HomeViestejäPetra Margolis22.10.2011 - Välttämättömät muutokset

22.10.2011 - Välttämättömät muutokset

VÄLTTÄMÄTTÖMÄT MUUTOKSET
 
Isistä kanavoinut Petra Margolis (www.ascendedmasters.org)
22.10.2011
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Kun olen selittänyt paljon maaverkkoa aiemmissa viesteissäni, annan vain lyhyen yleiskatsauksen ja siirryn toiseen aiheeseen.
 
1. Vanha maaverkko ei ole todellinen verkko. Se muodostuu monista hologrammeista, jotka on yhdistetty imemään energiaanne ja käytettäväksi kontrollointijärjestelmänä.
 
2. Uusi maaverkko ei ole vielä valmis, kun sitä ei voi täysin saattaa loppuun, koska liian monet ovat vielä yhdistyneet vanhaan maaverkkoon.
 
3. On monia, joiden aikomuksena on työskennellä uuden kristalliverkon kanssa, kuten monet sitä kutsuvat. Tämä tuo energiaa vanhasta kontrollointijärjestelmästä uuteen verkkoon.
 
4. Ne joiden aikomuksena on työskennellä uuden verkon kanssa, eivät ole yhdistyneet uuteen maaverkkoon. He yhdistyvät vain työskentelyhetkellään, koska heidän aikomuksensa sallii sen. He eivät käsitä, että yhteys vanhaan verkkoon häiritsee kaikkia heidän hyviä aikomuksiaan.
 
5. On joitain ryhmiä, jotka puhdistavat ja korjaavat kristalliverkkoa. He eivät näytä aikovan työskennellä uuden verkon kanssa, vaan he ovat keskittyneet vanhaan verkkojärjestelmään, mikä on hologrammi. Tämä voi vähentää sitä tosiasiaa, että heidän aikomuksensa on puhdistaa verkkojärjestelmää. Uusi maaverkko ei tarvitse puhdistamista, koska se ei ole valmis tällä hetkellä.
 
6. Maan päällä ei ole mitään tiettyä paikkaa, mikä yhdistää tähän uuteen verkkoon, koska se ei ole maan fyysisessä kehossa. Se on sijoitettu maapallon ulkopuolelle, kun se valmistautuu ylösnousemukseensa. Kaikki poistetaan, mikä ei ole sen.
 
7. Irrottautuminen vanhasta järjestelmästä on ensimmäinen askel.
 
8. Yhdistyminen uuteen verkkoon on toinen askel.
 
9. Kaikki yhdistyminen verkkoon nähdään kuitenkin vain tukijärjestelmäksi ja päästätte tästä yhteydestä irti jossain kohtaa prosessinne aikana.
 
10. Teille on tukea alkaaksenne tietoisesti tajuta sisäisen olemuksenne ja ykseyden sisällänne.
 
11. Jotkut pystyvät irrottautumaan vanhasta verkosta ja yhdistymään uuteen verkkoon. Monet tulevat tarvitsemaan apua, koska heillä ei ole tietoisuutta tällä hetkellä suorittaa tätä prosessia.
 
12. Ne joilla on tietoisuutta, löytävät oman tapansa, eikä minun tehtäväni ole löytää heille sitä tapaa, koska on monia mahdollisuuksia tämän prosessin suorittamiseen.
 
Nämä ovat tärkeimmät kohdat verkkojärjestelmistä ja voitte löytää lisäinformaatiota aiemmista viesteistä.
 
Haluaisin nyt keskittyä siihen, mitä tapahtuu yhdistyttyänne uuteen maaverkkojärjestelmään.
 
On vasta alkua, koska on paljon lisää tehtävää kyetäkseen hyötymään täysin uusista energioista, vaikka ne eivät vielä virtaa täysin, koska uusi järjestelmä ei ole valmis.
 
On monenlaisia häiriötekijöitä ihmisen energiakehossa tai myös korkeammassa kehossa. Monet niistä on istutettu osana kontrollointijärjestelmää. Tätä ei ole ilmennyt vain parina viime vuotena.
 
Maapallon ylösnousemusta on suunniteltu tuhansia vuosia ja kontrollointijärjestelmä on asettanut joitain "turvalaitteita" - kuten kutsumme niitä - estämään monia nousemasta liian kauas, siirtymästä liian etäälle kontrollointijärjestelmästä.
 
Monet näistä turvatoimista alkavat tiettynä ajankohtana, kun alatte nostaa taajuuttanne.
 
Useita niistä jo tunnetaan, esimerkiksi Jehovan sinetit ihmisen energiakehossa ja maassa, ja ne poistetaan tulevana vuonna. On monia parantajia, jotka tietävät näistä ja voivat auttaa teitä tässä osassa.
 
On myös monia implantteja, jotka aktivoituvat siirtyessänne korkeampiin taajuuksiin. Olkaa valppaana näiden puhdistamisessa ja suojautukaa kulkiessanne eri ulottuvuuksien läpi.
 
Tulkaa oman olemuksenne kanavaksi.
 
Monet kanavoivat ja useimmat heistä haluavat olla kanava ainoastaan voidakseen kanavoida toisia olentoja. Tämä ei ole kanavoinnin varsinainen tarkoitus, koska oman olemuksenne kanavoinnista löytyy aito totuus.
 
Kun esimerkiksi minä, Isis, kanavoin viestin energiaa, pidän sen tarkkana ja selkeänä tiettyyn pisteeseen saakka.
 
Kun näette viestejä monilta kanavilta, näette paljon sanoja kuvaamassa vain muutamaa kohtaa. Tämä johtuu siitä, että kanava sanoo väliin omia ajatuksiaan ja toiveitaan. Hän kirjoittaa viestin tavalla, miten hän haluaisi monien asioiden olevan, ja joskus tämä tuo paljon tarpeettomia sanoja, jotka laimentavat viestin sellaiseksi, mikä ei paljasta varsinaisia kohtia mahdollisimman suoraan - ne ovat lisävaikutusten metsässä.
 
Lähettämäni energian tulkitsee kanava ja ihmismieli kirjoittaa viestin. Energiat tulkitaan sanoiksi, joita kanava käyttää. Ja tulkinnassa on myös monta kertaa tuon kanavan ajattelu- ja uskomusjärjestelmä.
 
Siksi näemme hyvin monia erilaisia viestejä ja ihmiset vastaanottavat viestien energiaa eri tavoin.
 
Monet arvioivat viestejä oman ajattelu- ja uskomusjärjestelmänsä kautta.
 
Selitän tätä vain, koska minulle on tärkeämpää, että monet teistä alkavat kanavoida omaa olemustaan eivätkä keskity toisten olentojen kanavoimiseen ensimmäisenä aikomuksenaan.
 
Kanavointi vaatii keskittymistä ja harjoitusta, mutta myös selkeää väylää olemuksessanne. Tästä syystä olen tuonut esiin fyysisten energiakehojen ja korkeampien henkikehojen puhdistamisen merkityksen, jottei vastaanottamissanne viesteissä ole häiriötekijöitä.
 
Tämä on tietysti hyvin tärkeää myös kanavoidessanne toisia olentoja, koska monet kanavoivat mitä tahansa olentoa, joka tulee heidän energiakenttäänsä, eikä heillä useimmiten ole mitään erottelujärjestelmää, koska he voivat tuntea vain energian ja energia voi petkuttaa. Vaikka olento kertoisi teille nimensä, tiedostakaa, että on monia huijareita ja ne pystyvät toimimaan monissa eri energioissa, myös Kristus-tietoisuusenergioissa ja korkeammissa taajuuksissa, koska ne eivät ole sidottuja fyysisen kehon rajoituksiin ja ne kulkevat monien ulottuvuuksien läpi.
 
Siksi on erittäin tärkeää kanavoida omaa olemustanne ja siihen yhdistymisen kautta tulla oman olemuksenne aina vain korkeampien osien kanavaksi.
 
Ja tietysti puhdistaa ja puhdistaa jatkuvasti, kun menette pidemmälle taajuuksiin ja yhdistytte olemuksenne useampiin osiin. Jokainen olemuksenne osa sisältää oppimiskokemuksia edellisistä elämistä ja noiden elämien energioita. Tämä merkitsee, että puhdistatte nämä osat, kuten olette puhdistaneet kaikki osat, joita ette halua pitää tässä elämässä.
 
Jotkut näistä energioista ovat ehkä toisilta ihmisiltä ja teidän kannattaa lähettää ne takaisin heille ja irrottautua entisten elämien ihmisistä ja yhteyksistä, kun työstätte eheäksi olemukseksi tulemista. Kuten selitin äiti maan prosessin osalta - ei energioita, jotka eivät kuulu teille.
 
Tässä on viestini tänään.
 
Isis
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >