HomeViestejäRon Baker15.9.2011 - Säätiedote syys-joulukuulle

15.9.2011 - Säätiedote syys-joulukuulle

SÄÄTIEDOTE SYYS-JOULUKUULLE
 
Arkkienkeli Gabrielia kanavoinut Robert Baker (www.childrenoflight.com)
15.9.2011
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Raportti fyysisistä ja tunneoireista syys-joulukuussa 2011.
 
(HUOM.: Ymmärtääksesi paremmin, miten nämä kuukaudet sopivat suurempaan kuvaan, kannustamme lukemaan ensin vuoden 2011 yleiskatsauksen. Olemme sisällyttäneet tuohon artikkeliin paljon tietoa, mikä on tärkeä vuoden jokaisen osion ymmärtämiselle. Emme toista tuota informaatiota alla.)
 
Tämä on sieluheräämiseen valmistautumisaikaa. Vuosi 2010 oli aikaa, jolloin teidät tuotiin parannettuun kaksinaisuuteen saattamalla yhteen vastaparit. Vuotta 2011 kutsutaan totuuden paljastumisen ja integroitumisen vuodeksi.
 
Vuoden yleiskatsauksessa olemme puhuneet kolmesta kolmanneksesta (neljän kuukauden osiosta). Tämä kanavointi koskee erityisesti vuoden neljää viimeistä kuukautta.
 
Hyvin rakkaat valonlapset, kuten tiedätte, meitä kutsutaan Gabrieliksi ja olemme hyvin iloisia ollessamme jumalaisessa seurassanne!
 
Olette ajassa, jolloin kaikki elämä planeetallanne nostetaan korkeampaan värähtelyyn ja taajuuteen, jotta siirrytte pois syystä ja seurauksesta, pois selviytymisen tietoisuustasolta.
 
Olette tunteneet vain hankausta elämänvoiman kanssa nykyevoluutiotilassanne. Nyt alatte siirtyä tietoisuuteen omasta vaikutuksestanne luomiseen, mikä perustuu resonanssiinne. Sitä luotte ja ilmennätte selvemmin kuin koskaan, minkä kanssa resonoitte.
 
Kun siirrytte vuoden neljään viime kuukauteen, siirrytte aikaan, jolloin alatte kokea resonanssiperusteen selvemmin. Tämä on aikaa, jolloin sielun korkeampi tahto (viides chakra tai energiakeskus kurkussa) muuntaa suuresti alempaa tahtoa (kolmas chakra tai energiakeskus solar plexuksessa).
 
Tämä transformaatio valmistelee teitä aloittamaan planeettanne jumalaisen suunnitelman tiedostamisen. Tämä kannustaa myös ihmisten sieluryhmien syvempään yhteyteen.
 
Kun siirrytte korkeampaan tahtoon, päästätte enemmän irti halun voimasta (fokus ulkoisessa maailmassa) ja vaihdatte merkityksen, arvon ja tarkoituksen tiedostamiseen (syntyy sisäisestä, tietoisesta yhteydestä sieluolemukseenne). Kun siirrytte viidennen chakran vaikutukseen, kohotatte fyysisen kehon värähtelyä enemmän.
 
Se vaikuttaa tietoisuuteenne aidommasta henkilökohtaisesta voimastanne, sen sijaan että heikentävä ulkoinen fokus on tyydytyksenne lähteenä. Tyydytyksenne lähteen heijastaminen esineisiin, tilanteisiin ja olosuhteisiin pitää teidät pelossa.
 
Alatte nyt hellittää tästä fokuksesta enemmän. Näette tähän liittyvän harhan enemmän, kun kehitätte yhteyden kuudenteen "aistiyksikköön". Tämä auttaa teitä tulemaan tietoiseksi siitä, että olette paljon enemmän kuin kolmas ulottuvuus ja fyysisyys.
 
Tulette tietoisemmaksi moniulotteisuudestanne, kun herätätte selvänäköisyyden, selväkuuloisuuden ja selvätuntoisuuden lahjat - kaikkia ohjaa kehittyvä sieluintuitiotunteenne. Kun siirrytte tähän kokemukseen, pääsette käsiksi vasta jäävuoren huippuun Jumalmielen 12 arkkityypin neljästä ensimmäisestä.
 
Tämä avaa teidät paljon syvempään korkeamman itsenne, sielunne, inspiraation, paljastumisen, ilmaisemisen ja kokemisen tunteeseen. Tämä saa aikaan suuren määrän muutoksia - innostaen vanhan muototodellisuuden uuteen muotoon ja kokemiseen.
 
Nämä Jumalmielen neljä arkkityyppiä liittyvät luovaan voimaan, mikä virtaa elämänne ja kehonne läpi.
 
Tänä aikana fyysisessä kehossa ja fyysisessä maailmassa on paljon liikettä. Tämän saa aikaan alemman tahdon haluluonteen sekä sen hajoaminen, miten se on kontrolloinut todellisuuskokemustanne. Tämä aiheuttaa vanhojen muotojen romahtamisen - kaiken mitä ei innoita ykseys ja kokonaisuuden hyvä.
 
Olette nähneet tätä Lähi-idän kansannousuissa sekä omissa hallitusmuodoissanne. Siellä on paljon pattitilanteita ja vähän sopimisen ja todellisen neuvottelemisen tuntua. Tämä paljastaa täydemmin, miten vanhat vastakkaismuodot ja halut, jotka syntyvät haavoittuneesta narsismista, eivät enää toimi.
 
Nämä uudet energiat esitellään näiden neljän kuukauden aikana:
 
INSPIRAATIO - syyskuu
PALJASTUMINEN - lokakuu
ILMAISEMINEN - marraskuu
KOKEMINEN - joulukuu
 
SYYSKUU
 
Tässä kuussa on täydemmin kyse uudesta inspiraatioarkkityypistä.
 
Identiteetti ja kolmannen chakran voima muuttuvat, kun tämä astraalienergian eetteriverkkokerros alkaa palaa pois. Tämä on energiakerros, mikä on pitänyt teitä tietyllä tietoisuustasolla.
 
Saatatte yllättyä, kun asiat työpaikallanne tai suhteissanne alkavat muuttua tässä kuussa, kun alatte yhdistyä sieluryhmien inspiraatioon enemmän. Tämä avaa teidät uusien yhdistymistasojen mahdollisuudelle, erityisesti samalla tasolla olevien kanssa.
 
Tämä tasapainottuu, kun vanhat suhteet alkavat hajota enemmän. Tämä kuukausi paljastaa totuuksia asioista, uusien ideoiden ja ajattelu- ja toimintatapojen kautta.
 
Näette maailmassa ympärillänne uusia luovia inspiraatioita tieteessä sekä henkisissä ihanteissa ja periaatteissa, mikä ylittää vanhojen fundamentalistiuskontojen rajat. Tahtomuodot jotka ovat pitäneet teitä laumatietoisuudessa, haastetaan, kun uusia ideoita esitellään planeettatietoisuusverkkoihinne.
 
Tämä ravistelee monia maailman vanhoja järjestelmiä, hallituksista sosiaalisiin järjestelmiin. Syvempiä totuuksia paljastetaan ja herätetään, mikä haastaa sen tutun puolustusmekanismien ja erillisyyden mukavuusalueen, minkä loitte lapsena rajoittuneella koulutuksella.
 
On syvempää halua kääntyä sisäänpäin, kun sisäinen inspiraatio alkaa herätä tänä aikana. Odottakaa, että kehossa saattaa olla liikettä niin, että teillä on fyysisiä oireita. Pahoinvointia, ruuansulatusvaivoja sekä terävää kipua solar plexuksessa ja alavatsassa.
 
Toisen chakran tunnekehoa (navan alue) ravistellaan myös. Ruuansulatus voi järkkyä. On enemmän "vapautusta" kuin yleensä tai aikoja, jolloin on tukoksia ja ummetusta. Tämä on kaikki heijastusta energiasta, joka yrittää liikkua, herätä ja virrata tukosten läpi, jotka ovat tavanomaisia.
 
Tämä voi tuoda esiin selviytymistietoisuuskysymyksiä ja -käyttäytymistä, mitä nousee esiin, kun uusia inspiraatioita liikkuu sisällä. Vanhaa identiteettiänne ravistellaan, jolloin te ette ehkä enää tiedä, kuka olette - mitään tuttua.
 
Kehitätte suuremman herkkyyden energialle, mikä on selvätuntoisuuden alkua, missä yksinkertaisesti tunnette asioiden olemuksen selvemmin. Tämä tulee korkeamman tahdon inspiraatiosta.
 
Asiat jotka eivät enää toimi - kuten suhteet työpaikalla tai vanhojen ystävien kanssa - tulevat selvemmiksi ja teihin vaikutetaan tietoisemmin. Ympäröikää itsenne korkeammalla energialla, kuten sinisellä tai violetilla valolla, luodaksenne tunteen suojasta matalampia energioita vastaan.
 
Alatte myös kokea monia asioita kerralla, kun avaudutte tällä tavalla. Ette osaa alussa erotella sitä loogisesti, mutta avaudutte tullaksenne herkemmäksi. Jos olette esimerkiksi väkijoukossa, saatatte alkaa tuntea samanaikaisesti, mitä tapahtuu eri yksilöillä. Saatatte myös alkaa kadottaa yksilölliset tunteenne - nyt tunnen surua, nyt tunnen kärsimättömyyttä.
 
Sen sijaan alatte ehkä tuntea syvempänä kokemisena intuition sekä kokemuksellista läheisyyttä ja yhteyttä kaikkeen, mitä ympärillänne tapahtuu.
 
Tänä aikana maan fyysisessä kehossa on enemmän ravistelua. Se käy läpi samaa prosessia siirtyen kohti tasapainoa ja korkeamman tahdon heijastamista.
 
Hierarkia alkaa myös tunkeutua unitilaanne tässä kohtaa. Tunnette ehkä olevanne tietoisempi ja selkeämpi unissanne, jolloin saatte myös selkeitä inspiraatioita tuolla tasolla. Se ei tunnu samalta vanhalta unitilalta kera arkkityyppien, jotka on ratkaisematta alitajunnassa.
 
Tietoisuudellenne ehkä paljastetaan tarinoita, mikä antaa teille uutta inspiraatiosyvyyttä. Tämän alkaminen ei ehkä ole täysin selvää, mutta sitä voi alkaa tapahtua tänä aikana. Alatte ehkä luottaa enemmän tähän kommunikointitasoon korkeampien energioiden kanssa ja tulla riippuvaisemmaksi siitä.
 
LOKAKUU
 
Tämä kuukausi on paljastumisen aikaa, missä korkeampi tahto tunkeutuu läpi enemmän.
 
Tämä saattaa tapahtua suuremman synkronismin myötä, kun yhdistytte sielun jumalmieleen. Sielun luova mieli yhdistyy symbolien ja arkkityyppien kautta, kuten unissanne. Saatatte alkaa kokea paljastuksia siitä, mitä on inspiroitu sisällä. Tämä syventää moniulotteista kokemistanne ja tietoisuuttanne.
 
Tämä tulee selvemmäksi, kun näette ilmentyvän asioita, jotka sopivat sisäiseen intuitioonne ja inspiraatioonne. Saatatte havaita olevanne enemmän todellisuuden hetkessä, mutta vähemmän tietoinen ajasta. Saatatte alkaa kokea enemmän ja enemmän ajan jollain tavalla "tukkeutumana", harhana.
 
Asiat saattavat tuntua nopeutuvan erittäin paljon vanhaan olemistapaan verrattuna. Tämä tulee korkeammasta tahdosta, joka kohottaa värähtelyänne ja aistitiedostamistanne. Kun värähtelynne kohoaa, teistä tulee tietoisempi moniulotteisesti. Se voi olla pelottavaa joillekin, jotka eivät ole kokeneet sitä.
 
Perimmiltään se on jännittävää. On hetkiä, jolloin koette ajattomuutta. Tämä johtaa teidät rauhalliseen iloon, jopa autuuteen, kun alatte hyödyntää olemuksenne läsnäoloa. Se paljastuu enemmän ja enemmän. Tämä tuntuu kodilta.
 
Alitajuinen mieli on sielun ilmaiseva mieli ja se havaitsee kaikki asiat samanaikaisesti. Se havaitsee osia korkeammasta tahdosta, supertietoisesta mielestä, minkä se tulkitsee ja lataa tavaksi, jolla koette arkkityyppien kautta.
 
Tämä alkaa vaikuttaa tietoiseen mieleenne - kun olette parantaneet haavat tullaksenne riittävän hiljaiseksi. Tämä autuuden tila luo tunteen laajentumisesta kehossanne, jolloin lakkaatte tuntemasta kehonne ulkoiset rajat.
 
Siirrytte kykyyn havaita itsenne puhtaana tietoisuutena, puhtaana voimana joka tunkeutuu fyysisiin rajoituksiin ja ylittää ne. Kun tämä tapahtuu, tunnette usein energiakenttänne, joka liikkuu ulkopuolellanne tunkeutuen kaikkeen ympärillänne. Tänä paljastumisaikana saatatte alkaa tuntea oman energianne yhteyttä toisiin. Tämä alkaa paljastaa totuuden ykseydestänne.
 
Kuljette ehkä katua pitkin ja alatte tuntea sydämen paisuvan ja yhdistyvän persoonan voimaan, mikä siirtyy ulospäin sisältämään ympärillänne olevat. Tämä avaa rakastavan hyväksynnän tunteen - kaikki on osa samaa kokonaisuutta.
 
Jos taistelette ja pidätte kiinni erillisyydestä, tämä aiheuttaa suurempaa tuskaa kuin koskaan aiemmin. Tunteiden vastustaminen tulee tuskallisemmaksi, jopa fyysisesti koetuksi kivuksi.
 
Tästä voi kehittyä vatsa- ja ruuansulatusongelmia. On aikoja, jolloin energian kulkiessa tukosten läpi saatatte tuntea enemmän hankauspahoinvointia. Tämä tunne voi siirtyä kurkkuun, kun yhdistytte täydemmin viidennen chakran energiakeskukseen.
 
Havaitsette tässä kuussa, että on vaikeampaa ja vaikeampaa välttää aitoa totuuttanne ja ajatella muuta. Tämä on osa syvempää paljastumista. Ette enää halua peittää totuutta uudella tasolla. Silloin kun tukahdutatte, se saa aikaan lisää hankausta ja tuskaa tunteellisesti. Saatatte havaita toisinaan, että kun tunteita muodostuu, ne räjähtävät kirjaimellisesti ja niiden on tultava ulos.
 
Se voi näyttää myös järjettömältä tavanomaisissa valinnoissa, joita olette tehneet selviytymiserillisyydessänne. Tulee vaikeammaksi ja vaikeammaksi hillitä asioita.
 
Rakkauden valo tunkeutuu paljastamaan totuuden kaikista asioista. Näette lisää mullistusta ympäröivässä maailmassa, kun salaisuuksia nousee jatkuvasti pintaan paljastettavaksi. Ihmiset ovat halukkaampia omaksumaan nämä totuudet siksi, mitä oikeasti tapahtuu.
 
Menneisyydessä on ollut syvää kieltämistä, koska harhakuvien ravistelu oli liian epämukavaa. Tulee siis lisää yksilöitä ja ryhmiä, jotka puolustavat totuutta. On niitä, jotka ovat halukkaita siirtymään johtoasemaan. On lisää tarpeessa olevien puolustamista. Esimerkiksi on niitä, joihin vaikuttaa säämuutokset ja maanmuutokset ja joita täytyy puolustaa.
 
MARRASKUU
 
Havaitsette tässä ilmaisemiskuukaudessa, että ihmiset valmistautuvat etukäteen käsittelemään asioita paljastuksiin perustuen. Alatte kehittää lisää kaukokatseisuutta ja terveempiä valintoja.
 
On myös halua siirtyä parantavaan muutokseen, mitä alkaa tulla esiin. Ihmiset innostuvat ilmaisemaan totuuttaan syvemmin. Tämä johtaa suurempaan ryhmätietoisuuteen, kun sieluryhmät pyrkivät löytämään paikkansa ja tarkoituksena, kun yhdistytte harmoniassa ja yhtenäisyydessä.
 
Ihmiset etsivät asioita, jotka heille on yhteistä, antaakseen jotain kokonaisuuden hyvälle, erityisesti innostaakseen kerääntyviä sieluryhmiään. Ryhmäpalvelu alkaa kulkea inspiraatiosta, joka perustuu siihen ryhmämerkitykseen, arvoon ja tarkoitukseen, mikä alkaa paljastua.
 
Pienet kylät ja kaupungit voivat yhdistyä syvemmin. On vähemmän ja vähemmän vaikeaa nähdä niitä, jotka elävät petollisesti. Tämä on aikaa, jolloin energiat innostavat totuuden paljastumiseen korkeammassa tahdossa. Kun sitä aletaan ilmaista syvemmin, näette ihmisiä, jotka ovat innostuneita palvelemaan ryhmiä ja aatteita.
 
Tämä on kaikki osa erillisyyden ylittämistä ja siirtymistä sieluun ja korkeampaan tahtoon. Kasvava tiedostaminen siirtyy sisäisestä heräämisestä ja paljastumisesta ilmaisemiseen tässä kuussa ja syvempään kokemiseen joulukuussa.
 
Tässä kuussa on tuntemuksia enemmän yläkehossa. Esimerkiksi kateenkorvan herkkyys kasvaa, kun se ohjaa immuunijärjestelmää. Siihen vaikuttavat enemmän ne valinnat, joita teette tai kieltäydytte tekemästä. Valintanne vaikuttavat vastaavasti kurkkuchakraanne. Tällä kehoalueella saattaa olla enemmän limaa. Tämä on ilmaisemisen chakra.
 
Päässä ja onteloissa on painetta, mikä näyttää tulevan ja menevän ilman selvää syytä. Allergioita laukeaa myös. Tämä ei ole allergiaa tyypillisille asioille.
 
Kyse on enemmän vaihtamisesta uuteen, kera kyvyn tai kyvyttömyyden käsitellä sitä. Korkeampaa energiaa ladataan päähän. Haluatte ehkä hieroa ohimoitanne ja silmien ympäristöä. Sama voi olla totta kallonpohjassa niskan takana.
 
JOULUKUU
 
Tämä on kokemisen aikaa, jolloin kaikesta mitä on valmisteltu kuukausina, joista olemme puhuneet, tulee enemmän toimintaa ja ilmentymistä. Ryhmätietoisuus ilmentää yksityiskohtaisemmin ympärillänne.
 
Ryhmät kehittävät formaatteja ja laittavat suunnitelmia liikkeelle. Lähi-itä on upea esimerkki, missä perustetaan uusia hallituksia ja laitetaan suunnitelmia liikkeelle. Tulee enemmän ja enemmän uudistumistarvetta YK:ssa ja siinä, miten se suhtautuu maailman eri osiin.
 
Niihin tapoihin on tehtävä uusia korjauksia, jolla sopimuksia ovat ennen tehneet NATO ja YK:n turvallisuusneuvosto, homman saamiseksi toimimaan todella kokonaisuuden hyväksi. Eri maissa ja kulttuureissa tapahtuu merkittävää oppimiskehitystä, mitä aletaan ottaa käytäntöön, kun näitä syvempiä totuuksia ilmestyy esiin ja olette innostuneempia suuremmasta yhtenäisyydestä ja ykseydestä.
 
Kurkkuchakrassa on itse asiassa kyse Jumalan tahdon, Jumalan suunnitelman ilmaisemisesta yksilöllisen sielutietoisuuden kautta. Se nopeuttaa nyt oppimiskehitystänne, kun vastaatte tarpeeseen yhdistyä ryhmätietoisuudessa ja maailman palvelemisessa (reagoiden ensin ympärillänne olevaan maailmaan).
 
Jotkut toimivat politiikassa, tieteessä, filosofiassa, psykologiassa, henkisessä fokuksessa ja muilla alueilla, jokaisen yksilön täydellisen paljastumisen mukaisesti.
 
Kuvitelkaa tänä aikana maailman alkavan vihjata sellaisesta versiostaan, missä kaikki Jumalmielen yksittäiset ilmaisumuodot tunnistetaan/tunnustetaan niiden omasta arvosta.
 
Jokaista voidaan tukea ja juhlia - ja sitä, miten hän palvelee kokonaisuutta. Alatte nähdä tämän ilmentymisen eturintamaa, ensin pienillä tavoilla, kun kaikki ne muodot jotka eivät osaa pitää tätä tilaa, alkavat hajota.
 
Tämä pätee myös omaan elämäänne. Sallikaa siis harhakuvien jotka perustuvat pelkoon ja haluun, hajota ja vapautua, kun alatte keskittyä siihen, mikä auttaa teitä alkuun paljon täydemmin ja eheämmin.
 
Tämä korkeampi tahto yrittää nyt tunkeutua intuitioksenne ja tietämiseksenne. Keskittykää siihen ja sallikaa siitä tulla inspiraatiotanne, paljastumistanne, ilmaisemistanne ja kokemistanne.
 
Nämä ovat joitain asioita, joita voitte odottaa, kun siirrytte vuoden - totuuden paljastumisen ja integroitumisen vuoden - neljän viime kuukauden läpi.
 
Siunausta,
Gabriel
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >