HomeViestejäJames Tyberonn10.7.2010 - Pyhän itsenäisyyden hyväksyminen - Jumalainen kalibrointipolku

10.7.2010 - Pyhän itsenäisyyden hyväksyminen - Jumalainen kalibrointipolku

PYHÄN ITSENÄISYYDEN HYVÄKSYMINEN
Jumalainen kalibrointipolku

Arkkienkeli Metatronia kanavoinut James Tyberonn ( www.earth-keeper.com)
Uutiskirjeestä 10.7.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Tervehdys, rakkaat ystävät! Olen Metatron, valonherra, ja toivotamme tervetulleeksi tämän joukon. Ympäröimme jokaisen teistä varta vasten luotuun ehdottoman rakkauden vektoriin, ei-lineaarisen ajan vektoriin, joka avautuu ainutlaatuisesti, silloin kun kukin teistä lukee näitä sanoja omassa tilassaan, valittuna aikanaan.

Ajankohtainen lineaarisen ajan hetki planeetallanne on ainutlaatuisen sopiva risteys itsensä tarkastelemiseen ja valittuun yksinäisyyteen. Mestarit, monet teistä - erityisesti ne jotka ovat iältään yli 49-vuotiaita, yli seitsemännen seitsenvuotisjakson - havaitsevat olevansa yksinäisyyden tilassa puolison kuoltua, suhteen loputtua tai avioliittosopimuksen rauettua. Ja vaikka tämä polku on toisinaan melko yksinäinen, melko vaikea ja se saattaa tuntua luonnottomalta monille teistä, sillä on tarkoituksena. Niinpä kehotamme teitä käyttämään tämän ajan viisaasti ja ottamaan sen avosylin vastaan. Olette suuren valmistumisen partaalla.

Monissa uskonnollisissa teksteissänne on toistuva viesti, joka sanoo: "Kaikelle on aika ja tarkoitus taivaan alla."

On tosiaan aika yksinäisyydelle. Jumalainen yksinäisyys on ylevä olotila ja se tarjoaa kasvun kvanttihyppyjä, kun sen syvällinen tarkoitus ymmärretään ja tunnistetaan. Nimittäin Jumalitse on perimmiltään ratkaisevan yksin lopullisessa kaikkivoivassa toiminnassaan.

Teidän termeillänne, sielu astuu maan päälle yksin ja henki lähtee maasta yksin. Ylösnousseet mestarit jotka ovat kulkeneet maan päällä, ovat vuosituhansien ajan etsineet inkarnaatiossaan yksinäisyyttä ennen mestaruuden saavuttamista. Näin on monilla teistä nyt.

Rakkaat ystävät, monet teistä jotka ovat yksin tällä hetkellä, uskovat, että teidän on löydettävä kumppani. Monet teistä etsivät sielunkumppanianne, kaksoisliekkiänne. Kuitenkin kerromme teille, että monissa tapauksissa kehittyneenä sieluna olette yksin, koska olette suunnitelleet niin. Kyse on tosiaan erityisestä ja ylevästä sitoumuksesta. Se on jumalaisen yksinäisyyden aikaa.

Ne jotka etsivät pyhitettyä valoa, jotka etsivät "siunattua valaistumista", ovat valinneet elämässään tiettyjä jaksoja ollakseen yksin jonkin aikaa. Tämä ei merkitse, että olette aina yksinäisyydessä. Se merkitsee vain aikaa, jonka olette päättäneet "työstää itseänne", saavuttaa itsenne rakastamisen. Mestaruuteen pyrkivien sielujen keskuudessa noin yksi kolmesta tai neljästä elämästä on elämä, johon on valittu yksinäisyyttä.

Itsensä rakastaminen on vaatimus

Itsensä rakastaminen on tila, jonka monet, erityisesti kristillisestä perinteestä, ovat kadottaneet. Kristinusko kertoi teille opetuksillaan perisynnistä, että olitte luonteeltanne viallisia ja tarvitsitte anteeksiantoa. Vietitte elämiä pyytäen anteeksi sitä, kuka olette. Kadotitte tunteen jumaluudestanne ja teistä oli helpompaa antaa kuin ottaa vastaan. Tasapainosta luovuttiin.

Kerromme teille, että kun maa transformoituu uuteen kristalliaikaan, planeetan energiaresonanssi ja ulottuvuusote laajenee. Kaksinaisuuden ja polariteetin vaikutus vähenee niillä, jotka olette päättäneet laajentua kolmannen ulottuvuuden yli.

Saatatte kysyä, tuoko yksinäisyys vai kumppanuus suurempaa kehittymistä sielulle. Kysymys on ajankohtainen ja erityisen olennainen monille teistä ylösnousemuksen sarastaessa.

Lyhyt vastaus on, että kummallakin, yhteenliittymisellä ja yksinäisyydellä, on jumalainen tarkoituksensa … ja korostamme sanaa KUMMALLAKIN. Paljon saavutetaan sitoutuneessa rakkaussuhteessa. Tämä on luontainen olotila useimmissa matkoissa maatasolla.

Mutta mestarit, kerromme teille, että myös yksinäisyydessä on suuri tarkoitus. Se on itse asiassa vaatimus.

Ei ole mikään virhe, että suuri joukko teistä valaistumispolun viime askelilla ovat yksin tällä hetkellä. Nyt on tulevan ylösnousemuksen alkusoitto. Jos olette näiden joukossa, kerromme teille, että kenties yksinäisyyteenne on tarkoituksenmukaista. Kenties niin pitäisikin olla. Nimittäin monet teistä suunnittelivat sen niin.

Kuitenkin monet teistä tuntevat, että yksinäisyydessä on liikaa kestettävää ja teidän on tavoiteltava kumppania … tuota karttelevaa kaksoisliekkiä. Rakkaat sielut, on paljon hämmennystä liittyen kaksoisliekin ja sielunkumppanin käsitteeseen sekä optimaalisen kumppanuuden luonteeseen itsensä mestarina.

Yksinäisyys ja riippumattomuus

Yksinäisyys on tarkoitettu täydellisen itsensä kunnioittamisen jaksoksi. Elämänne ja kokemuksenne tällä tasolla on oma luomuksenne, oma elävä kankaanne, joka on kudottu yksilöllisistä uskomuksistanne. Yksinäisyydessä sielua yllytetään itsensä tarkastelemiseen ja annetaan tilaisuus sukeltaa syviin vesiin, jotka virtaavat sisällänne. Uida itsensä meressä ja näin tehdessä löytää taas rakkaus sisältä ja oppia, mikä upea Jumalan kipinä todella olette.

Suhteet ovat menetelmä uskomusjärjestelmienne vaikutusten heijastamiseen ja ne antavat teille palautetta yksinkertaisesti ilmaistuna siitä, mikä toimii ja mikä ei. Irrallisuus vaatii yksilöä tutkimaan itseään, hankkimaan takaisin sisäisen horisontin ja tämä edistää itsenäisyyttä ja on sen vaatimuksena. Itsenäisyys on mestaruuden ennakkovoima.

Kahden itsenäisen, riippumattoman ihmisen suhteessa on suurempaa tasapainoa, suurempaa luovuutta ja pidempi kesto kuin kahden olennon liitolla, jotka ovat riippuvaisia toisistaan. Ymmärrättekö?

Perimmiltään jokaisen sielun on selvästi määriteltävä itsensä saavuttaakseen mestaruuden. Itsensä mestaruus ruumiillistetaan suunniteltuina irrallisuusjaksoina. Silloin nuhteettomuus kristallisoituu. Ja kerromme teille, rakkaat ystävät, että kristallisoituminen nuhteettomuuden kautta on itsemestaruuden pakollinen vaihe. Se on kalibrointiristeys moniulotteisella matkalla. Astutaan tyhjiöön, suureen mysteeriin rohkeuden ja itsenäisen näkemyksen etsinnässä yksin, nojaamatta kenenkään olkapäätä vasten. Ja tässä prosessissa löydetään täydellinen eheys ja itsen kokonaisuus.

Älkää ymmärtäkö väärin tarkoitustamme. Parinmuodostuksessa, sielukumppanuuden luontaisessa piirteessä, on suurta arvoa. Mutta mestaruuden polkua kuljetaan vakuuttavasti itsenäisessä irrallisuudessa.

Valaistutaan, kun opitaan siirtymään fyysisen itsen tuolle puolen. Jokaisen teistä on lähdettävä nuhteettomuuden viimeiseen valloitukseen. Nuhteettomuus on sielun selkeyden kristallisointia tai siihen yhdistymistä ja se on mestaruuden pakollinen piirre. Tähän liittyy irtipäästäminen riippuvuudesta, irtipäästäminen kaikesta mikä ei palvele jumaluuttanne. Se on kaiken sen uudelleen käynnistämistä ja ohjelmoimista, mitä olette.

Olemme kertoneet teille, että korkeamman ulottuvuuden kieli, kudos, on pyhää geometriaa. Nuhteettomuus on sielumielen geometrista selkeyttä. Kun määrittelee itsensä nuhteettomuuden kautta, kristallisoituu ja tulee näin kykenevämmäksi jumalaiseen tietoisuuteen, yhtenäisten korkeampien tasojen geometrisessa valossa. Se saavutetaan vain päättämällä, kuka olette ja mihin uskotte, ja sitten elämällä se - tunnistamalla totuutenne ja harmonisoitumalla täysin siihen.

Kysymys: Sanotko, että rakkaussuhteet, kuten avioliitto, eivät ole perimmäinen liittomme?

Metatron: Muistakaa, että korkeimmassa ulottuvuudessa olette pyhässä ykseydessä, jokainen teistä on osa jumalaista yhtä. Kaksinaisuuskokemuksessa vastaus kysymykseesi on "kyllä". Tässä asiayhteydessä, KYLLÄ! Mestarit, korkeimmassa todellisuudessa olette yhtenäinen monikkomuotoinen tietoisuus.

Suhteet lineaarisessa kaksinaisuuskokemuksessa ovat keino päästä loppuun. Sanomme, että rakkaussuhteet ovat pyhiä, iloisia työkaluja itsensä mestaruuden saavuttamisessa, mutta perimmiltään jokaisen sielun matkassa on vaatimuksena kasvu itsenäisyyteen. Itsenäinen itse on riittävä itse eikä sillä ole mitään riippuvuustarvetta toisesta. Sellainen riippuvuus voi olla mestaruutta ennalta ehkäisevää.

Itsenäisyydessä yhdistytte tosiasiassa omaan puolikkaaseenne, sielunne toiseen osaan, joka oli erillään kaksinaisuusilmaisusta. Jokaisella teistä on miespuolinen ja naispuolinen osa ja toinen puolikas yhdistyy erottamattomaan jumalitseen ennen kohoamista korkeampaan ulottuvuuteen.

Monet teistä pitävät sielunkumppania ja kaksoisliekkiä samana. Ainoastaan syntaksi on samanlainen. Todellinen merkitys on erilainen. Kaksoisliekki on sen saman sielun toinen puolikas, joka on jakautunut kaksinaisuudessa, ja nämä ovat harvoin fyysisyydessä yhdessä. Sielunkumppani on meidän termeillämme toinen sielu, jonka kanssa olette sopineet kasvavanne yhdessä fyysisessä kaksinaisuudessa, keinona kehittyä ja tutkia rakkautta toisen sielun kanssa, liikkua kohti yhteistä tarkoitusta.

Näennäinen paradoksi lineaarisissa suhteissa on - sielunkumppanikäsitteessä, ei kaksoisliekissä - että kahden riippumattoman ja itsenäisen olennon suhteessa on enemmän iloa, enemmän tasapainoa ja suurempaa vuorovaikutusta jumalaisen, suuremman kehitysmahdollisuuden kera kuin suhteessa, joka perustuu keskinäiseen riippuvuuteen. Ymmärrättekö?

Tällä hetkellä, tässä nyt-hetkessä, monet teistä ovat itse asiassa yhdistymässä eteeriseen (ei-fyysiseen) kaksoisliekkiinsä ja muovaamassa pyhän kokonaisuutenne yhteen fyysisyyteen, jotta voitte astua kristalliulottuvuuteen eheänä. Useimmissa tapauksissa tämä sielun jälleenyhdistyminen tapahtuu yksinäisyydessä tai itsenäisessä ja riippumattomassa suhteessa.

Kehotamme siis syleilemään valittua itsenäisen yksinäisyyden jaksoa. Se on merkki sielunne aikomuksesta astua kristalliseen merkana-mestaruuteen.

Jumalainen feminiinisyys

Lisäämme, että ne jotka ovat tässä elämässä sukupuoleltaan naisia, ovat valinneet erityisen tehokkaan roolin planeetan tasapainottamisessa tänä aikana. Eikö ole totta, että planeettaa on epätasapainottanut vuosituhansien ajan patriarkaalisten energioiden ylivoima? Siitä syystä vaikuttaisi, että valtava enemmistö New Agea kohtaan vetoa tuntevista ihmisistä on naisia - jumalaisen feminiinisyyden ankkuroimiseksi. Naiset on ehdollistettu ja nimitetty nykytoimintamallissa heikommaksi sukupuoleksi. Mikään ei voisi olla kauempana totuudesta!

Monet naiset jotka ovat nyt sinkkuja, on ehdollistettu tuntemaan, että heillä täytyy olla kumppani. Taaskin sanomme, että ottakaa yksinäisyytenne avosylin vastaan. Olette valinneet sen ja kunnioitamme valitsemaanne polkua.

Ihanne planeetan kannalta ei ole olla naispuolinen tai miespuolinen, vaan KUMMANKIN täydellinen tasapaino, mutta edelleen tällä hetkellä on patriarkaalisen värähtelyn epätasapaino. Kunnioitamme teitä, jotka olette naisen biologiassa. Voimanne tosiaan kehittyy hoivaavan tasapainon luomisessa.

Todellisuudessa ylisielu on androgyyni, itseriittoinen, omavarainen. Tämä ei merkitse, ettei rakkaus ole sielun värähtelyperusta, se on todella korkein värähtely. Se on resonanssi, mitä ylösnoussut sielu tuottaa kosmokseen, ja se heijastetaan kristallirakkauden kollektiiviharmoniana. On aika, jolloin te jotka olette esittäneet sielukumppanin roolia, yksilöllistytte - teidän termeillänne eroatte ilossa. Kehittyneestä sielusta tulee kaikkivoivaisuuden saavuttamisessa taitavasti itseriittoinen ja näin tehdessään se säteilee vaikuttavaa ehdotonta rakkautta KAIKILLE. Näin sen pitäisi olla, koska niin täytyy olla. Näin ylösnousette.

Itsenäisyyden syleileminen

Sielun loppuvalmistumista ei tehdä yhteenliittymässä. Se tehdään jumalaisessa itsessä, universaalissa harmoniassa Kaikkeuden kanssa. Ymmärrättekö? Tämä on itsensä aktivoimista kvanttikristallikentän jumalaiseen resonanssiin. Eroamisen on tapahduttava osmoottisesti ennen lopullista kollektiiviyhdistymistä. Sen on tapahduttava lopullisen yhtymisen sallimiseksi Kaikkeuteen. Sitä olette. Se on "minä olen mitä minä olen".

Pointtimme on tässä, että jos olette yksin, tunnistakaa sen tarkoitus. Jos olette suhteessa, jalostakaa se kauniisti suuremmaksi riippumattomaksi rakkaudeksi. Havaitsette, että rakkaus laajentuu ja suhteesta tulee loistava riippumattomuudessa, samoin havaitsette, että riippuvaiset suhteet ovat tasapainottomia, yksisuuntaisia katuja ja ne epäonnistuvat.

Itsenäiset ihmiset näkevät itsensä näissä puitteissa kokonaiseksi eivätkä kumppaninsa omaisuudeksi tai jonkun paremmaksi puoliskoksi. Kumpikin tuo koko olennaisen ja eheän itsensä elinvoimaisena energiavirtana suhteeseen tavalla, mitä ei tänä päivänä usein tapahdu. On ennalta sovittuja kohtia, jotka sallivat valinnanvapauden ja muutoksen, vaikka tuo muutos tarkoittaisi kumppanuuden loppumista. Itsenäisenä yksilöt jakavat parastaan tekemättä kompromisseja omista ihanteistaan. Kumpikin tunnistaa toisen jumaluuden ja pysyy rehellisenä itselleen.

He antavat omia lupauksia, uuden toimintamallin lupauksia ja valintoja, mutta on väyliä ja tilaisuuksia muutoksiin ja voidaan tarkastella uudelleen ehtoja. Tämä sallii itsensä suuremman hyväksymisen. Tämän on suunniteltu estävän energiatukoksia ja vähentävän toimimattomia avioliittoja, avioerovaikeuksia ja käräjöintiä.

Näillä ehdoilla jotkut suhteet kestävät eliniän, jotkut eivät. Mutta itsenäisyyden arkkityyppi tukee paremmin kumpaakin, kun se perustuu valintaan ja sopimukseen kummankin yksilön ehdoista. Ja näin riippumattomuudesta tulee iloista eikä toinen kumppaneista ole hallitseva ja tyrkytä omia uskomuksiaan, omaa moraaliaan ja tahtoaan toiselle.

Massana ihmiset eivät tänä päivänä tunnista tai ymmärrä sieluaan, jumalaista itseään. Massat valitettavasti säätelevät itsensä egopersoonan ulottuvuuteen. On totta, että suurempi valomäärä on nyt herännyt planeetalla kuin koskaan ennen, mutta vasta noin 10% yli kahdeksan miljoonan väestöstä on herännyt. Tämä on riittävä määrä synnyttämään ylösnousemuksen, mutta paljon on vielä tehtävää.

Uskonto uudessa toimintamallissa

Uskonnon on uudessa toimintamallissa yksilöllistyttävä, sen on tunnistettava itsen luonne, jumalaisen sielun luonne. Mikään maailmanne uskonnoista ei vastaa näihin kysymyksiin tänä päivänä. Mikään uskonnoistanne ei vastaa kysymyksiin ihmisen todellisesta, kosmisesta maan ulkopuolisesta ja moniulotteisesta alkuperästä. Ja tämä on alettava ymmärtää uudessa toimintamallissa. Mikään nykyisistä valtavirtauskonnoistanne ei voi täysin ja tarkasti ilmaista ihmisen todellista historiaa maan päällä. Näin ollen planeetalla ei ole tänä päivänä yhtään todenperäistä uskontoa. Useimmat ostetaan ja myydään etukäteen asetetulla ja säännellyllä kaavalla. Jokainen väittää tietävänsä polun Jumalan luo, pystyvänsä johtamaan tietä Jumalan luo, mutta kuitenkaan mikään niistä ei todellisuudessa tee sitä. Jokaisella on oppijärjestelmänsä, jokaisella on hierarkiansa ja kontrollinsa.

Ihminen etsii Jumalaa nyt kuumeisemmin kuin minään muuna aikana planeetalla ja yksin tällä etsimisellä on mahdollisuus tuoda sisään valoa. Harvat uskonnolliset opettajat ovat todellisia opettajia - he ovat oppineita kenties, mutteivät todellisia opettajia. Toiset ovat huijareita, myös metafysiikassa ja ns. New Agessa. Harvat jotka väittävät kanavoivansa ylösnousseita mestareita tai enkeleitä, todella tekevät sitä.

Erottelukyvyn käyttäminen

Silloin kun vilpittömyyttä ei ylläpidetä, yhteys henkeen katkeaa, ja kaikki jotka ovat ihmisiä, ovat välillä vilpittömiä ja välillä eivät. Ylösnousemuksen todellinen tie jokaisella sielulla on nousta korkeampaan itseensä. Katsokaa sisään ja löytäkää oma jumaluutenne sydämestänne - ei seuraamalla sokeasti jotain gurua, evankelistaa, kanavoijaa tai henkistä johtajaa, vaan itsensä kautta. Hyväksykää vain se, minkä tunnette yksilönä resonoivan totuutena, rakkaat ystävät, älkääkä antako voimaanne toiselle. Jokainen teistä voi kanavoida ja jokaisen on kanavoitava korkeampaa itseään. Tutkikaa, katselkaa, kuunnelkaa, käyttäkää erottelukykyä, tarkastelkaa ja hyväksykää vain se, mikä resonoi sisällänne.

Mestarit, tie jumaluuteen kulkee itsen pyhän itsenäisyyden kautta ja ylösnousemuksessa tie korkeampaan itseen kulkee itsensä määrittelemisen kautta ja etsimällä tuota Jumalan osaa sisältä sillä suurella halulla, mikä on juurtuneena jokaiseen sieluun. Tutkikaa, etsikää ja tehkää työtä! Laiskoilla on vähän toivoa. Olette täällä tekemässä tunnetuksi tuntematonta! Tehkää työtä siihen! Olkaa valonsoturi kaksinaisuudessa, sillä itsemestaruuden todelliset taistelut ovat sisäisiä. Tämä polku ei ole helppo. Mutta itsensä mestaruudessa on niin loistavaa energiaa, että se antaa polttoainetta kaikkeen, mitä vaaditaan siirtymiseksi eteenpäin, ja teidän jokaisen yläpuolella on taso, jolle nousta. Tietoisuus laajenee ikuisesti.

Lopuksi

Löytäkää oma polkunne. Löytäkää itsenne. Rakastakaa itseänne, rakastakaa toisianne, rakastakaa jumaluutta sisällänne ja jokaisen sisällä! Löytäkää aidon sielunne moniulotteiset puolet. Tämä on yksinäisyyden ylevyyttä.

Ja vaikka tämä polku on toisinaan hyvin vaikea ja yksinäinen, tietäkää, että sellainen on kaksinaisuuden haaste, sillä ylähäällä olette eheä eikä teiltä puutu mitään. Mestarit, korkeammassa ulottuvuudessa olette oman eheytenne pyhyydessä sekä täydellisessä ja yltäkylläisessä autuudessa.

Olen Metatron, valonherra, ja kerron teille nämä totuudet!

Teitä rakastetaan.

Ja niin se on.

-----------

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja www.rosedalebooks.fi/foorumi/index.php

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

< PrevNext >