HomeViestejäJames Tyberonn25.6.2010 - Suurristin epätavalliset pimennykset

25.6.2010 - Suurristin epätavalliset pimennykset

SUURRISTIN EPÄTAVALLISET PIMENNYKSET

Arkkienkeli Metatronia kanavoinut James Tyberonn ( www.earth-keeper.com)
Uutiskirjeestä 25.6.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Tervehdys, rakkaat ystävät, olen Metatron, valonherra. Tervehdin teitä kaikkia ehdottomassa rakkaudessa - rakkaudessa, jota todella tarvitsette seuraavien muutaman kuukauden kuluessa!

Olette astumassa yhteen voimakkaimmista ja intensiivisimmistä energiatulikokeista, mitä on planeetallanne koettu moniin tuhansiin vuosiin, ja suhteellinen "lämpötila" nousee kohta dramaattisesti. Kyse on timanttikolmikosta ja tarkoituksesta sen kannustavan "OM-aallon" taustalla, jolla Kosminen valoneuvosto on armoittanut teitä.

Seuraavien viiden viikon (26.6. - 4.8.) aikana on kolme hyvin merkittävää astrologista tapahtumaa. Nämä ovat:

* täysikuu ja kuunpimennys 26.6.
* auringonpimennys 11.7.
* heinäkuun viiden planeetan asetelma, suurristi

Heinäkuun 26. päivän kuunpimennys on epätavallisen voimakas ja se asettaa näyttämön. Tämä täysikuun pimennys on kaksiteräinen miekka ja se voi olla sysäys suureen positiiviseen muutokseen, jos se ymmärretään oikein ja toimitaan sen mukaisesti. Tai sen intensiivisyys voi rikkoa aurakenttänne ja saattaa teidät syöksykierteeseen. Se riippuu teistä sen mukaisesti, reagoitteko kärsimättömästi ja tunteellisesti vai käytättekö viisaasti tämän resonanssin luovuuteen ja sisäiseen puhdistumiseen.

Kuten kaikki tulikokeet, se käyttää kovaa kuumuutta puhdistamiseen.

Kerromme teille, että äskettäinen päivänseisaus ja lähestyvän suurristin timanttikolmikko ovat voimakkaimpia energioita, mitä on tunnettu planeetalla vuosituhansiin, ja monet oppineet astrologinne ovat tunnistaneet tämän … ja näin pitää tehdä myös viisaiden muiden ihmisten. Tosiaankin tämä viiden planeetan asetelma ja niitä yhdistävät kulmat edustavat äärimmäisen harvinaista ja ainutlaatuista taajuutta, mikä voi tarjota ylevämielisen muutosmallin - kuitenkin resonanssissa, mikä voi olla myös hyvin kaoottinen.

Tänä aikana on hyvä miettiä huolellisesti toimianne. Olkaa tarkkana käyttäytymisessänne ja ponnistelkaa lisää aurakenttänne eheyden ylläpitämiseksi. Ajatelkaa, ennen kuin puhutte, älkääkä salliko arvaamattomien tunteiden - vihan, kateuden, masennuksen, syyllisyyden tai epäilyksen - tunkeutua energiaanne. Tässä tulikokeessa on helppoa olla hallitsematta sekä kommunikointia että tunteita ja tämän seuraukset voisivat olla hyvin vahingollisia suhteille ja mielentilalle. Parasta käyttää tämä pureva energia kääntymiseksi sisäänpäin ja tarkastella piilotettuja tapoja ja esteitä, joita väijyy sisällä. Ei ole parempaa aikaa näiden vapauttamiseen. Ja rakkaat ystävät, melkein kaikilla teistä on vielä puhdistettavaa jäljellä. Useimmiten kaksinaisuudessa ne jotka eivät tunnista viivytteleviä, negatiivisten piirteiden jäämiä, tarvitsevat eniten tätä etsintää - myös henkisellä polulla olevat. Erityisesti henkinen ego voidaan puhdistaa tässä tulikokeessa, jos tutkitaan tarkasti.

Nimittäin useimmat teistä etsijöistä ovat käsitelleet ne esteet, jotka nähtiin helpoiten. Se mitä nyt on jäljellä, ovat jäämiä, jotka egonne on hiljaa lakaissut maton alle ja piilottanut laatikossa syvälle pimeyteen.

Mutta älkää lannistuko ja tunteko, että tuomitsemme teidät, sillä te kaikki ylösnousette - ennemmin tai myöhemmin. Mutta tässä tulikokeessa on suuri mahdollisuus löytää, mitä on piilossa, ja tehdä tarvittava siivous. Se mikä on varjossa, paljastuu tänä aikana, ja se mitä ei ole voinut helposti nähdä muilla käynneillä ja nykyelämän muissa vaiheissa, tulee näkyville, jos todella halutaan etsiä ja toimia uutterasti. Ja mestarit, vaikka tällainen tutkiminen vaatii rohkeutta ja nöyryyttä, palkkiot ovat suuret. Sillä pimennykset ja suurristi tosiaankin antaa teille tilaisuuden kulkea tärkeän oven läpi aidon itsenne korkeampaan ja turmeltumattomampaan versioon.

Niinpä yllytämme teitä etsimään piilotettuja esteitä ja kohtaamaan ja vapauttamaan ne kuunpimennyksessä. Lisäksi suosittelemme empaattisesti teille, että meditoitte voimakkaasti auringonpimennyksessä ominaisuuksia, joita haluatte saavuttaa, sillä kyky luovuuteen lisääntyy auringonpimennyksessä. Se on täydellistä aikaa ratkaisujen tekemiseen ja yllättävään taiteelliseen ilmaisuun tai halujen ilmentämiseen.

Käyttäkää pimennysten välinen aika sen päättämiseen, kuka todella olette, mitä olette täällä tekemässä ja mitä teette tämän käyntikerran jäljellä olevina vuosina. Nimittäin mestarit, sen jakson energia mihin olette astumassa, tarjoaa teille kykyä astua syvälliseen olemisen tilaan - tilaan mielen tuolla puolen, energiaan ajattelun tuolla puolen. Monille teistä oleminen on tila, mihin ette ole oikeastaan saaneet yhteyttä - sellainen on kontrolli, jonka olette antaneet sisäiselle kertojalle. Todellisuudessa tämä timanttikolmikko tarjoaa niille, jotka voivat hiljentää mielen, tilaisuuden päästä helpommin hiljaisen viisauden, "mielettömän" olemisen juhlavaan värähtelyyn, ja mestarit, tämä on todella tila, mikä on paljon korkeampaa taajuutta kuin tiedostaminen.

Onko tämä hämmentävää? Kerromme teille, että on jumaluutenne identiteetti, mikä on mielen yläpuolella, ja se on sielunne osa ja paljon lähempänä aitoa olemustanne. Mieli on todellakin vain olemuksenne kumppani suhteessa kolmanteen ulottuvuuteen ja kehotamme teitä tutkimaan tätä puolta syvemmin seuraavien neljän, viiden viikon aikana, sillä monia ovia avautuu. Kykenette "asettamaan" olemisenne korkeammalle yhteystasolle tänä aikana, ja vaikka tämä voi olla teille yllätys, mielenne kutsuu tätä tilaisuutta kaikkine luovine puolineen, sillä se tietää yläpuolellaan olevan tason, joka vaaditaan kehittymiseenne korkeampaan ulottuvuuteen.

Timanttikolmikko - suurristi ja pimennykset - ovat tie 10-10-10-ajankohtaan vuonna 2010. Käyttäkää tämä aika hyvin ja teette kvanttihypyn.

Kuten olemme sanoneet, se mitä on edessänne, on teille vaikeasti hallittavaa energiaa, mutta se voidaan kokea ja suuret saavutukset ovat mahdollisia. Kosminen valoneuvosto on lähettänyt viime päivinä energia-aaltoa, mikä on nimetty OM-aalloksi. Yhdistykää tähän energiaan ja se palvelee teitä hyvin, kun suunnistatte seuraavien viiden viikon ajan.

Rakkaat ystävät, pitäkää aina mielessä, että tämä energia on äärimmäisen intensiivistä ja se kykenee hyvin heittämään teidät pois keskuksestanne, jos ette ole varuillanne. Tämä on timanttikolmikko ja se voi palvella teitä hyvin ja antaa kvanttihypyn, jos käytätte tätä energiaa tietoisesti ja säilytätte auraeheytenne.

Olkaa rauhallinen, olkaa kärsivällinen, olkaa luova, olkaa viisas ja hoivatkaa itseänne ja toisianne.

Olen Metatron ja kerron teille nämä totuudet.

Ja niin se on …


-----------

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

< PrevNext >