HomeViestejäMuita kirjoittajia4.2.2011 - Alexandra ja Paul Walsh-Roberts - Muutokselle antautuminen

4.2.2011 - Alexandra ja Paul Walsh-Roberts - Muutokselle antautuminen

MUUTOKSELLE ANTAUTUMINEN

Ashtaria kanavoinut Alexandra ja Paul Walsh-Roberts (www.lifeoflight.com)
4.2.2011
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Tervetuloa, rakkaat ystävät. Siunausta. On paljon mietittävää muutosajoissanne. Mutta ennen kaikkea, voitteko harkita opastavana teemaana antautua niiden kaikkien sopeutusten aikana, joita te kaikki teette. Se on antautumista vastaanottamaan sekä päästämään irti. Se on antautumista muutokseen ja jatkoon.
 
Teidän ei ole mahdollista tietää tai ymmärtää, mitä tapahtuu. Sillä kyse on prosessista, jolla on tarkoitus ja menetelmä, muttei tunnettua järjestelmää tai tulosta teidän maailmanne termeillä.
 
Muoto minkä nämä muutokset perimmiltään ottavat, on epävarma. Kuitenkin ne ominaisuudet jotka lopulta vallitsevat maailmassa teidän kauttanne, ovat hyvin varmoja. Harmonian, läpikotaisen ja täydellisen tiedostamisen ja rakkauden periaate on varma. Kuitenkin katsoessanne maailmaanne ja omaa elämäänne, noiden laatujen ottama muoto on epävarma.
 
Muutoksen laajuus teidän tai maailmanne tai elämänne missä tahansa osassa on valtava. Antautuminen muutoksen luonteelle kokonaisuudessaan on ratkaisevaa. Muuten jokainen vastustamistekijät mistä pidätte kiinni, aiheuttaa teille epämukavuutta. Jos pystytte, nauttikaa epävarmuudesta. Ajattelette sitä ehkä ihanteellisena lähestymistapana siihen, mitä tapahtuu.
 
Hyvin paljosta on päästettävä irti, jotta kosmiset periaatteet ja kosminen luonne voivat olla opastavia voimia. Monille edes ajatus sen tekemisestä, mikä tyydyttää teitä, mikä kiehtoo teitä ja mikä miellyttää teitä, on käsittämätön, koska koko maailmanne rakenne on muodostettu sille periaatteelle, mitä pitää tehdä sen ylläpitämiseksi, mitä on ollut ja mitä ymmärretään olevan. Mutta kun taajuutenne kohoaa, jokainen teistä ohjaa lopulta fokuksensa, energiansa siihen, mikä on totta teille yksilönä. Näin ollen työtä sellaisenaan ei enää ole, koska ihmiskunnan jokainen tekijä omistaa panoksensa ja aikansa siihen, mikä on tyydyttävää. Työn käsitettä ei ole. Se on vain yksi tekijä, mikä on monille käsittämätön.
 
On niitä, jotka pitävät tiukasti kiinni taajuuksista, joita on ollut. Tämän tapahtuessa tapahtuu jakautuminen, erottuminen, jotta maailma joka perustuu pelkästään kosmisille periaatteille, rakkaudelle, voi ilmentyä kokonaisuudessaan.
 
Monilla toiminnoilla joita ihmiskunnan tekijät täyttävät, ei yksinkertaisesti ole paikkaa. Ihmisten laeilla ei ole mitään merkitystä. Ne jotka mittaavat ja laskevat, huomaavat, ettei sillä mitä he mittaavat, ole merkitystä.
 
Hyvin yksinkertaiset mutta suunnattomat muutokset tuovat sopeutusta, joiden myötä uuden ihmissekoituksen huomataan vallitsevan - toimintosekoitus mikä mahdollistaa maailmanne toimimisen ja olenmisen tasapainossa. Ja vääristymät jotka ovat vääntänet ihmistietoisuutta menneisyydessä, hajoavat - ei sellaisella muutoksella, mitä tuputetaan teille, vaan jokainen teistä tulee halukkaaksi käyttämään erottelukykyä ja erottelemaan, mikä resonoi sydämenne kanssa ja mikä ei. Ja sen myötä keskitytään ja syvennytään siihen, mikä resonoi teidän kanssanne.
 
Osa teidän kaikkien tietoisuutta, yksilöinä ja kollektiivisesti, uskoo, että maailmanne jatkaa nykymuodossaan jossain määrin. Mutta niin ei ole.
 
Toinen esimerkki olisi kiinnittyminen aikaan, koska historiallisesti olette alkaneet ymmärtää ja uskoa, että voimakas aikajana mahdollistaa kasvun, edistymisen ja oppimisen. Mutta kun nostatte taajuuttanne ja teistä tulee kosmisesti älykkäämpiä, niin huomaatte, ettei älykäs rotu tarvitse sellaista aikajanaa. Ja jos olette valmis tarkkailemaan tuota käsitystä, teistä on vaikeaa arvostaa sitä muotoa, minkä olemassaolo ehkä ottaa osaltanne. Siksi pyydämme teitä antautumaan. Sallikaa kaiken olla. Käyttäkää vastuitanne erottelemiseen ja itsenne rakastamiseen. Sallikaa tällaisen järjestyksen opastaa askelianne eteenpäin ja nautitte kaiken ilmenevän loistosta itse asiassa elämänä, mitä ette olisi voinut ajatella nykyisestä näkökulmastanne.
 
Ainoastaan maailmanne luonne ei sopeudu, vaan myös toimintanne luonne siinä sopeutuu ja kollektiivisesti siitä tulee ilmentyneen jumaluuden maailma.
 
Tämä tapahtuu nyt-hetkessänne.
 
Jos on jotain vastustettavaa, pyydämme, että sallitte tuon asian olla vain houkutus analysoida tai mitata sitä, mitä tapahtuu. Ohjatkaa tuo suurenmoinen mieli luomaan elämää, mikä resonoi täysin sydämenne kanssa. Jos teette vain sitä, mikä resonoi sydämenne kanssa, niin siitä tulee koko maailmanne. Se on yksinkertaista. Se kuitenkin vaatii kurinalaisuutta ja omistautumista.
 
Te kaikki kykenette siihen. On selvää, ettei koko ihmiskunta kykene. Kuitenkin suuri osa siitä kykenee.
 
Tervetuloa, rakkaat ystävät. Olen Ashtar. Tarkkailemme. Olemme liitossa valovoimien kokoonkutsujan, mestari Germainin, kanssa.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >