka ymmärrämme, että teillä on monia kodin velvollisuuksia ja taloudellisia sitoumuksia, on aika tarkastella lähemmin, mitä olette luoneet. Ymmärtäkää, että kohtaatte suuria valintoja tänä vuonna. Tämä on ihmiskunnalle käänteentekevä vuosi maailmanne joka alueella. Kyllä, kerron teille totuuden, ystäväni. Vakuutteluni on, että olemme kanssanne ja odotamme epätoivoisesti heräämistänne täysin sielulle.
 
Ihmiskunta kohtaa valintatilanteita jokaisen maan ympäristössä maan päällä. Maan tuhoamisen on loputtava! Maa on elinehtonne veden ja ilman rinnalla. Kolme avainaluetta, jotka on säilytettävä.
 
Selviytymisen tiedostaminen
 
Kerron teille, että selviytymisresurssinne ovat kyseessä monissa maissa. Olkaa vakuuttuneita, että vahvuutenne on yhteishengessä. On aika liittyä yhteen säilyttääksenne luonnon resurssit. Ruokanne peukaloimisen on loputtava! Näemme monien tulevan kotiin elimet vääristyneenä syöpäkasvaimista, joita ihminen on aiheuttanut ruokaketjun lisäaineilla.
 
Tämä vuosi on käänteentekevä. Yllytämme teitä pysähtymään ja katsomaan ympärillenne. Pyrkikää elämän yksinkertaistamiseen kaikilla alueilla. Kasvattakaa oma ruokanne. Ostakaa halvempi koti tai liittykää tosiin samanmielisten sielujen yhteisössä. Ei niiden, jotka pyrkivät kontrolloimaan, vaan niiden jotka ovat tyytyväisiä elämiseen yhteishengessä. Ystäväni, voisin kertoa teille paljon tästä.
 
Kuitenkin kehotan tai pyydän teitä sen sijaan pysähtymään elämässänne. Istumaan hiljaa, vaikka sisäisen hiljaisuuden saavuttaminen voi olla vaikeaa monille, jotka ovat hyvin keskittyneitä kiireiseen ja kilpailevaan elämäntyyliin. Kuitenkin pyydän erityisesti näitä yrittämään mielensä ja kehonsa hiljentämistä. Kysykää itseltänne, millaista haluaisitte elämänne olevan, jos voisitte valita. Mistä sellaisesta nauttisitte, minkä voi kohtuullisesti saavuttaa? Toivoisitteko kenties terveyttä fyysiselle ja mentaalikehollenne? Ottakaa oma aikanne. Uneksikaa. Visioikaa.
 
Luotte uutta tulevaisuutta
 
Nähkää luomisunelmistanne, mitä loisitte nyt elämäänne. Päätätte ehkä haluta lisää "luppoaikaa". Aikaa rentoutua, nauttia vain elämisestä. Joidenkin teidän tarvitsee aloittaa pikkuaskelin, toiset valitsevat täydellisen muutoksen. Tässä ei ole oikeaa tai väärää, sillä jokainen teistä alkaa luoda uutta tietä, uutta elämäntyyliä. Te valitsette.
 
Moninkertaistuminen
 
Valinnat ovat energiaa. Monet muut moninkertaistavat energian. Samankaltaiset vetävät puoleen toisiaan. Siksi energia etsii samanlaista ajatusenergiaa. Näettekö? Ymmärrättekö, ettei muutoksen tarvitse olla vaikea? Kuitenkin teidän on pakko aloittaa nyt. 2012 on transformaatiovuosi. Paljon on kirjoitettu ja puhuttu siirtymisestä sielutietoisuuteen. Monet lukevat. Monet ymmärtävät eivätkä kuitenkaan tee mitään! Transformaatio vaatii toimintaa - teiltä. Ette voi odottaa laajaa transformoitumista sieluvaloon, jos kamppailette edelleen työ- ja taloustraumojen kanssa. Ei. Nämä ongelmat ovat kuin hiekkapaperia sielulle. Sielunne vetäytyy ja huomaatte olevanne yksin huoliajatustenne kanssa. Fyysinen keho perääntyy sitten stressitilaan.
 
Taivaan säestys
 
Yritämme tulla lähellenne. Yritämme herättää teidät tästä itse luomastanne sängystä. Kuitenkin teidän, ystäväni, on avattava ovi päästäksemme sisään. Olemme ympärillänne korkeammassa ulottuvuudessa, paikallamme odottamassa. Odotamme teidän parantamistanne, odotamme teidän auttamistanne, odotamme teidän opastamistanne eteenpäin.
 
Teille on autuutta. Kuitenkin energiavärähtelynne on usein niin ulkona sieluvirrasta, että teidän on vaikeaa yhdistyä korkeampaan itsenne, sieluunne. Siksi näissä tilanteissa teidän on astuttava prosessiin, minkä annan tälle sielulle teidän saattamiseksenne takaisin sieluvirtaan. Tässä voitte päästää irti kireistä bisnes-, trauma-, tuska- ja huolienergioista. Sieluenergia voi antaa teille mitä ihmeellisintä parannusta tunne-, mentaali- ja fyysiseen kehoon. Nimittäin tuo energia saattaa teidät takaisin sielurauhan tasolle. Tämä on hyvin tarpeellista tänä vuonna. Teidän täytyy ehkä saattaa itsenne takaisin tähän tilaan usein, kun rikotte vanhaa elämäntyyliänne.
 
Avautuminen vuoteen 2013
 
Uusi vuotenne pitää sisällään suuren lupauksen, kuin auringonvaloa myrskyn jälkeen, kun järjestys palaa ja elämä tasapainottuu taas kerran. Tämä on edessänne. Kuitenkin teidän jokaisen on luotava tuo tulevaisuus. Nyt on aika sanoa "riittää". Nostaa kätenne ja sanoa "ei enää". On aika palata peruselämäntyyliin ja kunnioittaa sieluanne. Lisäksi ymmärtäkää, etteivät kaikki liity mukaan uuden elämäntyylin ja uuden maan luomiseen. Ymmärtäkää myös, että se on heidän valintansa ja he korjaavat sitä satoa, mitä he päättävät kylvää vuoden 2012 viime kuukausina.
 
Kehotan teitä olemaan haaskaamatta energiaa yritykseen muuttaa niitä, joiden ajattelutapa ja aikomus on olla tekemättä mitään. Se on heidän valintansa ja heidän oppimistaan. Ymmärtäkää, että te ette voi pakottaa toisia "näkemään". Tämän on tapahduttava, silloin kun he valitsevat, silloin kun he tuntevat olevansa valmis. Olkaa myötätuntoinen, ymmärtäkää. Mutta älkää viipykö niissä, jotka kääntyvät pois. Käyttäkää sen sijaan voimakkaita energioitanne viisaasti.
 
Viisaus
 
Yhdistykää sielunne viisauteen. Se opastaa teitä aina - jos kuuntelette. Vuosi 2012 on osoittautunut haasteelliseksi monilla tasoilla. Vaikeudet määrittelee se, miten paljon sieluvaloa olette päästäneet jokapäiväiseen tajuntaanne. Kaikkien on nimittäin tultava tietoiseksi sielusta, sieluvalosta ja sieluvirrasta. Kaikki polut johtavat Luojaan. Sillä ei ole merkitystä, miksi kutsutte sitä. Kaikki tiet johtavat samaan pisteeseen. Tarinat monilla kielillänne ja monissa historian kirjoissanne luomisesta ja korkealle kehittyneistä sieluista, jotka pyrkivät herättämään massoja, johtavat kaikki samaan Luojajumalaan.
 
Kysyn siis teiltä: miksi väitätte oman uskomuksenne olevan parempi kuin toisten? Miksi? Kerron teille, että kun lineaarinen aika lyhenee ja astutte uuteen vuoteen, jokainen teistä kohtaa uusia maan haasteita. Mitä valitsette? Miten olette valmistautuneet? Kuunteletteko?
 
Niin ylhäällä kuin alhaalla
 
Näin tämä kanava nimitti tätä vuotta 2012. Me valoneuvostosta, Suuresta valkoisesta veljeskunnasta, olemme samaa mieltä. On aika harmonisoitua sielunne korkeamman värähtelyn ja sen sisältämän tiedon kanssa. Sielu on puhdas, kuitenkin se sisältää myös kaiken. Kaiken tiedon, kaikki kokemukset. Sielunne nimittäin muistaa kaikki menneiden elämienne kokemukset.
 
Ystäväni, kerron teille totuuden, kun kerron, että olette kokeneet egoitsen monissa muodoissa. Nyt on aika avata silmänne täysin. Eetterisilmänne. On aika voittaa egoitsenne - ymmärtää sitä, nähdä se. Näemme egoitsenne ilmentyvän hyvin monilla elämänne tasoille. Kenties puhun tästä toisella kertaa, jotta voitte saada lisäymmärrystä voittaaksenne ja noustaksenne täydelliseen loistoonne.
 
Olemme kanssanne aina.
 
Olen Kuthumi.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >