HomeViestejäMuita kirjoittajia22.4.2012 - Julie Miller - Ottakaa aikaa matkasta nauttimiseen

22.4.2012 - Julie Miller - Ottakaa aikaa matkasta nauttimiseen

OTTAKAA AIKAA MATKASTA NAUTTIMISEEN

Melchizedekiä kanavoinut Julie Miller (lightworker.org)
22.4.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Tervetuloa. Siunattua ja kaunista sunnuntaita kaikille miehille, naisille ja lapsille, jotka siunaavat tätä maailmaa kauniilla valoaan ja läsnäolollaan. Riippumatta siitä, mikä viikonpäivä kalenterissanne on, on aina paljon kiitettävää - aina. Haluaisin aloittaa lähetyksemme tänään julistamalla kiitollisuuteni tälle astialle siitä, että hän sallii minun tulla lävitseen puhumaan kaikille teille. Hän voisi sanoa "ei", mutta hän sallii sen tietäen sen arvon, mitä tarvitsee sanoa. Rakastan häntä kovasti ja rakastan teitä kaikkia aivan yhtä paljon. Aloitetaanpa!

Jokainen teistä on vastuussa omasta henkisestä ja henkilökohtaisesta kasvustaan. Teidän tehtävänne on oppia, miten tasapainottaa energiat, joita on ympärillänne. Me mestareina, oppaina, enkeleinä ja monina jumalolentoina joihin yhdistytte ja joiden kanssa työskentelette, autamme teitä polkunne haaroissa, joiden valinnasta voitte vain te päättää. Ennen kuin saavutatte minkään uuden vaiheen tai suunnan, se mitä olette oppineet nykyoppitunneista, tulee ennen kaikkea. Mitä tarvitsee tasapainottaa? Ytimekkäästi sanottuna: kaikki. Te ette ole mikään puistossa hoipertelija, vaikka joinain päivinä teistä ehkä tuntuukin siltä. Silloin kun tunnette olevanne epätasapainossa ja henkinen tasapainonne horjuu, se on teille merkki, että on aika ottaa oma aikalisä. Ei siksi, että olette käyttäytyneet huonosti, vaan pohdiskellaksenne, meditoidaksenne, oppiaksenne ja kasvaaksenne siitä ymmärryksestä, mitä saatte kääntyessänne sisäänpäin hakemaan vastauksia.
 
Matkalla jolla olette, on monia iloja koettavana ja esteitä syleiltävänä. Keskittykää siihen, mihin haluatte polkunne vievän teidät, ja keskittäkää sydän, mieli ja sielu tuohon tavoitteeseen. Laatikaa luettelo siitä, mitä tarvitaan saavuttamaan tuo tavoite, joka on realistinen. Ilman mitään tavoitetta mielessä polustanne puutuu merkitys. Ja jokaisella teistä on merkityksellinen tarkoitus. Jos tavoitteenne on saavuttaa henkinen ylösnousemus, niin siihen teidän pitää keskittyä, ja tutkitte, opitte ja muutatte uskomuksianne ja päivittäisten rutiinienne tekotapoja sen saamiseksi tapahtumaan. Jos tavoitteenne on tavata pyhä kaksoisliekki, opitte ennakkoluulottomista artikkeleista, kirjoituksista ja toisten jakamista kokemuksista kaiken, mitä vaaditaan päästäksenne alkuun ja mitä te vaaditte matkanne tuon osan joka askeleella. Riippumatta siitä, mitä haluatte saavuttaa, ponnistelunne ja keskittymisenne on valtavan tärkeää.
 
Suuri osa maallista olemassaoloanne luottaa kykyynne löytää ratkaisu menneisyyden erimielisyyksiin ja vaikeuksiin ja siirtää aiempia vastoinkäymisiä, jotka näyttävät vetävän teidät takaisin aika ajoin. Älkää odottako, kunnes teidät työnnetään tai pakotetaan lopulta selvittämään este, mitä olette vältelleet, vaan työntykää näiden haasteiden läpi sillä vahvuudella ja rohkeudella, mikä täyttää mielenne, kehonne ja henkenne suurella eloisuudella ja energialla. Kohottakaa itsenne korkeammalle ponnistelusta ja onnistuneesta palaamisesta puhdistumaan tuollaisista tilanteista, kyetäksenne siirtymään lopulta ohi niistä ilman mitään sellaista tuskaa tai negatiivista roskaa roikkumassa henkikehossanne, mikä lopulta tuo energiatasonne alas, jos sitä ei huomata.
 
Vaikka maailmanne ja päivittäinen elämänne kulkee kovaa tahtia, on suositeltavaa, että poistatte itseltänne kaikki odotukset siitä, milloin asiat materialisoituvat sen perusteella, mitä olette rukoilleet ilmentämisen, meditoinnin tai rukoilun kautta. Olkaa valppaana ja tietoinen siitä, että ponnistelujanne ei kuule ainoastaan Jumala, vaan myös universumi. Ei ole mitään asetettua aikaa, päivämäärää tai aikataulua, milloin jokin tapahtuu. Kyse on vain jumalaisesta ajoituksesta. Kaikki tapahtuu ja kehittyy, silloin kun on tarkoitus. Oppimalla kärsivällisyyden tämä odotus ei ole lainkaan este. Kerron teille tämän, rakkaat ystävät, koska en halua nähdä teidän tekevän odotuksestanne estettä, mikä päätyy pitkittämään lopputulostanne. Samalla kun odotatte jumaluuden tulevan sen kautta, mitä haluatte saada, teidän pitää myös ponnistella ja tuoda muutosta elämäänne, mikä nopeuttaa sitä lopputulosta, mihin olette keskittäneet rakkautenne ja aikomuksenne - tavoite mikä on ponnistelujenne päämäärä.
 
Samalla kun käytte läpi sitä, mitä teiltä vaaditaan kulkeaksenne läpi jokaisesta esteestä ja haasteesta, muistakaa, että myös rakas Äiti Maa työstää omiaan. Muistakaa olla ystävällinen runsaalle planeetalle, mitä kutsutte kodiksi, ja ymmärtäkää, että kummallakin teistä on jotain loppuunsaatettavaa. Kehittymisenne on tilaisuus edistyä henkisessä kasvussanne, mikä johtaa teidät henkiseen kypsyyteen ja tietoisuuden laajentumiseen ja yhdistää "minä olen" -olemukseenne. Jokaisella askeleelle mikä edistää omaa kehitystänne, laajennatte omaa valoanne. Kaikki vaikeudet joita olette kohdanneet -sisäisistä tai ulkoisista kamppailuista - sekä ulkoiset haasteet ovat valonne ja energianne kaiken laajentumisen arkkitehtejä. Riemuitkaa ja syleilkää vaikeuksia, joita teillä on ollut. Jos pystytte nousemaan jokaisen niiden yläpuolelle, ylläpitäen henkisen järkenne, niin viisautenne ja tietonne kasvaa sen aikana, kunkin vaikeuden maaliviivalle saakka.
 
Aloitimme tämän päivän keskustelun tasapainosta ja tasapaino on avain. Jokaisessa haasteessa on oppitunteja opittavaksenne. Syleilkää jokaisen oppitunnin jokaista pikkuosaa. Jokaisesta oppitunnista olette löytäneet jotain uutta itsestänne. Kun tarkkailette tätä uutuutta, katsokaa, mihin se sopii ja miten se toimii muiden piirteidenne kanssa. Tehkää vaadittavia säätöjä sen tasapainottamiseksi ja sovittamiseksi päivittäiseen rutiiniinne olla se rakastava ihminen, joka olette. Kulkekaa päivienne ja vuorovaikutustenne läpi parhain aikein, mitkä ovat aina rakkaudentäyteisiä.
 
Me jumaluudessa tiedämme ja olemme kuulleet huokauksenne väsyneistä ponnisteluistanne. Tulkaa luokseni, rakkaat ystävät, vierailkaa jonkun oppaanne luona ja paistatelkaa siinä energiassa. Jääkää niin pitkäksi aikaa, kuin teidän tarvitsee. Energiani pystyy käyttämään jokainen, riippumatta hänen henkisestä kehittymisestään. Energiani tukee teitä matkanne joka osassa, rakkaat ystävät. Luottakaa aina itseenne ja Jumalaan, sillä Jumala on aina kanssanne, jokaisella askeleella.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja http://luxonia.com/viestit. Niillä näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni. En kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >