HomeViestejäUte Possega-Rudel12.11.2011 - 11.11.11 saavutus

12.11.2011 - 11.11.11 saavutus

Me olemme Arkturuslaiset!
Rakkaat,

Tänään on suuri päivä, suurin tähän asti pitkään aikaan ajattomuudessa, sillä Maa on kokenut niin rajattoman Ilon ja Vapautuksen! Tällä tulee tietenkin olemaan suuri ja ennenkuulumaton vaikutus elämäänne tavalla, jota ette ole voineet ennakoida!

On tapahtunut enemmän kuin mitä me ja kaikki galaktiset tukijanne ja rakastajanne ovat voineet uneksia!

Rakkaimmat, kunpa voisitte nähdä sen uuden ja loistavan Säteilyn jossa Äiti Maa nyt loistaa! Se on ilon, uuden vapauden, uuden saavutetun voiton säteilyä, kun hän siirsi kehonsa jo uuteen ulottuvuuteen. Melkein valmiin uuden kristalliverkon myötä on nyt toiminnassa uusi perusta, joka jättää sijaa kaikkien ihmisolentojen henkisen kasvun ja kohoamisen kiihtymiselle.

Maan päälle satavan valon ja energian keskittyminen, ja teidän osallistumisenne siihen tänään, oli niin vahvaa ja voimakasta, että se vaikutti suuresti maan siirtoprosessiin uuteen asemaansa, kolmannen ulottuvuuden yläpuolelle.

Vaikka Gaian keho on nyt nostettu ja puhdistettu viimeisten tuhansien vuoden pimeyden raskaudesta, hän suostui vielä jäämään "yhdellä jalalla" kolmanteen ulottuvuuteen, myöntämään "nopeutus" mahdollisuuden niille teistä, jotka tarvitsevat hieman enemmän aikaa, koska teidän täytyy kasvattaa tietoisuusuutenne ja henkilökohtaisen energian kenttäänne tai valonne määrää, seurataksenne häntä korkeamman dimension paikkaan. Joten Gaia nauttii uudesta ylösnousseesta tilastaan, samalla kun osa hänestä kärsivällisesti vielä odottaa vanhassa paikassa, mutta millä ei enää ole suurta merkitystä hänen hyvinvointinsa kannalta.

Joillekin teistä tämä voi olla vaikeaa ymmärtää, mutta sitä mikä on kolmannen ulottuvuuden todellisuuden yläpuolella ei voi kuvata tai nähdä lineaarisella ja "loogisella" vasemmalla aivolohkolla. Teidän täytyy oppia käyttämään oikeanpuolista aivolohkoa, tai mieluummin koko aivojanne ja alkaa nähdä intuitiollanne ja sisäisellä silmällänne ja sydämellänne.

Planeetan palvelijoiden valmiudella saatiin suuria asioita aikaan tällä teidän aikanne hetkellä, sillä he osallistuivat tietoisesti kanavoimaan tätä uutta taajuusaktivointia omilla energiakehoillaan ja toimivat siten sille antenneina ja astioina Äiti Maan energiakehossa.

Hän kiittää teitä kaikkia, rakkaita planeetan palvelijoita, että autoitte häntä siirtymään. Ja hän tietää Sydämessään, että valmiutenne ja luja aikomuksenne auttaa ylösnousemusprosessin tehostamisessa edelleen kiihdyttää suuresti ihmiskunnan heräämis- ja valaistumisprosessia ja sallii hänen viimein siirtyä täysin hyvin ansaittuun neljänteen ja myöhemmin viidenteen ulottuvuuteen. Tämä tapahtuu luultavimmin, suunnitelman mukaisesti, vuoden 2012 lopussa.

Me Arkturialaiset huomaamme että te, rakkaat ihmiset, reagoitte tähän tärkeään muutokseen paljon jo tänään. Jotkut teistä ette ehkä ole siitä suoraan tietoisia, mutta tulette kaikki huomaamaan tulevina päivinä ja viikkoina, että jotain on selkeästi muuttunut siinä miltä elämänne tuntuu, sillä kaiken ympärillä on nyt uusi loistava hehku, ja henkinen läsnäolo mikä lisääntyy, niin että se tulee yhä näkyvämmäksi jos tarkkailette sydämellänne. Tämän mukana tulee lisääntynyt onnellisuus ja helpotuksen tunne monin tavoin ja monilla alueilla.

Tämä lisääntyvä valo ja tietoisuus elämässänne ja sydämissänne tulee pian niin voimakkaaksi, että perustavaa laatua oleva muutos maailmantilanteessanne on väistämätön.

Rakkaat, olette yhdessä Äiti Maan kanssa astuneet täysin uuteen suuntaan tänä päivänä 11.11.11!

Ette voi vielä nähdä kaikkia lupaavia tuloksia, mutta ne saapuvat pian. Tästä lähtien, kun kohtalonne kurssi on muuttunut pysyvästi, voitte odottaa vain yhä nopeampaa virtaa uusia tapahtumia joita ette ole voineet kuvitellakaan ennenkuin nyt.

Kehoitamme teitä käyttämään tämän suuresti siunatun ajan todella unelmoimaan ja suunnittelemaan uuden maailmanne yhtenä ihmiskuntana Pyhän Rakkauden, Yltäkylläisyyden ja Ilon ilmaisuna.

Taivaat tanssivat, rakkaat, ja heidän rakkautensa ja valonsa sataa loistavana ja esteettä maailmaanne.

Me juhlimme heidän kanssaan ja haluamme nähdä myös teidän juhlivan!
Sanomme: Yhdistykää ja Juhlikaa ja herättäkää Ikuisen Jumalan Ilo ja Rakkaus.

Siunaamme teitä!
Me olemme Arkturuslaiset!

Viestin vastaanottanut Ute 11.11.11 myöhään illalla.

http://radiantlyhappy.blogspot.com/2011/11/message-from-arcturians-111111.html

< Prev