HomeViestejäJames Tyberonn21.10.2010 - Edessä oleva vuosi 2011 - kolminaisuuskolmikon keskipiste

21.10.2010 - Edessä oleva vuosi 2011 - kolminaisuuskolmikon keskipiste

EDESSÄ OLEVA VUOSI 2011 - KOLMINAISUUSKOLMIKON KESKIPISTE

Arkkienkeli Metatronia kanavoinut James Tyberonn ( www.earth-keeper.com)
Uutiskirjeestä 21.10.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Tervehdys mestarit. Olen Metatron, valonherra, ja tervehdin teitä jokaista yksittäin ja rakastavasti tässä ajattoman tilan vektorissa. Syleilen sinua nyt-ajassa, jossa luet näitä sanoja, ja ympäröin sinut ehdottoman rakkauden energialla.

Rakkaat ystävät, kuten olemme kertoneet teille, maailma tekee itseään uudestaan riippumatta siitä, tukevatko ihmiset mikro- tai makrotasolla laajentavaa muutosta vai ovatko he sitä vastaan. On todella kiistanalainen kohta, kun kronologinen aika kiitää lineaarisesti ohi nopeammin tänään kuin eilen. Vastaavasti vuosi 2011 pakottaa valon nopeuden kiihdyttämiseen ja selkeään tietoisuustulkintaanne. Tämän aallon myötä elämän tiedollinen ilmaisemisenne vaihtuu suurempaan tempoon. Kaikki nimittäin nopeutuu. Aika nopeutuu, kun ylösnousemus lähestyy. Kun aika siis muotoutuu uudestaan, se muotoilee uudelleen myös ihmiskunnan kokemusta - kokemusta näkyvistä ja näkymättömistä luonnonvoimista ja maan pinnasta.

Jokaisella hetkellä on merkitystä

Mestarit, teidän jokaisen on hyvin tärkeää ymmärtää ja täysin käsittää, miten todella tärkeä jokainen elämänne hetki on näissä nopeutuneissa energioissa kosmokselle, uudelle maapallolle ja teille. Tällä planeetalla on todellakin uutta energiaa ja tämä energia pyrkii nyt aktivoimaan lisää tietoisuuttanne ja valomääräänne. Ja rakkaat ystävät, kykynne sisältää enemmän valoa kaunistaa kykyänne ilmaista rakkautta. Rakkaus alkaa itsestä.

Alatte ymmärtää, miten kaunis todella olette, ja rakkaat ihmiset, se on tärkeää näinä ylösnousemusaikoina. Teillä on kaikilla sisällänne Jumalan voima ja kutsumme teitä sallimaan tuon tunnistamisen, tuon uuden itsensä hyväksymisen, tuon tahrattoman rakkauden huuhtoutua ylitsenne. Se on kalibroitu syntymäoikeutenne ja se on kaunista. Olette löytämässä taas tahrattoman rakkauden hurmoksen meditoinneissanne, sillä tässä uudessa energiassa tapahtuu siirtymälaajentuminen. Nyt avaudutte selvemmin näkemään, miten tärkeä elämänne on, ei vain maapallolle vaan myös suurelle kosmokselle. Voi kyllä, tämä on niin totta!

Tämän syvän ja meditatiivisen laajentumisen värähtelyt ylitsevuotavat fyysiseen ulottuvuuteen, missä elätte - ja te saitte sen tapahtumaan. Verho on ohentunut ulottuvuuksien väliltä ja tuo osanne, joka on verhon toisella puolella, kurkottaa hellästi koskettamaan sydäntänne. Ja tuo osanne korkeammassa ulottuvuudessa on kvantti-sinä, todellinen sinä, joka uneksii tämän syvällisen elämänkokemuksen. Tuo korkeampi itse haluaa teidän tietävän - niin kuin myös me enkelivaltakunnassa - miten paljon teitä rakastetaan ja miten tärkeitä ja suurenmoisia te todella olette. Ihmiset, pystyttekö käsittämään tämän?

Olette polulla

Hyvin usein olette epäilleet itseänne. Hyvin usein olette tunteneet elämänne olevan matkalla ei-minnekään. Voi rakkaat ystävät, jos vain tietäisitte ja hyväksyisitte totuuden siitä vaikutuksesta, mikä teillä on ollut ja edelleen on. On aina ollut epäilijöitä, vastaanväittäjiä, jotka ovat sanoneet, ettei ylösnousemusta koskaan tapahtuisi, ettei ihmiskunta koskaan saavuttaisi tätä pyhää valmistumista korkeampaan tietoisuuteen. Mutta olette toteuttaneet tämän tavoitteen ja ylösnousemus on nyt varma. Se on ilmentymässä! Se on tosiaankin ollut ilmentymässä kaksi vuosikymmentä ja useimmat teistä eivät anna itselleen ansioita sen navigoimisesta todellisuudeksi. Monet teistä eivät vieläkään käsitä, että se työ mitä olette tehneet verhon kummallakin puolella, on viimeisten 25 vuoden aikana muuttanut maapallon, jolle synnyitte, täysin erilaiseksi taajuudeksi ja toimintamalliksi.

Olette vastuussa siitä ja ihmiset eivät vielä ymmärrä, mitä olette tehneet, tai ota ansiota tästä saavutuksesta. Mestarit, se mitä olette tehneet, on syy siihen, miksi monet teistä lukevat nyt näitä toisesta ulottuvuudesta lähetettyjä sanoja.

Sallikaa siis minun kunnioittaa teitä, kun puhumme tulevasta vuodesta, sillä olette kasvaneet paljon vahvemmiksi, kuin oivallatte. Olette tehneet kvanttihypyn ja riippumatta vuoden 2011 kalenteripäivistä, se mitä edessänne on, on todella hyppäysvuosi!

Edessä oleva vuosi 2011

Ja niin puhumme vuodesta 2011. Se on virkistävän ajan jännittävä vuosi ja nopeutumisjakso.

Mutta kerromme teille, rakkaat ystävät, että 2011 ei ole helpompaa energiaa kuin 2010 - itse asiassa se vahvistuu pykälän tai pari. Mutta älkää pelätkö, useimmat teistä polulla olevista havaitsevat sen paljon helpommaksi hallita.

No niin, 2011 sisältää 12 erittäin voimakasta energiavahvistusvaihetta, joihin alatte tottua enemmän, mutta ymmärtäkää, että nämä vahvistumiset ovat osa nopeutettua kasvuprosessianne.

Teidän on tosiaan opittava toimimaan korkeammassa taajuudessa ja näin kolminaisuuskolmikon vuodet - 2010, 2011 ja 2012 - ovat tavallaan tiukka koulutusohjelma, mikä sallii teidän vahvistaa ja lisätä aurakenttäänne, kun ylösnousemus lähestyy.

Kolminaisuuskolmikko - Jaakobin tikapuut

Tosiasiassa kolminaisuuskolmikon energiat yhdistyvät yhdeksi ohjelmaksi ja näin vuosien 2010, 2011 ja 2012 tapahtumat ovat meidän näkökulmastamme osa samaa ylösnousemusprosessia. Tarkoituksemme on tässä keskittyä vuoden 2011 piirteisiin, jotka ovat niin lähellä paljastumistaan.

Mestarit, ennustettu ylösnousemus ei ole vaikeatajuinen ja monimutkainen raamatun profetiallinen kirjoitus, vaan planeetan nopeutuvan tietoisuuden luonnollinen ja edellytetty ilmaisumuoto.

Se on Jaakobin tikapuut ja rakkaat ystävät, ollessanne tikapuilla nousette ylös, laskeudutte alas tai seisotte paikoillanne. Kyse on jostain näistä kolmesta. Niin on aina. Ja minä, Metatron, kerron teille, että liikutte ylöspäin - näette sitä tai ette - ihmiskunta ylösnousee.

Te kaikki maatasolla olette nyt uskomattoman kristallienergian kentässä. Tuloksena on, että omasta aurakentästänne ja merkana-valokehostanne on tulossa induktion kautta äärimmäistä energialiikettä. Se on energiaa, joka haluaa ilmaista itseään, ja näin työnne kutsuu esiin vielä hienompaa taajuutta. Kuvitelkaa, että jos otatte vitamiineja fyysistä kehoanne varten, niiden on oltava sellaisia, että keho voi imeyttää ne luodakseen hyvinvointia ja parempaa terveyttä. Ja sama pätee kristallisiirtymään - sen taajuudet ja energiat ovat todella valolaajentumisen vitamiineja valokeholle.

Kristallivärähtelyn on nyt ympäröitävä teitä niin, että voitta imeä sen tahrattomia symmetrioita energiakenttäänne ja siirtää, kääntää ja vahvistaa ne omaksi työksenne, haluiksenne, täyttymykseksenne ja kaikiksi tavoiksi, jotka koskettavat maata ja ihmiskuntaa.

Alfa ja omega

Nämä sanat tuodaan alfasta ja omegasta uuden olemuksenne keskukseen. Näitä yhtenäisen kristallivalon symmetrioita ilmaistaan ja heijastetaan teille olemukseni keskuksesta, jotta ne koskettavat teitä energeettisesti ja luovat itsensä uudelleen sattumanvaraisesti päivinä ja viikkona, joita tulee vuonna 2011 ja 2012. Kaikki on todella täydellisyyden polulla.

Sillä tänä aikana 144-verkko täydentyy täyteen tietoiseen heijastukseen ja tuo heijastus on työkalu omaan laajentumiseenne. Sellainen nimittäin on kristalliverkko. Myös se on järjestelmä, mikä sallii hoivaamisenne korkeampaan värähtelyyn, korkeampaan ja täyttymyksellisempään ilmaisuun.

Sillä se mitä kutsutaan ylösnousemukseksi, on käsillä, ja vain kosmisen silmän räpäyksessä se on valmis! Minun ulottuvuudessani se on jo tehty ja se on todella ihmeellinen tapahtuma - tapahtuma jota on ennustettu koko universumissa ja jota tarkkailevat monet tässä ulottuvuudessa ja muissa.

Ylösnousemuslaukaisimet

Ylösnousemusohjelmassa jää jäljelle vuosina 2011 ja 2012 erityisiä astrologisia gravitaatiohiomisia ja taajuusvahvistuksia, joita tarvitaan viimeistelemään ja kiillottamaan kristalliverkko ja jalostamaan maan kristallitransformaatiota, kun se vahvistaa ihmiskunnan pyörimistä suureen ja suurempaan ulottuvuustietoisuuteen, ja tämä on todella kristallitietoisuutta.

Ja niin puhumme näistä taajuustapahtumista, niin kun niitä paljastuu vuonna 2011.

Päiväntasaukset 2011

Vuoden 2011 päiväntasaukset ja -seisaukset ovat poikkeuksellisen voimakkaita ja monitarkoituksellisia. Nämä ovat itse asiassa ylösnousemuskatalyyttejä ja -laukaisimia. Nämä voimapäivät pitäisi käyttää ryhmärukoiluun ja -meditointiin ja syvään itsetarkasteluun. Seuraavien kahden vuoden päiväntasaukset ja -seisaukset ovat monimuotoisia ja niitä "hehkutetaan" monilla hologrammi-inserteillä sekä ihmiskunnan että planeetan ylösnousemusta varten.

Vakuutamme teille, että nämä astrologiset tapahtumat ovat äärettömästi voimakkaampia kuin päivänseisaukset ja -tasaukset useina viime vuosituhansina. Kehotamme jokaista teitä käyttämään erottelukykyä ja hyödyntämään niitä ehdotetusti. Kokoontukaa yhteen näinä päivinä ja ryhmätietoisuuden voima kukoistaa eksponentiaalisesti.

Pimennykset 2011

Lisäksi vuonna 2011 on äärimmäisen harvinainen kokoelma monimutkaisesti koodattuja pimennyksiä. On yhteensä kuusi pimennystä ja kolme näistä tapahtuu 30 vuorokauden aikana 30.5.-1.7. Tätä jaksoa höystää kesäkuun päivänseisaus. Tämä neljän auringonpimennyksen ja kahden kuunpimennyksen yhdistelmä samana vuonna on erittäin harvinainen, mikä tapahtuu ainoastaan noin kerran sukupolvessa. Kerromme teille, että pimennykset ovat tilaisuuksia energisoida muutosta. Mestarit, vuoden 2011 pimennykset ovat tilaisuus tehdä tarpeellisia muutoksia, joita pidätte tarkoituksenmukaisina yksilöllisessä ja kollektiivisessa elämänvirrassanne. Ne avautuvat parhaiten synkronoimalla ne niihin mietiskely- ja uudelleentarkastelupiirteisiin, mitkä ovat käytettävissä päiväntasauksissa ja -seisauksissa.

4.1.2011 osittainen auringonpimennys
1.6.2011 osittainen auringonpimennys
15.6.2011 täydellinen kuunpimennys
1.7.2011 osittainen auringonpimennys
25.11.2011 osittainen auringonpimennys
10.12.2011 täydellinen kuunpimennys

Muinaisten, valaistuneiden aikakausien oppineet tunnistivat aina tällaiset voimantäyteiset tapahtumat ja hyödynsivät ne rukoilu-, meditointi- ja sisäisen etsinnän päivinä ja mobilisoivat pimennykset turbolataamaan niitä muutoksia, joita he halusivat kohti korkeampaa hyvää.

Jaksolla 25.11.-21.12. on auringonpimennys, täydellinen kuunpimennys ja joulukuun päivänseisaus. Tämä on äärimmäisen intensiivistä aikaa.

Vuosi 2011

Kevätpäiväntasaus 20.3.2011, klo 23.31 UT (maailman aikaa)
Kesäpäivänseisaus 21.6.2011, klo 17.16 UT
Syyspäiväntasaus 23.9.2011, klo 9.04 UT
Talvipäivänseisaus 22.12.2011, klo 5.30 UT

Maaliskuun päiväntasaus saa aikaan uskomattoman voimakkaan energian, mikä tuntuu kymmenkertaiselta täysikuulta. Se tulee kristalliportaalien läpi ja se laukaistaan pyramidiperustoihin, jotka on rakennettu verkkopisteisiin maakokonaisuuden halki. Tässä energiassa jatkuu koodiaktivointi nimeltään "kosminen alkusysäys".

Planeetan ylösnousemus liittyy planeetan kristallitransformaatioon. Ja kristallilla viittaamme suurempaan selkeyteen ja tahrattomaan taajuusjärjestykseen, joka on yhtenäinen. Se on nuhteettomuuden taajuus. Kristallitransformaatio sallii planeetan laajentumisen kolmannen ulottuvuuden yli. Kristallitransformaatio todellisuudessa vasta alkaa viidennen ulottuvuuden tasolta ja jatkuu 12. ulottuvuuteen.

Kosminen alkusysäys joka tapahtuu päiväntasauksessa 20.3.2011, jatkaa planeetan transformoitumista ja lisäksi aktiovoi lisää kristallivalokehon toimintaa, mitä säteillään 144-kristalliverkosta.

Kosmisen alkusysäyksen harmonisin vastaanottopiste, joka aktivoi myriadeja kristallipisteitä Amerikoissa, on Moody-pyramidikompleksi Galvestonin saarella. Moody-pyramidit linjataan Gizan kanssa, mikä on ensisijainen vastaanottopiste itäisellä pallonpuoliskolla. Sekä Giza että Moody ovat kolmipyramidisia kokonaisuuksia ja kaksi niistä on suorassa leveysastelinjassa (29 leveysastetta). Kumpikin on kolmiomitattu suhteessa magneettiseen pohjoiseen. Kolmen pyramidin yhdistelmä synergisessä kolmoisharmonia-asetelmassa antaa niille suuremman kyvyn ja voiman. Kuten Atlantiksen ja Orionin mestarit tiesivät, pyramidit tietyssä kolmioasetelmassa ovat äärimmäisen voimakkaita, kun ne linjataan taivaallisesti ja asetetaan tarkasti suhteessa toisiinsa.

2011 - pyhät paikat äänirautoina

Vuoden 2011 päiväntasauksien aikana tietyt pisteet maan päällä ovat muunninportaaleja. Näistä tosiaan tulee instrumentteja, jotka muuntavat valon suuremman vauhdin ajan nopeutumiseksi maan päällä. Verkkopisteet, voimasolmut, pyhät paikat, phi-kokonaisuudet ja portaalit jotka muodostavat tiettyjä kuvioita ja joilla on tietty tarkoitus, ovat sen korkeamman energian jakelumekanismeja, jota vaaditaan nostamaan planeettanne värähtelytaajuussykettä.

Ne ovat äänirautoja, joita perimmäisen syyn täydellisyys inspiroi. Nämä huokuvat kodin ja hyvinvoinnin energiaa ja ne teistä jotka astuvat niihin henkisin aikomuksin, tunnistavat sen välittömästi. Niissä haluaa vain olla ja yhdistyä alueella säteiltävään kuvioon kasvaakseen ja jakaakseen täydellisen laajentumisen.

Ne jotka omistautuvat tälle, voivat kokea virityksen läheisyytenä Lähteeseen, mikä on vähemmän heidän ulottuvillaan muualla. Mutta totuus on, että nämä hienoviritetyt energiat ovat osmoottisia "taajuuskouluja" ja sitten kun niihin on yhdistytty, kun on kirjoittauduttu sisään, energia säilyy yksilön merkanassa.

Monet alueet planeetalla ovat siten jo ylösnousseet portaaliristikkojen kautta, joita voidaan kutsua portaiksi taivaaseen, ja muut alueet vaativat vähän enemmän työtä. Tämä puhdistaminen ja koodaus tulee olemaan "kohotettua". Tietyt alueet jotka ovat vähän tiheämpiä nyt, vaativat enemmän puhdistustyötä, ja maaliskuun 2011 kosmisen alkusysäyksen, harmonisen kristallimagneettikoodin heräämisen ja pyramidiportaalien kolmoisvaikutus tuo tahratonta, kevyempää energiaa tuota erityistarkoitusta varten. Nimittäin on saavutettava maailmanlaajuinen taajuustasapaino. Jokainen teistä maan tilanhoitajista esittää roolia tässä. Teistä tulee todellakin kannettavia resonaattoreita.

Voimakas sisäänkäynti vuoteen 2011

Kiinnittäkää turvatyönne, mestarit! Joulukuun 21. päivä 2010 tapahtuu täysikuun kuunpimennys päivänseisauksessa. Tämä äärimmäinen kaksiteräinen hyökyaalto on sisäänkäynti vuoteen 2011 ja maistiainen siitä, mitä on tulossa edessä olevana vuotena! Tämä saa aikaan mahtavan korkeataajuuksisen energiaräjähdyksen, mikä kulkee yli planeetan ja kantaa auringonpimennykseen, joka tapahtuu 4.1.2011. Tämä on voimakasta, mutta erittäin suotuisaa energiaa.

11-11-11-portaali

Kolmoispäiväportaalien arvo näkyy myriadein tavoin. Kolmoispäiväportaalit jotka jaoimme kanssanne vuosikymmen sitten, ovat hologrammi-insertti/lisäys, mikä vaikuttaa planeetan kristallitransformaatioon kristalliverkon kautta. Hyökyaallon aloituspiste on Arkansasin kristallipyörteessä.

Paikallisradionne raportoi 9-9-9-portaalissa, että epätavallista vihreää sumua oli muodostunut Magazine-vuoren ylle, kun smaragdimestarikristalli alkoi aktivoitua pitkän horroksen jälkeen. Kristalli muodosti usvaa eikä se peittänyt ainoastaan tuota vuorta, vaan se näkyi satelliiteista. Se sai myös aikaan lyhyen oikosulun alueen sähköverkossa.

10-10-10-portaalissa tapahtui maanjäristyksiä Arkansasin alueella, missä niitä ei ole tilastoitu aiemmin. Ja nämä järistykset olivat monin tavoin ainutlaatuisia - sitä tavallista, Schumannin resonanssin "taajuuslauluun" liittyvää "valkaisemista" ei tapahtunut, mikä edeltää seismisiä purkauksia, eivätkä eläimet pelänneet. Kyse oli kristalliaktivoinneista, rakkaat ystävät. Ne sai aikaan mestarikristalliaktivointien syke, kristallipyörteen massiivisten kuilujen alla. Tämä on aivan totta, aivan todellista ja niiden energia on upeaa.

Seuratkaa näitä vahvistuksia, sillä niistä tulee konkreettisempia ja ne hämmentävät tiedemiehiänne.

Kerromme teille, että 11-11-11-portaalissa tapahtuu yksi vahvistus.

Marraskuun 2011 kolmoispäiväportaali on kenties vuoden voimakkain yksittäinen päivä. Ihmismassat muodostavat ihmisverkon ja liittyvät kosmiseen energiaan, mikä kerätään 144-kristalliverkon aktivoinnin viime vaiheissa. Atlantiksen mestarikristallit aktivoituvat lisää 11-11-11-portaalissa, moniulotteisen kommunikoinnin kristallin herätessä kristallipyörteessä.

Tämä herääminen koodaa peräkkäin 12 aurinkokiekkoa ympäri planeettaa.

Nämä kiekot aktivoidaan 12 kierrespiraaliksi. Ne säteilevät nollakentän, puhtaan rakkauden, ehdottoman rakkauden jumalaista energiaa, valokoodia joka voi olla olemassa vain viidennessä ulottuvuudessa ja sen yläpuolella. Kristallipyörteen aurinkokiekko aktivoidaan 11-11-11-portaalissa Arkansasin huippuvuoren alla. Tämä viimeistelee Arkansasin pyörteen energian ja sitten liittää verkkoon uudet DNA-koodit ympäri planeettaa.

Kultaiset aurinkokiekot ovat yhtenäisen kristallikentän DNA tai suunnitelma planeetan kristallisiirtymässä. Nämä tosiaan ohjelmoidaan uudelleen 144-kristalliverkossa!

Kultaiset aurinkokiekot säteilevät 12-säikeistä kierrettä spiraalienergiana, mikä palvelee kristallipiirteen DNA-prototyyppinä 144-verkon kautta. Ne tosiaan vastaavat maan kykyä uudistua ja tulla uuden maan DNA-malliksi tai suunnitelmaksi. Ne ovat energiaspiraaleja. Ne ovat tosiaan enemmän spiraali kuin kiekko, mutta ne näyttävät kyllä kiekoilta katsottaessa.

Nyt kun ylösnousemuksenne on tulossa loppuun, teillä on suurempi pääsy moniulotteisiin puoliinne. Todellisuudessa joillakin teistä ylösnousemus on jo suurimmilta osin tapahtunut moniulotteisuuden osalta. Ymmärrättekö?

Uusi taivaankansi alkaa vuoden 2011 kolminaisuuskolmikosta

Niin kerromme teille, että kun verkot tulevat valmiiksi, 144-kristalligeometrian tuolla puolen on geodeettinen 120-polyedripallo. Tämä alkaa muodostua 2011, se käynnistyy 2012 ja tulee valmiiksi vuonna 2024. Kun 144-kristalliverkkoon päästään moniulotteisesti täysin vuonna 2012, sen valmistuminen kautta syntyy uusi taivaankansi.

Ajatelkaa geodeettisten verkkojen kristalligeometrian loppuunsaattamista kukkana, joka alkaa avautua, jolloin tapahtuu kosminen pölytys ja syntyy energeettinen siemenkenttä. Nimittäin täydellisen geometrisen muodon loppuunsaattaminen versoo uuden kentän yhtenäisestä täydellisyydestään ja tuota kenttää voidaan kutsua uudeksi kristallitaivaankanneksi.

Se ilmestyy esiin kahtena suurena elliptisenä energianauhana, jotka risteävät 90 asteen kulmassa planeetan ympärillä.

Toinen kantaa platinan väriä ja olemusta ja toinen kullan. Toinen on luonteeltaan kristallisähköinen ja toinen kristallimagneettinen. Niiden energiat kiertävät "moduloidusti vastakkain" ja näiden kahden välinen kenttä sisältää planeetan pallomaisesti.

Ja tästä pyörii itsestään tietoinen OMM-aaltokenttä ympäri planeettaa, mikä sallii maalle vieläkin suuremman täydellisyyden. Tämä kristallitaivaankansi sallii 1000 vuoden rauhan, kuten muinaisihmiset ovat sitä kutsuneet. Planeetan kristallisähkömagnetismi on optimitasapainossa.

Maapallolla ja ihmiskunnalla on kristallitaivaankannen tarvetta ja ne kutsuvat sitä esiin. Se auttaa monissa rooleissa, kenties useammissa kuin kuvittelette.

Se muuttaa tapaa, millä ihmiskeho vastaanottaa auringonvaloa. Se auttaa fyysisen kehon transformoitumisessa läpikuultavan sädehtiväksi. Se muuttaa ihmisen fyysisen kehon ravintotarvetta. Se puolustaa maan magnetosfääriä kääntämällä meteoriittien ja komeettojen suuntaa. Se vähentää gammasäteiden vaikutuksia maan ilmakehään. Se tulee esiin luonnollisella ja tieteellisellä ponnistelulla. Se on valmiin 144-kristalliverkon luonnollinen jälkeläinen. Uusi taivaankansi alkaa muotoutua vuonna 2011 ja tässä prosessissa kaksinaisuuden heiluriliike alkaa valtavasti vähentyä.

Lopuksi

Rakkaat ystävät, ilmaisen lopuksi yksiselitteisesti, että minä ja enkeliulottuvuus olemme erityisessä tukiroolissa paljon enemmän, kuin ehkä oivallatte. Sillä myös te olette Jumalia luomassa, jumaluuden kipinöitä tulossa Kaikkeuden violeteiksi liekeiksi.

Rakastamme jokaista teitä, teitä kaikkia ja verhojen tuolla puolen olette osa meitä.

Pyöräytämme suuren kunnioituksen ja arvostuksen valopyörteen teille. Lähetämme tätä energiaa jokaiselle teistä nyt-hetkessä, jolloin luette näitä sanoja. Voitteko tuntea sen, avata sydämenne ja vastaanottaa, mitä lähetämme rakkaudessa?

Kunnioitamme teitä vilpittömästi, kun siirrytte maan kristalliylösnousemuksen kahteen viime vuoteen. Ja kerromme teille, että maan ylösnousemus synnyttää fyysisten ihmisten ylösnousemuksen kriittisen massaliikkeen kahdessa tai kolmessa vuosisadassa. Kaikki tapahtuu vapaasta tahdosta, kaikki tapahtuu valinnasta. Ja tuolloin ei ole mitään maailmanlaajuista sotaa, massanälänhätää.

Seuraavien kahden vuoden aikana rakkauden voima alkaa korvata vallan rakkauden. Älkää epäilkö sitä, sillä tämä on jo liikkeessä. Tämä transformaatio tapahtuu yksi sydän kerrallaan, teidän jokaisen sisällä.

Olette luomassa ylösnousemuksen tulevaisuutta ja kerromme teille, että alle kolmen vuosisadan jakso on vain silmänräpäys. Teemme kunniaa teille. Olette tarkoituksenmukaisella polulla!

Edessänne on uskomaton herääminen ja loppuunsaattaminen. Vuosi 2011 on kolminaisuuskolmikon keskipiste ja kaikkivoimaisen kalibroinnin, vahvistamisen ja juhlimisen aikaa. Olette jokainen vaikuttaneet ja lähdette tältä planeetalta suurempana valona, kuin olitte tänne tullessanne. Ja teitte sen omalla tavallanne. Rakkaudessa. Kutsun teitä tuntemaan iloa, sillä olette ansainneet sen!

Olen Metatron ja kerron teille nämä totuudet. Olette rakkaita!

Ja niin se on …

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >