HomeViestejäMuita kirjoittajiaJoulukuu 2011 - Julia Griffin - Myrskynsilmä

Joulukuu 2011 - Julia Griffin - Myrskynsilmä

MYRSKYNSILMÄ
 
Kirjoittanut Julia Griffin (spiritofmaat.com)
Spirit of Maat -verkkolehti, joulukuu 2011
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Kuljettuamme läpi Maya-kalenterin lopusta, synkistä astrologisista ennusteista ja ankeita merkkejä sisältävistä profetioista, hellimme käsitystä valon tulemisesta sellaisten päivämäärien kautta kuin 11.11.11. Internet on täynnä spekulointeja ja kertotaan huhuja päivistä, jotka antavat valaistumisen kera toiveen suuresta erivapaudesta - pelastus raadannasta maan päällä. Todellisuudessa numerosarjat ja astrologiset asetelmat tarjoavat vain energeettisiä taajuuksia mahdollisuutena.
 
Kali Yuga - mikä on viimeinen neljästä aikajaksosta hindu-uskonnossa ja viittaa suuren pimeyden aikaan, jolloin ihmiset ovat mahdollisimman kaukana Jumalasta (lähdetietoisuus) - lähestyy loppuaan. Uuteen aikaan on viitattu myös apokalypsinä, mikä määritellään verhon nostamisena ja kätkettyjen totuuksien paljastumisena. On todellinen mahdollisuus, että on käännytty kulmasta. Kuitenkin jatkamme valaistumisen odottamista hengähdystaukona kaaoksesta, aikakausien vaihtumisen mullistuksesta.
 
Hurja säätila raivoaa kautta maailman tsunameina, kuivuutena ja lumimyrskyinä. Ulkoiset rakenteet murenevat, kun talous hoippuu vaarallisessa vuoristoratakyydissä. Uusi tiede löytää aikomuksen arvon, myös DNA:n uudelleenohjelmoinnin positiivisten affirmaatioiden, tunteiden ja toimien avulla. Princentonin maailmanlaajuinen tietoisuuskokeilu valvoo maailman tietoisuutta ja todistaa, että ryhmätunteet vaikuttavat mittaamattomasti maailmaan. "Kaikki on energiaa" on uuden vuosisadan tarttuva fraasi, mutta haluttu valaistuminen usein karttelee.
 
Voimme etsiä hermeettisten lakien yksinkertaisten oppien avulla suojaa polariteettien myrskyssä, energiamellakassa, mitä koetaan osana kurssimuutosta. Näiden lakien turvallisen piirin noudattamisesta tarjotaan lopputulokseen keskittymistä, tasapainotetun henkisyyden, tunteiden ja kehon harjoitusta. Keskittymisen "ilmestys" on itse asiassa kaiken alkemian haluttu tulos, mitä vastakohtien liitto edustaa. Pyhä geometria esittää keskittymisen käsitystä kuvioiden kautta, kuten dodekaedri ja tähtidodekaedri, joita kuvataan myös kabbalassa elämänpuuna.
 
Aikakausien vaihdos
 
Valon ja maataajuuden ajankohtaiset muutokset korostavat keskittyneen ajattelun ja toiminnan välttämättömyyttä. Tieto muutosmyrskystä tuo näkemystä nopeuttamaan ymmärrystä henkilökohtaisista ja maailmanlaajuisista haasteista.
 
Keskittymistarpeen tunnistaminen on tärkeää, mutta ymmärrystä aikakausin vaihdoksesta tarvitaan hahmottamaan seuraamukset ja luontaiset mahdollisuudet, niin kuin ne tietyssä ajassa ja paikassa myönnetään.
 
Aikakausin vaihdos määritellään löyhästi auringon liikkumiseksi kaikkien astrologisten merkkien läpi, 26000 maavuoden syklin loppuunsaattamisena. Aurinko liikkuu yhden astrologisen merkin läpi noin 2160 vuotta, mikä muodostaa ajan/aikakauden. Aikakausien risteys antaa lisävaloa sielun kehitykseen. (On tärkeää pitää mielessä, että itsemestaruus on avain sielun kehitykseen.)
 
Kullakin aikakaudella jokin elementti hallitsee ja vaikuttaa massatietoisuuteen, mukaan luettuna ikonit ja symbolit. Viime aikakautta, Kalojen aikaa, symbolisoi vesielementti ja kaksi kalaa uimassa vastakkaisiin suuntiin. (Edellisiä aikakausia olivat Oinas Mooseksen aikana ja Härkä egyptiläisten hallitessa.)
 
Vesimiehen aikaa hallitsee ilmamerkki, jota hallitsee Uranus, mikä vaikuttaa kvanttikenttään tai akaasiaan. (Vesimiestä symboloi mies, joka kaataa vettä ilmaan tai akaasiaan, ja veden/tunteiden korkeinta säteilyä on rakkaus. Uranus hallitsee akaasiaa.) On mielenkiintoista huomata vaikutuksia Vesimiehen ajasta tai siirtymisestä kohti kvanttikenttää tai akaasiaa. Mies tai nainen koostuu neljästä kehosta: henki ja mieli (tuli + ilma = sähköinen) ja tunteet ja keho (vesi + maa = magneettinen), näin olemme sähkömagneettisia olentoja alkemiaperustalta.
 
Akaasia on substanssi, joka yhdistää jokaisen meistä psyykkiseen perustaan, mikä toimii kaukopuhelimena ajatuksillemme ja tunteillemme. (Näin ihminen vastaanottaa aidot tunteet, sanoista tai ilmaisuista huolimatta. Kun akaasinen elementti vahvistuu, todennäköisyys yksilön aitojen tunteiden tai ajatusten välittämisestä korostuu.) Akaasiakenttä yhdistää meidät myös korkeampiin tunteisiin, kuten rakkaus, ilo ja kiitollisuus. Viidettä aistia tai intuitiota säätelee kenttä tai akaasia. Akaasia-elementti yhdistää - se on kirjaimellisesti yhden kokemista kaikessa.
 
Muutokseen maan taajuudessa/tietoisuudessa on viitattu kristalliverkkona. Verkko toimii planeettapiirustuksena kaikkien elämän rakenteiden järjestelylle. Se jakaa ja linjaa peruskomponentit, mukaan luettuna elämänvoima ja planeetan taajuusasteikko. Jotkut puhuvat geometrisestä rakenteesta tähtidodekaedrina tai Kristus-verkkona. Meille kerrotaan, että tähtidodekaedrissa on kyse tietoisen tajunnan lisäämisestä - nuhteettomuus, oma vastuu ja vilpittömyys - keinona avata sydän luomaan Kristus-tietoisuusoivallus.
 
Kristallin ominaisuuksiin kuuluvat taajuuksien tai aaltojen vastaanottamisen ja heijastamisen vahvistaminen. Jos ajattelemme maapallon rakenteen ottavan lisää kristallimuotoa, niin on helppoa spekuloida, että väestön sisäinen kommunikointi (sisäinen dialogi) lähetetään korkeammalla ja nopeammalla taajuudella. Menneisyydessä radiot toimivat kristalleilla/kiteillä ja antennin ulottuvuus määräsi vastaanottomatkan. Analogiana sisäinen tila toimii antennina, mikä sanelee aistien vastaanottaman lähetyksen.
 
"Maatiedemies" Greg Braden määrittelee aikakausien muutoksen liittyvän magnetismin katoamiseen ja/tai mahdolliseen napamuutokseen. Bradenin mukaan maa sykkii perustaajuutta, mikä on maan sydämenlyönti. Sen taajuus on lisääntynyt 7.8 hertsistä 1958 (Schumannin resonanssi) noin 9 hertsiin 1996, minkä ennustetaan olevan 13 hertsiä varsinaisen aikakausien vaihdoksen aikaan. Tämä lisääntynyt taajuus vaikuttaa myös fyysisen kehon sykkeeseen.
 
Metafyysisesti magnetismi viittaa tunteisiin ja aistimuksiin (vesi- ja maaelementti) ihmiskehossa. Jos maan ja väestön sydäntaajuus nousee, niin kenties karistamme matalammat tunteet ja aistimukset, jotka tavallisesti koetaan elämässä erillisyytenä ja kärsimyksenä. Kun ykseystietoisuus saavutetaan, edes hetkellisesti, on vain täydellisyyttä ja valoa.
 
Keskittyminen
 
Ykseystietoisuus on kokemus todellisuudesta, missä yksilö on "liitossa" kaiken kanssa. Alkemiallisesti se tunnetaan ensimmäisen aineen oivalluksena ja se on välähdys universumin taustakudoksesta avoimen sydänchakran kautta. Keskittyminen on osa tätä kokemusta, mutta harjoituksesta on monia sovelluksia, joita on monissa filosofisissa järjestelmissä - aina hindujen, tiibetiläisten ja kiinalaisten fyysisistä ja meditatiivisista harjoituksista niihin joita kuvataan hermetismissä.
 
Huipentumana harjoitus pyrkii saavuttamaan alkemisen tasapainon kehon chakroissa ja/tai elementeissä - ja esoteerisimmat yksityiskohdat paljastetaan symboliikalla. Riippumatta järjestelmästä tai harjoituksen monimutkaisuudesta keskittyminen viittaa ihmismuodon (mukaan luettuna meridiaanit ja chakrat) elementtien tasapainottamiseen - tuli, ilma, vesi, maa ja akaasia. Keskittymisen arvo lepää korkeamman tason jalostamisessa, niin että etsijä nostetaan hetkellisten ongelmien yläpuolelle ja hän näkee universumin jumalaisen järjestyksen.
 
Aina kun universumin aito järjestys paljastuu, tuo järjestys säädetään aineelliseen maailmaan. Tapahtuuko se sitten tyyneyden ja mielenmaltin tunteena mielessä, fyysisen kehon elinvoimaisuutena tai sielun inspiroivana liikkeenä, keskittyminen antaa erilaisen perspektiivin maailmasta. Se nostaa meidät ongelmiemme yli, jumaluuden turvallisiin käsiin, missä kaikki hyvä on.
 
Keskittyminen alkaa sydämestä etsimällä henkinen yhteys Jumalaan. Se on tehokkainta, kun etsijä keskittyy sydämen alueelle hengittämällä sisään ja ulos ja samalla kuvittelee tasapainon kolmen ylemmän ja alemman chakran välille. Samanlaistet harjoitukset kehittävät tietoisuutta sydänchakran sisäisestä totuudesta. Sydämestä tulee tienviitta ja aksiooma on: "Niin kuin ihminen ajattelee sydämessään, sellainen hän on."
 
Meditoinnin taustakäsite selvittää sydäntilan ohjeet kaikkina aikoina. Tämä tila tulee jatkuvasta elämisestä rukoustilassa, mikä johtaa kohti rakkautta. Rakkaustila tai korkean taajuuden tila tarvitaan erillisyyden harhan voittamiseen. Erillisyyden harha liittyy käsitykseen kärsimyksestä - ja vain yhteys jumaluuteen voi korvata tämän ihmistilan tai antaa suojaa myrskyiltä sisäisessä tai ulkoisessa maailmassa.
 
Käytännön huomautuksia ja vinkkejä
 
Keskittymisen monia muotoja mainitaan laajasti henkisissä opetuksissa. Yksinkertaisimmat harjoitukset koostuvat valon sisään hengittämisestä; tuskan sisään- ja valon uloshengittämisestä; keskittyneen tilan kuvittelemisesta planeetan ja universumin korkeuksien väille; itsen tarkkailusta.
 
- Aikakausien vaihdos tuo suuren valojakelun. Kuitenkin uudet energiat voivat olla hämmentäviä, mikä aiheuttaa usein tasapainottomuutta uuden energian tulvan vuoksi. On hyödyllistä käsittää, että tunnetilat ja ajatukset voivat kestää muutaman päivän tai viikkoja. Yksi oppitunneista sielumatkalla on mieltymysten hylkääminen - vain se, että meistä tuntuu yhdeltä yhtenä päivänä, ei merkitse, ettei meistä tunnu erilaiselta seuraavana päivänä. Työstä kummankin tilan hyväksymistä ja muista, että suuressa kuvassa elämme jännittävää aikaa.
 
- Metafyysikot teoretisoivat, että kaikki ongelmat ovat tulosta värähtelemisestä matalammalla taajuudella. Samaistumalla ongelmaan yleensä ajattelemme tai tarkastelemme sitä säännöllisin väliajoin. Vastauksia vaikeisiin ongelmiin löytyy harvoin loogisesta mielestä, joten on hyödyllistä tehdä työtä tietoisuushypyn eteen.
 
- Meditointiharjoituksen jatkaminen voi pelastaa elämän ja liikunnan generoimat endorfiinit voivat auttaa uskomattomasti. Nämä kaksi tasapainottavat mielen, kehon ja tunteet.
 
- Toisten ihmisten energia voi vaikuttaa kenttääsi. Kun tietoisuus kasvaa, monet ihmiset huomaavat "tuntevansa" naapurin ihmisen tai lukevansa työtoverin ajatuksia psyykkisellä tasolla. Intuitiiviset tulkitsijat ovat empaattisesti tietoisia toisten ihmisten läsnäolosta lukiessaan jonkun kenttää. Esimerkiksi, jokainen on kokenut äkillisen tunneromahduksen käydessään onnettoman ihmisen luona. Energiakenttämme limittyvät ja vaikuttavat toisiinsa, erityisesti kohdatessamme totuuden maailman "salaliitosta" tai maanmuutoksista (maailmanlaajuinen tietoisuus).
 
- Tarkkailu on yksi avain muutoksessa. Tarkkaile puheluita, matkoja, asiointia ja pane merkille energiataso ennen tapaamista ja sen jälkeen. Muuta kommunikointia vastaavasti. Pyydä usein puhdistamista toisten ihmisten energiasta tai massatietoisuudesta, erityisesti mediavuorovaikutuksen jälkeen, kuten televisio ja youtube.
 
- Fyysikko Werner Heisenberg postuloi, että tarkkaileminen aiheuttaa elektronin olemassaolon. Sitä ei ole olemassa ennen tarkkailua tai mittaamista. Hän totesi: "Atomit muodostavat paremminkin potentiaali- tai mahdollisuusmaailman kuin yhden asian tai faktan." Pysy keskittyneenä henkilökohtaiseen, positiiviseen visioosi maailmasta äläkä anna media-annin maailman tapahtumista keikuttaa sisäistä maailmaasi.
 
- Minkä tahansa vaikean tilan tunnistaminen henkilökohtaisen tietoisuutemme osaksi voi olla vapauttavaa. Riippumatta siitä, osallistummeko aktiivisesti vai emme, jokin osa psyykestämme on kiinni tapahtumien "yleiskaavassa". Usein paras ratkaisu lepää kärsivällisyydessä. Selkeä opastus voi tulla objektiivisesta tarkkailusta, jonkin tilan hyväksymisestä ja meditatiivisesta tiedostamisesta.
 
Perimmiltään ihmiset jotka etsivät valaistumista, työskentelevät tasapainon saamiseksi fyysiseen ja henkiseen maailmaan. Mestaruus ansaitaan työllä. Keskittyneessä tilassa emme enää liiku harhan ja todellisen välillä, sillä on mahdollista hahmottaa näkymättömän henkimaailman kudelma sekä sen suunta. Olemme myös avoimia korkeamman itsen äänelle, mikä ohjaa liikkeitämme ja neuvoo meitä. Tässä tietoisuustilassa havaitsemme fyysisen maailman kauneuden ja viat myötätuntoisesti ja kiitollisena, niin että rakkaus ja valo kohtaavat meidät kavereina valaistumispolulla.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >