HomeViestejäNorma Gentile28.3.2012 - Sisäänpäin katsominen - palvontamatka

28.3.2012 - Sisäänpäin katsominen - palvontamatka

SISÄÄNPÄIN KATSOMINEN - PALVONTAMATKA

Kirjoittanut Norma Gentile (www.healingchants.com)
Uutiskirjeestä 28.3.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Kun pääsemme lähemmäs päivämäärää 21.12.2012, useampien ja useampien ihmisten huomio ja näin ollen heidän elämänvoimanenergiansa vedetään siihen, mitä tämä ehkä merkitsee. Panen merkille energioiden rakentumisen tähän päivämäärään liittyen ja mietin, onko paljon siitä, mitä koemme maailmassa, itse asiassa seuraamusta omasta huomiostamme siihen välittömään ja taianomaiseen muutokseen, mitä monet odottavat tuona päivänä.
 
Tässä on vähän siitä, mitä pääoppaani, arkkienkeli Mikael, jakaa kanssani tänään.
 
Teillä (ihmiset) on sisäänrakennettu alttius antaa valtaa ja kunniaa esineille ja ihmisille ulkopuolellanne. Alun perin rotukehityksessänne tämä auttoi teitä ymmärtämään todellisen luonteenne potentiaalia.
 
Nyt teidän on kuitenkin aika tajuta, että löydätte oman fyysisen olemuksenne sisältä sen saman, minkä tahansa näettekin voimakkaana, kaikkitietävänä tai kaikkivoimaisena edessänne. Kehonne ja teidän (persoonallisuus) välillä on ollut verho, mikä on nyt nostettu. Useimmat ihmiset uskovat tuon verhon olevan edelleen ja he käyttäytyvät sen mukaisesti ja palvovat niitä, joihin he ovat laittaneet luottamuksensa tai pelkonsa.
 
Sillä muistakaa, että maan kehitysprosessin dynamiikassa olette sidottuja kaksinaisuuteen. Kun kumarratte toisia, kutsutte toisia kumartamaan teitä. Ja se mitä palvotte ulkoisesti, on pelkästään joku tai jokin, mikä vuorostaan palvoo toista.
 
Tämä palvontaketju ei lopu Jumalaan, minkä uskotte tuntevanne. Se loppuu siihen, mistä se alkoi - toiseen ihmiseen tai esineeseen. Kyse on periaatteessa yhdestä suuresta kehästä, millä ei ole alkua ja loppua. Mutta toisin kuin raamatullisessa viittauksessa, mistä vedän tämän toteamuksen, siinä ei ole mukana todellista Jumalaa.
 
Palvonta on varattu itsellenne. Miettikää tätä toteamusta. Mitä jos ainoa asia tai ihminen, mitä palvoisitte, olisitte te itse? Miten tämä muuttaisi uskomusjärjestelmäänne ja päivittäistä rutiinianne?
 
Elämässänne on edelleen puolia, joissa opitte toisilta. Päätätte ehkä, että palvontasuhde joihinkin ihmisiin ja esineisiin on oikea teille tässä ja nyt. Nämä ovat suhteita, missä tunnette tutkivanne ja löytävänne uusia vahvuuksia sisältänne joka kerta, kun olette tekemisissä tämän ihmisen tai esineen kanssa.
 
On myös epäilemättä joitain palvontasuhteita, jotka eivät enää palvele teitä. Oppitunnit on opittu ja tehtävät saatu loppuun. Näissä tapauksissa suhteet tuntuvat epämukavilta, raskailta ja tuskallisilta. Elämänvoimaanne sidotaan tavalla, mikä ei paljasta ja ravitse sisäistä elinvoimaanne.
 
Tämä on vaikein suhde muuttaa. Ihmisinä teillä on lineaarinen ajattelutapa. Tässä mallissa sen mikä kerran tuntui hyvältä, pitäisi jatkuvasti tuntua hyvältä. Mutta ei tunnu. Kunnioittakaa tätä aistimusta ja tunnetta sisällänne. Oman tietämisenne kunnioittaminen johtaa teidät ulos laaksosta, missä tuo suhde asuu.
 
Ihmisinä, sekä yksilöinä että jaetussa kollektiivitietoisuudessanne, teillä on kyky antaa paljon energiaa sille, mihin keskitytte. Se voi olla jokin yhteinen päivämäärä, kuten 21.12.2012, tai henkilökohtaisempi tapahtuma, kuten vuosipäivä tai syntymäpäivä. Kun ihmiskunta siirtyy lähemmäs jotain voimistettua ajankohtaa, kuten 21.12.2012, ihmistietoisuuden siihen liittyvät energiat rakentuvat ennen sitä. Jos voitaisiin nähdä nämä energiat, ne vaikuttaisivat kuin kukkuloilta ja laaksoilta. Jokaisesta kukkulajaksosta tulee aina jyrkempi ja syvenevät laaksot tuovat suurempia mahdollisuuksia sisäisiin paljastuksiin.
 
Kenties on oletus, että tämä laaksojen ja kukkuloiden prosessi lakkaa 21.12.2012 jälkeen. Hengen näkökulmasta emme jaa tätä oletusta.
 
Te (ihmiset) olette sarjassa oppimisprosesseja, mikä tulee kestämään läpi oman kykynne ymmärtää aikaa. Ne sielut jotka jatkavat inkarnoitumista ihmismuotoon, tulevat edelleen kokemaan todellisuuden uusia piirteitä, jotka jakaa sekä inkarnoituneet että henkiolennot. Tämä on inkarnoituneiden ihmisten lahja koko luomakunnalle.
 
Vaikka on hetkiä, päiviä ja viikkoja, jolloin kyseenalaistatte oman kykynne katsoa sisäänpäin ja nähdä sen, mikä on palvonnan arvoista, sellaiset laaksot johtavat myös seuraavaan vuorenhuippuun. Teidän matkanne on meidän matkamme. Olemme kanssanne. Katsokaa sisäänpäin ja tapaamme teidät siellä.
 
Arkkienkeli Mikael
Norma Gentilen kautta
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja http://luxonia.com/viestit. Näillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >