HomeViestejäUte Possega-Rudel27.8.2012 - Valmistautumisen aika

27.8.2012 - Valmistautumisen aika

VALMISTAUTUMISEN AIKA

Andromedalaisia kanavoinut Ute Possega-Rudel ( radiantlyhappy.blogspot.com.au)
27.8.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Olemme tulen ja valon, kaikkien sielujen ykseyden ja pyhän jumalaisen ydinolemuksen ykseyden alueelta Andromeda-galaksista.
 
Rakkain ihmisperhe!
 
Teidän on nyt aika valmistautua siihen, mitä on edessänne lyhyen ajan kuluttua. Odottamisenne on melkein ohi! Hyvin pian pitkän odotuksenne ja valopalveluksenne tulokset paljastuvat teille.
 
Se on niiden sielujen maailmanlaajuista vapautumista, jotka ovat täällä kokeakseen suuren tietoisuusmuutoksen ja maapallon ylösnousemuksen.
 
Olemme täynnä iloa kyetessämme osallistumaan tähän suureen tapahtumaan, kun olemme merkittävästi tukeneet heräämistänne säteilemällä planeetallenne valoa, mikä kantaa rakkautta ja informaatiota tietoisuutenne kehittämiseen.
 
Siksi monien tietoisuus on muuttunut ja kohonnut. Useammat ihmiset kuin koskaan ennen kykenevät nyt näkemään ja ymmärtämään muutosmerkkejä ja he ovat valmiita hyväksymään tämän muutoksen, pääasiassa koska he ovat kärsineet jo liian paljon ja liian pitkään ja toiset koska he haluavat taivasta maan päälle. He eivät ole valmiita enää paljon kauemmin ottamaan vastaan niitä pimeiden sielujen rajoituksia, joita teille kaikille on annettu. He haluavat sieluvalonsa ja tietoisuutensa vapaata ilmaisua.
 
Te jotka odotatte epätoivoisesti merkkejä todellisesta transformaatiosta, olette niitä, jotka tulivat tänne auttamaan valon tuomisessa pimeyteen ja jotka eivät ole tottuneet elämään näin rajoitetussa tietoisuudessa ja matalassa värähtelyssä. Mutta olette myös niitä, jotka pystyvät työntämään värähtelykenttää korkeampiin taajuuksiin, niin että tulevan valon vastaanottaminen on helpompaa.
 
Miten valmistaudutte parhaiten siirtymähetkeen? Mikä on välttämätöntä, että voitte osallistua siihen suoraan, kun se tapahtuu?
 
Rakkain perhe, vaatimuksia on kahdenlaisia:
 
Ensinnäkin valmistautukaa hyväksymään tuntematon! Ette voi tietää, mitä tapahtuu siirtymäaikaan ja miten kukin teistä kokee sen! Siksi hyväksyntään sisältyy antautuminen ja irtipäästäminen kontrollointitarpeesta! On tärkeää, että olette valmis päästämään irti kaikista huolista, kaikista ideoista ja kaikista strategioista tuolla siirtymähetkellä ja suostutte koko keholla ja energialla kannettavaksi niiden valovoimien elävällä virtauksella, jotka järjestävät ylösnousemusprosessinne.
 
Suosittelemme, että keskitytte vain sydämeenne ja sen rakkauteen ja toiveeseen siitä, missä haluatte olla ja mitä haluatte oivaltaa henkisesti. Tämän fokuksen pitäisi siis olla yhteen kohtaan tähdätty ja teidän kaikkien pitäisi valmistautua olemaan tietoinen henkisestä päätavoitteestanne! Tämä on tärkeintä. Sitten kun siirtymä tapahtuu, teidän täytyy kyetä koko sydämestänne pitämään tämä fokus ja maadoittua siihen vakaasti.
 
Toiseksi, käsitelkää kaikki nykyelämänne asiat, ettei mikään jää ratkaisematta ja olette rauhassa aineellisella ja henkisellä tasolla, mukaan luettuna suhteenne! Varmistakaa, että olette antaneet anteeksi itsellenne ja kaikille muille! Koska jos ette ole, tämä on taakka, mikä tekee siirtymästänne tarpeettoman vaikeaa!
 
Siirtymä on tapahtuessaan yllätys teille, kun tuttu maailmanne muuttuu ja kaikki vaikuttaa olevan korkeammalla värähtelytasolla, mikä muuntaa tietoisuuttanne ja tajuntaanne.
 
Ja voitte osallistua täysin tähän korkeampaan taajuuteen vain, jos mikään ei pidättele teitä vanhan maailman värähtelyssänne. Tämä on erittäin tärkeää ymmärtää.
 
Ne joihin on liikaa taakkaa eli raskaampaa energiaa kiinnittyneenä, eivät ole tietoisia siirtymästä. Heille vaikuttaa siltä, ettei sitä ole tapahtunut. Tai he voivat saada vilahduksen ja osittain tai lyhyesti osallistua siihen, mutta sitten heidät vedetään takaisin tuttuun kokemukseensa ja värähtelytasoonsa.
 
Mutta jos se on oikein teille, teille annetaan suuri tilaisuus osallistua siirtymään ja näin teillä on henkilökohtainen vastuu varmistaa osallistuminen tietyllä hetkellä, sydän täysin avoimena!
 
Mutta älkää huolestuko, jos tietoisuusmuutos ei tapahdu teille vielä! Kaikille annetaan vielä aikaa valmistautua, koska voitte ottaa myöhemmin kiinni, sitten kun olette valmis!
 
Kun siitä lähtien uusi maapallo on olemassa ja värähtelee korkeammalla tasolla, olette vapaa liittymään mukaan, sitten kun olette valmistautunut! Tämä on suuri uutinen! Niin kauan kun maa oli sidottuna pimeyteen, oli erittäin vaikeaa jättää tämä synkkä maailma ja tunkeutua unohduksen verhon läpi, myös kuoleman jälkeen. Siksi monet sielut jäivät vangiksi alempiin astraalimaailmoihin, palatakseen uudessa syntymässä periaatteessa samaan rajoitettuun tilanteeseen ja kärsimykseen, minkä he tunsivat jo toisista elämistä.
 
Mutta siirtymän jälkeen myös näillä sieluilla on kaikki tuki ja mahdollisuus ylösnousta - myös käyttäen fyysisen kuoleman portaalia myöhemmin. Itse siirtymän voimakas vaikutus avaa heidät ja muuttaa niiden DNA:ta, jotka eivät ole vielä olleet tietoisia valotulvasta ja korkeammista värähtelyistä, mitkä on muodostettu maan päälle jo ennen siirtymää. Ja tämä liikuttaa heidät löytämään oman henkisyytensä!
 
Taakse ei jätetä ketään, joka haluaa kasvaa henkisesti. Ja teille kaikille annetaan yksilöllinen aikanne kehittymiseen. Näin ollen se paikka tai planeetta ei ole tärkeä, missä tämä kasvu tapahtuu. Sisäisellä henkisellä prosessillanne on merkitystä ja se maailma tai ulottuvuus mikä palvelee teitä parhaiten, on kehittymispaikkanne.
 
Olemme tietoisia, että monet teistä haluavat ottaa suoran ja välittömän hyödyn siirtymästä, kun se tapahtuu, mutta epäilevät, ovatko he oikeasti valmiita siihen.
 
Heille sanomme: älkää katsoko ulospäin tai verratko itseänne toisiin! Oma jumalainen henkenne opastaa aina merkittäviä päätöksiänne ja liikkeitänne! Se ohjaa myös henkistä kasvuanne matalammassa tiheydessä. Niinpä siinä tapauksessa, että te ette kykene menemään siirtymän mukana välittömästi, tietäkää, että se on oman henkeen päätös. Ei ole sattumia!
 
Tämä ehkä opettaa teille suurempaa antautumista omalle sielullenne, luottamaan omaan polkuunne ja olemaan sen kanssa yhtä mieltä sen sijaan, että yritätte puskea tiettyjä saavutuksia egon voimalla. Ja kun todella kuuntelette, tiedätte jo oman polkunne.
 
Olkaa vakuuttuneita, että se mitä tahansa tapahtuu, tapahtuu sen Jumalan tahdon toiminnan vuoksi, mikä on aktiivinen teissä jokaisessa. Tämä Jumalan tahto ei ole joku muu, se on oma korkein totuutenne, joka päättää, mitä se haluaa kokea. Ja se mitä se kokee, palvelee aina omaa matkaanne kaikilla tasoilla tässä valtavassa universumissa!

Olemme täällä seurananne kaikissa pyrkimyksissänne ja syleilemme ilolla teitä Jumalan valolla ja rakkaudella!
 
Olemme valo-olentoja Andromeda-galaksista.
 
VIESTI TAIVAASTA: OLEMME HUONEESSA KANSSANNE
 
Rakkaat ystävät,
 
Sen jälkeen kun vastaanotin viime viestin Andromeda-galaksista, olen tuntenut olevani lähempänä sitä tilannetta ja vahvistaakseni sen totuuden, että jotain suurta on tapahtumassa pian.
 
Ja samalla kun huone oli laajentunut ja kirkas ilosta ja valosta, vastaus oli jo läsnä, se näytti kaikuvan takaisin uudestaan ja uudestaan äärettömästi taivaan tilasta. Ja näytti siltä, että vastaus oli yhtä säteilevän tilan kanssa ja erottamaton siitä.
 
Tämän viestin ajoituksen ymmärtämiseksi: taivaassa ei ole aikaa ja aikomus on jo tulos nykyisyydessä, vaikka se ehkä näyttää meille olevan tulevaisuudessa.
 
"Kyllä, viipyilemme planeettanne ympärillä ja valmistaudumme laskeutumaan. Suuria asioita on tapahtumaisillaan, ajalla ei ole merkitystä. Itse asiassa olette vähemmän ja vähemmän ajassa ja hahmotatte enemmän ja enemmän läsnä olevassa hetkessä. Laskeudumme siis hetkellä millä hyvänsä. Ja läsnä olevassa hetkessä se on jo tapahtunut. Odotukset ovat taivaalla korkealla ja ilo tarttuu!
 
Ilokenttä on paksu ja ladattu hurmiolla. Tästä kentästä kaikki syntyy maailmaanne, luodaksenne uuden maailman ja vapautuaksenne vanhasta.
 
Tämä kenttä on täynnä valoa ja se on hyvin säteilevä! Se on täynnä pian tapahtuvaa asiaa. Koko universumi räjähtää ilosta ja kaikki sivilisaatiot yhdistyvät yhdessä sydämessä."
 
Kysyin: Keitä olette?
 
"Olemme Kristus-olentoja. Anna tämän riittää! Tunnetko ilomme ilmassa? Niin valmistaudumme siirtymään!
 
Olemme tehneet nopean päätöksen olla odottamatta enää, vaan poistamme kerta kaikkiaan kaikki pimeät voimat astraalimaailmoista. Olemme aloittaneet valtavan operaation. Yhteisvoimin voimme saada tämän operaation onnistumaan täysin.
 
Tulette näkemään! Hierotte silmiänne uskomatta, mitä näette!
 
Tämä operaatio on suurta juhlaa ja Puja [pyhä seremonia] taivaassa. Se tehdään Korkeuden, itse Lähteen tai jumalaisen äidin rukouksesta, kuten rakastatte kutsua häntä.
 
Tämä voimakas tuleva valo valmistelee Gaiaa saapumiseemme! Huomaatte, että tätä valoa ei ehkäistä enää. Pimeiltä sieluilta on riistetty voima puuttua heikentäen siihen, mitä teille annetaan.
 
Olemme laskeutumassa.
 
Ette ehkä näe (kaikki eivät näe) valokehojamme, mutta ehdottomasti kaikki, jotka voivat tuntea ja ovat herkkiä, voivat tuntea valomme.
 
Olemme läsnä, vielä enemmän nyt kuin koskaan ennen. Meidän näkökulmastamme olemme huoneessa kanssanne.
 
Pakahdutamme pimeyden ja se on täysin hillitty toimimasta tavanomaisella tavallaan. Se on tehty, se on mennyttä."
 
Sitten kuulin: "Lähetyksen loppu."
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >