HomeViestejäRon Baker15.5.2011 - Säätiedote touko-elokuulle

15.5.2011 - Säätiedote touko-elokuulle

SÄÄTIEDOTE TOUKO-ELOKUULLE

Arkkienkeli Gabrielia kanavoinut Robert Baker ( www.childrenoflight.com)
15.5.2011
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Raportti fyysisistä ja tunneoireista touko-elokuussa 2011.

(HUOM.: Ymmärtääksesi paremmin, miten nämä kuukaudet sopivat suurempaan kuvaan, kannustamme lukemaan ensin vuoden 2011 yleiskatsauksen. Olemme sisällyttäneet tuohon artikkeliin paljon tietoa, mikä on tärkeä vuoden jokaisen osion ymmärtämiselle. Emme toista tuota informaatiota alla.)

Tämä on sieluheräämisen valmistautumisaikaa. Vuosi 2010 oli aikaa tuoda teidät parannetun kaksinaisuuden läsnäoloon ja saattaa vastakohtaparit yhteen. Vuotta 2011 kutsutaan totuuden paljastumisen ja integroitumisen vuodeksi.

Vuoden yleiskatsauksessa olemme puhuneet kolmanneksista (neljän kuukauden jaksoista). Tämä kanavointi koskee erityisesti vuoden toista kolmannesta.

Jatkatte siirtymistä täydemmin sieluheräämisen aikaan. Tämä on aikaa, jolloin siirrytte yleisesti kehon toisen chakran takaisinottamiseen - alueen mikä liittyy suhteisiin.

Tänä aikana valmistelette kehoa, tunne- ja mentaalikehoa sielutietoisuuteen. Niinpä tänä aikana sydämen ylemmät portit heräävät alempiin chakroihin.

Sydämessä on seitsemän porttia, jotka valmistelevat porttia sieluenergialle. Kun herätätte toisen chakran täydemmin, valmistaudutte aktivoimaan nämä portit.

TOUKOKUU

Toinen chakra herättää suhteet ensimmäiselle portille, mikä sallii teidän siirtyä tuomitsemisesta, mikä näkee fyysisen maailman hyvinvointinne lähteenä, harhattomuuden aikaan. Tämä valmistelee teitä valaistumiselle uusista näkökulmista ja totuuksista.

Olette murtautumassa läpi siitä fyysisyyden ja henkisyyden kaksinaisuudesta, mikä teillä on ollut koko ajan tällä planeetalla. Olette valmistautumassa hajottamaan tämän, mikä on merkittävää tietoisuudellenne. Ja nyt suhteenne koko elämään muuttuu.

Olette hajottamassa sen selviytymislähestymistavan ja -perspektiivin, missä etsitte ulkopuolelta itsetuntoanne. Olette halunneet ulkoisia asioita elämäänne antamaan teille tarkoituksen tunnetta ja valheellista itsetuntoa, mikä on paljon pienempi kuin syvemmät totuudet, joille olette heräämässä.

Niinpä tarkastelette kaikkia kuvauksia fyysisyydestä, joihin olette luottaneet. Rakenteidenne ja muotojenne - kuten hallitus, perhe, uskonto - täytyy kasvaa ja laajentua.

Siirrytte sitten yli rakenteista, joka pitävät teitä kuvauksessa tai identiteetissä, mikä on erillinen muista. Sinä olet tätä ja minä olen tuota. Alatte nyt herätä syvemmälle totuudelle, mikä on teidän kaikkien yhteys. Tämä sallii teidän yhdistyä toistenne sisäiseen ydinolemukseen pääasiallisena yhdistymistapana.

Polariteetti on järjestetty luomaan kontrastia. Tämä on oleellista fyysisyydessä. Teillä on oltava valo ja pimeys, jotta saatte kokemusskaalan heijastamaan kaikkea, mikä on mahdollista. Kuitenkin haavoittuneen tunnekehosuhteenne perusteella olette ottaneet toisen tunnepolariteetin ja oppineet vastustamaan toista puolta.

Tämä tulee tuska-, häpeä- ja ristiriitakokemusten yhdistämisestä tunteisiin, kun taas totuus on, ettei mikään tunne ole hyvä tai huono.

Mutta lapsena yhdistätte erillisyyden tuskan, torjunnan ja häpeän tunnekokemuksiin. Silloin kun koitte tietyn tunteen eikä isä tai äiti osannut hyväksyä, hoivata ja tyynnytellä teitä, ette tienneet, miten nähdä opittu pelkokäyttäytyminen. Otitte henkilökohtaisesti tämän torjunnan tai hämmennyksen ja liititte sen tunteisiin.

"Minun on vältettävä tätä tunnetta kaikin tavoin yrityksenä välttää tuskaa, häpeää ja konfliktia." Tämä on hallinnut teitä ja planeettaanne tuhansia vuosia. Tämä ei ole totuus.

Työ mitä kanava ja hänen ystävänsä (Robert ja Ron) ovat oppineet tekemään, on tunnehaavakerrosten parantaminen, mikä sallii teidän ottaa takaisin haavoittuneen itsenne ja siirtyä taas kerran selviytymiskaksinaisuudesta polariteetin parannettuun versioon.

Silloin kun teillä on itsetunto ulkopuolella, pysytte narsistisena ja etsitte ulkopuolelta ympäristöstä tyynnyttelyä. Ihmiset ovat kuitenkin alkaneet nousta ylös ja siirtyä pois vanhoista rakenteista. He eivät aivan vielä tiedä, miksi he tuntevat pakkoa tämän tekemiseen, mutta tätä alkaa tapahtua.

Ulkoinen maailma ei voi määritellä mitään. Se voi antaa teille vain tilaisuuden KOKEMISEEN. Niinpä tässä kuussa alatte kadottaa vanhaa identiteetintunnetta, mikä perustuu kuvauksiin ja yhteyksiin ryhmien kanssa, jotka ovat erillisiä. Alatte kadottaa valheellisen itsetunnon, mikä on syntynyt roolien pelaamisesta toistenne kanssa.

Tätä tapahtuu fyysisellä tasolla ja nyt tunnetasolla. Alatte nyt avata sydämen neljää ensimmäistä porttia. Aloitatte ensimmäisestä portista toukokuussa ja alatte transformoida tuomitsemista, mikä erottaa kaiken oikean ja väärän, hyvän ja huonon kaksinaisuudeksi.

Tämä prosessi pitää teidät laumatietoisuudessa ja keräännytte eri ryhmiin, jotka vastustavat toisiaan siinä, kuka on oikeassa ja kuka väärässä. Alatte nyt haastaa kiintymyksenne laumoihin itsetunnon vuoksi. Siitä on tulossa harhatonta.

Kun koette räjähdyksen toisessa chakrassa, kera suhteenne kaikkeen, se ravistaa ensin sitä, miten suhtaudutte rakenteisiin elämässänne tuon ensimmäisen portin kautta.

Tämän ensimmäisen portin korkeampi energia liittyy EROTTELUKYVYN JA OMANTUNNON energiaan. Tämä alkaa herättää teidät omalle yksilölliselle arvollenne. Alatte käsittää, että voitte olla täyttymyksen/tyydytyksen LÄHDE omassa elämässänne, sisältä ulospäin.

Kun tämä tapahtuu, se aiheuttaa ensin sen identiteetin katoamisen, mikä on ulkopuolella rakenteiden kautta. Alatte nähdä, miten alempi ego on taistellut erillisyyden puolesta, mikä on vain rajallinen YKSILÖLLISYYDEN korvike.

Yksilöllisyys ei synny erottamisesta ja puolustamisesta. Se tulee riippumattomuudesta, mikt voi olla vain, silloin kun alatte tuntea itsenne sisältä. Silloin sisäinen totuus merkityksestä, arvosta ja tarkoituksesta alkaa ilmestyä sisältä.

Näette tämän heijastettuna itsenne ulkopuolelle eri rakenteisiin. Katsokaa hallituksianne ja niiden kyvyttömyyttä olla samaa mieltä, mutta ruohojuuritason liikkeet alkavat herätä ja sanoa: "Ei enää." Ne eivät vielä tiedä, millä ne haluavat korvata vanhan järjestelmän, mutta heräämistä tapahtuu.

KESÄKUU

Tällöin toinen chakra alkaa herättää toisen portin, missä olette elämässänne olleet kiinnikkeissänne, aitojen yhteyksien sijasta.

Tunnekeho on koko elämän katsonut tuohon ulkoiseen maailmaan ja heijastanut tunteita ihmisiin, tilanteisiin ja omaisuuteen sekä ihanteisiin. Tämä on luonut kiintymystä noihin asioihin tyydytyksen saamiseksi.

Tämä ei luo sisäistä täyttymystä. Se vain tekee teistä riippuvaisen jostain itsenne ULKOPUOLELLA, mikä jättää teidät tyytymättömyyden ja tyhjyyden tunteeseen. Tämä johtuu siitä, että fokus on ollut itsenne ulkopuolella. Tämä ei auta teitä kehittämään syvempää sisäistä yhteyttä.

Se on parhaimmillaankin pelottavaa, pelkoa noiden kiintymysten menettämisestä. Ette voi tuntea turvaa, rauhaa ja voimaa, silloin kun katsotte itsenne ulkopuolelle tällä tavalla. Tunnette turvaa, rauhaa ja täyttymystä vain, silloin kun tunnette ITSENNE sisältä ulospäin.

Tämä saa aikaan mullistuksen kaikessa, mitä on pidetty kaksinaisuudessa, riippuvuussuhteessa. Tämä johtuu siitä, että kiintymyksistä tulee epätyydyttäviä. Irtipäästäminen tuo ensin esiin syviä pelkoja, koska ette ole vielä oppineet, miten yhdistyä lähteeseen.

Se vastaa paljon kun trapetsista irtipäästämistä, koska tunnette tarvetta tarttua seuraavaan. Mutta se tuo esiin pelkoa päästää irti, haavoittuneen selviytymisuhan vuoksi.

Totuus on, että te ette ole lainkaan uhattuna, koska pyritte laskeutumaan itsenne sisään ensimmäistä kertaa planeettanne historiassa, tunteaksenne todellisen lähteen, todellista turvaa, yhteyttä ja rauhaa. Mutta maailman on kasvettava aikuiseksi, sillä suurimmalta osalta se ei ole koskaan kasvanut aikuiseksi. Se on ollut kolmen alimman chakran ansassa, selviytymisessä. Se on jäänyt energeettiseen lapsuuteen ja opetellut selviytymään.

Olette tunteneet enimmäkseen kiintymystä ja halua. Kaikki ovat katsoneet ulkopuolisen maailman massatietoisuuteen. Nyt kun alatte siirtyä sydänchakraan, heräätte tietoisuuteen sielukierrostanne. Tämä saa narsistisen tietoisuuden putoamaan pois, aivan kuin jätätte lapselliset asiat, silloin kun teillä on tyydyttävämpiä vaihtoehtoja.

Harhasta luopuminen, mikä tapahtuu tämän tapahtumiseksi, katsoo kaikkia tapoja, joilla olette etsineet tyydytystä kiintymystenne kautta. Kun tämä alkaa kuolla pois, tunnette usein tunnetyhjyyttä, kun päästätte irti tunnetrapetsista, mikä ei enää palvele.

Tämän tyhjyyden välttäminen on pitänyt teidät riippuvaisena - ruuasta, seksistä, saavutuksista jne. Kuitenkin upea uutinen on, että silloin kun sallitte tämän avata tilaa, jotta ette ole keinotekoisesti täytetty, niin havaitsette itsetunnon alkavan tulla esiin.

Teille olisi hyötyä työkaluista, jotka kannustavat sisäiseen polttopisteeseen ja tutkimiseen, ja parantavat pelkoa ja häpeää ja vanhaa haavoittumista, mitä on pidetty sisällä. Silloin kun siirrytte yli tyydytysriippuvuuksista, löydätte valtavan vapauden.

Riippumatta siitä, oletteko ollut kiinni ruuassa, käyttäytymistavoissa tai suhteissa saadaksenne itsetuntoa, alatte olla tyytymätön, kun tiedostatte pelon, mikä on pitänyt sitä paikallaan. Tuskan pelko on pitänyt sitä paikallaan, mutta pitämällä kiinni näistä valinnoista pidätte itsenne erillään itsestänne, mikä luo suurinta tuskaa. Niinpä se ei voi koskaan toimia!

Olette olleet eristäytymisen tuskassa, koska olette olleet irti itsestä. Tämä ei ole ollut koskaan mahdollista tähän saakka. Olette valmistutuneet tähän, kun olette kehittäneet kykyä elää fyysisenä olentona - selviytyen ja opetellen, miten alatte suhtautua ja luoda. Nyt olette valmiita enempään. Niinpä tunnekeho yrittää transformoitua yhteyksillä sielun sydänportteihin.

Tässä kuussa alatte siirtyä kiintymyksistä, jotka eivät enää palvele, yhteyteen - alkaen yhteydestä itseen. Riippuen siitä, missä kehitysvaiheessanne olette, tämä on armollista tai järkyttävämpää alemmalle, haavoittuneelle egoitselle.

Jos olette tehneet sisäistä työtä tietoisesti, pystytte sopeutumaan ja sallimaan nämä muutokset vaivattomammin. Tämä voi saada aikaan paniikin tunnetta siitä, ettei ole mitään todellista itsetuntoa. Tämä voi aiheuttaa äärimmäisen, viimeisen yrityksen mielihyvään ja kiintymyksen.

Saatatte huomata reagoivanne yllättävillä tavoilla. Olette ehkä ajatelleet olevanne yli tietyistä asioista ja huomaatte näitä kiintymyksiä nousevan taas alitajuisesta mielestä.

Syynä siihen, että te ette ole päässeet tähän alitajuntaan, on, että se on ollut "peitettynä" menneisyyden ehdollistumisella, opitulla käyttäytymisellä, minkä olette luulleet tarpeelliseksi tullaksenne hyväksytyksi laumaan.

Myös karmahistorianne on estänyt teitä olemasta selkeä. Niinpä tässä on fokuksena vanhojen karma-aikajanojenne puhdistaminen. Suhdeagendat, on kyse sitten tarpeestanne saada tyynnyttelyä tai hallita ja kontrolloida - kohtaatte nämä haavoittuneet tavat olla yhteydessä puolustusmekanismien kautta.

Nämä asiat tulevat pintaan eivätkä nämä yhdistymistavat yksinkertaisesti enää tunnu siltä kuin ennen. Toiset mallit, kuten marttyyrius, alkavat selvitä, jos sallitte itsenne seurata uusia viehtymyksiä ja yhdistyä itseenne suuremman arvon kera.

Näette muutoksia maailmassa ja uskonnot ja yhteiskuntarakenteet muuttuvat ja alkavat nähdä uusia mahdollisuuksia - ensin hajoamisen ja vastustuksen kautta, koska uusi uhkaa egon selviytymistä. Saattaa olla paljon selkkauksia tämän prosessin aloittamiseksi.

Kun kiinnikkeet katkeavat, herätätte jotain syvempää. Teillä on uusi viitekehys, missä on enemmän tunnetta yhteydestä sisäiseen ytimeen, sisäiseen totuuteen. Saatatte yllättyä siitä, mitä tämä inspiroi sisältäpäin.

Yhtäkkiä olette halukas kohtaamaan totuuden uusin tavoin pitäen itseänne suuremmassa arvossa. Näiden neljän kuukauden lopussa havaitsette enemmän neljän ensimmäisen portin sulautumista. Sillä välin näette vanhojen riippuvuussuhteiden hajoamista, joiden kuvioita heräävä totuus ei enää siedä.

Voitte nähdä myös monien suhteiden päättymistä tässä vanhassa muodossa. Saatatte yhtäkkiä tuntea vetoa uudenlaisiin yhteyksiin synkronismin kautta. Kun värähtelette enemmän korkeammilla energia- ja tietoisuustasoilla, siirrytte uuteen resonanssiin.

Tämä on aikaa, jolloin alatte siirtyä syystä ja seurauksesta puoleensa vetämiseen ja ilmentämiseen resonanssinne kautta. Tämä saa aikaan välittömämpiä muutoksia kera suuremman tietoisuuden synkronismista. Tämä ei ollut yhtä mahdollista erillisyydessä ja kaksinaisuudessa.

Kun yhdistytte tässä kuussa, ilman kiinnittymistä, liitätte yhteen sisäisen ja ulkoisen ilmentääksenne tehokkaammin kuin koskaan. Tämä on merkki ykseydestä elämän kanssa, vastavuoroisesta yhteydestä elämään (erillisyyden, kontrolloinnin ja vastakkaisuuden sijasta).

Läheisestä yhteydestä tulee mahdollista ja annetaan ja saadaan tasaveroisesti. Yksilöt jotka luottavat omaan arvoonsa, tukevat toisiaan. Myös tunteet jotka ovat näiden linjausten vastaisia, tulevat voimakkaammin esiin tänä aikana.

On myös salaisuuksien paljastamisen aikaa. Tämä on ilmentymä korkeammasta valosta. Kun tätä kaikkea tapahtuu, on valtavasti häiriöitä maapallon astraalikehossa, joka vastaa teidän kaikkien astraalikehoa.

Astraalikeho on pitänyt teidät kiinnittyneenä fyysisyyteen. Halukeho ja kiintyminen alkavat nyt hajota. Tämä on myös pitänyt hengissä kuolemanpelkonne - harhan että kuolema on todellista. Se on harhakuva, mikä perustuu fyysisestä kehosta vapautumiseen inkarnaatiojakson lopussa.

Tietoisuutenne kuitenkin jatkuu. Kun heräätte sielukehollenne tänä aikana, kumoatte täysin kuoleman harhan. Heräätte sielun säteilyvoimalle, mikä täyttää kehon hyvin korkealla värähtelyllä.

Tämä sallii teidän uudistua rajattomasti. DNA-koodi on ollut rikki viime vuosina. Nyt leikitään ajatuksella, että on mahdollisuus kuolemattomuuteen, mitä pidetään DNA-potentiaalissa. Olette herättäneet vasta 20 niistä 64 "paikasta", jotka ylläpitävät potentiaalianne.

Kehollanne on kyky pysyä täysin terveenä ja hyvinvoivana. Sairaus on keinotekoinen elämänmuoto, joka perustuu puolustautumiseenne elämältä ja erottautumiseenne siitä. Selviytymissuojalähestymistapanne elämään ei palvele enää.

Tiedemiehet löytävät myös, että tunnevirta vaikuttaa kehoon DNA-tasolla. Teidän on tehtävä rauha haavoittuneiden tunteidenne kanssa ja opittava virrattamaan, ilmaisemaan ja vapauttamaan tätä tunne-energiaa. Vastustaminen vain hajottaa teidät. Se ei suojele teitä. Alatte nyt havaita tämän vähän.

HEINÄKUU

Tällöin siirrytte sydämen kolmanteen porttiin, korkeampaan tahtoon ja elämänintohimoon. Tällöin alatte siirtyä ajattelusta totuuteen olemisestanne.

Tänä aikana vanhat ajatustapamallit alkavat pudota pois, kun huomaatte, ettei pelkkä rajoitusten uudelleenkuvaus palvele enää teitä. Näette mullistusta eri järjestelmienne ihanteissa, kuten uskonnot.

Kollektiivisissa uskomusjärjestelmissä on monia petoksia. Nämä alkavat kaikki hajota - hallinnollisissa ihanteissa ja sosiaalisissa ihanteissa jne. Teidän on henkilökohtaisessa elämässänne kohdattava ihanteenne, jotka ovat luoneet ajatusmalleja. Pelkkä älyllisten käyttäytymismallien toistaminen niin, että teillä on harha elämänne kontrolloimisesta, ei enää palvele teitä.

Tämä kokee mullistuksen. Voi olla monia harhaa poistavia kokemuksia, joissa päästätte irti älyllisistä kiinnikkeistänne ja kuvauksistanne siitä, mitä olette uskoneet elämän olevan. Se kuitenkin korvataan paljon syvemmällä tietämis- ja totuustasolla riippuen halukkuudestanne päästää irti siitä, mikä ei enää palvele.

Nämä energiat yrittävät tukea teitä suuremman potentiaalimääränne käyttämiseen, mutta tämä pelottaa sitä gon puolustusta, minkä olette tunteneet valheellisena identiteettinänne. Tätä paikkaa teidän on opittava syleilemään, koska se on ilmentämisen ja luomisen paikka - tyhjyyden ja hiljaisuuden paikka.

Sielun tunkeutuminen mielen tasolle sallii paremman suhteen sisäiseen totuuteenne. Se vasta alkaa vuotaa läpi alussa. Kun päästätte irti vanhasta, uutta virtaa sisään.

Ei ole mitään tyhjiötä, vaan se on paljolti kuin päästämistä irti trapetsista valmistautuessa seuraavaan. Pyydämme teitä kuvittelemaan tämän tyhjyyden turvalliseksi paikaksi.

Syy miksi useimmat ihmiset eivät ilmennä sitä, mitä he haluavat, liittyy enemmän vastustamiseen ja sen välttämiseen, mitä he eivät halua. Teidän täytyy kuitenkin myös kyetä tuntemaan asioita tai resonoimaan asioiden kanssa kokemusmahdollisuutena - myös kera halukkuuden päästää irti.

Tämä paikka menee yli kaikesta halusta. Tätä paikkaa kutsutaan korkeammaksi tahdoksi, mikä alkaa tunkeutua heinäkuussa sisäisen totuuden ja tietämisen läpi. Tahto ei ole kontrollia, kuten olette ymmärtäneet kolmannen chakran alemmassa tahdossa. Se haluaa tuntea valheellista voimaa kontrolloinnin kautta, mikä on oikeastaan vain ilman kontrollia olemisen taistelua. Tämä luo ahneutta ja manipulointia.

Korkeampi tahto on vapauden ja tyhjyyden paikka, missä yhdistytte sielun kanssa. Näette enemmän ja enemmän tyydytystä ja suurempaa tarrautumista asioihin ja kiintymyksiin niissä, jotka eivät ole tietoisia tapahtuvasta prosessista, kun selviytymismentaliteetti haastetaan.

Kehittyneemmät sielutasot ovat tyypillisesti auliimpia. Tyhjyyden paikassa on täydellinen yhteys persoonan ja henkisen tietoisuuden välillä ja sielu yhdistää nämä kaksi. Tämä voi sitten opastaa persoonaa jatkuvan lähteen kautta, mikä ei koskaan ehdy.

Tämä on oivallus, että lähde EI ole fyysisyydessä. Siirrytte sitten enemmän synkronismin lakiin. Alitajunnasta tulee sielun hallitseva mieli, kun puhdistatte sen haavoittuneet tunteet ja mielen kiinnikkeet.

Synkronismin laki avaa teidät telepatialle, Jumalatietoisuuden korkeampaan ulottuvuuteen, mihin voitte oppia yhdistymään kaikkina aikoina. Tämä vaatii, että päästätte irti erillisyydestänne ja puolustuksestanne.

ELOKUU

Tämän osuuden viimeinen kuukausi avaa teidät sydänchakran neljänteen porttiin. Tämä sallii teidän avautua myötätunnon, hyväksynnän ja anteeksiannon laeille.

Tämä on paikka, missä alatte todella kokea kaksinaisuuden ja harhan loppumisen, jos olette valmistautuneet tähän mahdollisuuteen. Jos pysytte kontrollointidraamoissanne ja erillisyydessänne, teille on odotettavissa järkytyksiä.

Kun yhdistyminen sydämen kautta tapahtuu, se pelottaa alempaa egoa, mikä ei ole tottunut tuntemaan läheisyyttä ja yhteyttä. Pystytte luomaan uudenlaista kanssakäymistä resonanssin lain avulla, missä samanlaiset energiat vetävät toisiaan puoleen ihmeellisen synkronismin kautta.

Tämä on pelkästään teidän virittymistänne tiettyyn värähtelytaajuuteen, mikä on harmoniassa sitoumustenne ja värähtelynne kanssa. Ja tässä kanssakäymisessä teillä on lopultakin tietoisuus valinnanvapaudestanne. Olette ainoa laji planeetalla, jolla on tuo valintamahdollisuus sieluna. Koko eläinkunnalla on yhteinen sielu.

Olette ensimmäinen kollektiivinen laji, jolla on mahdollisuus kehittyä Jumalmielen tiedostamiseen. Vapaa tahtonne sallii teidän valita ja siirtyä Jumalmielen luomisvoimaan, rakkausvoimaan. Niinpä sielun herääminen on vapaan valinnan heräämistä, luovan voiman käyttämiseksi tehokkaasti, niin että tunnette koko luomakunnan/luomisen ja sen äärettömän luonteen.

Kaikilla yksilöillä jotka kehittyvä inkarnaatiokierrossa, on mahdollisuus tuntea 12 luomisen arkkityyppiä.

Niinpä elokuussa voitte alkaa koskettaa tätä luomisvoimaa. Tunteaksenne sen teidän täytyy puhdistaa kaksinaisuutenne ja haavoittuneisuutenne lataus alemmasta itsestänne - kyetäksenne siirtymään sydämen neutraalisuuteen ja hiljaisuuteen.

Tämä on mahdollisuus, mikä on nyt heräämässä teille jokaiselle. Ääretön mahdollisuus syvyyteen, tietämiseen, inspiraatioon, paljastukseen ja luomiseen. Tämä on elämää, tunnette sitä tai ette. Tähän planeettanne on siirtymässä. Ja se on nyt puhdistamassa ja parantamassa kaiken, mikä seisoo tuon Jumalan suunnitelman tiellä.

Se vaatii, että käytätte vapaata valintaanne parantuaksenne sen sisällä. Kehittäkää siis tietoista valintaanne, omatuntoanne, kykyänne yhdistyä, intohimoanne ja tahtoanne elämään ja kanssakäymiseen, jotta voitte herätä myötätuntoon, anteeksiantoon ja kaiken olevaisen hyväksyntään.

Elämä voi olla aitoa inspiraatiota joka suunnasta, jos sallitte sen olla. Ja teidän on mahdollista inspiroida toisianne. Huomaatte siirtyvänne enemmän ja enemmän palvelemiseen, niin että voitte tulla yhteen syvemmässä kanssakäymisessä.

Tämän on alettava itsestänne, sitoutuen näkemään syvemmät totuudet ja sitten inspiroiden tuota heräämistä myös muissa. Tämä on tämän ajan mahdollisuus!

Tässä on vähän siitä, mitä voitte odottaa, kun jatkatte vuotta 2011.

Siunausta,
Gabriel

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >