HomeViestejäJames Tyberonn8.9.2013 - 2014 - kotka, kondorikotka ja dharman paluu

8.9.2013 - 2014 - kotka, kondorikotka ja dharman paluu

2014 - KOTKA, KONDORIKOTKA JA DHARMAN PALUU

Metatronia kanavoinut James Tyberonn (www.earth-keeper.com)
Uutiskirjeestä 8.9.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Tervehdys! Olen Metatron, valonherra, ja tervehdin teitä! Toivotan teidät tervetulleeksi tänne tässä aikanne ja paikkanne hetkessä. Lähetämme teille jokaiselle ylimmän rakkauden voimakkaan säteen. Voi rakas ihminen, tunne lähettämämme rakkaus, sillä se lähetetään reaaliajassa jokaiselle teille kirkkaana säteenä ei-lineaarisen ulottuvuuden vektorista aallolla, mikä syleilee jokaista teitä lukiessanne näitä sanoja. Sulje silmäsi hetkeksi ja vastaanota tätä energiaa! Mestarit, voitteko tuntea sen? Se on ehdotonta rakkautta ja se lataa kenttänne, parantaa sydämenne ja muistuttaa jokaista teitä todellisesta kodistanne, lähteestänne!
 
Ja kun 2013, uuden maan ensimmäinen vuosi, menee viime vaiheisiinsa, ihmiskunta on valmiina renessanssiin. Olette saattamassa loppuun otollisen vuoden, voimakkaan siirtymäajan. Muutoksia on tapahtunut planeetan ylösnousemuksesta saakka, vuoden 2013 uudessa energiassa, ja ionisuhde muuttuu planeetallanne. Auringonsäteily auttaa teitä toimimaan laajassa 12 ulottuvuudessa. Aurinko muuttuu samoin, kun sen navat kääntyvät juuri tälläkin hetkellä!
 
Mutta paljon, paljon enemmän muuttuu … myös ihmiskunta suurenmoisilla tavoilla, joista jotkut ovat ilmeisiä ja toiset hienovaraisempia. Ja niin myös kaikki muu muuttuu ympärillänne ns. Vesimiehen siirtymässä.
 
Ja niin puhumme taas tässä kokoontumisessa Kotkasta ja Kondorikotkasta. Kerromme teille, että muinainen ja pyhä profetia on mennyt vuoden 2012 jälkeiseen vaiheeseensa 2013, uuden maan ensimmäisenä vuotena. Se yhdistyy nyt monin tavoin suurempaan ulottuvuuteen. Sillä Kondorikotkan maa on lähettänyt energiaa Kotkalle ja symboliset punaiset maat ja dharma palaavat uuden maan energiassa, Vesimiehen säteilyssä ja siirtymässä. Uusi aika ilmestyy esiin, upea aikakausi on valmis muodostumaan - ja mestarit, te luotte sen!
 
Rakkaat ystävät, planeetan ylösnousemus tosiaan tapahtui ja ihmiskunnan ylösnousemus on raiteillaan.
 
Kanava on jakanut kanssanne tiibetiläisen laman sanat.
 
(Lisäys) "Silloin kun rautakotka lentää ja hevoset juoksevat pyörillä, Tiibetin kansa pirstoutuu ympäri maapalloa ja dharma (totuus) palaa punaisen miehen maahan." Lama Padmasambhava, 800-luvun Tiibet (eli guru Rinpoche)
 
Paluu
 
Tiibetin ja Intian buddhalaiset ovat tulleet Arizonan pyhille portaaleille vuosikymmeniä ja tunnistavat alueen pyhäksi paikaksi planeetalla. Stupia on laitettu uskontoon vahvistamaan lordi Buddhaksi kutsutun avataran läsnäoloa. On sanottu, että Sedona on Tiibetin Kalesh-vuoren vastapainopyörre ja ulottuvuuksien väliset tunnelit maan sisällä yhdistävät nämä kaksi. Tiibetin lama Padmasambhave teki mielenkiintoisen viittauksen Tiibetin dharman paluusta punaisille maille. Kerromme teille, että Arizonan suurempi pyörre on nyt harmoniassa perulaisen Titicaca-järven megapyörrekeskuksen (Kondorikotka) sekä tiibetiläisen Kalesh-vuoren megakeskuksen kanssa. Kerromme teille, että akselitonaalilinjat sekä muinaiskulttuurien tunnelit ovat aina yhdistäneet nämä pyhät paikat.
 
2014 muuttaa planeettaa
 
Mestarit, planeettanne auringonsäteily on laukaissut vuoden 2013 Vesimiehen siirtymän. Planeettaa kiertävät aurinkotuulien anioniplasmavirtaukset. Ionisuhde on muuttunut niin, että monet taskut planeetalla sisältävät seisovia anionivarauslampia.
 
Nämä ovat erityisen voimakkaita Tiibetissä, Titicacalla ja Arizonan pyörrekeskuksessa. Vuoden 2013 suuret kolmiot ja sekstiilit ovat laukaisseet vuodelle 2014 toisen aukon, mikä on toukokuun puolivälistä päivänseisaukseen Arizonassa, kahden pimennyksen jälkeen huhtikuussa 2014. Kaikki tämä yhdistyy elävän maapallon energiaan ja ilmentää symbolisen Kotkan ja Kondorikotkan lennon ja dharman paluun, sillä punaisille maille kylvetään pohjoisessa muutokset ihmiskunnan ylösnousemusta varten.
 
Niinpä puhumme tällä kertaa Kotkasta, Kondorikotkasta, punaisista maista ja ns. punaisesta polusta. Lisäämme, että suuret mestarit jotka aloittivat henkisen punaisen polun, olivat samoja mestareita, jotka inspiroivat liikettä, mitä kutsutaan "buddhalaiseksi dharmaksi". Tällä tavalla kaksi profetiaa sulautuu yhteen.
 
Punainen polku
 
Se henkisen kehittymisen ja viisauden järjestelmä mitä kutsutaan punaiseksi poluksi, oli rinnakkain Mun punaisten maiden kultaisen ajan kanssa. Se esiteltiin myöhemmin uudestaan buddhalaisuudessa. On todella monia yhtäläisyyksiä alkuperäisessä Kotkan ja Kondorikotkan pyhässä punaisessa polussa ja Siddhartan aikaan ilmestyneessä - 500 vuotta ennen lineaarisen ajanlaskunne alkua.
 
Kyse ei siis ole vain Amerikkojen punaihoisesta rodusta, sillä alkuperäisen Atlantiksen ja Lemurian vaiheen ihmisiä matkusti kadonneilta mantereilta moniin maihin, mm. Afrikkaan, Aasiaan ja Ramaan sekä maille, joihin viitataan Pohjois- ja Etelä-Amerikkana (Mu:lta, Ogista ja Ozista). Sen nimittäminen punaiseksi poluksi rajaa sen jokseenkin Amerikkoihin. Kun sen todellinen alkuperä on selvitetty, puhumme sekä laajemmilla termeillä että Amerikan ns. ensimmäisestä valtiosta.
 
Selvyyden vuoksi, tämän polun kehittivät kaikki rodut ja heimot (teidän termeillänne), jotka elivät maaseudulla heimoina luonnossa. Mutta sanomme, että alkuperäisten amerikkalaisten aikakausi oli kulttuuri, mikä kunnostautui monin tavoin. Amerikan alkuperäisheimot kehittivät suuren tietämyksen siitä, mitkä maapallon alueet antoivat korkeamman ulottuvuuden energiaa ja mitkä kasvit voisivat auttaa tuossa prosessissa. Niinpä vision etsintää, puhdistumismajaa ja kasvimatkoja käytettiin opettamiseen ja myös eläin- ja mineraalikunta tunnistettiin suuriksi opettajiksi ja elättäjiksi. Tämä oli maalaiselämän lahja. Surullista kyllä, harvoilla on tämä tieto nyt.
 
Kotka ja Kondorikotka
 
Kysymys: Voitko puhua "Kotka ja Kondorikotka" -nimisestä profetiasta?
 
Tämä voimallinen profetia lähetettiin energiaseurueelta nimeltään Tähtikansa. Se annettiin vaihtelevatasoisesti alkuperäisolennoille, jotka olivat Atlantiksen ja Lemurian punaisen rodun jälkeläisiä Amerikkojen länsiosassa, mm. Hopit ja Mayat. Tässä profetiassa Kotka edustaa pohjoisen energioita ja Kondorikotka Latinalaisen Amerikan energioita. Nämä olivat kerran yhtä ja profetia toteaa, että silloin kun Kotka ja Kondorikotka voivat taas lentää yhdessä, se merkitsee tilaisuutta totuuden, viisauden ja tasapainon paluulle.
 
Niinpä profetia puhuu tästä ajasta, missä kaksi maata sekoittuu suotuisassa sopimuksessa ja jakaa viestinsä ja seremoniansa taas kerran kaikkien ihmisten kanssa, kerätäkseen uutta vahvuutta ja aktivoidakseen sen, mikä kadotettiin ja mikä oli pyhää. Nimittäin Kondorikotkan, Latinalaisen Amerikan alkuperäiskansan, edustamaa pyhää viisautta ei ole pirstottu, laimennettu - voisimme sanoa. Tietyissä Etelä- ja Keski-Amerikan maissa väestön enemmistönä ovat säilyneet alkuperäiskansat. Nämä ihmiset ovat säilyttäneet kulttuurillisen viisautensa paremmin kuin pohjoisessa olevat, jotka on hajotettu ja pakolla siirretty ja integroitu vähemmän henkiseen, teollistuneempaan ja kaupallisempaan yhteiskuntaan.
 
Kondorikotkan muinaisviisauden on mentävä pohjoiseen ja Kotkan viisauden etelään. Se on kummankin parantamista varten. Tästä syystä pohjoisen vanhimmat, maanhoitajat ja valotyöntekijät tuntevat vetoa muinaiseen Ogiin, pyhän järven maille, joita nyt kutsutaan Peruksi ja Boliviaksi, ja myös Kondorikotkan edustajat tuntevat vetoa pohjoiseen tänä aikana.
 
Profetia puhuu todellisuudessa kummankin parantamisesta ja vahvistamisesta. Kondorikotkan alkuperäisillä, joita ovat periaatteessa kaikki ihmiset ja maat nykyisessä Latinalaisessa Amerikassa (Meksikosta Keski- ja Etelä-Amerikkaan), eteenpäin välitetty henkinen tieto on pysynyt koskemattomampana kautta aikojen.
 
Pohjois-Amerikassa on tapahtunut enemmän integroitumista länsimaiseen kulttuuriin. Etelä-Amerikka heijastaa kokonaisuutena enemmän perhesuuntautunutta kulttuuria, kuitenkin se on epätasapainossa luokkajärjestelmässään ja siltä puuttuu vielä laajempi tilaisuuksien ja varallisuuden tasavertaisuus. Tätä on myös pohjoisessa, mutta eri määrä.
 
Kerromme teille, että muinaisimpina aikoina Kondorikotka edusti pohjoista ja Kotka etelää. Kumpikin siivekäs olento on moniulotteinen ja niitä kunnioitettiin suurina ja viisaina olentoina ja symbolisesti jumalaisina viestintuojina. Nämä ovat tosiaan jaloimpien lintujen joukossa. Profetia puhuu yhdistyneistä ihmisistä, jotka avaavat sydämensä ja kätensä poistaakseen sortamisen, riistämisen ja epäoikeudenmukaisuuden. Profetia puhuu avoimista henkisistä silmistä, jotka näkevät aidon elämäntotuuden ja -tarkoituksen, korkeamman moniulotteisuuden viisauden.
 
Linnut piirtävät pyhän äärettömyyssymbolin, numeron kahdeksan, taivaalle merkiksi uudesta vapaudesta. Kondorikotkan ja Kotkan yhdistyminen tapahtuu nyt, kun olemme saavuttaneet ennustetun planeettaylösnousemuksen 2012. Nyt on pohjoisen Kotka ja etelän Kondorikotka. Silloin kun ne kääntyvät lentääkseen yhdessä, äärettömyyssymboli kattaa Amerikkojen pallonpuoliskon. Tämä alkaa tapahtua uudella maapallolla 2013 ja sen jälkeen, ja se lentää aikanaan maapallon ympäri.
 
Kotkan on nähtävä, Kondorikotkan on noustava
 
Annamme yksinkertaisen, kuitenkin monimutkaisen lisäyksen profetiaan: "Ilman Kondorikotkan viisautta Kotka ei avaa ihmisten silmiä, ilman Kotkan vahvuutta Kondorikotka ei voimaannuta massoja."
 
Kuitenkin kerromme teille, että kumpikin on raiteilla. Kotka lentämiseksi uudella maapallolla 2013, 2014 ja sen yli, maansuojelijoiden, maanhoitajien ja kaikkien henkisten etsijöiden USA:ssa on tehtävä paljon. Valoharmoniaa on nostettava jatkuvasti.
 
USA:ssa on monia voimakkaita henkisiä taskuja ja nämä kasvavat hitaasti. Mutta suuret ihmismassat ovat manipuloidun väärinymmärryksen, oman eristyneisyytensä ja tasapainottoman narsisminsa kullatussa häkissä.
 
Harvoilla amerikkalaisilla on itsemääräämisoikeutta. Tavallinen ihminen on USA:ssa velan orja, median manipuloima ja määrän myrkyttämä. Surullista kyllä, Pohjois-Amerikasta (USA) on tullut taistelunhaluinen teollisuusyritys, mikä perustuu valtaan, ahneuteen ja voittoon. Amerikan työtätekevä luokka ei ole enää kansalaisia, he ovat työntekijöitä. Massat eivät kuitenkaan vielä näe tätä totuutta.
 
Monet amerikkalaiset alkavat herätä ja tehdä työtä tämän muuttamiseksi, mutta se ei ole helppoa. Se vie aikaa. Tästä syystä USA:n hallitus ei tällä hetkellä todellisuudessa edusta koko kansaa ja se on valinnut polun, missä valta voittaa rakkauden ja manipulointi rehellisyyden.
 
Tämä muuttuu, mutta teidän on tehtävä se. Se ei muutu väkivalloin, vaan yhteisajattelulla. Sota ei lopeta sotaa, rauhan rakastaminen luo rauhaa. Tämä on haaste - olla tulematta siksi, mitä vastustatte, ja kuitenkin olla kätkemättä päätä pensaaseen. Vain kolme kulttuuria on eri aikakausina saavuttanut tämän ja nämä kolmekin vain väliaikaisesti.
 
Kondorikotka - aristokratian on loputtava
 
Koska Etelä-Amerikan hallitukset valloitettiin kastilialaisiksi aristokraateiksi, suuri ero polarisoitui kontrolloivien rikkaiden ylimysten ja köyhien alkuperäisihmisten sekä sekakulttuurien välille, joita nimitettiin työväenluokaksi tai köyhiksi.
 
Kuitenkin tästä epätasa-arvoisuudesta huolimatta ja osittain sen vuoksi, suurempi määrä alkuperäisistä ihmisistä säilytti leirikulttuurinsa ja tietonsa, erityisesti pyhällä Ogin maalla, missä alkuperäisihmiset muodostavat suuremman osuuden väestöstä, ja vähemmässä määrin Jukatanin mailla.
 
Tänä Kotkan ja Kondorikotkan toteutumisaikana Etelä-Amerikassa tapahtuu suurta siirtymää. Tulee melko lähitulevaisuudessa aika, jolloin Etelä-Amerikka korvaa Pohjois-Amerikan maailman ensisijaisena ruoka-aittana. Kun sen talous vahvistuu, tavalliset ihmiset huutavat voimakkaasti suurempaa äänivaltaa ja tasavertaisuutta luokkien kesken. Tämä alkaa nyt Boliviassa, Kolumbiassa, Perussa ja Venezuelassa ja se on kehittynyt Argentiinassa, Brasiliassa ja Chilessä yli vuosikymmenen, kun kasvava taloudellinen keskiluokka ilmestyy esiin. Mahtavien Andien Kondorikotka vahvistuu!
 
Vaikka Og ja Oz olivat alun perin väestöltään ja asutukseltaan lemurialaisia, kummastakin tuli enemmän atlantislainen luonnonmullistusten jälkeen. Monet muuttivat Atlantikselta tälle alueelle myös sekä osiin Brasiliaa, kun maa alkoi järistä. Aivan kuten nykypäivän Boliviassa on edelleen Ogin siirtomaita, kuten Tiajuanco, myös Atlantiksella oli monia siirtomaita Brasiliassa. Suurimmat olivat loogisesti massiivisten kvartsivarantojen ja mineraalikenttien alueilla.
 
Brasiliassa on tänä päivänä vielä Atlantiksen raunioita tietyissä paikoissa - Ceara, Rio Grande do Norte, Piaui, Mata Grosso, Amatsonit, Goias ja Maanhao. Joitain on vielä löytämättä Bahialla ja Minas Geraisissa. Paikassa nimeltään Sete Cidades oli mahtava kristallivoima-asema. Atlantislainen tunnelijärjestelmä yhdistää edelleen Ogin ja Brasilian, mihin muinaisaikoina viitattiin Muirin ja Mirubin maiksi pohjoisessa ja IL Barriksi keskiosassa - Minas Gerais, Brasilia ja Samaipata, Bolivia. On edelleen osittain ehjä tunnelijärjestelmä, mikä yhdistää alueet lähellä Cuscoa Perussa, Grand Canyonin Arizonassa ja Arkansasin kristallikentät.
 
Maapallo ja tähtisiemenviisaus
 
Kuten olemme kertoneet, alkuperäiskulttuurien kauneus ja voima on niiden ymmärryksessä maan tietoisesta luonteesta, elementeistä, suunnista ja kaikkien asioiden ykseydestä. Jotkut ovat säilyttäneet tämän tiedon. Latinalaisessa Amerikassa on tosiaan niitä - ensisijaisesti tähtisiemeniä sekä sen alkuperäisen viisauden ja lääketiedon pitäjiä - jotka auttavat parantumis- ja heräämiskokemuksessa. Tietyt pyhät kasviseremoniat ja shamanistiset etsintämatkat jotka mahdollistavat moniulotteisen puhdistumisen ja oman täysivaltaisen jumaluutensa ymmärtämisen, on edelleen käytössä Kondorikotkan mailla, muttei enää Kotkan mailla. Kulttuuri joka edesauttaa näitä pyhien kasvien opettajia, on periaatteessa poistettu USA:sta.
 
Kun eurooppalaiset uudisasukkaat hajottivat nämä kulttuurit sekä Pohjois- että Etelä-Amerikassa, paljon asioita menetettiin, erityisesti Kotkan mailla. Nyt on kuitenkin kutsuttu suuria vanhimpia auttamaan näiden kadotettujen viisaustekijöiden palauttamisessa ja tämän tiedon uudelleenaktivoimisessa koko ihmiskunnan sateenkaariheimossa. Ei ole paradoksi, että jotkut punaisen heimon kultaisen ajan suuret viisauden pitäjät ja vanhimmat ovat nyt reinkarnoituneet toisiin rotuihin. Tämä on reinkarnaatiokierron luonne ja näiden vanhimpien jälleentuleminen on osa sitä uudelleenaktivointivaihetta, mikä vaaditaan Kotkan lentämiseen.
 
Vaikka maatason kaksinaisuus- ja polariteettivaihe tukee monia rotuja, rotueroavuus - aivan kuten sukupuolijakautuminen - ei ole erottamaton jumalainen luontonne. Olette kaikki erottamattomia jumalaisia valo-olentoja eikä korkeammassa jumaluudessanne ole rotu- tai sukupuoli-identiteettiä. Sen mukaisesti reinkarnoidutte kaikkiin rotuihin ja sukupuoli-identiteetteihin. Siksi teidän on oleellista löytää ykseys siirtyäksenne suurempaan harmoniaan todellisen ydinolemuksenne kanssa.
 
Harvoilla alkuperäiskulttuureilla oli kirjoitettua kieltä, joten suuri osa opeista välitettiin suullisena perintönä. Kun heimot kukistettiin sodassa, ne pirstoutuivat ja niille opetettiin pakolla eurooppalaisten siirtomaaopetuksia. Suuri osa viisaudesta laimeni ja katosi, kun miljoonille iskostettiin kristinusko ja he omaksuivat teollisen kulttuurin.
 
Tähtisiemenet ja tähtikansa
 
Vaikka alkuperäisyhteisöillä oli suurta ymmärrystä elävästä maasta, heidän viisauskoulunsa olivat pieniä saarekkeita. Korkealle kehittyneet sielut suorittivat puhdistusmajarituaalit, visionetsinnät ja lääkematkat. Nämä vanhemmat shamaanit olivat saavuttaneet kyvyn lisätä taajuuttaan ja matkustaa mer-ka-nalla korkeammille tasoille. Tässä mer-ka-na-värähtelyssä he saavuttivat kyvyn navigoida eteerisesti ajatonta moniulotteisuutta. Suurta osaa tästä opasti Sirius B:n ylösnousseiden mestareiden eteerinen tähtisiemenseurue, minkä alkuperäisihmiset tunsivat Tähtikansana. Tämä ansaittiin. Sitä ei opetettu väestölle. Kokonaisuus ei koskaan saavuttanut valaistumista, vaan se oli harvoille valituille, jotka olivat uurastaneet sinnikkäästi ja päättäneet omistautua tällaiselle mestaruudelle.
 
Ylösnousseiden mestareiden suuri kilta reinkarnoitui Mun ja Atlantiksen jaksolta alkuperäisheimojen matriisiin. Nämä kaikkivoivat olennot tunnettiin "Valkoisen kotkan klaanina" pohjoisessa ja "Kultaisen auringon klaanina" etelässä. Kumpikin kulttuuri saavutti paljon monien vuosisatojen aikana ja antoi suurten oppien malleja Amerikkojen todellisille etsijöille. Tätä avustettiin koodatuilla valohologrammeilla, jotka ohjelmoitiin kultaisiin kiekkoihin, mitkä siirrettiin Ogin, Jukatanin, Mongolian ja Sedonan alueille LeMurian tuhoutumisen jälkeen. Sirius B:n tähtikansa on sijoittanut maailmaan 12 kultaista kiekkoa ja nämä on jaettu ympäri planeettaa.
 
Mun hajotessa jotkut kiekoista kuitenkin siirrettiin. Sitä seuraavassa Atlantiksen romahduksessa toiset vaipuivat horrokseen ja harmonia väheni lisää. Kaikkiin vaikutettiin. Näin kansa vähän eksyi joksikin aikaa ja hajaantui osiin. Heidän uskomuksensa rituaaliseremonioista ja perinteistä kehittyivät eri tavalla.
 
Mun ja Atlantiksen hajoaminen
 
On tullut hyvin muodikkaaksi tarkastella LeMurian kulttuuria hyvin korkealle kehittyneenä ja kerromme teille, että vaikka lemurialaisilla oli suuren viisauden upea kausi, se oli suhteellisen lyhytaikainen. Mun maalaisyhteiskunta ei itse asiassa saavuttanut niitä henkisen utopian korkeuksia, mitkä sen ansioiksi nykyään luetaan. Todellisuudessa Ykseyden lain atlantislaiset saavuttivat ja ylläpitivät Atlantiksen kultaisella ajalla paljon korkeamman henkisyyden kuin Mu.
 
Pohjois- ja Etelä-Amerikan alkuperäisyhteiskunnat saavuttivat samoin korkean viisauden lyhyeksi upeaksi aikakaudeksi. Kotkan ja Kondorikotkan maiden välillä oli suuri yhteys ja se jatkui jonkin aikaa vielä Mun hajoamisen jälkeen. Keski-Amerikan ja Ogin asukkailla oli huomattavaa vuorovaikutusta hyväntahtoisten maan ulkopuolisten kanssa, kuten myös atlantislaisilla, ja he saavuttivat valtavan astronomisen ja tieteellisen tiedon vaiheen.
 
Mutta kun Atlantiksen massiiviset tsunamit pyyhkivät Ogin ja Jukatanin maiden yli, paljon tuhoutui. Koko planeetalla alkoi asteittainen spiraali alaspäin. Osa Ogin ja Jukatanin selviytyjistä ylösnousi eetteriin ja toiset menivät maan sisäkuiluihin. Ne jotka jäivät, kehittivät eri kieliä, ja kaikkien heimojen ykseys hävisi vuosituhansien kuluessa.
 
Niinpä jo kauan ennen eurooppalaisten invaasiota kansa pirstoutui. Perusselviytymisestä tuli prioriteetti. Tietyt ryhmät, kuten Hopit, Toltecit, Mayat, Navajot ja Lakotat, säilyttivät eteerisen vuorovaikutuksen tähtikansan kanssa ja näin korkeat henkiset harjoituksensa ja ihanteensa. Monet muut eivät tehneet sitä. Aikanaan vastoinkäymiset toivat heimosotia, julmaa kidutusta ja jotkut lankesivat moraalittomaan ihmisuhrien käyttöön. Tätä ei tapahtunut vain Amerikoissa, se oli maailmanlaajuista. Paljon menetettiin ajan kuluessa.
 
Niinpä kerromme teille, että punaisen polun voimakas ja upea lahja sekä "Kotka ja Kondorikotka" -profetian toivo on niiden muinaisten koulujen uudelleenaktivointi, jotka tarjoisivat yksilöille tietoa elävästä planeetasta. Ja kerromme teille, että tämä viisaus sisältää kaikkea sydämen, rakkauden ja ymmärryksen viisautta. Kaikki tieto on rakkauden tietoa ja rakkaus on tie, ainoa tie parempaan maailmaan.
 
Koko ihmiskunnan sateenkaariheimo
 
Tällä hetkellä monet ymmärtävät väärin reinkarnaatiokierron ihmisen matkan edistymisessä. Tässä ei osoiteta sormella ketään, koska suurin osa länsimaisista patriarkaalisista uskonnoistanne joko hylkäsi tai ymmärsi väärin ihmiskunnan reinkarnaatiokierron moniulotteisuudessa. Jos tämä käsite ymmärrettäisiin paremmin, ihmiset luultavasti ymmärtäisivät kaikkien heimojen merkityksen koko ihmiskunnan, kaikkien rotujen yhtenäisenä sateenkaariheimona. Nimittäin vaikka fyysistä heimoperinnettä pitäisi kunnioittaa, sielun reinkarnaatioperinnöllä on paljon suurempi merkitys. Olette todella kaikki olleet kaikkia rotuja ja sukupuolia.
 
Niinpä silloin kun esi-isiä kunnioitetaan, tietäkää, että tarpeellinen totuus on, että jotkut Amerikan alkuperäiskansojen poikkeuksellisista vanhimmista ja lääketiedon pitäjistä kulkevat nyt maan päällä kaikkien rotujen kehoissa. Siksi hyvin monet ei-alkuperäisihmiset tuntevat vetoa maatiedon viisauteen ja punaisen polun viisausharjoituksiin! Tämä johtuu siitä, että he ovat eläneet ne entisissä elämissä ja elävät niitä edelleen moniulotteisuuden nyt-hetkessä.
 
Vastaavasti ne jotka ymmärtävät moniulotteisen itsen tasapainolakia, ymmärtävät, että monia niitä valloittajia, virkamiehiä ja kullankaivajia jotka ottivat pois alkuperäismaita, on nyt punaisessa kehossa tasapainottaakseen nuo teot. Tässä totuudessa on kauneutta! Itse asiassa kerromme teille, että siksi Pohjois-Amerikan heimoreservaateissa on niin monia kasinoja, koska kullankaivajat ovat reinkarnoituneet rotuun ja maille, jotka he "ottivat", ja he yrittävät tuoda ottamansa kullan takaisin. Se ei ole korkein polku, mutta se on kuitenkin karmatasapainotusta. On siis aina suuri totuus ymmärtää itsen ja reinkarnaatioprosessin todellinen luonne. Olette valo-olentoja ja koette elämää kaikissa roduissa ja sukupuolissa.
 
Kuitenkin lisäämme, että niille sieluille on suurta velkaa, jotka ovat valinneet alkuperäisihmisen elämän oikeamielisen polun sekä menneisyydessä että nykyisyydessä välittääkseen ja säilyttääkseen pyhiä oppeja. Silloin ja nyt nämä elämät ovat olleet omistautumista ja vastoinkäymisiä, eläen maasta ennakkoluulojen ja vastoinkäymisten keskellä, useimmiten ilman vaurauden ulkoisia merkkejä ja ylellisyyksiä.
 
Siis "Kotka ja Kondorikotka" -profetiaa on ottaa mukaan ihmiskunnan kaikki rotuheimot uudelleenaktivoimaan se, mikä oli mahtavaa seremonioissa ja opetuksessa. Sekä punaisessa että sateenkaarinahkassa on suuria vanhimpia, jotka sielusopimus on kutsunut yhdistämään kaikki kansat osana tämän profetian toteutumista. Tämä tehtävä on pelottava ja paljon kunnioitusta ollaan velkaa niille sieluille, jotka tekevät uutterasti työtä tämän tasapanoykseyden saavuttamiseksi. Sillä koko ihmiskunnan sateenkaariheimon rummuttaminen, hikoileminen, tanssiminen, opastaminen, etsintä ja yhtenäisten rukouslaulujen laulaminen, kunnioittaen pyhiä maita, elementtejä ja suuntia omistautuneesti, on etu ihmiskunnalle ja maapallolle. Ymmärrättekö?
 
Henki, uskonto ja opinkappaleet
 
Kanava kysyy opinkappaleista ja protokollasta. Rakkaat ystävät, kerromme teille, ettei millään planeettanne uskonnolla ole kaikkia vastauksia. Henki löytyy todellisuudessa sydämen kirkosta yksilön aikomuksen ja nuhteettomuuden kautta. Henki ei tunne opinkappaleita, vaan ryhmätietoisuuskentät ja uskomusjärjestelmät muodostavat ne. Toimintamalli on rakkaus ja rakkaus synnyttää ykseyttä. Rakastakaa itseänne ja olkaa ystävällisiä toisillenne, sillä valaistumisharjoitukset ovat yhtä erilaisia kuin niityn kukat.
 
Ihmisellä on kuljettavana monta polkua ja kaikki tinkimättömät löytävät oman valonsa. On siis aina totta, että vaaditaan erottelukykyä.
 
Harjoitukset kehittyivät muinaisissa seremoniaviisauskouluissa ajan kuluessa. Uskomusjärjestelmiä jalostetaan vähän joillain alueilla uutta toimintamallia varten. Aikomuksen rehellisyys on avain. Henki tunnistaa sen! Olette kaikki Jumalan kipinöitä!
 
Mestarit, lihallisuuden uhraamisperinne mitä on käytetty monissa uskonnoissa, mukaan lukien kristinusko, islam, punainen polku ja hindulaisuus, on valinta, mikä perustuu uskomusjärjestelmän perinteeseen ja ryhmätietoisuuteen. Oli aikoja, jolloin tällaiset harjoitukset joissa mieli kontrolloi fyysistä kehoa, näyttivät loogisilta, sillä talvet olivat kovia ja kesät kuivia. Ruokaa oli niukasti. Tahdon kehittäminen seremoniassa, jotta säilyttiin hengissä sellaisissa vastoinkäymisissä, salli mielen kontrolloida fyysistä kehoa. Mutta on tärkeä ero siihen, että tarkoituksena on kontrolloida kehoa mielellä ja ruoskimalla, mikä perustuu virheelliseen uskomukseen ihmisen arvottomuudesta ja perisynnistä. Tarkoitus on avain. Kyse on siis yksilön uskomukseen perustuvasta vapaan tahdon valinnasta eikä sitä näin pidä tuomita. Mutta kerromme teille, että uudessa toimintamallissa se ei ole tarkoituksenmukaista eikä vaatimus.
 
Mutta naisten rajoittaminen, poissulkeminen tai rajoittaminen rodun vuoksi ja kostotoimien pelko ovat sopimattomia missä tahansa opinkappaleissa. Rakkaat, tämä pätee kaikkiin uskontoihinne. Ihmiskunnan sateenkaarirodun vanhimmat paljastavat kaikilla aidoilla poluilla valomääränsä rakkaudella ja tinkimättömyydellä. Olette kaikki jumalaisen luontonne vanhimpia. Olette kaikki täysivaltaisia olentoja ja kunnioitamme teitä! Tämä on Kotkan ja Kondorikotkan sateenkaari. Olette kaikki Jumalan kipinöitä. Henki näkee vain sydämenne. Niinpä kunnioitamme teitä kaikkia valitsemissanne harjoituksissa kehittää sisäisiä silmiä, kommunikoida elävien elementtien, suuntien ja taivasolentojen kanssa ja kehittää ehdotonta rakkautta ja ymmärrystä kaiken elämän ykseydestä!
 
Titicacan ja Sedonan ykseys
 
No niin, jotta Kotka voi lentää, oleellinen osa ennustettua Kotkan ja Kondorikotkan jälleenyhdistymistä on planeetan pallonpuoliskojen tasapaino. Tietyt voimasolmut Kotkan mailla, Pohjois-Amerikassa, ovat sumentuneet ja niitä elävöitetään Kondorikotkan mailta. Avainvoimasolmut jotka ovat Etelä-Amerikasta linjassa USA:han, auttavat tässä elintärkeässä tasapainossa. Suuri yhteys on aina ollut olemassa Arizonan Sedonan ja Titicaca-järven pyörreportaalien välillä. Nimittäin näiden kahden on tarkoitus virrata symmetrisinä vastapainoina. Mutta tuo muinainen energeettinen ley-reitti on tullut vähemmän tehokkaaksi ja se on nyt tarkoitus viitoittaa ja pinnoittaa uudelleen, kun vuosi 2012 on valmis. Tuo portaali mitä kutustaan Titicaca-järveksi, on paljon ehjempi ja kykenevämpi syöttämään ja parantamaan toista.
 
Jotkut pohjoisen aiemmin voimakkaista keskuksista ovat laimentuneet ja niitä ympäröivät kaupalliset intressit. Näin puhdistusta ja uudelleenelvytystä tarvitaan ja monia uusia portaaleja ilmestyy. Muistatteko vertauskuvan Jeesuksesta, joka heitti kauppiaat ulos temppelistä? Nimittäin portaalit ja taivaalliset pisteet ovat eläviä katedraaleja luontaisen magnetismin ja asetelmien vuoksi eikä niitä tarkoitettu koskaan kauppa- ja asuntoalueiksi. Tästä syystä alkuperäiset hoitajat määräsivät tietyt paikat pyhäksi maaksi ja vain adeptit pystyivät elämään niissä energioissa pysyvästi. Tästä syystä monet voimakkaat pyörreportaalit USA:ssa, kuten Monument Valley ja Grand Canyon, määrättiin tiettyjen alkuperäisheimojen hoidettavaksi. Myöhempinä vuosina toisia suojeltiin opastamalla jumalaisesti inspiroituneita ihmisiä suojelualueille, joita kutsutaan National Parkiksi ja State Parkiksi. Tämä on todella osa Kotkaa ja Kondorikotkaa. Tästä syystä monet Ogin mailta tuntevat vetoa Kotkaan ja monet Kotkasta tekevät pyhiinvaelluksia Titicaca-järvelle.
 
Titicaca-järvi on yksi puhtaimmista portaaleista, se on voimakas akku vastaanottamaan ja lähettämään koodattuja korkeamman ulottuvuuden energioita, joita tarvitaan sekä Amerikkojen että planeetan ylösnousemuksessa. Titicaca-järvi vastaa ylösnousemusta monin eri tavoin. Tietoisuus elävöittää jokaisen ulottuvuuden ja yhdistyy yksilöön näiden ulottuvuuksien tietyssä värähtelytaajuudessa. Ymmärrättekö?
 
Titicaca-järvellä nämä taajuudet on kiinnitetty ihmiskuntaan ja helpommin niiden käytettävissä, jotka ovat harmoniassa niiden kanssa. Sedonaa kohotetaan suoraan akselitonaalilinjalla Titicacalta. Nimittäin Sedona ja Titicaca-järvi on kiinnitetty tiettyihin ihmisiin ja tiettyyn tietoisuuteen, mikä ohjaa planeettaa. Kumpikin on erittäin voimakas ja tärkeä maaverkolle, taivaille ja ihmiskunnalle.
 
Ja niin Sedonan ja Titicacan yhdistävä akselitonaalilinja pysyy eräänlaisessa umpisyötössä, kunnes kohotus tulee valmiiksi. Aivan kuten ihmiskunta pysyy 3D-ulottuvuudessa, kunnes ihmiskunnan siirtymä tapahtuu, niin myös Sedona saatetaan suurempaan energiaan planeetan ylösnousemuksessa, mikä on tapahtunut.
 
Sanomme, että Titicaca-järven pyörteen energiakenttä - leveys, pituus ja elinvoima - on yksi suurimmista planeetallanne. On tärkeää, että ymmärrätte Titicaca-järven olevan energeettisesti tasapainossa - se ei ole feminiininen eikä maskuliininen, se on kumpaakin. Tästä syystä monet tuntevat vetoa sinne. Vakuutamme teille, että jos Titicaca olisi jompaakumpaa, feminiini- tai maskuliinienergiaa, se ei vetäisi sitä voimamäärää, se ei säilyttäisi tasapainoa. Se sisältää vastaavan osan kumpaakin ja näin voimaa ja harmoniaa.
 
Tämän pyörteen tietoisuus siis tasapainottaa jokaisen ihmisen, joka on epätasapainossa. Sellainen joka on ylimacho tai ylinaisellinen, saa vastapuolta saadakseen tasapainon. Nykyisessä tieteellisessä ymmärryksessänne ajattelisitte ehkä, että anionin ja kationin, feminiinisen ja maskuliinisen, läsnäolo neutraloisi toisensa yhdistyessä. Siltä näyttäisi, mutta niin ei ole. Sen sijaan ne aktivoivat toisensa. Tämä harvinainen kohta planeetalla, mikä on sekä ihmisen chakrakeskus että planeetan chakra, ohjaa ja säätelee tietoisesti itseään sen mukaan, mitä tarvitaan tasapainoon. Ymmärrättekö?
 
Ja niin Titicacan Kondorikotka syöttää tuota harmonista vastaavuutta Sedonan Kotkaan … ja aikanaan ne uudistuvat suurempaan voimaan uudella maapallolla! Ja näin ne herättävät kultaisen rauhan, mitä monet teistä pitivät hyvin tyydyttävänä punaisen polun (ja Tiibetin) upeassa ja myötätuntoisessa sydämessä, tänä vuonna 2013 ja eteenpäin maan pitkään ennustetun ylösnousemuksen sarastuksessa. Sillä nyt koko ihmiskunnan sateenkaariheimon on todella aika seistä  ykseydessä!
 
JT: Tervehdys, Metatron! Vaikka olen ollut tekemisissä metafysiikan kanssa suurimman osan aikuiselämästäni, itse asiassa punainen polku - seitsemän vuosittaista viiden päivän visionetsintää ja seitsemän shamaanista matkaseremoniaa - näytti nopeuttavan henkistä kokemustani. Voitko puhua näistä menetelmistä?
 
Tosiaankin! Vaikka sinulla on ollut monta elämää Amerikan alkuperäiskansassa, suurempi lanka vetää sinua ja toisia tähän suureen yhteiskuntaan. Kaikista maailmoista joita on ollut planeetan historian aikana, Amerikan alkuperäiskansan kultainen aikakausi oli vastoinkäymisistä huolimatta sellainen, mikä tarjosi tilaisuuksia suunnattomaan henkisyyteen, viisauteen ja sisäiseen rauhaan. Monet tuntevat edelleen vetoa tuohon lyhyeen kultaiseen aikaan. Se antoi mestaruuden sitä etsiville toteuttamiskelpoisemmalla tavalla, kuin mikään muu yhteiskunta tai kulttuuri on saavuttanut, kauan sitten olleen Atlantiksen kultaisen ajan jälkeen. Monet suuret sielut ja avatarat osallistuivat tähän aikakauteen. Se oli upean ainutlaatuista yhdistymistä sen kauneuteen ja tietoisuuteen, mitä sanoisimme luonnoksi ja sen kaikiksi valtakunniksi. Tiedostakaa kuitenkin, että paastoamista ja visionetsintää ovat käyttäneet kaikki muinaisviisauden yhteiskunnat ympäri planeettaa ja joka aikakaudella.
 
Rukouspaasto ja visionetsintä
 
Erityisesti se mitä kutsutaan "rukouspaastorituaaliksi", on ollut hyvin hedelmällinen edistämään eksponentiaalisesti monia etsijöitä saada pääsy sisäisiin maailmoihin ja Jumalamielen korkeampiin ulottuvuuksiin. Sanomme, että monet maanhoitajat saivat ensimmäisen kerran sellaista tietoa ainutlaatuisen tehokkaalla paastomenetelmällä, mitä sanotaan "visionetsinnäksi", silloin kun he olivat ruumiillistuneena Amerikan alkuperäiseen sukulinjaan. Nämä olivat suuren kehittymisen elämiä. Ja näin tämä on totta monille niille valotyöntekijöille ja maanpitäjille, jotka ovat nyt planeetalla mukana ylösnousemustyössä.
 
Visionetsintä on rukouspaaston pyhä ja muinainen tekniikka. Se kehittyi nelivuotiseksi seremonialliseksi harjoituksesi Amerikan alkuperäiskansojen keskuudessa, mutta itse asiassa koko ihmiskunta on käyttänyt muinaisista ajoista saakka rukouspaastoa sisäisen Jumalan etsimiseen. Lemurialaiset, atlantislaiset, egyptiläiset, hindut, gnostikot ja buddhalaiset olivat muun muassa niitä, jotka käyttivät valvottua kurinalaisuutta, mihin liittyi paastoaminen. Sitä tapahtuu tänäkin päivänä vannoutuneilla etsijöillä melkein kaikissa mystisissä ryhmissänne.
 
Punaisen rodun alkuperäiskansat kehittivät ja mukauttivat visionetsinnän esi-isien monikerroksiseksi mekanismiksi, jolla opetettiin etsijöitä tulemaan sädehtiviksi olennoiksi. Monet teistä, myös kanava, käyttivät näitä menetelmiä monilla entisillä vierailuillaan. Niinpä kerromme teille, että nämä menetelmät olivat erittäin hyödyllisiä, kun ne tehtiin pyhän aikomuksen kera. Paastoaminen luonnon yksinäisyydessä on harjoitus, mikä selvittää "etumieltä" ja avaa ns. alitajuntaa. Visionetsintään liittyy selkeä aikomus ja huolellinen valmistautuminen ja kaikista taivaallisista valtakunnista ja maapallon luonnosta tulee opettajia. On tosiaan suurta pilantekoa, että suuri osa tästä pyhästä viisaudesta on kuollut maailmanne teollistuessa.
 
Lopuksi
 
Rakkaat ystävät, kuten kaikissa viesteissämme, pyydämme teitä käyttämään erottelukykyänne, hyväksymään sen, mikä resonoi, ja sivuttamaan sen, mikä ei resonoi. Sillä te olette mestareita! Kerromme teille, että maapallo on ylösnoussut ja uutta energiaa on runsaasti. Ihmiskunnan ylösnouseminen seuraa. Olette raiteilla! On aika kanssaluoda johdonmukaisesti sitä uutta maailmaa, minkä haluatte. On aika kokoontua, meditoida ja visualisoida uusi maa theta-kentässä.
 
Ja nyt sanomme taas, että tietäkää, miten syvästi teitä rakastaan. Pyydämme teitä kulkemaan kunnioittaen, arvostamaan toisianne ja antamaan kullekin vapauden löytää se taivaan upea valo, mikä säteilee jokaisen sydämessä. Älkää unohtako rakastaa itseänne ja tietäkää aina, että olette valo-olentoja, olette jumalaisia henkiä, joilla on maakokemus. Mestarit, luokaa se!
 
Olen Metatron ja kerron teille nämä totuudet. Olette rakkaita!
 
Ja niin se on … Ja niin se on …
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >