HomeViestejäMuita kirjoittajia2007 - Shawn Randall - Synkronismi

2007 - Shawn Randall - Synkronismi

SYNKRONISMI

Torahia kanavoinut Shawn Randall ( www.shawnrandall.com)
Vuodelta 2007
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Sanan "synkronismi" on sepittänyt arvostettu psykologi Carl Jung, joka löysi käsitteen. Tämä ei merkitse, että hän olisi keksinyt synkronismin. Hän paljasti sen. Synkronismi on aina ollut olemassa. Jung sanoi aiheesta mm., että synkronismi on kausaalin universumin periaate. Universumin periaate. Tällä hän ei viitannut ainoastaan näkyvään universumiin. Hän puhui näkymättömästä todellisuudesta ja sen vuorovaikutuksesta tiedostamattoman mielen kanssa. (Carl Jung myös paljasti tiedostamattoman mielen käsitteen ja tutki sitä syvällisesti.)

Keskivertoihminen pitää synkronismia pelkkänä yhteensattumana tai yhteensattumana, joka on aavemainen ja tuntuu liian ironiselta ollakseen vain vahinko. Tosiaankin, jos tapahtuma tuntuu liian ironiselta ollakseen vahinko, se ei ole vahinko - se on aitoa synkronismia. Mitä aito synkronismi siis on?

Synkronismi on merkityksellinen yhteensattuma, mikä sattuu tapahtumien epätodennäköisenä samanaikaisuutena. Synkronismi ei ole vain tapahtumien yhteensattumista, vaan todellisuuksin yhteensattumista - näkyvien ja näkymättömien todellisuuksien törmäämistä. Epätodennäköisissä tapahtumissa on kätkettyjä merkityksiä, jotka kuulostavat todelta sisimmässä olemuksessa.

Jotta synkronismi todella on multiversumin - näkyvän ja näkymättömän - yhdistävä periaate, siihen on sisällyttävä syvällisesti elämän epälineaarinen puoli. Koette kaikki olemassaolon epälineaarisen puolen nähdessänne unta yöllä. Unitilanne on tietoisuuden epälineaarisia kokemuksia. Teillä on siis tämä viittaus epälineaariseen todellisuuteen omassa kokemuksessanne unitilasta. Myös synkronismi on epälineaarinen aivan kuin unta näkevä mielenne. Se käyttää tietoa ajan ja paikan ulkopuolelta, asioita jotka näyttävät olevan ajan ulkopuolella, asioita jotka näyttävät tulevan menneisyydestä tai tulevaisuudesta. Synkronismi tulee siis epälineaarisesta, näkymättömästä universumista ja se on näin hyvin mystistä ja taianomaista. Se on enemmän, mitä lineaarinen todellisuutenne pystyy loogisesti selittämään. Eikö vain? Tämä pyytää teiltä hyväksyntää.

Ajatelkaa, että todellisuus on moniulotteinen. Tiede tutkii enemmän tätä näkemystä koko ajan. Ajatelkaa nyt, että koko suuri yhteenpunottu moniulotteinen todellisuusverkko kohtaa risteyspisteissä - pisteet ajan ja paikan ulkopuolella koskettavat pisteitä ajassa ja paikassa. Nämä risteykset ovat porttitapahtumia, synkronismia, merkittäviä tapauksia, jotka vaikuttavat pelkästään yhteensattumilta. Muinaiset hindumystikot tai -näkijät sanoivat, että universumissa kaikki on erottamattomasti kytköksissä. He käyttivät kuvaa monisuuntaisesta verkosta, mitä he kutsuivat "Indran verkoksi", havainnollistaakseen tätä käsitettä. Jos verkko on moniulotteinen, pisteet missä verkon säikeet yhdistyvät, olisivat kuin risteyskohtia, mistä voisi päästä koko verkkoon. Yksi nykäisy vetää koko verkkoa, yksi nykäisy yhdistää koko verkkoon! Näin synkronismi periaatteessa toimii.

Ajatellaanpa nyt aikomuksen käyttämistä. Silloin kun keskitätte aikomuksenne merkityksellisen informaation tai opastuksen saamiseen, pyydätte näin viestejä universumilta ja nykäisette verkkoa. Kun nykäisette verkkoa, näkymätön todellisuus asettuu linjaan laittamaan juuri oikean informaatiopalasen eteenne tai puhelin soi ja juuri tuolta ihmiseltä teidän on kuultava jotain tai avaatte kirjan juuri niihin viesteihin, joita teidän tarvitsee lukea jne. Tietysti tällaisia tapahtumia sattuu kaikille, mutta voitte saada niitä tapahtumaan itsellenne. Ilmaiskaa vain aikomukseksemme saada synkronismia, keskittykää kysymykseenne intensiivisesti ja antakaa aikomuksienne nykäistä verkkoa.

Kun aiotte saada synkronismia, energia ovat jo toiminnassa. Olette laittaneet liikkeelle tietoisen mielenne, alitajuisen mielenne ja korkeamman tietoisen mielenne tietoisuuden. Tämä alkaa järjestellä universaalia älykkyyttä toimittamaan teille sen, mitä teidän tarvitsee tietää. Verkon nykäiseminen tuo teille merkityksellisiä tapahtumia, jotka ovat liian epätavallisia pelkiksi sattumiksi - esimerkiksi törmääminen tuohon ystävään, jolle halusitte soittaa, jalkaanne tarttuu kadulla paperi, jossa on ajatus työpaikasta tai innostava artikkeli. Etsikää synkronismia. Sitä tulee taianomaisesti todellisuuteenne. Vastaanottakaa se.

Sitten teidän on pohdittava viestiä. Tavallisesti synkronismi sisältää enemmän merkityksiä kuin se, mikä teistä vaikuttaa aluksi ilmeiseltä. Miettikää sitä. Sulatelkaa sitä. Katsokaa syvempiin merkityksiin. Mikä tärkeintä, käyttäkää informaatiota. Ajan kuluessa huomaatte aina vain merkityksellisempiä viestejä tulevan koko todellisuudestanne synkronismitaian kera. Tunnette olevanne elämässä aina vain harmonisoituneempi universaalin älykkyyden ja sen seurauksena korkeimman polkunne ja korkeimman parhaanne kanssa - eikä se ole sattumaa!

Paljon rakkautta kaikille, Torah

Ote Shawn Randallin ja Torahin kirjasta "Sincronia en tu Vida".

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >