HomeViestejäRon Baker7.1.2011 - Yleiskatsaus vuodesta 2012 - Syvempien totuuksien paljastumisvuosi

7.1.2011 - Yleiskatsaus vuodesta 2012 - Syvempien totuuksien paljastumisvuosi

YLEISKATSAUS VUODESTA 2012
Syvempien totuuksien paljastumisvuosi
 
Arkkienkeli Gabrielia kanavoinut Robert Baker (www.childrenoflight.com)
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Hyvin rakkaat valonlapset, kuten tiedätte, meitä kutsutaan Gabrieliksi, ja kuten aina, meille on suuri ilo olla jumalaisessa seurassanne. Olemme täällä puhumassa vuodesta 2012, mikä on valmistautumista palvelukseen, siirtymistä pettymyksestä valaistumiseen ja alkuja ja loppuja.
 
Kolmeen juuri luettelemaamme tekijään sisältyy valmistautuminen palvelukseen, mikä on sielutietoisuuden polttopiste, jota kohti olette kaikki siirtymässä eri valmistautumistasoilla; prosessi vanhan toimintamallin pettymyksestä, esiintulevan sielutietoisuuden valaisevaan vaikutukseen ja tärkeä alkamisten ja loppumisten aika.
 
Tänä vuonna tunne- ja mentaalikeho ruumiillistavat jumalaisen tarkoituksen tunteen, kun Jumalan suunnitelma integroidaan todellisuuteen ja toteuttamiseen. Tämä vuosi on kaiken tämän alkua. Se on sellaisen alku, mitä kukaan ei ole tuntenut aiemmin.
 
Kuten tavallista, jaamme vuoden kolmeen neljän kuukauden osaan:
- puhdistuminen itsensä rakastamisen kautta
- planeettarakkaus tai toistensa rakastaminen
- Jumalan rakkaus siirtymällä maailmanpalveluun
 
Ensimmäinen neljä kuukautta on puhdistumisprosessia. Tähän liittyy perimmiltään oppiminen rakastamaan itseään syvemmällä tasolla, sisältä ulospäin.
 
Tähän liittyy hyvin henkilökohtaisen suhteen kehittäminen omaan palveluunne valmistautumiseen. Tämä puhdistaa fyysistä, tunne- ja mentaalikehoa, kun yhdistytte täydemmin sydämen ensimmäiseen porttiin (sijaitsee rintalastan alapäässä).
 
Tämä keskittää teidät sydämen ensimmäiseen porttiin - valinnanvapaus ja erottelukyky yksilöllisen omatunnon kehittämiseksi, tuomitsemisesta erottelukyvyn käyttöön, kyky nähdä kaikki käytettävissänne olevat mahdollisuudet sisäisestä yhteydestä todelliseen Lähteeseenne, jumalaisesta yhteydestä.
 
On aika oppia, miten tulla yhteen luomaan suhde itsensä rakastamiseen.
 
Tämä valmistelee teitä toiseen kolmannekseen, mikä liittyy planeettarakkauteen tai toistensa rakastamiseen. Tämä on planeetan kosminen rakkaussykli. Siinä on kyse siirtymisestä toiseen sydänporttiin, mihin liittyy aidon yhteyskokemuksen luominen suhteissa, mikä transformoi vanhat kiinnittymiset.
 
Tämä liittyy maailmaan laajemmin, kun ihmiset jatkavat palvelupaikkansa löytämistä. Kolmanteen kolmannekseen liittyy suhde toistensa palvelemiseen, Jumalan rakkauteen ja Jumalan tahtoon, ohjattuna ulospäin maailmanpalveluksessa.
 
Ensimmäinen neljä kuukautta käsittelee itseä.
Toinen liittyy suhteisiin toisten kanssa.
Viimeinen liittyy maailman palvelemiseen Jumalan tahdon kera.
 
ENSIMMÄINEN KOLMANNES
 
Tämä synnyttää kaksinaisuuden (mitä useimmat ihmiset eivät ymmärrä kovin hyvin tässä kehitysvaiheessa) suuremman loppumisen, kaksinaisuuden tarpeen loppumisen (saman asian vastakkaiset puolet pelon, puolustautumisen, tuomitsemisen ja häpeän vuoksi).
 
Tämä on puhdistumisen aikaa, kun opitte täydemmin, miten rakastaa toisianne alkaen itsestänne. Tämä lopettaa halukehon harhat, mikä pitää teidät kiinnittyneenä ja kaipaamassa, ja se on riippuvainen ulkopuolisista tapahtumista määritelläkseen, kuka koette olevanne ja mitä valintoja teette.
 
Tämä uusi itsensä rakastamisen aikomus alkaa muodostaa kontaktia tänä aikana, kenties ensimmäistä kertaa koko planeettana, missä Jumalan suunnitelmaa toteutetaan varsinaisesti jollain tavalla. Tämä saa aikaan uudelleenjärjestelyä, mikä tosiaan on "maailman loppuminen sellaisena, kuin olette tunteneet sen".
 
Olette kaikki tunteneet elämiä, missä luotte pelkomyyttien, oikean ja väärän ja palkkion ja rangaistuksen kautta, mikä pitää teidät vain selviytymistietoisuudessa. Nyt kehittyy kyky käyttää todellista vapaata valintaa tuomitsematta, mutta arvioiden ja erotellen, mikä palvelee teitä ja kokonaisuuden hyvää.
 
Enää ei ole kyse tuomitsemisesta oikeaan ja väärään. Tuosta kasvamisesta syvempiin totuuksiin pystytte kehittämään laatusuhteen itsenne kanssa, missä olette riippuvainen aidosta yhteydestä sisäiseen itseen.
 
Tämä on inspiraation aikaa oppien "miten", käyttäen mielikuvitusta ja löytäen opastusta unitilastanne, mihin liittyy itsensä rakastamisen toteutuminen. Tunteakseen "itserakkauden" on kyettävä kehittämään omatunto.
 
Kyse on siitä erosta, että katsotaan ulkopuolelle "oikea ja väärä" -sääntöjen kautta tai katsotaan sisälle omiin periaatteisiin ja arvoihin erotellakseen omia valintojaan, neuvotellen omista tarpeistaan ja rajoistaan toisten ihmisten tasavertaisten oikeuksien kanssa.
 
Jos siirrytte tähän suuntaan, se vie teidät tuomitsemisen tarpeesta tietoisuuteen ja kykyyn toimia yrityksen ja erehdyksen kautta, oppia virheistänne ja jalostaa valinnanvapauttanne - laajentaa todella kykyänne ottaa vastuuta. Näin otatte omaksenne vapaan valinnan lahjan, joka on tarkoitettu jokaiselle yksilölle.
 
Mutta tätä ei voi tapahtua, silloin kun olette sen oikean ja väärän tuomitsemisen tai pelon ansassa, mitä heijastetaan "laumatietoisuudesta".
 
Tämä ensimmäinen kolmannes on sen itsensä rakastamisen inspiraatiota, mikä tulee intuitiiviseen luontoonne yhdistymällä ja kehittämällä sitä. Tätä tapahtuu enemmän ja enemmän, kun sielu alkaa ottaa kontaktin persoonaan. Se on sisäinen oppimisprosessi eikä ulospäin keskittynyt prosessi.
 
Useimmat ehdollistuneista ajatuksistanne perustuvat siihen, mitä ulkopuolellanne tapahtuu, sen sijaan että tekisitte valintojanne oman sisäisen totuutenne perusteella. Opitte arvioimaan, kun tietämyksenne kasvaa tarpeistanne.
 
Opitte siirtymään selviytymistietoisuudesta luojatietoisuuteen, kun tämä ensimmäinen sydänportti avautuu täydemmin.
 
Fyysisellä tasolla koette paljon energiamuutosta ja -liikettä kehon alaosassa. Se tuo jatkuvasti esiin jäljellä olevia selviytymiskysymyksiä alemmissa chakroissa (turvallisuus, varmuus ja selviytymiskysymykset, haavoittuneet tunteet ja rajoittavat uskomukset, joita ei ole hoidettu ja ratkaistu).
 
Alemmassa sydämessä, rintalastan vieressä, on aktiivisuutta, kun energia liikkuu alaspäin ensimmäisen chakran puhdistamista varten selkärangan juureen. Selviytymiskysymykset tulevat esiin ja heijastuvat maailmaan ympärillänne.
 
Se on jo alkanut, mutta se siirtyy enemmän äärimmäisyyksiin vuoden edetessä. Näette sitä tapahtuvan kaikkialla ympärillänne. Älkää epäilkö, ettei tämä palvele tarkoitusta. Siinä on kyse valaistumisesta pettymyksen kautta (tullen tietoiseksi siitä, mikä ei toimi ja on epätasapainossa), päästäen irti niistä myyteistä, että ulkoinen on täyttymyksenne lähde. Se ei ole. Harhakuvianne siis nousee riippuen siitä, mitä teillä on edelleen alitajunnassa.
 
Yksin tämä transformaatio on yhtä kuin historian loppuminen sellaisena, kuin olette tunteneet sen, missä keskitytään esisijaisesti myyttiin, että itsen lähde on ulkopuolella fyysisyydessä. Rakkauden etsiminen jostain ulkopuolisesta ei toimi.
 
Ulkoisessa maailmassa on paljon hämmennystä, mikä koskee kaikkia maita. Näette jo romahduksen kiihtyvän monissa maailman osissa, kuten Euroopassa tänä aikana kohdatut haasteet. Kun on enemmän ulkoista pettymystä, on keskityttävä takaisin itseen. Teidän olisi viisasta kysyä ennemmin kuin myöhemmin: "Mikä aiheuttaa ongelmia omassa elämässäni, mikä tukee tasapainottomuutta maailmassa ympärilläni?" Reagoiminen siihen, mitä löydätte, on voiman ja parantavan muutoksen ensimmäinen tehtävä.
 
USA käy läpi samaa pettymysprosessia ja siitä tulee intensiivisempää 2012. Se on valmistelua, kun tuntemanne järjestelmän tasapainottomuudet paljastavat jatkuvasti teille, mikä ei ole tehokasta tai mitä ei ajatella vaihtoehtojen arvostamisessa.
 
Pitäkää mielessä, että jokainen näistä kolmesta kolmanneksesta on alku asioille, joista olemme puhuneet. Ette löydä ratkaisuja tässä kolmanneksessa, mutta ratkaisuja alkaa paljastua inspiraatiosta, mikä yrittää herätä sisällä.
 
Unitilasta tulee tärkeämpi näiden asioiden inspiroinnissa. Se kaikki tapahtuu kannustamaan teitä sisäiseen fokukseen, mitä inspiroidaan sitten käyttämään ulkopuolella. Myös kaikki konfliktit joita ette käsittele valvetilassa, tulevat esiin unitilassa.
 
Näin tapahtuu, että voitte kohdata nämä energiat fyysisyydessä ja astraalitasolla (neljäs ulottuvuus, johon päästään unen aikana). Täällä alitajunta yhdistyy tietoiseen mieleen helpoiten ihmisen tässä kasvuvaiheessa. On aikoja, jolloin ulkoinen tuntuu enemmän unelta kuin elävä unitilanne.
 
Esimerkiksi, mytologia Aatamista ja Eevasta ei ole mitään enempää tai vähempää kuin erillisyyttä henkilähteestä ja on jääty kiinni ulkoiseen maailmaan täyttymyksen lähteenä. Ollaan ansassa ja selviydytään sen sijaan, että olisi sisäinen yhteys.
 
Alatte nyt murtautua ulos Aatamin unesta, mikä laajentaa unitilaanne ja intuitiivista tietämistänne. Koette sitä enemmän ja enemmän, kun johtajat ja ihmiset kaikilla johtamisalueilla (talous, politiikka, uskonto ja yhteiskuntarakenteet) alkavat toimia täydemmin heräävän intuitionsa kautta.
 
Tämä alkaa tuoda esiin pettymystä moniin vanhoihin myytteihin ja vanhoihin lähestymistapoihin. Esimerkiksi talousjärjestelmä paljastaa harhansa, kun siirrytte yksilöiden puhdistumisen läpi maailmassa. Näette myös enemmän ja enemmän kamppailua vastakkaisten näkökulmien ja lähestymistapojen välillä. Tämä johtuu siitä, että on niitä, jotka eivät halua luopua vanhan elämän lähestymistavan kontrollista.
 
Kuitenkin vastustuksesta huolimatta olette jo alkaneet nähdä, miten helposti joihinkin ulkoisiin muotoihin on vaikutettu. Olette nähneet sitä Lähi-idässä ja Wall Street -protesteissa. Ihmiset alkavat herätä ja sanoa, että jotkut asiat eivät ole enää hyväksyttäviä.
 
Tämä on tärkeä askel, kun ihmisten on herättävä itsensä rakastamiseen ja arvostamiseen eivätkä he ole enää valmiita olemaan lampaita ilman valtaa tai ääntä (kuin haavoittunut lapsi, joka ei ole ottanut vastuuta itsestään ja maailmasta ympärillään).
 
Amerikkalainen unelma alkoi yksilöiden juhlana, jotka ottivat vastuun itsestään luodakseen oman unelmansa ja visionsa. Kohtaatte, miten tästä unelmasta/unesta on tullut harhaa niissä tasapainottomissa ilmentymissä, jotka tulevat itsensä rakastamisen puutteesta.
 
Tämä aikana sairaudet kehon alaosassa lisääntyvät heijastuksena siitä vääristymäsotkusta, mitä monista järjestelmistä on tullut ja mitä ne ovat tukeneet, kuten talousjärjestelmät.
 
Tulee enemmän ihmisiä esiin esittämään syvempiä ratkaisuja kohtaamiinne ongelmiin, mikä on myös osa puhdistumista. Tämä kuitenkin vasta esitellään tänä aikana. On inspiraatio ja alku, kun intuitionne alkaa herätä.
 
TOINEN KOLMANNES
 
Tämä aika siirtää teidät toiseen sydänporttiin, missä siirrytte täydemmin kiinnittymisestä yhdistymiseen keskinäisissä suhteissanne.
 
Niistä kiinnittymisistä luopumista jotka ovat yritystä täyttää yhteydettömyys sisäiseen itseen, valmistellaan täydemmin puhdistumisessa ja itsensä rakastamisessa, jotka kehittyvät neljän ensimmäisen kuukauden aikana. Asioita valmistellaan, jotta ottaisitte vastuun ja siirtyisitte tehokkaampiin suhteisiin elämässänne, toimien ja valiten täydemmin keskinäisessä arvostuksessa.
 
Kykenette toimimaan enemmän sisäisestä yhteydestänne sen sijaan, että personoitte sen, mitä kaikki muut tekevät. Tämä valmistelee teitä tulemaan esiin rakastaaksenne toisianne täydemmin. Tämä on valtavaa palvelua, mitä tarvitaan maailmassanne. Kultainen sääntö, kun murtaudutte vanhoista kiinnittymisistä ja siirrytte valaistuneisiin yhteyksiin.
 
Kiinnittyminen on halua kontrolloida ja saada "se, mitä puuttuu" joltain toiselta, ilman todellista sisäistä yhteyttä. Se pitää teidät puolustautumassa, riitelemässä ja kamppailemassa. Kenellä on valta toiseen? Se ei palvele mitään, kun se on syntynyt itsensä rakastamisen ja arvostamisen puutteesta.
 
Jos sen sijaan siirrytte itsenne rakastamisen tilaan, siirrytte tasavertaisen arvon mahdollisuuteen, missä teillä kaikilla on tasavertaiset oikeudet, tarpeet ja tunteet. Tämä auttaa teitä rikkomaan vanhat kiinnikkeet ja siirtymän syvemmälle, tyydyttävämpiin valintoihin.
 
Kun otatte vastuun omasta oikeudestanne valita ja tehdä virheitä anteeksiantaen itselle, todennäköisemmin annatte sen saman oikeuden toisille. Se voi olla prosessi, missä todella oppii ja sovittaa vanhat valinnat.
 
Viette nyt täydemmin sen, mitä olette oppineet valinnoista ensimmäisessä portissa, arvokkaisiin yhteyksiin toistenne kanssa. Tämä luo tasavertaisuuden tunteen toistansa rakastamiseen. Tämä on hyvin puhdistavaa, kun sama oivallus tapahtuu maailmassa myös maiden suhteissa toisiin.
 
Tämä tuo esiin tiettyjä ongelmia ja tarpeen neuvotella täydemmin.
 
Pitkää mielessä kuten aina, ettei tämä tapahdu automaattisesti. Sitä vain kannustetaan ja tuetaan energeettisesti. Teillä on edelleen vapaan valinnan lahja. Ja teidän on ilmestyttävä esiin ja reagoitava, jos tarkoituksenne on siirtyä suurempaan potentiaaliin, joka on edessä.
 
Kun toinen sydänportti avautuu, siirrytte paikkaan, missä erillisyys ja puolustautuminen eivät enää näytä vakuuttavalta vaihtoehdolta. Kun tämä tapahtuu, etsitte syvempiä ratkaisuja luonnostaan. Puolustautumista erillisyyden ja toistensa vastustamisen kautta tapahtuu vain, koska haavoittuneessa narsismissanne uskotte, että toisella ihmisellä tai ryhmällä tai rakenteella ei ole oikeutta olla samanveroinen. "Minun on saatava heidät hyväksymään oma valintani oikeaksi." Tämä ei koskaan toimi.
 
Kun siirrytte sydämeen, siirrytte selviytymistietoisuudesta Jumalan rakkauden voimaan, millä on ääretön tila ja potentiaali. Yhteydestä suhteessa kaikkiin asioihin, joilla on yksilöllisiä eroavuuksia, tulee todellinen etuoikeus. Kaikkien voidaan antaa olla siinä, missä he ovat, aidossa näkökannassaan, kunnioitten kaikkia muita. Tähän olette matkalla, kun muodostatte enemmän "itserakkautta" ja kykyä arvostaa.
 
Kun todella yhdistytte, teette tasavertaista vaihtoa. Tämä tasapainottaa antamisen ja saamisen ja kapasiteettinne rakastaa. Tässä prosessissa kaikki asiat otetaan huomioon ja niillä on arvo. Vapaudutte konflikteista, jotka pitävät teitä kiinnittyneenä, oikeassa ja väärässä, voittamisessa ja häviämisessä vastakohtien kautta.
 
Näette hajoamista vanhoissa suhteissa, jotka ovat yhteydessä kaksinaisuuteen ja kontrollointiin. Ette näe tätä ainoastaan ihmiskunnassa, vaan myös suhteessanne ympäristöön. Saatatte ehkä yllättyä nähdessänne suuryritysten, jotka ovat tehneet paljon vahinkoa, ilmoittavan suunnitelmista (vaikkakin alkuvaiheesta) siirtyä uudella tavalla kaikkien arvostamisen suuntaan.
 
Kun Jumalan suunnitelma vasta alkaa levitä tietoisesti, kaikkiin vaikutetaan tavalla tai toisella. Tämä riippuu kunkin tietoisuudesta. Mutta se vaikuttaa tavalla tai toisella riippuen yksilöiden kehittymisestä eri sielutasoilla.
 
On myös sieluja, jotka vaikuttavat välittömämmin ympärillään oleviin, mistä on hyötyä useammille ihmisille, kun valmistaudutte sielun todelliseen palveluun, mikä on tosiaan kasvussa. Se tuo myös paljastuksia monista asioista, jotka ovat poissa tasapainosta. Siitä tulee äärimmäisempää 2012 sen perusteella, miten ihmiset ovat valmiita samaistumaan ja valitsemaan arvon tai sitten ei.
 
Tänä aikana tapahtuu paljon paljastuksia, kun rikollisia tekoja jotka eivät palvele kokonaisuuden hyvää, on vaikeampaa kätkeä. "Vallataan Wall Street":n kaltaiset ryhmät joita tavataan ympäri maailmaa, havaitsevat, että heidän tekemisensä saavat huomiota, mutteivät anna ratkaisua. Huomataan pian, ettei rauhanomainen protestointi muuta mitään. Se kuitenkin nostaa tietoisuutta. Sitten kummankin osapuolen on opittava työskentelemään yhdessä, palvelemaan kaikkia suhteessa.
 
Voitte nähdä, miten "rakastakaa toisianne" vakiinnutetaan vaihtoehdoksi. Näette sitä ympäri maailmaa joka järjestelmässä tavalla tai toisella. Nyt on aika toimia. Käytätte kaikkea, mitä opitte, tehdäksenne informoidumpia valintoja, jalostuneempia valintoja, kun kuljette yrityksen ja erehdyksen oppimiskäyrää - erittäin kaivattu prosessi vastaanotettavaksenne. Se on tilaisuus oppia, kasvaa, parantua ja tulla paremmaksi.
 
Onko talouskriisiä? On.
 
Mitä talous on? Se juontuu asioiden pitämisestä tasapainossa. Tälle talousjärjestelmänne ei ole perustunut. Se on perustunut rikkaisiin ja köyhiin, mikä ei ole tervettä taloutta. Terveessä taloudessa kaikkein on oltava valmiita suhteeseen, missä ihmiset ovat tasapainossa ja arvossa. Kaikki panostavat ja kaikki palvelevat.
 
Tämä paljastuu enemmän vuoden toisella kolmanneksella.
 
Koette paljon energialiikettä sydämen alueella, toisen portin alueella. Se jatkuu koko vuoden, rintalastasta kurkun pohjaan. Koette paljon energiaongelmia pernan, munuaisten ja maksan alueella sekä lisämunuaisissa. Lisämunuaiset vaarantuvat usein, kun energia liikkuu, jos ihmiset pitävät kiinni kiinnikkeistä ja erillisyydestä.
 
Jos ette pidä kiinni, keho pystyy sopeutumaan helpommin. Tämä antaa valinnoistanne riippuen ylimääräistä voimaa tai sitten ei. Immuunijärjestelmä muuttuu. Kun puhdistatte kehoa ensimmäisellä kolmanneksella ja siirrytte toiseen, teillä on enemmän vaihtoa ja immuunijärjestelmä reagoi äärimmäisemmin. Jos olette erillään, se reagoi äärimmäisemmin ja alkaa menettää voimaansa.
 
Fyysisiä oireita kehittyy paljon nopeammin. Kun reagoitte, huomaatte enemmän voimaa kehossanne. Kehossa on energiasyöksyjä, jollaisia ette ole ennen tunteneet. Kun kehon värähtelyä nostetaan, niin nostetaan myös reagointimekanismia kehon kaikissa osissa.
 
Viestiviejäsolujen aktivointi tapahtuu nopeammin. Tämä tulee siitä, että eetterikeho syöttää fyysistä kehoa täydemmin. Se aktivoi elimet uudella tavalla, mikä tukee elimiä täydemmin. Kun eetterikeho yhdistyy sielun ja fyysisen kehon kanssa, sielun säteilevä valo ohjataan astraalikehon läpi fyysiseen kehoon ja sen toimintoihin.
 
Eetterikeho alkaa ottaa hallinnan fyysisestä kehosta. Teidän ei tarvitse käyttää yhtä paljon keuhkoja hengittämiseen. Kiertoliike tulee enemmän myös eetteristä.
 
Tunteenne käyvät läpi äärimmäisyyksiä ja draamoja tänä aikana, kun aktivoitte toisen chakran ja jatkatte puhdistumista. Teistä tulee myös intuitiivisempi tänä aikana.
 
Eri tasoilla olevat tuntevat vähemmän vetoa toisiaan kohtaan. He tuntevat enemmän vetoa samalla värähtelytasolla oleviin. Kehittyy mielen telepatiaa, kun intuitio syvenee yhteydestä eetteriin, mikä saattaa tunnekehon korkeampaan potentiaalioktaaviin.
 
Päästätte vähitellen irti alemmasta egoitsestä, kun sielun korkeampi tahto jatkaa leviämistä ja vaikuttamista. Sielu alkaa ilmaista fyysisen muodon kautta uusilla ja syvemmillä tavoilla. Kun vuosi etenee, odottakaa paljon aktiivisuutta fyysisen kehon yläosassa - kurkussa, hartioissa ja niskassa.
 
Tämä voi tulla laajentumisena päässä viimeisellä kolmanneksella, kun siirrytte täydemmin planeetan jumalaiseen palvelemiseen.
 
KOLMAS KOLMANNES
 
Kolmas portti alkaa avautua täydemmin tänä aikana, mikä tuo polttopisteen intohimoonne ja tahtoonne elää. Jumalan suunnitelman kosminen tahto käynnistyy suurempaan palvelemiseen uuden maailman luomiseksi. Kun tämä tapahtuu, huomaatte enemmän muutosta ihmisten ilmaisussa, mikä toimii enemmän koko ryhmän hyväksi.
 
Maat ja järjestelmät alkavat muuttua ja harkita syvemmän vastuun ottamista. Tavoite tai aikomus myöntää ja toimia alkaa herätä täydemmin tänä aikana. Ihmiset ja ryhmät alkavat nähdä arvon myöntämisessä ja reagoimisessa, missä he haluavat kokonaisuuden hyvää tai ei.
 
Kaikki asiat ovat yhteydessä kaikkiin asioihin ja kaikki asiat vaikuttavat kaikkiin asioihin. Tämä alkaa tulla selvemmäksi käytännön tavoilla.
 
Tällä kolmanneksella tapahtuu täydemmin ilmaisemista, kokemista ja uudelleenjärjestelyä. Tämä on alkamisaikaa täydemmin kuin aiemman kuukaudet, kun siirrytte syvempään kokemukseen tai tunteeseen "tuntemanne maailman loppumisesta".
 
On historian loppuminen pelkkänä selviytymistietoisuuden, tuskan ja nautinnon toistamisena sekä tyydytyksenä itsen ulkopuolelta.
 
Selviytymisjärjestelmä keskittyy yhteen ulottuvuuteen ja ruokkii itseään tuosta lähteestä. Näin olette kohdelleet kolmatta ulottuvuutta, fyysistä maailmaa. Kun saatte paremman sisäisen yhteyden, olette valmis näkemään kokonaisuuden yhteyden täydemmin.
 
Kun sielu tunkeutuu sisään, fyysinen olemuksenne siirtyy paikkaan, mikä voi näyttää palveluyhteydeltä. Luonnon valtakunta toimii jo tällä tavalla. Kuitenkin vapautenne valita antaa teidän lopulta tietää, että olette voimakas ja jumalainen. Tähän alatte yhdistyä kolmannella kolmanneksella.
 
Yhteys sisäiseen muuttaa polttopistettänne ja tärkeysjärjestystänne. Alatte yhdistyä neutraalisuuden ja ykseyden tilaan, jos olette valmistautuneet tätä aikaa varten panostamalla sisäisyyteen ja hoivaamalla sitä. Valinnanvapaus on oleellinen. Tämä on tapa, millä luova voima tutustuttaa todellisuuden ilmaisemiseen, kokemiseen, inspiraatioon ja paljastumiseen.
 
Ette ole vielä tunteneet vapautta, oltuanne enimmäkseen pelon, vastakohtien ja puolustautumisen ansassa. Mutta kun siirrytte tähän aikaan, alatte ymmärtää ja harjoitella vapaan vallinnan ilmentämistä.
 
Alatte valmistautua tietämään, mitä palvelu on, inspiroitua siihen luonnollisemmin. Huomaatte, että monet maat jotka ovat olleet erillään ja vastakkain, alkavat päästää irti tästä lähestymistavasta, kun ne alkavat nähdä jokaisen muodon arvossa. Ongelmat maailmassanne eivät ole olleet jotain "teille tapahtuvaa", vaan olette luoneet ne olemalla selviytymispeloissa ettekä todellisessa arvossa ja yhteydessä itseen.
 
Hallitsette jo vastakohdat ja erillisyyden. Opettelette nyt hallitsemaan yhtenäisyyttä. Se on kuin yö ja päivä. Alatte nähdä kummankin arvon, nähdä, miten pimeys paljastaa valon.
 
Fyysisiin oireisiin tänä aikana sisältyy paljon liikettä päässä ja kurkussa sekä solar plexuksen alueella. Alakehon liike ja sydänaktiivisuus jatkuu koko vuoden. Ajatusmallit joita toistetaan, ilmentyvät nopeammin ja helpommin. Siirrytte luomaan värähtelystänne käsin.
 
Jos resonoitte johonkin ajatukseen, mitä teidän täytyy vielä yrittää välttää tuntemasta, huomaatte sen olevan edessänne nopeammin ja voimallisemmin, nopeammin kuin koskaan. Tämä tukee vain teitä näkemään valintojenne vaikutuksen.
 
Jos kuitenkin resonoitte sen ajatuksen kanssa, että teitä tuetaan yltäkylläisessä universumissa, huomaatte sitä ilmentyvän teille helpommin. Mahdollisuus on erittäin kaunis, riippuen valinnoistanne.
 
Se tapahtuu ensin rakastavassa panostuksessa sisäiseen itseenne, sitten henkilökohtaisissa suhteissanne ja sitten yhteydessä kokonaisuuteen vuonna 2012. Näette asiat enemmän ryhmätietoisuudessa vuoden viime kuukausina. Se on kvanttifysiikkaa toiminnassa. Tiede ja henkisyys tukevat toisiaan.
 
Näitä asioita voitte odottaa, kun valmistaudutte palvelukseen vuonna 2012.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja http://luxonia.com/viestit. Näillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >