HomeViestejäJames Tyberonn25.5.2011 - Monivivahteinen pimennyskolmikko

25.5.2011 - Monivivahteinen pimennyskolmikko

MONIVIVAHTEINEN PIMENNYSKOLMIKKO

Arkkienkeli Metatronia kanavoinut James Tyberonn ( www.earth-keeper.com)
Uutiskirjeestä 25.5.2011
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Tervehdys, mestarit! Ja niin kiedomme teidät ehdottoman rakkauden OMM-aaltoon.

Ja tämä rakkaus on tosiaankin tyynnyttävää ja keskittävää hyvinvointia, mitä jokainen teistä haluaa kantaa vuoden 2011 jäljellä oleviin kuukausiin ja vuoteen 2012.

Rakkaat ihmiset, kesäkuussa 2011 alkaa 30 päivä jakso, mikä merkitsee tärkeitä loppuunsaattamisia ja tärkeää muutosta maapallolle ja ihmiskunnalle. Tämä jakso saattaa loppuun monia liikkeitä, jotka alkoivat aiempina kuukausina. Vapautumista vanhan energian skenaarioista, tilanteista ja suhteista, jotka eivät enää resonoi uuden maapallon kanssa, tapahtuu makro- ja mikrotasolla, maailmanlaajuisesti ja yksilöinä.

Kerromme teille, että ryhmien liikehdintä Pohjois-Afrikassa ja Lähi-idän hallituksissa on osa tätä muutostuulta. Huomaatte yksilöinä, että tapahtuu lisääntyvästi "suhdesapattivapaita" ja katkaisette siteitä - joitain väliaikaisesti, joitain pysyvästi - niihin, joiden energiat ovat - mitenkään tuomitsematta - sopimattomia omienne kanssa. Tämä on tarkoituksenmukaista. Usein eroamisprosessi - toteutettuna rakkaudessa - on katalyytti kasvuun ja muutokseen suurimmaksi hyväksi. Tätä tehostavat päivänseisausenergiat 21.6.

Pimennykset ovat aikaa katsoa sisäänpäin, parantua, päästää irti, uudelleenrakentaa ja ryhtyä toimeen oman polttopisteen hienovirittämisessä. Näin tämän tapahtuman jokainen hetki on anti, mikä mahdollistaa nopeutumisenne. Tätä tapahtuu ensin itsensä kanssa ja pysähtyneisyyden poistaminen mahdollistaa parhaan kyvyn hyödyntää tätä muutostuulten tärkeää virtaa. Kohtaamalla ainutlaatuiset haasteenne tässä liikkeessä hyödytte ja kasvatte perimmiltään. Mutta tehkää se rakkaudessa. Rakkaus on aina avain. Mutta rakkaus vaatii vahvuutta ja nuhteettomuus määritellään olemalla uskollinen itsellenne. Nyt on se aika! Tarttukaa hetkeen!

Jokaisella hetkellä on merkitystä

On hyvin tärkeää, että jokainen teistä ymmärtää ja täysin oivaltaa, miten todella tärkeä jokainen elämänne hetki näissä nopeutuneissa energioissa on kosmokselle, uudelle maapallolle ja teille. Tällä planeetalla on todella uutta energiaa ja tämä energia pyrkii nyt aktivoimaan lisää tietoisuuttanne ja valomääräänne. Ja rakkaat ystävät, kykynne sisältää enemmän valoa "koristaa" kykyänne ilmaista rakkautta. Tuo rakkaus ei ala ainoastaan hyväksymällä itsenne, vaan todella rakastamalla itseänne. Alatte ymmärtää, miten kauniita tosiaan olette, ja se, rakkaat ihmiset, on erittäin tärkeää näinä ylösnousemisaikoina.

Teillä kaikilla on sisällänne Jumalan voima ja kehotamme teitä sallimaan tuon tunnistamisen, tuon uuden itsensä hyväksymisen, tuon tahrattoman rakkauden huudella ylitsenne.

Se on kalibroitu syntymäoikeutenne ja se on kaunista. Löydätte uudestaan tämän tahrattoman rakkauden ekstaasin meditoinneissanne, sillä siirtymälaajentumista tapahtuu tässä uudessa energiassa. Olette nyt avautumassa selvemmin näkemään, miten tärkeä elämänne on - ei vain maapallolle, vaan myös suurelle kosmokselle. Voi kyllä, tämä on niin totta!

Tämän syvän meditatiivisen laajentumisen värähtelyt ylivuotavat fyysiseen ulottuvuuteen, missä elätte, ja te saitte sen tapahtumaan. Verho ulottuvuuksien väliltä on ohentunut ja osanne joka on verhon toisella puolella, kurkottaa lempeästi koskettamaan sydäntänne. Ja osanne korkeammassa ulottuvuudessa on kvantti-sinä, todellinen sinä, joka uneksii tämän syvällisen elämänkokemuksen. Tuo korkeampi itse haluaa teidän tietävän - kuten mekin enkeliulottuvuudessa - miten paljon teitä rakastetaan, miten tärkeitä ja suurenmoisia te todellisuudessa olette. Rakkaat ihmiset, voitteko käsittää tämän?

Olette polulla

Olette hyvin usein epäilleet itseänne. Hyvin usein tunteneet, ettei elämänne johda minnekään. Voi, rakkaat ystävät, jos vain tietäisitte ja hyväksyisitte totuuden siitä, miten olette vaikuttaneet ja edelleen vaikutatte.

On aina ollut epäilijöitä, vastaan sanojia, jotka ovat sanoneet, ettei ylösnousemusta koskaan tapahtuisi, ettei ihmiskunta taitaisi tätä pyhää valmistumista korkeampaan tietoisuuteen. Mutta olette toteuttaneet tuon saavutuksen - ylösnousemus on nyt ehdottoman varmaa. Se on ilmentymässä! Se on ollut kaksi vuosikymmentä ja useimmat teistä eivät ota ansiota itselleen sen navigoimisesta todellisuudeksi. Monet teistä eivät vieläkään käsitä, että se työ mitä olette tehneet verhon kummallakin puolella viimeiset 25 vuotta, ovat muuttaneet sen maapallon, mille synnyitte, täysin erilaiseksi taajuudeksi ja toimintamalliksi.

Te olette vastuussa siitä eikä ihmiskunta vieläkään ymmärrä, mitä olette tehneet, tai omista ansiota tästä saavutuksesta. Mestarit, se mitä olette tehneet, on nimenomaan syy siihen, miksi monet teistä lukevat nyt näitä sanoja, joita lähetetään toisesta ulottuvuudesta.

Niinpä sallikaa minun kunnioittaa teitä, kun puhumme tulevasta kuukaudesta ja vuoden 2011 loppuosasta, sillä teistä on tullut paljon voimakkaampia, kuin käsitätte. Olette tehneet kvanttihypyn ja riippumatta vuoden 2011 kalenteripäivistä, se mitä edessään on, on tosiaan hyppyvuosi! (Suom. huom. samat sanat merkitsevät myös karkausvuotta) On kvanttihyppyvuosi!

Vuoden 2011 päiväntasaukset ja päivänseisaukset

Vuoden 2011 päiväntasaukset ja päivänseisaukset ovat poikkeuksellisen voimakkaita ja monitarkoituksellisia. Nämä ovat itse asiassa ylösnousemuskatalyyttejä ja -laukaisimia. Nämä voimakkaat päivät pitäisi käyttää ryhmärukouksiin, parantumiseen, irtipäästämiseen, loppuunsaattamiseen ja meditointiin ja syvään itsensä tarkasteluun. Päiväntasaukset ja päivänseisaukset joita on jäljellä seuraavien kahden vuoden aikana, ovat monitahoisia ja liekehtivät monia hologrammi-insertejä sekä ihmiskunnan että planeetan ylösnousemukselle. Vakuutamme teille, että nämä astrologiset tapahtumat ovat ehdottomasti voimakkaampia kuin päiväntasaukset ja päivänseisaukset useina menneinä vuosituhansina. Kannustamme jokaista teitä käyttämään erottelukykyään ja hyödyntämään niitä ehdotetusti. Kokoontukaa näinä päivinä ja ryhmätietoisuuden voima kukoistaa eksponentiaalisesti.

Vuoden 2011 voimakkaat pimennykset

Lisäksi vuonna 2011 on äärimmäisen harvinainen kokoelma monimutkaisesti koodattuja pimennyksiä. Vuonna 2011 on yhteensä kuusi pimennystä ja kolme näistä tapahtuu 30 päivän jaksolla 1.6.-1.7. Tätä jaksoa höystää kesäkuun päivänseisaus.

Vuoden puolivälin "pimennyskolmikko"

Vuoden puolivälin voimakas "pimennyskolmikko" tapahtuu: 1) 1.6. 2) 15.6. 3) 1.7.

Nämä kolme pimennystä tapahtuvat täsmälleen 15 päivän välein. Kyse on kahdesta osittaisesta auringonpimennyksestä, joiden väliin jää täydellinen täydenkuun pimennys. On tuskin riittävästi tilaa hengittää, joten valmistautukaa voimalliseen kyytiin. Kaikkea tätä höystää äärimmäisen voimakas päivänseisaus 21.6. Vaikka kolmikon kaksi "ulommaista pimennystä" ovat osittaisia auringonpimennyksiä, älkää kuvitelko, että se vähentää niiden energioita. Kaikkien kolmen energia on äärimmäisen voimakas ja tuntuu koko planeetalla riippumatta siitä, näkyvätkö ne omalla planeettavektorillanne. Energia kiertää maapallon ja vaikuttaa jokaiseen teistä.

Kesäkuun 1. päivän pimennys on alku ja kaikilla näillä tapahtumilla on risteävä kenttä, mikä laajentuu energeettisesti kolmelle päivälle ennen pimennystä ja kolmelle päivälle sen jälkeen.

Energiat

Kolmikon energiamalli liittyy irtipäästämiseen, parantumiseen ja jälleenrakentamiseen.

1.6.: Irtipäästäminen ja puhdistuminen, vanhoista energiamalleista vapautuminen - malleista jotka voivat olla juurtuneita, myös kätkettyjä.

15.6.: Parantuminen haasteen kohtaamisen kautta ja oleminen uskollinen itselle.

1.7.: Uuden "sinun" vahvuus ja loppuunsaattaminen. Ei vain visualisoimalla ominaisuuksia ja tapahtumia, joita haluatte luoda, vaan ryhtymällä vaadittaviin toimiin, askeliin kohti niiden ilmentämistä.

Keskikesän päivänseisaus (keskitalven päiväntasaajan alapuolella) vahvistaa näiden kaikkien energiavirtaa. Ja vuonna 2011 se lisää ainutlaatuista energiaa, mikä kutsuu esiin porttia 11-11-11-tapahtumaan.

Päivänseisauksen energia rakentuu 14 päivää ennen 21.6. tapahtumaa ja ulottuu 14 päivää sen jälkeen.

Tämä on yksi vuoden 2011 "ylevämielisistä" energioista ja portti 11-11-11-kristallinopeutumiseen.

Näin ollen te kaikki maatasolla olette nyt uppoutuneena uskomattoman kristallienergian kenttään. Tämän tuloksena omasta aurakentästänne ja merkana-kehostanne on induktion kautta tulossa äärimmäistä energialiikettä. Se on energiaa, joka haluaa ilmaista itseänne, ja näin työnne kutsuu nyt vielä hienojakoisempaa taajuutta.

Kuvitelkaa, että jos otatte vitamiineja fyysiseen kehoonne, niiden on oltava sellaisia, jotka kehonne pystyy imeyttämään hyvinvoinnin ja paremman terveyden generoimiseksi. Ja näin sama pätee kristallisiirtymään - sen taajuudet ja energiat ovat vitamiineja valokehonne laajentumiseksi.

Kristallivärähtely ympäröi teitä nyt tavoilla, jotka sallivat teidän imeä niiden tahrattomia symmetrioita energiakenttäänne ja siirtää, konvertoida ja vahvistaa niitä omaan työhönne, haluihinne, täyttymykseenne ja kaikkiin tapoihin, jotka koskettavat maapalloa ja ihmiskuntaa.

Kolmoispäiväportaali

Marraskuun kolmoispäiväportaali on voimakkain vuoden yksittäinen päivä. Ihmismassat muodostavat ihmisverkon ja sitovat yhteen kosmisen energian, mitä kerätään 144-kristalliverkon aktivoimisen viime vaiheissa. Atlantislaiset mestarikristallit aktivoituvat lisää 11-11-11-portaalissa, kun Moniulotteisen kommunikoinnin kristalli alkaa herätä kristallipyörteessä.

Tämä herääminen koodaa peräkkäin 12 kultaista aurinkokiekkoa ympäri planeetan.

Nämä kiekot aktivoidaan kahdeksitoista kierrespiraaliksi. Ne säteilevät nollakentän, puhtaan rakkauden ja ehdottoman rakkauden jumalaista energiaa sekä valokoodia, mikä voi olla vain viidennessä ulottuvuudessa ja sen yläpuolella.

11-11-11-portaalissa kristallipyörteen aurinkokiekko aktivoidaan Huippuvuoren alla Arkansasissa ja tämä viimeistelee Arkansasin pyörteen energian ja sitten verkottaa uudet DNA-koodit ympäri planeettaa.

Kultaiset aurinkokiekot ovat yhtenäisen kristallikentän DNA, suunnitelma planeetan kristallisiirtymään. Nämä tosiaan ohjelmoidaan uudelleen 144-kristalliverkossa!

Kultaiset aurinkokiekot lähettävät 12-säikeistä kierrettä spiraalienergiassa, mikä palvelee kristallipiirteen DNA-prototyyppinä 144-verkon kautta. Ne ovat tosiaan yhteys maapallon kykyyn uudistua ja tulevat uuden maapallon DNA-malliksi tai suunnitelmaksi. Ne ovat energiaspiraaleja. Ne ovat tosiaan enemmän spiraaleja kuin kiekkoja, mutta ne kyllä näyttävät katsottaessa kiekkomaisilta.

Nyt kun ylösnousemuksenne valmistuu, teillä on suurempi pääsy moniulotteisiin puoliinne. Todellisuudessa joillakin teistä ylösnousemus on jo enimmäkseen tapahtunut moniulotteisuuden osalta. Ymmärrättekö?

Nyt maapallo ja ihmiskunta tarvitsevat kristallisiirtymää - sekä maapallon että teidän energialaajentumistanne. Niinpä te olette niitä, joka kutsuvat tätä. Se auttaa monissa rooleissa, kenties useammissa kuin voitte kuvitella.

Se muuttaa tapaa, millä ihmiskeho vastaanottaa auringonvaloa. Se auttaa fyysisen kehon transformoitumisessa läpikuultavan hohtavaksi. Se laukaisee ihmiskehon siirtymisen hiilipohjaisesta piipohjaiseksi. Se muuttaa vastaavasti fyysisen ihmiskehon ravintotarvetta. Se suojelee maan magnetosfääriä ohjaamalla meteoriitteja ja komeettoja. Se vähentää gammasäteiden vaikutuksia maan ilmakehään. Se tulee esiin luonnollisena ja tieteellisenä työnä, se on valmiin 144-kristalliverkon luonnollinen verso.

Pimennykset 2011

Ja mestarit, tosiaankin auringon- ja kuunpimennysten 4+2-yhdistelmä yhtenä vuonna on hyvin harvinainen, joten näette, että jumalainen suunnitelma kehittyy. Kerromme teille, että pimennykset ovat tilaisuuksia energisoivaan muutokseen.

Rakkaat ystävät, vuoden 2011 pimennykset ovat "tarjous" minkä tahansa tarvittavan muutoksen tekemiseen, jota pidätte tarkoituksenmukaisena henkilökohtaisessa ja kollektiivisessa elämänvirrassanne. Nämä avautuvat parhaiten synkronoimalla asioita sen pohdiskelun ja tarkastelun kautta, mikä on ulottuvilla päiväntasauksissa ja päivänseisauksissa.

Täydellinen järjestys

Jotkut teistä sanovat ja tuntevat, että "kaikki toimii, niin kuin pitäisi - kaikki on täydellisessä järjestyksessä". Mutta mestarit, tämä käsite on paradoksi ja aivan kuin kuvakortti, se on ylösalaisin kummastakin suunnasta katsottuna. Ymmärrättekö?

Korkeammasta näkökulmasta kaikki on täydellisessä järjestyksessä, mutta ihmiskunnan näkökulmasta kaksinaisuudessa ei ole! Jos olisi, ei olisi mitään tarvetta opitunteihin, ei mitään tarvetta reinkarnoitumiseen.

Täytyy vain katsella ympärilleen ja jo tietää, että ihmiskunnan ahdinko maaplaneetalla on kaukana täydellisyydestä. Homma ei todellakaan toimi, niin kuin pitäisi, ennen kuin teette siitä toimivan!

Tämä pätee mikro- ja makrotasolla. On paljon käsiteltävää, paljon tarkasteltavaa. Kaikki aikanaan ja mestarit, se tulee tapahtumaan.

Lopuksi

Rakkaat ihmiset, minäpä ilmaisen lopuksi yksiselitteisesti, että minä ja enkeliulottuvuus olemme erityisroolissa tukemassa teitä paljon enemmän, kuin ehkä käsitätte, sillä tekin olette jumalia syntymässä, jumalan kipinöitä tulossa kaikkeuden violeteiksi liekeiksi.

Rakastamme jokaista teitä, teitä kaikkia ja verhon tuolla puolen olette osa meitä. Pyöräytämme suuren kunnioituksen ja arvostuksen valopyörteen teille. Lähetämme tätä energiaa jokaiselle teistä nyt-hetkessä, kun luette näitä sanoja. Voitteko tuntea sen, avata sydämenne ja vastaanottaa, mitä lähetämme rakkaudessa?

Kunnioitamme teitä vilpittömästi, koska siirrytte maapallon kristalliylösnousemuksen kahteen viime vuoteen. Ja autamme teitä maapallon ylösnousemuksessa, mikä synnyttää fyysisten ihmisten kriittisen massaylösnousemusliikkeen kahdessa tai kolmessa vuosikymmenessä. Kaikki vapaasta tahdosta, kaikki valinnan tehden. Ja tuona aikana ei ole maailmanlaajuista sotaa, ei massanälänhätää.

Nimittäin 21.12.2012 maapallo ylösnousee ja ylösnousemus on ihmiskunnan ulottuvilla. Mutta älkää odottako, että nyt ympärillä näkemänne 3D-maapallo seuraa välittömästi esimerkkiä. Se tapahtuu kolmessa vuosikymmenessä, mutta se planeetan kristallitransformaation laajentunut energia, mitä kutsutaan ylösnousemukseksi, sallii ihmiskunnan siirtymän … yksi sydän kerrallaan.

Seuraavien kahden vuoden kuluessa rakkaus valtaa kohtaan alkaa korvautua rakkauden voimalla.  Älkää epäilkö sitä, sillä se on jo liikkeessä. Tämä transformoituminen tapahtuu yksi sydän kerrallaan, teidän jokaisen sisällä. Näin ollen teidän on oltava se muutos, jonka haluatte nähdä!

Luotte ylösnousemustulevaisuutta ja kerromme teille, että tämä kolmen vuosikymmenen jakso on vain silmänräpäys. Teemme kunniaa teille. Olette tarkoituksenmukaisella polulla!

Edessänne lepää uskomaton herääminen ja loppuunsaattaminen. Vuosi 2011 on kaikkivoimaisen tarkastelun, irtipäästämisen, uudelleenkalibroinnin ja uudelleenrakennuksen aikaa. Se on todella nopeutumisen, vahvistumisen ja juhlan aikaa. Te jokainen olette vaikuttaneet ja lähdette tältä planeetalta suurempana valona, mitä olitte tänne tullessanne. Ja teitte sen omalla tavallanne. Rakkaudessa. Kutsumme teitä tuntemaan iloa, sillä olette ansainneet sen!

Olen Metatron ja jaan kanssanne nämä totuudet. Olette rakkaita!

Ja niin se on …

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 , http://luxonia.com/viestit , www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php
Näillä eri tyyppisillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >