HomeViestejäMuita kirjoittajia1990 luvulta - Maurice B. Cooke - Edessä oleva tie

1990 luvulta - Maurice B. Cooke - Edessä oleva tie

EDESSÄ OLEVA TIE

Mestari Hilarionia kanavoinut Maurice B. Cooke ( www.masterhilarion.com)
1990-luvulta
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Monia vuosituhansia sitten, Atlantin vesien jo kauan sitten nielaisemalla mantereella eli ihmisrotu, joka oli saavuttanut omaanne vastaavan teknologisen kehitystason ja joka oli kehittynyt sivilisaatioksi, mikä tyydytti kaikkien asukkaidensa tarpeet.

Oli kaksi päärotua: hallitseva ryhmä - pitkiä, hoikkia ja vaaleaihoisia ihmisiä, jotka miehittivät kaikki tärkeät paikat - ja palvelijaryhmä - lyhyitä, tummia ja lihaksikkaita olentoja, jotka tekivät suurimman osan ruumiillisesta työstä.

Tämä järjestely toimi kaikkia tyydyttävästi. Hallitseva rotu ymmärsi, että heillä on velvollisuuksia työntekijäryhmää kohtaan: edistää henkistä ja tunnekasvua heidän keskuudessaan ja samaan aikaan kohdella heitä äärimmäisen ystävällisesti. Pitkille ihmisille oli opetettu, että kumpaakin rotua käyttivät samaan ryhmään kuuluvat sielut ja että nämä sielut inkarnoituivat toistuvasti jompaankumpaan rotuun riippuen siitä, mitä elämänoppitunteja heidän eniten piti oppia.

Ajan kuluessa hallitseva rotu kadotti hitaasti näkyvistään muinaiset opetukset. He alkoivat kohdella työntekijöitä halveksuvasti ja pitivät heitä vähempiarvoisina - sopivina ainoastaan hyödyntämiseen. Ne ohjelmat peruutettiin, jotka pyrkivät auttamaan työntekijöiden kehittymisessä henkisesti ja tunteellisesti. Säädettiin lakeja, jotka estivät heitä elämästä merkittävissä kaupungeissa. Siihen mennessä pitkä rotu oli kehittynyt teknisesti siihen pisteeseen, missä tarvittiin erittäin vähän ruumiillista työtä. Aikanaan nämä kaksi ryhmää erosivat fyysisesti täysin toisistaan. Työntekijät, jotka ne olivat hylänneet, jotka ennen olivat heidän ystäviään, opettivat heitä ja välittivät heistä, vajosivat julmuuksiin. He taistelivat keskenään ja rosvosivat pitkän rodun asuinpaikoista ruokaa ja muita välttämättömyyshyödykkeitä. Lopulta työntekijöistä tuli aina vain alttiimpia sairastumaan ja heidän lukumääränä väheni vakaasti.

Sieluryhmä jota kuvaamme, on tietysti teidän omanne. Tämä ryhmä on yrittänyt oppia oleellisia oppitunteja aineellisesta tasosta aina siitä lähtien, kun se alkoi käyttää tätä planeettaa fyysisen tason pääkoulunaan. Valitettavasti tuo kuvaamamme Atlantis-kokemuksen osa edusti oppimattomuuden vaihetta, mikä itse asiassa sai tämän sieluryhmän menettämään asemiaan. Tuli selväksi, että kokeilu täytyisi lopettaa. Suojelijaryhmä jonka huostaan ihmissieluryhmä oli uskottu, päätti, että tämä kaikki saataisiin loppuun vain yhdellä tavalla ja se oli koko mantereen upottaminen mereen.

Hukkuminen ei tapahtunut varoituksetta. Itse asiassa Suojelijat järjestivät monia pienempiä mullistuksia etukäteen toivoen, että atlantislaiset käsittäisivät, että he olivat eksyneet ylöspäin suuntautuvalta polultaan ja pyrkisivät tekemään tarpeellisia muutoksia, ennen kuin olisi liian myöhäistä. Vähemmistö todella tunnisti etukäteisvaroitukset katastrofista ja he onnistuivat pakenemaan tuhoon tuomitulta mantereelta ennen sen uppoamista. Myös itse uppoaminen tapahtui vaiheittain, taas sallien niiden lukea viestin, joilla "on silmät nähdä".

Aika kulkee kehinä. Ihmishistorian kuvaruutu toistaa merkittäviä katastrofeja monta kertaa siinä toivossa, että mullistuksen kohtaavat yksilöt muistaisivat alitajuisesti, että he ovat eläneet kaiken aiemmin, ja käsittäisivät, että mullistuksilla on syy, mutta he itse ovat tuo syy.

1900-luvun viimeisellä vuosikymmenellä ihmisrodulle näytetään taas kerran, että "synnin palkka on kuolema" - ei raamatun ilmaisun kirjaimellisessa mielessä, vaan todellisen vertauskuvallisen tulkinnan mukaan: pitkittynyt tottelemattomuus kosmisia lakeja kohtaan johtaa niiden tukijärjestelmien heikkenemiseen, jotka ylläpitävät ihmiskunnan planetaarista olemassaoloa. Ihmisolennot kuvittelevat, että he voivat tehdä, niin kuin lystäävät kaikkien alempien valtakuntien osalta - raiskaten metsät, saastuttaen meret ja joet, turvottaen itsensä eläinten ruhoilla - ja ettei näillä teoilla ole mitään seuraamuksia. He luulevat voivansa kaataa henkisen energiansa sellaisten maailmanlopun aseiden tekemiseen, jotka voivat tappaa miljoonia kerralla, mutta jotenkin he pystyvät estämään kaikkea tuota energiaa "ilmentymästä" noita aseita käytettäessä. Kenties kaikkein pahinta, he uskovat olevansa oikeutettuja vihaan ja katkeruuteen, mitä he jatkavat usein sukupolvien ajan käsittämättä, että he vain tahraavat omaa sieluaan sellaisella negatiivisuudella.

Mutta kaikki tulee maaulottuvuudessa hintalapun kera ja jokaisella velalla on maksupäivänsä. Tämä planeetan ihmiskunnalla se on nyt.

Kuten Atlantiksella, paine ihmiskunnan uudistumiseen ja henkistymiseen rakentuu asteittain - antaen niille, jotka ovat säilyttäneet vähänkin intuitiivista tietoisuutta tunnistaakseen ammottavan tuhokuilun, mihin rotu on valmis syöksymään päistikkaa. Jos riittävä määrä sieluja voi tehdä tarvittavia muutoksia, on mahdollista - jopa tällä viime hetkellä - välttää ihmissivilisaation täydellinen hajoaminen. Vain aika voi määritellä, miten umpikuja ratkaistaan, sillä ihmiskunnalla on vapaan tahdon lahja eikä mikään henkinen voima voi sanoa etukäteen tarkkaan, miten tuota lahjaa käytetään.

Katsokaa, kun tapahtumat kehittyvät. Jos huomaatte pelkäävänne, että kaaos ja tuhoutuminen eivät koskaan lopu ja että elätte ihmiskunnan viime päiviä maan päällä, niin muistakaa, että nämä asiat ovat vain alkusoittoa uuden ja henkisen ihmisrodun paljastumiselle - rodun mille on luvattu rauhan, veljeyden ja yhtenäisyyden kultainen aika.

Tuo kultainen aika ei ole kaukana ihmisen ajalla mitattuna. Tulee lyhyt pimeyden kausi, mutta sitten koittaa aamua ja sen myötä alkaa valtavan henkisen ja aineellisen kehittymisen aikakausi - todellinen ihmeiden aikakausi.

Voitte olla osa tätä upeaa kokemusta. Teidän täytyy vain jatkaa ystävällisyyttä ja välittämistä, kurkottaa auttamaan toisia aina, kun tilaisuus esittäytyy. Ennen kaikkea, luottakaa, että maan negatiivisten ilmentymien taustalla on suurempi suunnitelma ja syvenevät varjot ympärillänne häviävät pian.

Jos ette voi saada itseänne uskomaan rakastavaan Luomislähteeseen, joka tukee maailmaanne, niin uskokaa ainakin itseenne tai totuuden ja hyvyyden vääjäämättömään voittoon tai ihmishengen luontaiseen jalomielisyyteen. Näin tekemällä uskotte, mitä ilman matka elämän läpi menettää kaiken merkityksen eikä henkisen kasvun vuorta koskaan kiivetä.

Olkoon kaikkien niiden korkeampien olentojen, jotka välittävät ihmiskunnan kamppailusta, rauha ja siunaus kanssanne ikuisesti.

Hilarion

Ote kirjasta "The Masterplan".

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >