HomeViestejäMuita kirjoittajia20.12.2006 - Shawn Randall - Intuitiivinen mieli

20.12.2006 - Shawn Randall - Intuitiivinen mieli

INTUITIIVINEN MIELI

Torahia kanavoinut Shawn Randall ( www.shawnrandall.com)
20.12.2006
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Henkilökohtaisen intuition kehittäminen johtaa kaikenlaisiin löytöihin, mm. korkeampi tietoinen mieli. Tutuksi tuleminen intuition kanssa, säännöllinen kommunikointi ja sen käyttäminen päivittäisessä elämässä, ovat käytännöllisin ja mukavin tapa, jolla ihmiset voivat alkaa ottaa vastaan korkeamman tietoisuutensa. Yhteisymmärrystodellisuudessa useimmille ihmisille ovi käytännönläheiseen vuorovaikutukseen korkeamman itsen (oman korkeamman tietoisuuden) kanssa kulkee intuition kautta.

Emme sano, että intuitio ja korkeampi tietoisuus ovat sama asia. Ne eivät ole sama asia. Kuitenkin ne ovat osa toisiaan samalla tavalla, kuin muoto on osa palloa. Muoto ei ole sama asia kuin pallon aine. Ne kulkevat käsi kädessä - muoto ja aines - kuitenkaan ne eivät ole sama asia. Intuitio ja korkeampi tietoisuus kulkevat käsi kädessä, mutta ne eivät ole sama asia. Ne ovat erilliset, kuitenkin osa toisiaan.

Intuition käyttämien on ovi korkeampaan tietoisuuteen ja ovi aukeaa kumpaankin suuntaan. Vuorovaikutus oman korkeamman tietoisuuden kanssa on ovi intuitioon ja henkikohtaisen intuition kehittämiseen (mikä tekee siitä hyvin tarkan). Kehittyminen voi toimia kumpaankin suuntaan. Toisin sanoen, intuitio antaa sisäänkäynnin korkeampaan tietoisuuteen ja korkeampi tietoisuus intuitioon. (Korkeampi tietoisuus, korkeampi itse, on valtava aihe, liian laaja käsiteltäväksi täysin tässä. Oletamme, että lukija on tietoinen siitä jossain määrin.)

Valitkaa käyttävänne intuitiota tietoisesti

Suosittelemme ihmisiä tulemaan aktiivisemmaksi intuitiosta tietoisena valintana. Itse asiassa tulemaan aktiiviseksi ja vuorovaikutteiseksi intuition osalta. Tutustumaan siihen. Antakaa sen olla ystävänne. Voitte esittää intuitiollenne kysymyksiä kuin toiselle osallenne. Esimerkiksi voitte sanoa: "Aion puhua intuitiiviselle mielelleni nyt. Intuitiivinen mieleni, mitä kerrot minulle haasteesta, jonka saatan kohdata tänään? Mitä kerrot minulle siitä, miten kohdata tuon haasteen?"

On suositeltavaa ottaa intuitio tietoiseen käyttöön sen sijaan, että se on sattumanvaraista korvakuulolla pelaamista ja hetkestä toiseen tapahtuvaa puolihuolimatonta vuorovaikutusta. Puolihuolimaton lähestymistapa ei kehitä intuitiota. Puolihuolimaton asenne ja reagointi intuitiiviseen mieleen ei tee suhteesta vakaata. Aivan kuin ystävyyssuhde - jos kohtelette sitä pinnallisesti tai laiminlyötte sitä, se ei kasva.

Kaikilla on intuitio. Kaikki ovat kokeneet intuition. Kaikki ovat tunteneet intuition tuonpuoleisuuden. Halutaan sitä myötää tai ei, kaikki ovat tunteneet intuition tuonpuoleisuuden. Vakuuttukaa intuitionne todellisuudesta, tehkää siitä vakaa ja "omistakaa se", kun sitä tapahtuu. Tunnistakaa intuitiotapahtuma. Ja muuten, intuitio ei ole koskaan väärässä, koska jos se on väärässä, se ei ole intuitiota. Määritelmän mukaan intuitio on oikeaa tietämistä. Jos intuitio on väärässä, kyse on huonosta arvauksesta.

Tapoja vuorovaikutukseen intuition kanssa

On tapoja olla vuorovaikutuksessa intuitiivisen mielen kanssa, jotka voivat olla hyvin hauskoja. Tässä on muutamia ideoita. Ennen kuin menette nukkumaan, voitte pyytää intuitiivista mieltänne puhumaan teille unissanne. Voitte myös aamulla sulkea silmänne ja sanoa: "Puhun intuitiiviselle mielelleni istuessani tässä hereillä. Pyydän sitä näyttämään minulle kuvan tulevasta päivästä. Kysyn, millaiselta päiväni näyttää." Kirjoittakaa sitten muistiin näkemänne kuvat riippumatta siitä, mitä ne ovat. Intuitiivinen mieli puhuu kuvin. Olkaa objektiivinen ja tulkitkaa kuvaa parhaan kykynne mukaan ja siinä teillä on arvokasta informaatiota tulevasta päivästänne.

Käytännöllisen käyttämisen lisäksi puhumme intuitiosta kriittisen tärkeänä itsensä kehittämiselle ja henkiselle kehittymiselle. Kummallista kyllä, myös "tietoisten" metafyysisten ihmisten keskuudessa voi olla oman intuition sivuuttamista. Monta kertaa he sanovat mieluummin: "Voi, oppaani kertoivat minulle tämän tai oppaani kertoivat minulle tuon" sen sijaan, että antaisivat ansion itselleen oman fantastisen intuitiivisen mielensä vuoksi. Ja muuten, ei tietenkään ole mitään väärää vuorovaikutuksessa neuvonantajien ja oppaiden kanssa - se on upea asia - muttei silloin kun se merkitsee oman käytettävissä olevan tietoisuuskapasiteetin kieltämistä.

Ylistäkää intuitiota, silloin kun sitä tapahtuu. Antakaa sille tunnustusta. "Minulla oli tunne, että sinä soittaisit, kun puheli soi. Intuitioni kertoi minulle sen olevan sinä" tai jotain vastaavaa esimerkiksi. Tämä on hyvin yksinkertainen perusasia, mihin jokainen pystyy, koska jokaisella on ollut kokemus soittajan tietämisestä puhelimen soidessa. Kun annatte tunnustusta tarkkuudestanne, intuitionne kasvaa.

Mitä intuitio haluaa

Intuitiossa ei ole kyse vain "kyllä"- ja "ei"-vastausten löytämisestä. Intuitio haluaa viedä teidät pidemmälle. Intuitio haluaa sanoa, että tietty ihminen soittaa (yllä mainittua esimerkkiä käyttäen) syvemmän tarkoituksen vuoksi. Se haluaa antaa teille myös tarkoituksellista informaatiota. Kenties teillä on syvempi suhde tuon ihmisen kanssa tietyssä projektissa, esimerkiksi.

Intuitiivinen mieli ei keskity aikaan ja paikkaan, se ei ole looginen. Sen pakottaminen lineaariseksi ja aikaorientoituneeksi (alku, keskikohta ja lopputulos) on sen rajoittamista. Ihmisillä on usein taipumusta ajatella lopputuloksia. Kuitenkin planeetan uuden tietoisuuskehityksen myötä useammat ihmiset arvostavat nyt elämänvoimaa prosessina. Intuitio on suoraan tuossa fokuksessa. Intuitio haluaa viedä kysymykset pidemmälle ja kenties näyttää teille, mitä voisitte oppia tai hyötyä tietystä työstä tai tilanteesta. Esimerkiksi "Intuitioni kertoo, että saan tuon työn, koska se on korkeimmaksi parhaakseni ja kasvan erittäin paljon kehittäen myötätuntoani sen myötä."

Intuitio haluaa viedä ihmiset syvemmälle kerrostuneeseen informaatioon ja viisauteen. Muistakaa, että se on ovi suhteeseen oman korkeamman tietoisuuden kanssa, ovi jumaluuteen. Intuitio ei halua tulla käytettäväksi triviaalisti. Melkein personoimme sen tässä puhuessamme. Kuitenkin on totta, ettei se halua tulla käytetyksi triviaalisti. Saamanne informaatio pysyy pinnallisempana ja köyhempänä, jos intuitiotanne käytetään vain yksinkertaisiin "kyllä"- ja "ei"-vastauksiin. Se on okei, mutta miksi ette tavoittelisi suurempi aarteita? Pikkuepistolamme tässä liittyy intuitiivisen mielen äärettömyyden ylistämiseen. "Ylistäkää intuitiivisen mielen äärettömyyttä." Se on "sanahirviö", mutta kertoo paljon. Intuitiivinen mieli on aina läsnä. Aivojen johdotusta voidaan kehittää sen suurempaan tarkkuuteen. Vielä tärkeämpää, intuition käyttäminen venyttää yksilöä tietoisempaan rentouteen elämän epäloogisen puolen kanssa.

Personoikaa intuitionne antaaksenne sen tulla konkreettisemmaksi itsellenne

Ehdottaisimme, että annatte intuitiostanne tulla hyvin konkreettisen ystävän - ystävän jota hoivaatte ja kehitätte läheiseksi ystäväksi. Tämän tekemiseksi sulkekaa silmänne ja keskittykää hengitykseenne ja siirtäkää tietoisuutenne hiljaiseen paikkaan sydämessänne. Sitten ääneen tai hiljaa pyytäkää intuitiotanne ilmestymään persoonallisessa muodossa. Se voi ilmestyä viisaana vanhempana tai nuorehkona neuvonantajana, esimerkiksi. Tämä on vain esitys, minkä alitajuntanne luo tehdäkseen helpommaksi keskustelun intuitionne kanssa. Ei siis ole mitään tarvetta juuttua siihen, miltä se näyttää. Se voi ilmestyä myös hyvin abstraktina kuvana ja sekin on ok. Varmistakaa kuitenkin, että persoona on avoin ja ystävällinen. Jos ei ole, yhdistytte oman mielenne saastuneeseen puoleen - kuten kätkettyyn vihaan tai tukahdutettuun pelkoon. Jos tämä tapahtuu, odottakaa muutama minuutti ja yrittäkää uudestaan, kunnes mielenne näkee intuition avuliaana ystävänä.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >