HomeViestejäPetra Margolis9.10.2011 - Ajatukset, tunteet, tuntemukset - hyväksyminen on avain

9.10.2011 - Ajatukset, tunteet, tuntemukset - hyväksyminen on avain

AJATUKSET, TUNTEET, TUNTEMUKSET - HYVÄKSYMINEN ON AVAIN
 
Isistä kanavoinut Petra Margolis (www.ascendedmasters.org)
9.10.2011
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Tämä on aihe, joka tarvitsee selkeyttämistä, kun se on erittäin tärkeä osa ihmisen kommunikointijärjestelmää.
 
Monien keskuudessa on käsitys, että teidän on oltava hyviä, hyviä tosille, jopa rakastettava toisia, vaikka he tekisivät mitä. Tämä on uskomusjärjestelmä, mitä on opetettu monien uskontojen kautta, myös henkisten opetusten.
 
Jos tarkastelemme tätä ja useimmilla ihmisillä on aikomus olla hyvä, tehdä hyvää, rakastaa ja antaa anteeksi, niin he eivät oikeastaan toimi puheidensa mukaan. On paljon tuomitsemista uskonnoissa ja kyllä, niiden keskuudessa, jotka seuraavat henkisiä opetuksia. Niitä jotka aloittavat: "Rakastan sinua, mutta" ja sitten seuraa tuomitseminen.
 
Tämä on mieli, joka kieltää negatiiviset tuntemukset toista ihmistä kohtaan.
 
He kieltävät tämän sanoen: "Rakastan sinua" ja sitten he tuntevat voivansa tuomita toisen, kun he sanovat sen "rakastavasta tilasta". Monta kertaa tämä ei ole totuus, vaan negatiiviset tunteet toista kohtaan ovat edelleen olemassa ja tulevat esiin joka kerta heidän nähdessään tämän ihmisen.
 
Ei kyse ole kaikkien rakastamisesta, vaan kaikkien hyväksymisestä.
 
Ja kyllä, toistenne hyväksyminen merkitsee, että et voi kieltää näitä tunteita vain sanomalla: "Rakastan sinua".
 
Eikä sinun tarvitse edes pitää tuosta ihmisestä, sinun ei tarvitse rakastaa tuota ihmistä, vain hyväksyä, että jokaisella on oma polkunsa.
 
Tämä vapauttaa kaiken tuomitsemisen, silloin kun toiset seuraavat omaa sisäistä polkuaan.
 
On kyse myös omien ihmisosiesi hyväksymisestä, jokaisen osasi ihmisenä. Itsesi sallimisesta olla tuo ihminen, koska tästä ihmiskokemuksessa ja opetuksissa on ainoastaan kyse.
 
Kun olette heräämispisteessä, alatte hitaasti päästää irti ihmiskokemuksestanne ja siirtyä korkeampien osienne kokemiseen. Tämä merkitsee, että sallitte edelleen ihmisen tuntea kaiken, koska korkeammissa osissanne sillä ei ole merkitystä - kaikki on osa ihmisenä olemisen oppimiskokemusta ja tämän korkeampi olemuksenne on valinnut.
 
Yhdeksi tuleminen korkeamman olemuksesi kanssa on tulemista yhdeksi kaiken kanssa, mitä on lähteessä. Lähteessä ei ole tuomitsemista, koska kaikki on olemassa täysin sopusoinnussa jumaluuden kanssa.
 
Jos päästät irti kaikesta kiinnittymisestä ihmismaailmaan ja astut henkimaailmaan, näet, että on edelleen kiinnittymistasoja, kun koet henkimaailmaa ihmisperspektiivistä. Tämä vähenee hitaasti, kun siirryt tietoisuuden laajempiin osiin ja tiedostat olemuksesi hengessä. Kunnes yhdessä kohtaa siirryt kaiken tuolle puolen ja pystyt olemaan lähteessä.
 
Lähteessä kaikki vain on ja tästä syystä jokainen olento, vaikka onkin edelleen lähteessä, siirtää tietoisuutensa myös lähteen ulkopuolelle, koska siellä kaikki tapahtuu. Jatkuva tietoisuuden laajeneminen ja oman olemuksensa tutkiminen.
 
Monet ajattelevat, että lähde on luoja tai jumala on luoja tai on monia muita uskomusjärjestelmiä, joita on esitelty ajan kuluessa.
 
Luoja olet sinä.
 
Nämä uskomusjärjestelmät luotiin opastamaan sinut takaisin sinuun. Tässä ajankohdassa missä useammat ja useammat ovat heränneet riittävästi nähdäkseen uskomusjärjestelmien yli, on aika päästää irti näistä uskomusjärjestelmistä, jotka ovat palvelleet teitä tähän saakka.
 
Tästä eteenpäin seuraatte sisäistä opastusjärjestelmää, mikä jokaiselle teistä on luotu sisälle, opastamaan teidät takaisin oman olemuksenne yhteen lähteeseen.
 
On aika päästää irti uskomusjärjestelmästä, että on yksi luoja, jumala tai mitä nimeä käytetäänkin, ja käsittää, että luoja olette täysin te. Te loitte tämän maailman, tämän todellisuuden. On luojaolento, joka opastaa teitä, mutta tämä olento olet sinä.
 
Onko tämä olemuksesi osa kontrollissa? Ei, jokainen olemuksesi osa on kontrollissa. Ja koko ihmisenä olemisen tarkoitus täällä on alkaa työskennellä taas kaikkien näiden olemuksesi osien kanssa, silloin kun se on laajentunut kolmannen ulottuvuuden todellisuuteen, ulottuvuuteen tai taajuuteen.
 
Monet teistä tuntevat tämän kaipauksen ja teille on opetettu, että se on kaipausta olla jumalan kanssa, kaipausta olla lähteen kanssa. Tämä on vain osittain totta. Se on kaipausta olla taas ehjä ja kokonainen. Olento mikä on täysin tietoinen kaikista oman olemuksensa osista, myös lähteestä.
 
Tästä syystä on hyvin tärkeää päästää irti kaikista kiinnityksistään uskomusjärjestelmiin ja ajattelujärjestelmiin, jotka liittyvät ihmisyyteen, mutta myös olemuksenne ns. alempiin osiin.
 
Koko totuus löytyy olemuksenne joka osasta, kun olemuksenne ulottuu tutkimaan jokaista osaa olemuksessanne ja lähteessä. Ette löydä sitä, jos kiinnitytte tiettyihin uskomuksiin tai ajattelujärjestelmiin.
 
Jokaisella olennolla on voima luoda ja tätä voimaa käytetään uudestaan ja uudestaan. Käyttääksenne täysin tätä voimaa teidän täytyi tutkia kaikkia tämän voiman vaikutuksia. Kyllä, tämä merkitsee, että teidän täytyy myös oppia, miten käyttää väärin tätä sisäistä voimaanne.
 
Tämän sisäisen voimanne on oltava tasapainossa oman olemuksenne kanssa, mikä merkitsee, että olemuksessanne on oltava tasapaino, koska tämä sallii teidän luoda kaikilla tasoilla jumalaisessa harmoniassa lähteen ja oman olemuksenne kanssa.
 
Monet asiat vaikuttavat tähän voimaan ja ihminen ei ole valmis käyttämään tällaista voimaa, koska ihminen ei useimmiten ole tasapainossa, kun se ei ole täysin yhdistynyt olemuksensa kaikkiin osiin ja toimi niiden kanssa.
 
Tätä voimaa käytetään luomaan kaikkia mahdollisia asioita. Se voi luoda joka taajuudessa, joka ulottuvuudessa, koska olemuksenne on jokaisessa taajuudessa ja ulottuvuudessa.
 
Jotta ihminen voi tulla osaksi koko olemustanne, sen täytyy olla samalla värähtelytaajuudella tai tarkemmin sanottuna, pystyä värähtelemään joka taajuudella, millä koko olemuksenne värähtelee luodakseen. Tämä on koko taajuusasteikko - ei vain korkeammat taajuudet, vaan myös matalammat taajuudet.
 
Kun kaikki on yhtä ja kaikki on lähteessä, koko taajuusasteikko on sisällänne. Ihmisen on tärkeää ymmärtää tämä ja tulla tietoiseksi tästä, mutta myös kokea tämä täysin, koska tietoisuuden herääminen on yhteydessä ihmisosaanne.
 
Itse asiassa jokainen osanne on täysin hereillä. Ongelmana on, ettei tätä tulkita vielä ihmiskokemukseen, ihmismieleen ja kyllä, sydämeen.
 
Kun olemuksesi jokainen osa toimii yhdessä kokonaisuutena, se merkitsee, että ihmisyytesi jokaisen osan tarvitsee toimia yhdessä koko olemuksesi kanssa. Tästä syystä ehdotamme päästämään irti kaikista kiinnityksistä uskomusjärjestelmiin, koska ne estävät sinua siirtymästä tilaan, missä olet täysin yhdistynyt koko olemuksesi kanssa.
 
Ihmiselämän kokemisen koko tarkoitus on tutkia luomisen jokaista mahdollisuutta joka tasolla, joka tilassa.
 
Olet tehnyt tätä maan päällä ja monissa muissa paikoissa universumissanne ja sen ulkopuolella. Tämä ei ole uutta. Olemuksesi tuntee sen ja olemuksellasi on kokemusta opastaa sinut täysin tähän eheyteen jokaisella tasolla, ei vain omassa olemuksessasi vaan myös jokaisessa taajuudessa ja ulottuvuudessa.
 
Tänä ajanhetkenä, tässä suuressa muutoksessa, monet voivat valita tämän todellisuuden ihmisenä - kurkottaa kokonaisuutta/eheyttä olemuksessaan. Se on valinta ja monet päättävät kokea ja tutkia lisää kolmannen ulottuvuuden todellisuudessa, koska he eivät ole saaneet loppuun tätä kaikkien mahdollisuuksien tutkimista.
 
On kuitenkin joitain, jotka ovat valmiita, ja heillä on tilaisuus tehdä tuo valinta nyt. Hyväksyä sisäinen eheys ja alkaa luomaan toisella tasolla, koska he ovat tutkineet kaikkia mahdollisuuksia, joita on ollut tutkittavana kolmannen ulottuvuuden todellisuudessa tähän hetkeen saakka. On lisää tutkittavaa, mutta he tutkivat eri paikasta.
 
He tutkivat täyden tiedostamisen paikasta ihmisenä, täydestä eheydestä koko olemuksessaan ja tämä sallii heidän tutkia vielä lisää mahdollisuuksia, koska se sallii heidän luoda eri tasolla kaikkia näitä mahdollisuuksia tutkittavaksi.
 
He siirtyvät fyysisten rajoitusten yli fyysisessä kehossa ja ovat läsnä maan päällä eri tasolla. Monista tulee opettajia, koska he pystyvät näkemään siitä koko näkökulmasta, mikä tarvitaan, kun toiset tekevät valintoja seuratakseen polkua kohti vapautta ja eheyttä omassa olemuksessaan.
 
Toiset siirtyvät universuminne toisiin osiin ja sen tuolle puolen tutkimaan, kokemaan ja luomaan uusia laajentumis- ja luomismahdollisuuksia.
 
Tätä opetettiin kerta toisensa jälkeen mysteerikouluissa. Heillä ei ollut uskomusjärjestelmiä, he käyttivät tietoisuuttaan tutkiakseen ja saavuttaakseen eheyden olemuksessaan ja siirtyäkseen fyysisten rajoitusten ulkopuolelle ja tullakseen kokonaiseksi olennoksi, joka toimii yhtenä olemuksensa joka tasolla.
 
Tällä hetkellä siellä, missä mysteerikouluja vielä on, sitä kutsutaan kosmiseksi ylösnousemukseksi. Vain sanoja selittämään herääminen ihmisenä olemuksen joka tasolla, myös lähteessä. Paikka missä siirrytte fyysisten rajoitusten tuolle puolen - luomisen ja laajentumisen rajattomien mahdollisuuksien paikkaan omassa olemuksessanne ja lähteessä.
 
Tässä polussa on kyse sinusta. Siinä ei ole kyse muista - keitä he ovat, mitä he ajattelevat ja mitä he tuntevat. Tässä on kyse sinusta, valinnastasi kokea tämä ihmisen elintapa ihmistodellisuuden rajojen sisällä tai ulkopuolella.
 
Sitten kun voit siirtyä niiden yli, voit nähdä nykyisen todellisuuden taakse ja sen takana on lisää todellisuuksia. Kunnes saavutat sen eheyskohdan olemuksessasi, missä sinusta tulee luoja näissä monissa todellisuuksissa.
 
Tämä on hetki, jolloin käytät voimaasi tasapainossa luodaksesi joko sisälläsi tai toisten kanssa. Monilla olemuksesi tasoilla luot ja työskentelet jo toisten kanssa. Se on kriittinen hetki, kun tuot tämän luomuksen ihmistodellisuuteen.
 
Kyllä, maan päällä on jo olentoja, jotka luovat ja tuovat sen 3D-todellisuuteen, koska he ovat pystyneet käyttämään tätä pitkään ihmistodellisuuden kontrolloimiseen. Tämän muuttamiseksi sinun täytyy toimia tasapainossa omassa olemuksessasi, koko olemuksessasi ja kyetä käyttämään sisäistä voimaa tasapainossa todellisuuksien muuttamiseksi, uuden todellisuuden luomiseksi.
 
Tämä voidaan tehdä vain tasapainossa, tasapainossa koko olemuksessasi.
 
On oltava ymmärrys koko voimastasi ja siitä, miten pysyä tasapainossa myös synkimmissä olosuhteissa. Tästä syystä on erittäin tärkeää tuntea jokainen taajuus, jokainen ulottuvuus ja integroitua kaikkeen, mitä olet olemuksesi joka osassa.
 
On tärkeää olla myös kiinnittymättä tähän voimaan, kun se olet sinä ja et-sinä. Se on lähde ja se on kaikki olevainen. Ihmisenä sinun on tiedettävä, että tuo sisäinen voima on myös ulkopuolellasi - se voi joko auttaa sinua tai satuttaa sinua.
 
On monia tapoja käyttää sisäistä voimaasi ja on sinun tehtäväsi tuoda se ihmisyyteen jumalaisen tasapainoisella tavalla. Sitä on käytettävä nöyrästi ja ymmärtäen sen suuri voima, tehdäkseen todella muutoksen tässä luomisosassa.
 
Voin selittää vain näin paljon tätä voimaa, koska se nojaa täysin omaan kokemukseesi ja ymmärrykseesi tästä voimasta ja siitä, miten käyttää tätä voimaa 3D-maatodellisuudessa ja sen ulkopuolella.
 
Sitten kun sinulla on täysi ymmärrys, tiedät, mitä ja miten käyttää tätä voimaa luomaan eri todellisuuden maan päällä.
 
Tässä kohtaa jätän sinulle taas paljon ajateltavaa ja monia valintoja tehtäväksi sisälläsi.
 
Isis
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >