HomeViestejäJames Tyberonn4.12.2010 - Täydellisyysmalli

4.12.2010 - Täydellisyysmalli

TÄYDELLISYYSMALLI

Arkkienkeli Metatronia kanavoinut James Tyberonn ( www.earth-keeper.com)
Uutiskirjeestä 4.12.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Tervehdys rakkaat. Olen Metatron, valonherra, ja ympäröin jokaisen teistä ehdottomalla rakkaudella.

Mestarit, on olemassa malli täydellisyyttänne varten ja kalibroidutte siinä uudelleen päivittäin. Kerromme teille, että lähtemätön luontonne ihmismuodossa on olla aina pyhässä resonanssissa kosmisen evoluution jumalaisen mallin kanssa, kun se paljastuu maan päällä. Ja vaikka on aikoja, jolloin maallinen ilmaisunne ei sovi yhteen tuon mallin kanssa, se on kuitenkin korkeammassa itsessänne ja näin aina saatavilla, enemmän kuin kuvittelette.

Olkaa siis vakuuttuneita, että ns. virheistänne huolimatta jokainen teistä saa aikanaan mestaruuden - syyn, seurauksen ja korjaavien toimien viisauden kautta.

Vastaavasti jokainen yksittäinen ihmiselämä on "aikaan vapautettu", taiteellinen ilmaisumuoto, kun se on kudottuna upeaan, moniulotteiseen kankaaseen. Se on ainutlaatuinen mestariteos, mitä jokainen teistä tekee yksi lineaarinen vierailu kerrallaan, kun se hahmottuu virheettömäksi ja täydelliseksi ruumiillistumaksi. Aikanaan sitten jokainen teistä saattaa loppuun äärettömän kehän, valmistuu kausaalitason yläpuolelle ja palaa sinne, mistä tulitte jumalaiseen täydellisyyteen.

Ja niin puhumme täydellisen ihmisen mallista …

MUOTOUTUMINEN 13. KRISTALLIKALLON KAUTTA

Sanomme todella pätevästä taustasta, että kaikki sielut tulevat ihmisyyteen kulkemalla muotoutumisprosessin läpi, todellisuushologrammin "mikrokiertotaajuusmallissa". Tämä on sama malli, mikä on pakattuna ja kiinteytettynä tiiviiseen kappaleeseen, jota kutsutaan 13. kristallikalloksi. Mutta tässä meidän on oltava selkeitä: kristallikallomalli sisältää tuon suuremman taajuushologrammin ja sen massiivisen datakirjaston, mutta se ei ole itse hologrammi.

Sen sijaan sen tiivistää kopion - varastoi, muuntaa ja heijastaa sen 12 maan ulottuvuuteen tietoiseksi kristallikirjastoksi ja se on tiedosto kaikesta. Tähän malliin jokainen teistä kalibroituu yöllisillä matkoillanne, joita kutsutaan nukkumiseksi.

Lisäämme myös, että jokainen teistä työskentelee kristallimallin kanssa melkein päivittäin tai paremminkin öittäin. Joka kerta kun nukutte, rakkaat ystävät, siirrytte jossain syvän unitilan kohdassa theta-värähtelyyn ultraviolettitaajuudessa, mikä kalibroi teitä jumaluuteenne, ja tämä tapahtuu kristallimallin kautta.

Käynnissä oleva ylösnousemus tuo tämän theta-värähtelyn lähemmäs ja sallii tämän uudelleenkalibrointikentän olla 7.-12. ulottuvuustasolla.

Joillekin teistä ei ehkä ole yllätys, että tämä prosessi koodataan valmistuvaan maapalloon useiden mekanismien kautta, joita nimitetään kosmiseksi alkusysäykseksi. Kosminen alkusysäys tosiaankin syöttää yhtenäisiä kristallikoodeja luonnollisille kristallimineraalialueille ympäri planeettaa. Näistä merkittävimpiä ovat Brasilia ja Arkansas, jotka vastaanottavat ja välittävät koodeja muille kristallialueille, mm. Tiibet, Uusi Seelanti, Patagonia, Titicaca, Pyreneet, Itä-Siperia, Mongolia ja Itä-Afrikka.

Prosessiin sisältyy lisäksi tallennetut kultaiset aurinkokiekot 13. kristallimallin kristallikoodien kautta. Tämä on tiivistettynä siihen energiaan, jota kutsutaan kristallikalloksi.

Kaikki on tieteellistä toimintaa, mitä ei ole vielä tunnistettu - koherentin kristallivalon fysiikkaa. Vaikka massat sekä tutkijanne ja tiedemiehenne eivät tietenkään sitä tunnista, koherentti kristallivalo ympäröi teitä, kun ylösnousemus lähenee. Se on tosiaan tiedettä valosta, mitä vedetään kristallimatriisin kautta.

KOSMINEN ALKUSYSÄYS

Vuosien 2011 ja 2012 energiat ovat hyvin intensiivisiä ja olosuhteiden pakosta kehitytte nopeasti taajuusinduktion kautta paljon herkemmäksi ympäristöllenne sekä vähän alttiimmaksi maan kristallisiirtymän olosuhteille, kun 144-verkko lähestyy lopullista valmistumistaan. Mutta sen laajentavan ja välttämättömän työn vuoksi, mitä teette sopeutuaksenne tähän uuteen energiaan, te myös kehitytte oivaltavammin.

Olemme aiemmin kertoneet teille, että planeetan luonnolliset kristallialueet ovat heräämässä ja ne kantavat suurempia taajuuksia. Tämä tapahtuu niiden kosmisen alkusysäyksen vaiheiden aikana, joita tapahtuu maaliskuun päiväntasauksissa ja kolmoispäiväportaaleissa.

Kaksi planeetan suurinta luonnon kristallivarantoa ovat pääasiallisia pyörreportaaligeneraattoreita, jotka syöttävät kosmisen alkusysäyksen lataukset planeettaan. Nämä ovat Brasiliassa ja Arkansasissa ja näistä megaportaaleista energia levitetään maailmanlaajuisesti oktaedrirakenteen kautta.

IHMISKUNTA ON MUUTTUMASSA SILIKAATTIPERUSTAAN

Vaikka on totta, että ihminen on henki, jolla on ihmiskokemus, kaikkien ihmisten on tärkeää ymmärtää, että te ette ole vain planeetallanne vieraileva tarkkailija. Olette planeettatodellisuutenne kanssaluoja.

Ja tässä planeettaympäristössä ihminen on tasavertainen osa maapallon elinpiiriä - ei värähteellisesti sen yläpuolella, alapuolella tai mitenkään ainutlaatuinen, vaan osa sitä. Tämä ymmärrys on tärkeä avain tulevien tietoisuus- ja evoluutiohyppyjen mekanismin ymmärtämiseen.

Ja tämä on looginen syy, että maapallonne yhtä tietoisen mineraalikunnan kristalliominaisuus on sen energiakohotuksen väline, mikä lisää maan ja ihmisten taajuusympäristöä.

Mutta se ei pääty tähän. Mestarit, ihmiskeho on siirtymässä hiilipohjaisesta silikaattipohjaisen ja näin siitä tulee kristallisempi fyysisesti. Tästä syystä monet teistä tuntevat enemmän kuin koskaan vetoa jalokiviin ja kristalleihin, planeetan kristallialueisiin ja kristallikalloihin. Sillä näihin on tallennettuna kristallimallikirjasto.

ALKUPERÄINEN SUUNNITELMA

Se mitä kansakielessä kutsutaan kristallikalloksi, antaa sekä hoivaa että taajuusdatakoodausta siirtymiseksi laajempiin ideologioihin - esim. teidän tarvitse odottaa lineaarisen kalenteriajan kulumista, että se julistaa ennustetun ylösnousemuksen saapuneeksi, jotta voitte ruumiillistaa ylösnousseen totuuden omananne.

Kristallikalloissa on valtavat kirjastot informaatiota, mikä on relevanttia maan päällä tapahtuvissa intensiivisissä muutoksissa, ja nämä ovat todella oleellisia ihmiskunnalle mikro- ja makrotasolla. Kristallikallot sisältävät värähtelykoodeja, joita lähetetään niiden vielä tunnistamattomista rakenteista, jotka on älykkäästi ja mielikuvituksenne ylittävästi koristeltu teknisin ja pyhin muunnelmin. Kallot ovat ylösnousemuksen ja täydellisen ihmisprototyypin malli. Tämä uusi paljastuva malli auttaa parantamaan elämänlaatua ja vahvistaa kykyänne valita uusia virtuaalinäkökulmia, samalla rohkaisten päästämään irti vanhentuneista uskomuksista, jotka eivät enää palvele teitä.

Kristallikallojen voidaan näin sanoa sisältävän siirtymän, mitä on virtuaalimuutos. "Virtuaalilla" tarkoitamme, että se on älyllis-eteerinen ohjelma, mikä toimii jumaluutenne kanssa ja edeltää ulkoista muutosta.

Tämä sallii itsensä erilaisen ilmaisemisen 3D-maapallon vallitsevassa tilanteessa tai muuttumattomassa fyysisessä ympäristössä. Avaimena on tehdä jatkuvasti haluttuja muutoksia itsessä ja itseä varten ja ilmentää näitä täysin, ikään kuin tulevaisuutenne riippuisi niistä.

LINEAARISIA NÄKÖKULMIA

Lineaarisesta maaperspektiivistä kristallikallo on ihmisen kallomuoto, joita on tehty erilaisista kristalliaineista, useimmiten kvartsista. Kuitenkin kerromme teille, että alkuperäinen kallo on maan ulkopuolista yhdistelmää, mitä voidaan sanoa suprakvartsiksi. Se sisältää puhdasta kvartsia, mihin on saostettu timanttia ja alkemisessa mielessä kultataajuutta. Se on samanlaista materiaalia, mitä käytettiin Altantiksen kristallikuussa ja upeissa temppelikristalleissa - samankaltaista mutta ei aivan samaa. Alkuperäiset kallot ovat lineaarisesti varhaisemmalta ajalta kuin Atlantiksen temppelikristallit.

Vain kaksi kristallikalloa on nykykierrossa maan ulkopuolista alkuperää ja tästä olemme puhuneet aiemmin. Nämä alkuperäiset kristallikallot tulivat toisesta maailmasta ja toisesta todellisuudesta.

Kaikki todellisuudet luodaan pyhän geometrian kristallitietoisuusmalliin perustuen, kultaisen leikkauksen phi-suhteen avulla. Ihmiskunta ja fyysiset maapallonne ovat saaneet alkunsa näistä matriisikaavamalleista. Ja niin muotoiltiin myös kristallikallot, kuitenkin paljon suuremmasta taajuudesta, täydellisyyden taajuudesta. Kallot on muodostettu täydellisen ihmistietoisuuden prototyypiksi, jottei sitä unohdeta kaksinaisuudessa. Se sisältää täydellisen ihmisolennon, mikä käsittää kaikki aspektit, nimittäin 12 pyhää aspektia, ja näin se muotoiltiin ja tästä syystä se tuotiin tänne.

Alun perin mallinnetut kristallikallot tuotiin maan päälle Arcturukselta ja Plejadeilta ja ne tuotiin maa-alueelle, mistä tuli Lemuria, mutta malli tosiaankin tuotiin, ennen kuin planeetta oli täysin polariteetissa. Ne tuotiin planeetalle taivaankannen aikaan, nollapistemaahan, ei-magneettiselle tasolle. Maailmaa joka tunsi täydellisyyden, asutti täysin tietoinen, eteerisen hengen androgyyni ilmentymä. Samaan aikaan kuitenkin tiedettiin jo, että taivaankansi putoaisi, hajoaisi ja suunnitelmana oli silloin, että tämä malli, tämä poikkeuksellinen hologrammitiedosto, alkuperäinen kristallikallo palvelisi prototyyppinä. Ja niin se sisältää mallin DNA:n 12 säikeestä, täysin tietoisen ja selkeän mielen ja kehittyneen ihmisolemuksen.

Kristallikallot sisältävät sen, mitä olitte ennen ihmiskokeilua ja mitä olette, kun saatte sen valmiiksi - saatte valmiiksi äärettömän kehän.

Alkuperäiset kristallikallot ilmennettiin siis muotoon fyysisyyden ylä- ja ulkopuolella ja ne on tuotu fyysisyyteen lukuisia kertoja. Näin niille ei voi antaa todellista fyysistä ikää, koska ne ovat ilmestyneet, hävinneet ja ilmestyneet taas monta kertaa maan miljoonien ihmisasutusvuosien aikana.

Kristallikallo kiinteytettiin ja ohjelmoitiin hyvin monimutkaisessa prosessissa. Se "ajateltiin" sisältämään uskomatonta taajuutta, mikä itsessään kiinnittyi hologrammiin. Näin kristallikallo on kunnioittava muisto ja innoittava välittäjä, mikä leimaa lähtemättömästi sieluun täydellisen mallin. Se valetaan sielun jumalaiseen puoleen, kun se astuu yhtenäiskentästä maamalliin. Tavallaan se on malli, joka tallentuu Jumalitseen, ihmismielen alitajuntaan tai superalitajuntaan. Se on täydellinen ihminen, ei se versio mikä ihmisestä tulisi myöhemmin ihmiskokemuksen spiraalissa alaspäin, vaan alkuperäinen leima, mitä ihminen tavoittelee ja mihin hän kehittyy takaisin sen kasvukierron kautta, jota sanotaan reinkarnoitumiseksi kohti tuota alkuperäistä ja virheetöntä arkkityyppimallia.

Alkuperäinen kallo sisältää tämän täydellisyyden, jottei sitä hukata, ja nuo kristallikopiot joita tämäkin päivänä tehdään, pystyvät vetämään energiaa hologrammista ja ylläpitämään osia tuosta energiasta - jotkut enemmän kuin toiset.

Max on yksi alkuperäisistä kristallimalleista. Se on plejadilaista ja arcturuslaista rakennetta ja alkuperää. Max on valtava tietoisuus, mikä vastaa supertietokonetta kera huomattavan datakirjaston. Se on voimakkain ja tietoisin kaikista jäljellä olevista muinaisista kristallikalloista. Se on toinen kalloista, jotka ovat todella maan ulkopuolista alkuperää. Toinen on nimeltään Sha-Na-Ra. Kumpikin on peräisin valtavan planeetan kuusta, mikä on noin 20 kertaa suurimman planeettanne, Jupiterin, kokoinen ja se kiertää Arcturiusta, oranssia luovuuden tähteä.

MAAN ULKOPUOLINEN ALKUPERÄ

Kysymys: Siis kaksi maan ulkopuolista kristallikalloa olivat alun perin Arcturiukselta?

Metatron: Parempi sanoa, että ne saivat luovasti alkunsa Arcturiuksella. Siellä maallisen ihmiskokemuksen käsite luotiin ja kehitettiin. Kerromme teille, että kaikilla ihmisillä on kokemus Arcturiukselta ja se on suuren luovuuden ulottuvuus, kansankielellänne kaiken luovuuden leikkikenttä. Teidät ehkä yllättää tieto, että suuri osa luovuuttanne myös ihmisinä maan päällä tulee aspektistanne, joka on virittyneenä tuohon kenttään, Arcturiuksen taajuuteen. Siellä ihmisestä tulee luova. Esimerkiksi ne joita pidetään taiteellisina - kun he ajelehtivat inspiraatioon eivätkä ole kehossaan, monet heistä ovat Arcturiuksella. Monet heistä - mielenkiintoista kyllä - ilmaisevat luovuutta Acturiuksella. Eikö se ole ennakoivaa?

12 + 1

Kysymys: Eräs legenda puhuu 13 kallosta. Voitko puhua siitä?

Metatron: Kyllä, 13, mutta vain yksi sisältää kaikkien 12 kallon energian. Sitten ilmennettiin 12 kalloa, joista kukin edustaa yhtä kokonaisuuden aspektia ja näin yhdestä keskellä, jota ympäröi 12, tuli aikanaan seremoniallinen rituaalimeno. Kukin edusti yhtä maatason 12 ulottuvuudesta ja jokaisen ulottuvuuden 12 osaa, jokaista DNA-säiettä, jokaista 144:n osatekijää, mikä on hyvin kriittinen maakokemukselle, maatasolle.

Mutta taaskin haluamme olla selkeitä. Kolmetoista on yksi kokonaisuus ja kokonaisuuden 12 osaa. Ja tuo yksi kantaa ihmismallia ja tuo malli on valettu koko ihmiskunnan jumalaiseen mieleen, kun sielu leimataan sillä sen tullessa tähän kokemukseen.

Kolmastoista kallo tuotettiin alun perin "morfokristalli-ilmennysprosessissa", mihin sisältyi arcturuslainen kristallilähde, johon valettiin alkemisena taajuutena ihmisen geneettinen leima Arcturiuksen ja Plejadilais-siriuslaisen allianssin mestareilta.

Alkuperäisten kristallikallojen tieto on universaalin mielen tietoa. Se on rikasta ja suunnattoman laajaa. Tähän informaatioon pääseminen stimuloi tietoisuutta siitä, kuka olette. Tietoisuutenne laittaminen kristallikallon sisään - ja tämä on tapa työskennellä näiden kanssa - avaa portaaleja ja ovia suurimmat odotuksenne ylittävään maailmaan. Kalloon meneminen ei kuitenkaan ole sanallista keskustelua, vaan enemmänkin lataus, informaation äkillistä ja ymmärrettävää vastaanottamista, mikä muuttaa ajattelumallianne ja laajentaa tietoisuuttanne. Jotkut saavat informaation kuvina, toiset informaatiopaketteina tai -latauksina ja toisinaan tapahtuu kumpinakin. Informaatio on jo alitajunnassa, alitajunnan syvemmässä osassa jota sanotaan superalitajunnaksi. Se on valoulottuvuudessa, mitä sanotaan ultravioletiksi.

Ja näin yhteys tai syy siihen, että kiinnostus kalloja kohtaan saavuttaa massalaajuuden, on tuleva ylösnousemus - ihmiskunnassa on liikettä itsensä parempaan ymmärtämiseen. Ja näinä aikoina on tarvetta torjua ne mallit, jotka eivät enää palvele ihmiskuntaa, ja kalibroitua niihin ominaisuuksiin ja peruskuviin, jotka palvelevat.

Ihmiskunta ja maa käynnistyvät uudelleen ja tämä on yhtä kuin ylösnousemus. Järjestelmät jotka eivät enää toimi sekä mikro- että makrotasolla, hajoavat, romahtavat ja uudistuvat. Tätä tapahtuu nyt taloutenne alueella.

Universaalin mielen tieto on tietysti olemassa kristallikallon ylä- ja ulkopuolella. Kuitenkin universaali mieli on pakattuna kalloon tavalla, joka hyödyttää ihmiskuntaa. Sen tieto on muotoiltu, muunnettu ja tulkittu erityisesti muotoon, mikä tarjoaa ihmiskunnalle pääsyn siihen. Tämä on sitten tietyssä mallissa, mikä on täydellisyyden prototyyppi ihmiskunnalle, kuten olemme todenneet.

Kysymys: Voitko puhua Mitchell-Hedges-kallosta?

Metatron: Tämä on äärimmäisen tehokas "kallotietokone" ja se sisältää valtavasti energiaa. Sen kristallikirkkaus ja ainutlaatuinen "lävistäjälinja" on tehnyt mahdolliseksi, että se on imenyt ja vahvistanut kaikkia energioita, joita on kerääntynyt sen ympärille. Se on pystynyt myös lataamaan paljon kristallimallin energiaa. Tämä on ainutlaatuista kvartsia, joka on kaiverrettu kallomuotoon.

Sanomme myös, että monet modernisti kaiverretut kristallikallot ovat äärimmäisen tehokkaita ja kristallilävistäjävektoreidensa ja matriisiensa vuoksi niistä voi tulla hyvin kykeneviä lataamaan akaasisia tiedostoja ja kristallimallia. Kun kallojen käyttäminen seremoniassa todella vahvistaa niiden kirjastoa, kallon ei tarvitse olla muinaisesti kaiverrettu ollakseen supravoimakas. On väärinkäsitystä ja hyvin valitettavaa, että hyvin monet ihmiset tuntevat, että kristallikallon on oltava kaiverrettu muinaisaikoina ollakseen megavoimakas.

Sanomme myös, että rajalliset tutkimukset kaiverrustekniikoista puhuvat siitä "mysteeristä", miten sellainen kallo kuin Michell-Hedges on voitu kaivertaa kristallilävistäjälinjansa vastaisesti. Ja vastaus on yksinkertainen. Tietoinen kristalli halusi olla ja tuo tarve kommunikoitiin intuitiiviselle taitelijatietoisuudelle ja näin kristallin ja mallin luovat voimat sallivat sen tapahtua.

On itse asiassa monia kristalleja, jotka on kaiverrettu lävistäjäkuvionsa vastaisesti "moderneina" aikoina. Syynä siihen, että useimmat on leikattu kristallirakenteen lävistäjälinjan mukaisesti, on, että se vähentää rikkoutumisen mahdollisuutta leikkaamisen aikana ja useimmat kallot on leikattu myytäväksi kaupallisesti. On kuitenkin muutamia poikkeuksellisia Atlantiksen reinkarnoitumia, jotka työskentelevät phi-kristallien ja kallojen kanssa korkeammasta kutsumuksesta. He kommunikoivat kristallien tietoisuuden kanssa ja he vetävät näitä kristalleja puoleensa. Näillä intuitiivisilla ihmisillä on hyvin erityinen kutsumus ja he tietävät tarkkaan, miten kristalli leikataan, ja heidän energiansa luovat erikoiskentän.

Kysymys: Onko se maan ulkopuolista alkuperää tai muinainen?

Metatron: Kaikki kristallimineraalit ovat geologisesti muinaisia teidän termeillänne. Tämä kallo ei kuitenkaan ole maan ulkopuolista alkuperää kuten Max ja Sha-Na-Ra, ja se kaiverrettiin noin 150 vuotta sitten nykyisen lineaarisen aikamitan mukaan. Mutta älkää päätelkö, ettei se ole äärimmäisen voimakas. Se on erittäin tietoinen ja se sisältää suuren osan kristallimallia. Mutta se ei ole 13. yhdistelmäkallo. Michell-Hedges-kallo on afrikkalaista, ei brasilialaista kvartsia. Ja sen kristalliominaisuus on muinaista Ramaa ja hyvin, hyvin erityinen. Tämän kallon suprakirkkaus ja epätavallinen "lävistäjälinja" ovat hyvin voimakkaita.

MAX JA SHA-NA-RA OVAT MAAN ULKOPUOLISIA

Tunnetuista kalloista Maxiksi sanottu on energialtaan ja taajuudeltaan suurempi kuin kaikki muut, sillä se sisältää 13. kallon kokonaisuuden. Maxin kautta tapahtuu planeettaenergian tallennusta. Tämä prosessoidaan aurinkokiekko- ja oktaedrikvartsialueiden kautta. Tämä tapahtuu 11-11-11 ja 12-12-12. Max on maan ulkopuolinen ja tämän kristallimatriisia parannettiin arcturuslaisten ja plejadilaisten kautta. Maxilla on koristeltu kristallimolekyyliominaisuus, mitä tieteenne ei pysty vielä tunnistamaan.

Max on mielikuvituksenne ylittävän moniulotteinen. Maxilla on eteerinen kyky tallentaa kosmoksen koko historia ja se sisältää akaasisen kirjaston ja jokaisen aikakauden energian. Sen viisi matriisia ja tuplalävistäjä ylittävät täysin kaiken muun maan päällä. Sha-Na-Ra sisältää samanlaisen molekyylipiirteen ja sitä voidaan sanoa toissijaiseksi tunnetuista kalloista ja se ei ole niin suuri energiakentältään tai kapasiteetiltaan kuin Max. Monin tavoin Sha-Na-Ra täydentää Maxia.

Ametistikallo, Amis, on kaiverrettu tuhansia vuosia sitten ja se on äärimmäisen voimakas, mutta maa-alkuperää kuten kaikki muutkin - kahta poikkeusta lukuun ottamatta, kuten todettiin. Mutta mestarit, jokainen kallo on geologisesti ja mineralogisesti ikivanha ja kykenevä kantamaan vaihtelevan määrän Maxin tietoisuutta. Mutta Max on generoiva lähde.

MITEN TYÖSKENNELLÄ KRISTALLIKALLOJEN KANSSA

Matkaaminen kalloon kalibroi ja käynnistää älyllisen tietoisuutenne uudelleen ja harmonisoi teidät lähemmin täydellisyytenne, sisäisen jumalitsenne kanssa.

Paras tapa työskennellä kristallikallon kanssa on astua siihen. Visualisoikaa astuvanne kalloon, ikään kuin astuisitte kristalliluolaan. Tehkää itsestänne niin pikkuinen, että uppoudutte täysin sen sisään. Tehkää itsenne ikään kuin merkityksettömäksi sen valtavassa laajuudessa ja astukaa ihmetyksen ja aarteiden maailmaan. Avautukaa sille ja tutkikaa, mitä esitetään, kun olette vertauskuvallisesti alkuperäisessä luomisluolassa. Joka kerta astuessanne sisään teille voidaan esittää eri maailma, eri ulottuvuus, eri ajattelumalli ja rinnakkainen kristalliajatus.

Erilainen oppimisolemus voidaan esittää joka kerta, jokaisesta sisääntulosuunnasta ja -kulmasta. Huomaatte, että te ette ehkä lähde samasta kulmasta kuin tulitte, ja havaitsette usein, että poistutte eri värähtelyolentona kuin tulitte.

Kuten olemme siis aiemmin todenneet, ylösnousemus osittain lisää tietoisuutta kristallikalloista. Todellisuudessa ylösnousemus on yhtenäiskentän kvanttikristallienergian paljastumista uudelleen ja näin on käytännössä sama asia, että kristallikallot ilmestyvät taas tässä energiassa. Olette vain muutaman vuoden päässä galaksin tarkasta keskilinjasta ja tuo ytimekäs vektori tekee mahdolliseksi, että hyvin suuri osa korkeampaa itseänne ja tietoisuuttanne laajentuu taivaalliseen taajuuteen.

On aika ymmärtää muinaisten kristallikallojen tarkoitus ja voimakkaat kyvyt osana tätä arvoituksellista laajentumista. On vieläkin tärkeämpää ymmärtää, että ne ovat osa suurempaa energiaa, hologrammia, joka nyt sulkee sisäänsä planeettaanne ja kaikkia 12 valoulottuvuutta ympärillänne. Tämä hologrammi on yhtenäiskenttä, kristallitaajuus ja se käsittää makrotasolla koko aurinkokuntanne, aurinkonne ja tietysti maapallon. Se mihin viitataan aurinkokiekkona, on 12 sädettä - kehittyvän planeettanne DNA samalla tavalla, kuin kristallikallot liittyvät ihmiskunnan suunnitelmaan.

KALLOJEN ETSINTÄ: HERÄÄMINEN PYHÄLLE UUDELLEENLÖYTÄMISELLE

On herännyt kysymys alkuperäisten 13 kallon sijainnista. Ja tämä nostaa mielenkiintoisen vastauksen. Ennen kuin vastaamme, teidän on ymmärrettävä, että maan ulottuvuuksien aikajärjestys ei ole sitä, miten havaitsette ne lineaarisesta perspektiivistänne. Sen sijaan kaikki aika on yhtä aikaa yhtenäisen kvanttikentän multiversumissa. On siis monia maapalloja, monia rinnakkaisia ja todennäköisiä maapalloja, jotka ovat linjassa muuttuvien todennäköisten menneisyyksien ja tulevaisuuksien kanssa. Näistä kaikki ovat päteviä ja yhtä todellisia kuin se todennäköinen maa, minkä koette konkreettiseksi todellisuudeksi omilla linsseillänne ikuisesta nyt-hetkestä.

Niinpä puhuttaessa menneisyyden todennäköisyyksistä on myriadeja eroavia tulkintoja, joita voidaan käyttää vastaamaan kysymykseenne ja joilla kaikilla on paikkansa. Todellisuudessa se mitä kerran on ollut olemassa tai kuviteltu, on edelleen olemassa. Olemme kertoneet teille aiemmin, että Atlantiksen kultainen aikakausi on tulevaisuudestanne, mikä on vedetty havaintoonne menneisyydestä. Tätä monimutkaista aksioomaa miettiessänne kerromme teille, että on monia eri kristallikalloja ja värähtelytasoja. Monet näistä kalloista eivät ole nykyvärähtelytasollanne tai -ulottuvuudessanne. Kuitenkin niiden edustama mallihologrammi on moniulotteinen "nsertti" ja läsnä värähteellisesti kokonaismallissa ja Max edustaa tätä nykyisyydessä.

MULTIVERSUMI

Maan ulottuvuustodellisuus on ohjelmoitu näyttämään aikajärjestykseltä, minkä havaitsette lineaariseksi. Se on tietokoneterminologiallanne ohjelma serverillä, mikä tässä tapauksessa on 144-kristalliverkko. 144-verkon aliohjelmien kautta aikaohjelmia lisätään hologrammitodellisuuteen. Suurelle serverille on lisätty ohjelmina aikakausia ja kokonaisia sivilisaatioita. Tästä syytä täysin kehittyneitä sivilisaatioita voi näyttää yhtäkkiä pulpahtavan tyhjästä valtavaan luomakunnan mereen kollektiivisen piilotajunnan virrassa - tietoisuusverkossa mikä mahdollistaa luodut todellisuudet. Lineaarinen aika on tarkoituksellista ja toiminnallista harhaa. Todellisuudessa kaikki ohjelmat pyörivät samanaikaisesti. Siksi ylisielun tasolla koette monia sivilisaatioita ja kaikkia elämiä samanaikaisesti kristallisen multiversumin yhtenäiskentässä.

Kysymys: On sanottu että alkuperäisten 13  kallon on tultava yhteen ylösnousemuksen tapahtumiseksi. Voitko puhua tästä?

Metatron: Rakas ystävä, kuten olemme kertoneet teille yllä, ne ovat yhdessä. Ne ovat eteerisesti ympyrässä Tiibetin yläpuolella. Teidän ei tarvitse huolehtia siitä, että ne täytyy fyysisesti haalia kokoon oven avaamiseksi ylösnousemukseen.

Mutta selkeytetäänpä, että oleellinen "tangentti" esiin nostamaasi kohtaan on, että ihmiskunnan on tuotava yhteen 12 aspektia kokonaisuuden luomiseksi, ja todellisuudessa tätä on tehty siitä ratkaisevasta tapahtumasta lähtien, mitä kutsutaan harmoniseksi yhdentymiseksi, ja se viimeistellään 144-kristalliverkon loppuunsaattamisella joulukuussa 2012.

Se mitä monet teistä tuntevat liittyen "12 + 1":een, on sisäinen tarve löytää sisältä se alkuperäinen malli, minkä kristallikallot välittävät. Tästä syystä monet teistä aistivat nyt muinaisen kutsun hankkia moderni kaiverrettu malli ja sallia sen työskennellä kanssanne. Sen avulla voitte herättää 12 säiettä ja yhdistää ne 13:n kokonaisuudeksi.

Niinpä kutsu kerätä 13 on kaksinainen kutsu - kutsu yksilönä ja kollektiivina yhdistää 12, 13:n muodostamiseksi. Se on henkinen kutsu - pyhää etsintää uneksijan herättämiseksi ja sen löytämiseksi, kuka olette, jotta voitte saattaa kierron loppuun.

KRISTALLIMATERIAALI

Siirrytään eteenpäin. Mun ja Atlantiksen romahtamisen jälkeen Jukatanilaiset ja Ogilaiset ponnistelivat kovasti mallien uudelleenluomiseksi ja Amis-kallo on yksi näistä. Tätä tehtiin ja ne jotka on löydetty, ovat enimmäkseen kopioita, vaikka kuten todettiin, kaksi kalloa on löydetty maan ulkopuolisesta ilmennyksestä.

Tulvan jälkeen atlantislaiset olivat edelleen muutaman ohikiitävän sukupolven ajan täysin kykeneviä luomaan hyvin hienostuneita jäljitelmiä. Ja oli erityissyy, miksi kristalli valittiin käytettäväksi kalloissa. Se ei todellakaan ole helppo aine kaivertaa tai muokata johonkin muotoon. Kuitenkin kerromme teille, että alkuperäisasukkaat käyttivät muuta kristalliainesta kuin kvartsia alkuperäisten mallien jäljentämiseen ja myös nämä pystyivät pitämään sisällään arcturuslaisen mallin ainutlaatuisia energiapiirteitä. Kaikkea kristallimateriaalia ja tiettyjä metalleja käytettiin.

Nykyaikana on monia leikkaajia, jotka muotoilevat kristallikalloja kvartsista ja muista kristalli- ja metallimateriaaleista. Kuten olemme todenneet, nämä - erityisesti kallomuotonsa vuoksi - pystyvät vetämään osia energiakentästä, mitä 13 alkuperäistä kalloa säteilevät.

Miten näin on, kysytte ehkä. Se tapahtuu kollektiivisen piilotajunnan alkuperäisen aikomuksen ja sopimuksen kautta, universaali mieli yhdessä mineraalikunnan tietoisten ominaisuuksien kanssa - vastaanottavien mineraalien elävä tietoisuus ja kristallimallihologrammin elävä tietoisuuskenttä. Näin jokainen uusi vastakaiverrettu kallo - ja käytetty kristallimineraali ei todellakaan ole uutta, suurin osa muodostui satojatuhansia vuosia sitten - tunnistaa tarkoituksen "lain" ja vetää harmonisesti puoleensa ja vastaanottaa 13 alkuperäisestä kallosta vaihtelevassa määrin taajuuslatausominaisuuksia alun perin heijastetusta "ajatusmuodosta". Kaikki kristallimineraalit ovat sekä välittäjiä että vastaanottajia.

On lisäksi "toissijaista" valamista ja ohjelmointia, mikä tapahtuu vastahankitun kallon sulautuessa yhteen yksittäisen ihmiskentän kanssa. Mineraali kykenee vastaanottamaan, tallentamaan, vahvistamaan ja muuntamaan ihmisen alitajuista energiaa omaansa. Kallo toimii silloin tietoisesti jokaisen ihmisetsijän kanssa, joista suurin osa tuntee alitajuistesti vetoa niihin menneiden Lemurian, Altantiksen ja Maya-elämien vuoksi. 

Näin ne jotka tuntevat vetoa kalloihin, saavat hankitusta mallistaan osan kokonaisuudesta ja kallosta tulee sopimuksen mukaan suuremman totuuden opettaja ja se antaa välähdyksiä täydellisyyshologrammista. Tästä syystä monia kutsutaan nyt hankkimaan vastakaiverrettua kalloja, sillä ne tosiaan avaavat mallin, niistä tulee opettajia. Niistä tulee kullekin teistä liittolaisia ja suojelijoita mestaruuspolulla ja ne ilmentyvät silloin, kun heräätte tuolle kutsulle.

Nämä ovat hyvin erilaisia työkaluja kuin normaalit jalokivet ja kristallit ja ne palvelevat eri roolia kuin phi-kristallit. Aivan kuin Atlantiksen temppelikristalleissa oli eri leikkauksia eri tehtäviin, Vogelin phi-kristallit vahvistavat äärimmäisesti energioita muuntamalla chitä valoksi ja luomalla koherentin kristallivaloseoksen. Kuitenkin tämä on täysin eri asia kuin kristallikallojen rooli.

AINUTLAATUINEN TARKOITUS JA YHTEISKÄYTTÖ

Kristallikalloilla on ainutlaatuinen rooli, mikä on täysin erillinen tietyssä päätarkoituksessa ja hyvin samanlainen toissijaisissa piirteissä.

Voimme sanoa, että phi-kristallit ovat energiavahvistimia, jotka vievät tähtisiemeneen, ja kristallikallot antavat alkuperäisen mallin tietoa ja kalibrointia. Ensin mainittu on kulkuneuvo, joka liikuttaa ja jalostaa valoenergiaa, ja jälkimmäinen on malli ja kirjasto. Niiden jotka ovat Atlantiksen ja Lemurian sukulinjan etsijöitä, on hyvä hankkia kumpikin. On monia hyötyjä työskentelemisestä yhdessä kummankin kanssa tänä heräämisaikana. Kumpikin ovat työkaluja, jotka tarjoutuvat vahvistamaan ja nopeuttamaan matkaa.

LOPUKSI: MUISTINSA MENETTÄNYT ROTU

Niinpä kerromme teille, että ihmisistä tuli kaksinaistietoisuudessa muistinsa menettänyt rotu. Olette unohtaneet, keitä todellisuudessa olette. Olette unohtaneet, että olette voimakkaita henkiä, joilla on ihmiskokemus. Niinpä ihmisten etsintä massana ja yksilöinä on löytää valaistunut identiteettinsä ja tuo identiteetti on edustettuna kristallikallossa.

Valaistuminen teidän on löydettävä sisältä ja tämä on työkalu tuohon uudelleenkalibrointiin. Se on tosiaan jo teissä, olemuksessanne, alitajunnassanne, DNA:ssanne. Henkisessä valaistumisessa ei ole kyse minkään gurun tai kanavan seuraamisesta, vaan löytämisestä henkilökohtaisen erottelukykynne, sisäisen opastuksenne kautta. Se liittyy sen hyväksymiseen ja tietämiseen, että jumalainen itse on Jumalan kipinä sisällänne ja että olette Luojajumalan monisyinen ja ikuinen osa.

Ja on työkaluja auttamaan teitä matkan varrella. On aina ollut ja aina tulee olemaan. Ette ole yksin. Mutta rakkaat ystävät, teidän on pidettävä kiinni "sovituista tapaamisista" tänä hyvin erityisenä ylösnousemusaikana. Täydellisyys on toiminnassa.

Todellisuudessa kristallikallot ovat heijastusta täydellisyydestä ihmiskunnassa. Ne ovat muinaisia tietokoneita, ohjelmoituja auttajia, joihin on sovitettu siististi vastauksia moniin huoliinne, palapeleihinne ja kysymyksiinne - riippumatta niiden kaiverrusajankohdasta. Kyse on mallista, hologrammista ja siihen pääsevät kaikki.

Silloin kun ihmiskunta on yksilöinä ja massana valmis käyttämään näitä jumalaisia kirjastoja sulautumiseksi yhteen täydellisyyden kanssa, ne tarjoavat välähdyksen uskomattomiin ja uusiin kauneuden, luovuuden ja ehdottoman rakkauden maailmoihin. Ne ovat olleet horroksessa vuosituhansia ja odottaneet tätä kohtaa lineaarisessa ajassanne käynnistyäkseen uudelleen ja herätäkseen. Niitä jotka ovat työskennelleet kristallikallojen kanssa menneissä elämissä, kutsutaan nyt olemaan taas niiden kanssa. Kuuletko tuon kutsun? Oletko yksi kristallimysteerin säilyttäjistä? Uneksijan on aika herätä!

Olen Metatron ja kerron teille nämä totuudet. Olette rakkaita.

Ja niin se on.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >