HomeViestejäJames Tyberonn8.3.2010 - 13-20-33-kierron alkemia ja edellytys

8.3.2010 - 13-20-33-kierron alkemia ja edellytys

13-20-33-KIERRON ALKEMIA JA EDELLYTYS

Arkkienkeli Metatronia kanavoinut James Tyberonn ( www.earth-keeper.com)
Uutiskirjeestä 8.3.2010
Vapaasti suomentanut Pirjo Laine

Tervehdys mestarit! Tosiaankin! Tervehdimme teitä ilossa ja kiedomme teidät jokaisen ehdottoman rakkauden kenttään.

Ja niin puhumme ihmisen aurakentän optimaalisesta kierrosta, keskittyen erityisesti 13-20-33-kiertoon. Mestarit, ihmisauraa ei säädetä automaattisesti. Se vaatii menetelmällistä ylläpitoa. Ja tämä on tärkeää, koska aurakentän 13-20-33-kierron saavuttaminen ja ylläpitäminen on ehdoton edellytys ylösnousemiselle kristallivalokulkuneuvoon.

Aurakehitys

Puhumme lyhyesti ihmisauran kehittymisen lineaarisesta ajasta. Rakkaat ystävät, kun kukin teistä on kasvanut tietoisuudeltaan monilla matkoillanne kaksinaisuuteen, olette aktivoineet lisää aurakenttänne kerroksia. Jokaisen aktivoitumisen myötä vaaditaan lisää vastuuta ja suurempi kiitollisuus on luonnollisesti edellytys auran optimaaliselle kunnossapidolle. Perimmäinen ja optimaalinen resonanssi on 13-20-33-kierto. Tämä on valmistuneen ja täysin kukoistavan aurakentän avainsuhde ja virtaus. Tämä resonanssi sallii virtaamisen kristallivalokehoksi. Ellei 13-20-33-suhdetta saavuteta, vaalita ja ylläpidetä, hankittu valokeho ei pysy.

Ennen kuin tutkimme tätä tärkeää analyysiä, lisäämme varoituksen, että auran laajentaminen on matka eikä määränpää. Tosin sanoen, sitä on ylläpidettävä, mikä saavutetaan. Monet teistä ovat saavuttaneet auran korkeiden tasojen aktivointeja vain menettääksenne ne epäjohdonmukaisten harjoitusten ja puutteellisen ymmärryksen vuoksi niistä perusedellytyksistä, joita vaaditaan niiden säilymiseksi.

Useimmat teistä joita kansankielessänne nimitetään vanhoiksi sieluiksi, tulitte alun perin maatasolle kristallivalokehossa, aidon ylösnousseen mestarin merkarassa. Taivaankannen putoamisen myötä astuitte auliisti kaksinaisuuden yliopistoon ja aikanaan kadotitte yhteyden todellisen olemuksenne suureen ja suurempaan puoleen. Sitten auranne lähti tietoisuutenne rinnalla spiraaliin alaspäin, kun putositte polaarisen fyysisen kehon hajanaiseen tiheyteen. Tämä on kerrottu teille aiemmissa analyyseissä.

Haluamme tehdä selväksi tässä vaiheessa, että kaksinaisuuden tuleminen maatasolle ei ollut mitään sattumaa. Se oli tarkoituksellinen tapahtuma sallimaan kokeminen ja kasvaminen kaksinaisuudessa. Maapallosta tuli yliopisto roolissaan valinnan planeettana. Useimmat uskonnolliset kirjoituksenne viittaavat tähän ihmiskunnan lankeamisena. Mutta itse asiassa se oli tarkoituksellista "mayaa", harhaa jolla oli tarkoitus. Kaksinaisuus laittoi suodattimet tietoisuuden päälle ja työvaatimuksena oli/on "kasvu" takaisin täyteen kristallitietoisuuteen. Mutta jokainen teistä valitsi tämän kasvun ja sen mukana tulevat ytimekkäät valtuutukset.

Kaksinaisuuskokeilu sisälsi tiettyä haavoittuvuutta ja se salli tarkoitukselliset takaiskut, kuten niitä voitaisiin nimittää. Tämä on siten kaksinaisuuden matka, sopimuksellinen polku kohoamiseen kasvun ja esteiden voittamisen kautta.

Ja niin tässä kasvuprosessissa tiheästä tuli tiheämpää, fyysisestä kiinteämpää ja ihmisaivojen puoliskot lukkiutuivat dodekaedriverkon polariteettiin.

Kaksinaisuudessa kiertävä ihminen inkarnoitui sitten elämiin, joita hallitsi "otsamieli" ja alempien chakrojen kokemus. Tämä tiedostamattomuuden taso salli vain 7-kerroksisen chakrakentän ja tavoitteena oli aktivoida kolmesta alimmasta neljään ylimpään, yhdistäen nämä seitsemän chakraa täyteen virtaukseen.

Kaksinaisuuden määritteli polaarinen sähkömagnetismi, ja se verkkojärjestelmä mikä määräsi tiheystason, oli magneetti- tai gravitaatioverkko. Tämä tosiaan säädettiin eri tasoille ihmiskunnan kehittymisen aikana. Suurimman osan lineaarista aikaa, Atlantiksen kultaisesta ajasta saakka, gravitaatioverkko salli vain 8-8-16-kierron ihmisaurassa ja sukupuolinen merkaba oli se valokeho, mikä mahdollisti kasvun tältä taajuustasolta. Tietyt avararat palasivat kaksinaisuuteen 2000-5000 vuotta takaperin - kuten lasketaan lineaarisessa ajassa tästä ytimekkäästä todellisuushologrammista - aloittaakseen 13-20-33-resnonassimallin uudelleenmuodostumisen.

Kuitenkin vasta Harmonisesta yhdentymisestä vuonna 1987 verkkomuutokset ovat synnyttäneet 13-20-33-mahdollisuuden massoille. Tämä mahdollistui varsinaisesti 144-kristalliverkon myötä vuonna 2001. Vasta kristalliaika kristalliverkon kautta voimaannuttaa täysin paluun 13-20-33-muutokseen - kehittymisen kristalliseen, ei-polaariseen merkiva-kolmoisjärjestelmään.

Kierto: 13-20-33

13-20-33 on energeettinen "emulsioliittymä", mikä on yhteys antiaineen, aineen ja eteerisen aineen välillä kristallisähkösekoituksessa ja mikä saa aikaan OM-energiahyminää. Sellaisena 13-20-33-kierto ei ole ainoastaan optimaalinen virtaus, mikä vaaditaan toteuttamaan koko aurafunktio ja kohoaminen, vaan se on ainoa taajuus sen tekemiseen. Se on avain ja kokonaisuus, mikä palvelee "pistokkeena" täyteen voimaan. Se on silloin ja vasta silloin kykenevä kantamaan valtavaa energiaa. Se selvittää ja yhdistää monenkirjavia heterogeenisia ja homogeenisia energiamuotoja yhteensopivaan yhtenäismatriisiin, mikä pysyy virtaamaan nollapisteeseen, merkivan kristallikentäksi.

Tämä kierto ottaa käyttöön ja hallinnoi pakollista yhteyttä koko kentän 33-komponenttien välillä. Se on itse asiassa "jakeluputkistoliittymä", mikä säätelee sopivaa verkottumisresonanssia ja ristikkopunosta sisä- ja ulkopuolella. Se määritellään seuraavasti: 13 edustaa aurakentän 12 kerrosta eetteriaineessa, mikä on harmonisoitu ja synkronoitu ykseydeksi. Näin 12 tulee yhdeksi muodostaen 12+1=13-taajuuden. Se tapahtuu vasta, kun tehokkaat vierailut kaksinaisuudessa sallivat olennon tietoisuuden aktivoida kaikki 12 kerrosta ja sitoa ja aktivoida 12 päächakraa auran jokaiseen kerrokseen ja 12 DNA-säikeeseen.

20 edustaa ihmisen auran rajapintakerrosten aktivointia moniulotteisuuteen antiaineen ulottuvuuksissa. Näihin kerroksiin ei ollut helppoa päästä ennen magneettiverkon muutoksia.

13+20:n Fibonacci-synkronointi mahdollistaa 33-kierron. Tämä mahdollistaa kierron, mikä sallii ihmisen laajentua täysin kristalliseksi, tietoisuuden ei-polaarisille tasoille. Tämä on todella se kulkuneuvo, joka vie teidät täyden ympyrän, täyden kierroksen… takaisin kotiin. (Suom. huom. tekstissä luki Fibiocci, mutta oletan sen merkitsevän Fibonaccia?)

Ylläpitomekanismi

13-20-33-kierron oikea virtaus on riippuvainen tietystä ylläpitovastuusta, kuten olemme kuvanneet. Puhumme nyt esteistä, jotka ovat yleisimpiä optimaalisen kierron saavuttamisessa ja ylläpitämisessä.

Auran eheyteen vaikuttavia asioita:
* vastakkaiset energiakentät
* tunnestressi
* ristiriita
* planeetan energialaajentuminen
* ajatusmuotoihin kiinnittyminen
* ilmamatkailu - fyysinen ylikuorma
* lääkitys, alkoholin liikakäyttö, myrkyt
* sopimattomat asenne- ja kontrolliongelmat, egon tasapainottomuus

Joitakin näistä käsitellään tässä yksityiskohtaisesti.

Sekoittuvat sähkömagneettikentät ja mikroaallot johtavat bio-polaarisuuden suunnanvaihtoon

Näinä aikoina ylösnousevan maapallon sähkömagnetismia vahvistetaan voimakkailla aalloilla, paineistetuilla aalloilla, jotka voivat venyttää ja "mikrohajoittaa" aurakenttänne virtausta ja symmetriaa. Tämä on ylösnousemuksen määrittelemä perusvälttämättömyys, kun muututte laajentuneeseen 13-20-33-kiertoiseen auraan voidaksenne saavuttaa merkanan kolmiosaisessa merkiva-järjestelmässä.

Nykyaikana käyttäessänne kännyköitä, tietokoneita, televisioita ja elektroniikkalaitteita, toimistonne ja kotinne ovat jatkuvassa vastakkaisten sähköenergiakenttien pommituksessa. Tuloksena saattaa olla tilapäinen "oikosulku", mikä selvittämättömänä voi johtaa auran epätasapainoon, kun energiaa menetetään halkeamien kautta. Käytännössä tätä voidaan nimittää auravuodoksi. Jotkut näistä vaikutuksista ovat lyhytaikaisia, mutta toisista voi tulla kroonisia.

Jotkut valtavirtaa edustavat lääketieteenne ammattilaiset ovat tunnistaneet nämä sähkömagneettikenttien ja mikroaaltojen haitalliset vaikutukset, joita tulee mikroaaltouuneista, tietokoneista, kännyköistä ja televisioista. Massat usein vähättelevät tai sivuuttavat tämän, osittain koska näiden mikroaaltoja ja magneettikenttiä aiheuttavien tuotteiden valmistajat ja toimittajat sponsoroivat tutkimuksia, joita tekee henkilökunta tai konsultoivat tiedemiehet ja "asiantuntijat" ja ennakkotavoitteena on hylätä tai kovasti minimoida näitä vastavaikutuksia. Itse asiassa haitalliset vaikutukset ovat hyvin todellisia ja useimmat teistä ovat jatkuvasti näissä vastakentissä. Itse asiassa useimmat teistä lukevat tätä viestiä tietokoneruudun edessä.

Rakkaat ystävät, on tehokkaita menetelmiä näiden vastakenttien käsittelemiseen ja näitä tullaan tarjoamaan teille.

Mutta älkää sivuuttako sitä tosiasiaa, että näillä kentillä on ehdottomasti vaihtelevan tasoisia vaikutuksia aurakenttäänne. Useimmat paikallaan olevat aallot ja kentät eivät tunkeudu kovin syvälle auravaippanne kerroksiin, kun taas toiset tunkeutuvat - kuitenkin kaikki voivat tehdä halkeamia energiakenttiinne. Saattaa olla joitain, jotka pitävät tätä uskomusjärjestelmäasiana tai tätä viestiä pelkoviestinä. Se ei ole kumpaakaan. On totta, että ylösnoussut mestari voi muuntaa sellaisia vaikutuksia, mutta rakkaat ystävät, kehotan teitä rakkaudella ottamaan vaarin tästä, jollette ilmennä tuolla tasolla ja pysty kulkemaan vetten päällä. Mikro- ja sähkömagneettiaaltojen vaihtelevat virtaukset aiheuttavat varmasti haitallisia seuraamuksia ihmismassoille kaksinaisuudessa - uskotte tai ette.

Vaikka nämä vaikutukset eivät uhkaa henkeä, ne vaikuttavat todella energiakiertoonne ja voivat saada aikaan "käänteisbio-polariteetin" - kuten sitä kutsutaan - ja auraoikosulun. Kumpikin voi johtaa halkeamiin ja niiden seurauksena auravuotoon.

Ilmamatkailu

Ilmamatkailu on useimpien teidän elämän syvään juurtunut osa. Jossain kohtaa lähes jokainen teistä matkustaa lentokoneella toiseen paikkaan. Ja sellainen matkailu kuluttaa auraa paljon enemmän, kuin tällä hetkellä ymmärretään. Laajamittainen jatkuva ilmamatkailu voi lyhentää elinikää, erityisesti keski-iässä olevilla ja vanhemmilla. Pitkät mantereen tai valtameren ylittävät lennot ovat pitkän matkansa ja vaatiman aikansa vuoksi heikentävät eksponentiaalisesti ihmisen aurakenttää. Käytännössä kaikki poistuvat määränpäässä 9-10 tunnin kansainväliseltä lennolta aura vaihtelevassa määrin revenneenä tai epäsäännöllisesti toimivana. Pitkät lennot jotka kulkevat pituuspiirejä itäänpäin, ovat vahingollisimpia. Kuitenkin kaikki sellaiset lennot ottavat kiistämättömän veronsa energiakentästä - kutsutte sitä aikaerorasitukseksi. Näin "suopea" termi on törkeää vähättelyä, sillä tuo tila on paljon enemmän kuin pelkkää väsymystä aikavyöhykemuutoksesta.

Yksi avaintekijä ongelman ytimen taustatekijöissä on se, että useimmat kaupalliset koneet lentävät 10.7 kilometrin korkeudella, stratosfäärissä ja Schumann-resonanssin säätelevän sykkeen ulkopuolella. Schumann-resonanssi on planeetan "sydämensyke". Se on maan vapauttamaa anionivarausta, mikä yhdistyy stratosfääristä vapautuvaan kationivaraukseen ja muodostaa sähkömagneettisen kondensaattorin planeetan ympärille, maasta noin 9.1 kilometrin korkeudelle saakka. Tämä kondensaattori muodostaa taustaresonanssin, mikä esittää avainroolia ihmiskehon elintärkeiden elin- ja rauhasrytmien sääntelyssä. Lentokoneet jotka lentävät 10.7-11.4 kilometrin korkeudella - kuten useimmat - ovat tämän säätelyalueen ulkopuolella ja koneen metallirunko estää suurimman osan jäljellä olevasta yhdistymisestä. Seurauksena on fyysisten rytmien vääristyminen. NASA:n ja avaruusasemien edustajat ovat tietoisia tästä ongelmasta, koska se on saanut aikaan kroonisia, fyysisiä ongelmia astronauteille. On kokeiltu magneettigeneraattoreiden asentamista asemille ja sukkuloihin.

Terveydenhoitohenkilöstönne joka on tutkinut aikaerorasitusta, tietää, että lennot voivat pakottaa ja pakottavat sydäntä tekemään töitä enemmän ja että pitkät lennot laajentavat sydäntä väliaikaisesti. Pilotit ja lentohenkilöstö jotka lentävät päivittäin, stressaavat ehdottomasti siinä määrin kehoaan ja aurakenttäänsä, että tuloksena on kroonisia sairauksia ja "ikääntyminen" nopeutuu akuutisti. On tehty sisäisiä tutkimuksia yhtiöiden lentohenkilöstön lyhentyneestä eliniän odotuksesta, mutta nämä on enimmäkseen pidetty salassa julkisuudelta. Ollaan todellakin tietoisia siitä, että ilma-aluksen paineen aiheuttama happivajaus korkeassa ilmanalassa muuttaa "rytmisyyttä" pitkien lentojen jälkeen, riippumatta ylitettyjen aikavyöhykkeiden määrästä, ja vähentää huomattavasti ihmisen hormonitasoja.

Tätä ongelmaa pahentaa ahtautuminen pitkiksi ajoiksi lähekkäin oleville penkeille, joilla lepääminen on vaikeaa, verenkierto huonoa ja keho saa vähemmän happea, mikä johtaa sen omaan väsymiseen. Paineistetun matkustamon erittäin kuiva ilma sekä itse paineistus on haitallista. Syklit häiriintyvät ja useimmat teistä tunnistavat, että kehon on vaikea levätä pitkien lentojen jälkeen ja on unettomuutta, vain yhtenä sivuvaikutuksena aurakierron keskeytymisestä.

Ollaanpa nyt selkeitä tässä: alle 3-4 tunnin lennot eivät ole yhtä vahingollisia kuin 8-12 tunnin lennot ja palautuminen on paljon nopeampaa. Niinpä muita tärkeitä tekijöitä ovat lentoaika, lentojen säännöllisyys sekä yksilön ikä ja fyysinen terveys.

Kuitenkin kaikki lennot ovat vaihtelevassa määrin haitallisia, kuten olemme korostaneet.

Päiväntasaajan ylittäminen

Pitkät lennot pituuspiirien yli synnyttävät suurempaa väsymystä fyysiseen kehoon aikavyöhykemuutoksen vuoksi. Tämä on lisänä kaikkiin muihin mainittuihin tekijöihin. Kuitenkin leveyspiirejä ylittävät lennot, jotka kulkevat eteläiseltä pallonpuoliskolta pohjoiselle (ja päinvastoin) synnyttävät toisen värähtelymuutoksen auraenergiaan. Pakottomassa ja ei-magneettisessa tilanteessa resonanssienergia pyörii päiväntasaajan alapuolella luonnostaan myötäpäivään ja sen yläpuolella vastapäivään. Näin lennettäessä päiväntasaajan yli yksilön aurakiertoon aiheutuu huonoja vaikutuksia jonkin aikaa.

Kysymys: Monilla ihmisillä on työ, joka vaatii lentämistä. Mitä voidaan tehdä haitallisten vaikutusten minimoimiseksi?

Metatron: Taas kerran, vaikutuksia pahentaa lentojen säännöllisyys ja pituus. Muita tekijöitä ovat lentävän henkilön yleinen terveydentila ja ikä. Yrittäkää siis kaikissa tapauksissa minimoida lentojen säännöllisyyttä mahdollisuuksien mukaan. Ylläpitäkää kaikkien elintoimintojen terveyttä. Kun tiedätte lentävänne, voitte vakauttaa kenttäänne vähän pitämällä kuparia tai kultaa kummassakin ranteessa ja käyttämällä tiettyjä jalokiviä sormuksina ja riipuksina. Ottakaa lennon jälkeen mineraalisuolakylpyjä ja välttäkää unilääkkeitä. Nesteyttäkää kehoa mahdollisimman paljon lennon aikana ja sen jälkeen.

Ylösnousemusmagnetismin tulikoe

Yksi vähemmän selvä, mutta erittäin tärkeä auran hajaantumisen lähde on ylösnousemusmekanismi. Tämä voi näyttää ensisilmäyksellä paradoksaaliselta, mutta sitä tosiaankin tapahtuu ja teidän on tiedotettava tämä. Ensisijainen mekanismi mihin viittaamme, ovat aurinkotuulet, planeetan ytimen pyörimisen lisääntyminen ja tuloksena oleva planeettataajuuksien voimistuminen. Planeetan syke nopeutuu ja rakkaat ystävät, se vaikuttaa teihin myriadein tavoin. Hyvin pätevässä mielessä, se mitä tapahtuu ylösnousemusenergioiden kautta, venyttää taajuuskapasiteettianne. Näin teitä vaaditaan kasvamaan uuteen ja laajempaan aurakenttään, hyvin paljon samaan tapaan kuin käärme luo vuosittain nahkansa ja käy läpi vaiheen, missä se sovittautuu uuteen nahkaan, joka voi paremmin sisältää suuremman ruumiin. Ymmärrättekö? Ennen kuin uudesta voi tulla kimmoisa, vanhan on venyttävä ja hajottava, ja tuon siirtymän aikana on muodonmuutosvaihe, mihin sisältyy tiettyä haavoittuvuutta, kunnes uusi on valmis.

Kun maapallonne lähestyy vuoden 2012 ylösnousemusta, ympärillänne tapahtuu monia merkittäviä muutoksia, joilla on syvällinen vaikutus fyysiseen, tunnepuolen ja mentaaliseen hyvinvointiinne. Monet teistä huomaavat tulevansa vähän "haavoittuvaksi" ja tuntevat pakahtuvansa toisinaan - ette ikään kuin pysty saamaan asioita tehtyä, vuorokaudessa ei ikään kuin ole riittävästi tunteja. Joillakin teistä on masennuskausia, tunnette ikään kuin vajoavanne ahdistukseen ja kulkevanne siirapissa. Tunteet vaihtelevat hurmiollisista korkeuksista synkän epätoivon syviin varjoihin. Rakkaat ystävät, te ette ole yksin. Miljoonat kokevat tämän "uuden auranahkan" venyttämisen ja muodostamisen, ja sanomme teille, että ymmärtämällä prosessia ja ylläpitämällä aurakenttänne eheyttä prosessista tulee paljon helpompi.

Esimerkkitapaus

Tämä kanava on usein puhunut energeettisestä tasoittumisesta, mikä voi tapahtua, kun etsijät vierailevat voimapaikoilla tai pyhillä paikoilla. Vierailijan mennessä megavoimapaikkaan, kuten esim. Mount Shastalle, Titicaca-järvelle, Arkansasiin tai Glastonburyyn, monet huomaavat "kääriytyvänsä" paljon voimakkaammin värähtelevään sähkömagneettikenttään, kuin mihin he ovat tottuneet - paljon voimakkaampaan energiaan kuin heidän aurakenttänsä värähtelytaajuus. Joillakin - muttei kaikilla riippuen yksilön aurakentän vahvuudesta ja joustavuudesta - auraovidi tasoittaa 3-7 vuorokaudessa paine-eron osmoottisen tasoittumisen muodossa. Aurakenttä tekee tämän muodostamalla pienenpieniä säröjä ja auravaipan repeäminen tapahtuu luonnostaan.

Jos yksilö ei selvitä sitä, tuloksena on auran oikosulku ja energiamenetys. Näin voidaan kokea tunneäärimmäisyyksiä, kunnes aurakenttä taas tasapainottuu ja maadoittuu.

Ihmisillä jotka muuttavat alemman energian paikoista megavoimapaikkoihin, tämä prosessi voi kestää puolesta vuodesta vuoteen. Ne teistä jotka olette muuttaneet Mount Shastan ja Sedonan alueelle, ymmärtävät tämän. Vierailijoilla tilanne korjaantuu viikossa tai kahdessa asuinpaikalle palaamisen jälkeen. Avaimena on olla tietoinen auranne taajuudesta ja olla vierailematta liian pitkään, ennen kuin pystytte ylläpitämään korkeampaa taajuutta.

Emme sano, ettei ole edullista käydä voimasolmuissa, aivan päinvastoin. Sellainen yleiskuvan laajentaminen on vääjäämätön ja hyvin edullinen ja tarpeellinen sen "uuden nahan" kasvattamiseksi, joka vaaditaan laajentumiseksi suurempaan taajuuteen ja moniulotteisuuteen.

Voimasolmut nopeuttavat tätä prosessia ja näin ollen niissä pitäisi vierailla. Nämä äärettömyyspisteet ovat "virtuaalinopeuttajia", jotka auttavat muodonmuutostanne ja valmistelevat teitä ylösnousemuksen kohonneisiin energioihin.

Sen sijaan sanomme, että voimasolmuissa tapahtuu prosesseja, jotka ovat makrokosmoksen mikrokosmos, ja niitä täytyy ymmärtää. Koko planeettanne alkaa nimittäin nopeutua, lisätä taajuutta, ja teidän on valmistauduttava sisältämään tuo taajuus. Monet teistä käsittelevät tätä vähän pimeydessä. Koette tämän nyt tai pian ja prosessin ymmärtäminen tekee siitä paljon helpompaa.

Auramuodonmuutos: eteerisen "nahkan" vaihtaminen

Käänteisprosessi tapahtuu myös monissa valaistuneemmissa sieluissa. Teissä on monia, jotka yhdistyvät jo laajenevaan moniulotteisuuteenne, kun 144-kristalliverkko tekee mahdolliseksi paremman ulottuvuuksiin pääsemisen. Tuloksena on, että sisäinen sähkömagneettikenttänne vetää sisään suuria energia-aaltoja, energiatasoja, jotka ovat vähän suurempia kuin aurakondensaattorinne rajat. Näissä tapauksissa tuloksena on venyminen ja ylikuorma, mikä johtaa tilapäisiin säröihin ja energiahukkaan. Vaihdatte nahkaanne.

Osa tästä metamorfisesta venymisestä vaatii puhdistumista. Voimasolmujen ja itse ylösnousemuksen moniulotteisuus on "tulikoe" ja se pakottaa ongelmat pintaan ja näin antaa tärkeän tilaisuuden kohdata ja vapauttaa kaikki juurtuneet esteet. Parempi aiemmin kuin myöhemmin. Tästä syystä näitä ponnahtelee pintaan monilla teistä. Yritys haudata ne uudestaan ja sivuuttaa, saa ongelman vain kasvamaan ja hiertämään.

Nämä ongelmat saavat ratkaisemattomina aikaan stressiä ja johtavat käänteispolaarisuudesta, kierron tukkeutumisesta ja auravuodosta aiheutuviin reaktiivisiin kenttiin.

Rakkaat ystävät, auranne eheyteen liittyy todella metatiedettä. Tämä ei ole uutta tiedettä, vaan unohdettua, mutta kaikkien niiden jotka pyrkivät kasvamaan ja jotka etsivät tasapainoa, viisautta ja tietoa, on ymmärrettävä sitä ja opittava se uudelleen.

Ehjä aurakenttä sallii rakentaa uudelleen kosmisen ristikon/hilan ja saavuttaa 13-20-33-kierron ja näin moniulotteisen laajentumisen kristallimerkiva-järjestelmän tasojen kautta. Halkeillut kenttä menettää energiaa ja energiahukka stressaa fyysistä kiertoa. Jos hukkaa ei tunnisteta ja korjata, se voi johtaa krooniseen käänteispolariteettiin, tunnealhoihin, masennukseen, krooniseen väsymykseen, unettomuuteen, migreeniin, painonnousuun, ahdistukseen ja paniikkihäiriöihin - muutamia mainitakseni. Nämä voidaan korjata.

Kannustamme kaikkia teitä tutkimaan tätä aihetta aktiivisesti.

Teidän on kuitenkin ymmärrettävä, että haitallisilla sähkömagneettikentillä on monia lähteitä, jotka voivat hidastaa metamorfoosia ja aiheuttaa vaihteleva-asteisia väliaikaisia kiertovaurioita kenttään, ja nämä on käsiteltävä. Kuvitelkaa näitä hitaiksi vuodoiksi autonne renkaissa. Jos ne sivuutetaan, rengas voi tyhjetä eikä auto voi kulkea. Näin on aurakenttänne osaltakin.

Kysymys: Miten auravuoto tunnistetaan?

Metatron: Ensinnäkin ymmärtämällä tietyt olosuhteet, jotka voivat aiheuttaa energeettistä tasapainottomuutta ja auraenergian hajoamista - ne jotka olemme luetelleet yllä olevassa esityksessä. Ihmisen sähkömagneettikentällä on tietyt puolustusmekanismit. Aivan samalla tavalla kuin ihossanne on ns. kolme vaippakerrosta, aurakentässänne on 12 kerrosta maaulottuvuuksissa. Kolmessa uloimmassa kerroksessa tapahtuu suurin osa sähkömagneettiaaltojen aiheuttamasta energeettisestä hajoamisesta. Mikroaallot voivat vaikuttaa teihin paljon syvemmillä tasoilla.

Mikroaallot kääntävät kuumennetun ruuan molekyylipolariteetin. Tämä on tunnistettu tosiasia osassa valtavirran tiedemaailmaa. Silloin kun tämä ruoka otetaan kehoon, ruuansulatusjärjestelmän ja suoliston kiertoon vaikutetaan sekä fyysisessä että energiakehossa.

Ennalta tunnistaminen on oleellista, tietäen ensin, missä tilanteissa vastakkaiset energiakentät voivat tunkeutua auraan. Aistinvaraiset merkit voivat olla hyvin hienovaraisia. Ensimmäinen aistittava merkki on tunnealamäet, väsymys ja huonotuulisuus. Ihmiset yhdistävät tätä harvoin sähkömagneettikenttään, koska sitä tapahtuu hyvin yleisesti sen vuoksi, että useimmissa kodeissa on tunkeutuvia kenttiä ja päivätäisessä perhe- ja työelämässä on stressaavat puolensa. Kireä ja hektinen tahti aiheuttaa tosiaan osittain energiahukan ja sitä pahentaa liikunnan ja terveellisen ruokavalion puute.

Kysymys: Mitä voidaan tehdä ihmisen sähkömagneettikentän vahvistamiseksi ja vakauttamiseksi?

Metatron: Monet asiat voivat vahvistaa kenttää. Mutta yrittäkää ensin poistaa auran oikosulun ja hajoamisen ydinsyy. Lakatkaa käyttämästä mikroaaltoja ruokaan. Jos on pakko olla tuntikaupalla tietokoneen edessä, kuten monien täytyy, on asioita, joita voidaan tehdä pommituksen neutralisoimiseksi.

Aurakentän vahvistamiseen on lukuisia harjoituksia. Toiset niistä ovat konventionaalisia menetelmiä ja toiset eivät.

* Liiku ainakin puoli tuntia päivässä (Tai Chi, jooga tai kävely)
* Lisää vedenjuontia ja magnetisoi vesi
* Poista myrkkyjä saunojen, suolihuuhtelun ja hierontaterapian avulla
* Käytä suola- ja mineraalikylpyjä ja luonnollisia kuumalähteitä
* Käytä Teslan violetin säteen terapiaa
* Käytä magneettia jalkapohjissa ja ranteissa (<3500 "Gsse")
* Käytä tiettyä jalokiviyhdistelmää
* Käytä jalometallia kaulan ja kummankin ranteen ympärillä
* Terveellinen ruokavalio
* Vältä alkoholin liikakäyttöä
* Minimoi myrkyt, tupakka ja tietyt reseptilääkkeet
* Käytä "puhdistajia" viikoittain, kuten raakaa valkosipulia, inkivääriä ja omenaviinietikkaa
* Työskentele phi-leikattujen Vogel-kristallien kanssa auran sulkemiseksi
* Puhdista kenttä salvialla
* Käytä puhtaita äänitaajuuksia kristallikulhojen, tiibetiläisten kulhojen ja äänirautojen avulla

Tiedostakaa tämän lisäksi oma tunnetilanne. Jos kärisitte uneliaisuudesta, kroonisesta väsymyksestä, unettomuudesta, masennuksesta ja ahdistuksesta, teitä varmasti palvelee yllämainittujen kohtien toteuttaminen, mutta muitakin toimia luultavasti vaaditaan. Monet teistä ovat valinneet tiettyjä elämän oppitunteja, joihin liittyy esteiden poistaminen voittamalla "sopimukselliset järjestelyt". Nämä järjestelyt ovat itse asiassa tilaisuuksia tai lahjoja, jotka sallivat teidän siirtyä eteenpäin. Jos ne olisivat helppoja, te ette välttämättä oppisi. Pelkkä asenteen muuttaminen "positiiviseen ajatteluun" ei riitä, silloin kun käsittelette elämän oppituntia, joka jättää teidät uneliaan masennuksen tilaan. Pollyanna-näkemys ei ratkaise ydinongelmaa. Silti ehjä aurakenttä auttaa näiden ongelmien voittamisessa, ja tietyissä tapauksissa aurakenttä ei ole eheä, ennen kuin nämä krooniset kysymykset ratkaistaan. Toinen provosoi toista ja päinvastoin. (Mickel-terapia on suositeltava lähestymistapa auttamaan sellaisissa järjestelyissä, jotka aiheuttavat energeettisiä häiriöitä.)

Vaikka jotkut teistä ovat ehkä jokseenkin karmattomia, useimmilla teistä on edelleen läksyjä opittavana ja ongelmia selvitettävänä. Tämä ajankohta sallii teidän saavuttaa nämä oppitunnit ja kohdata ja poistaa jäljellä olevat energiavirustukkeumat. Auran ylläpitäminen tukee kaikkea.

Kysymys: Voitko sanoa, toimivatko ne "neutraloimissirut", joita on saatavilla vahingollisten vaikutusten poistamiseksi näytöistä ja tietokoneista?

Metatron: Tällä hetkellä niistä on erittäin vähän hyötyä, lukuun ottamatta yksilön uskon aiheuttamaa plasebovaikutusta. Tällä hetkellä "bio-siruteknologia" ei ole riittävän kehittynyttä ollakseen itsessään todella tehokasta. Hyödyllisin keino näiden kenttien estämiseen on viisiosainen ja ensimmäistä kohtaa voidaan käyttää aina kentän vahvistuessa estämään sen tunkeutuminen sisään:

1) Jalokivien käyttäminen on paljon hyödyllisempää kuin tämänhetkisten neutralointisirujen. Kahden tai useamman karaatin "yksittäistaittavan" jalokiven pitäminen yhdessä kädessä ja "kaksoistaittavan" jalokiven pitäminen toisessa auttaa kenttien estämisessä. Esimerkkejä "yksittäistaittavista" jalokivistä ovat timantti, granaatti ja spinelli. "Kaksoistaittavia" ovat akvamariini, safiiri, rubiini, smaragdi, turmaliini, topaasi tai mikä tahansa kvartsi, kuten ametisti, peridootti ja sitriini. "Kaksoistaittavien" osalta neljä karaatia tai enemmän on parempi. Yhdistäkää tämä jalometalliin kummassakin ranteessa - kulta, palladium tai platina ovat parhaita. Hopea, kupari, pronssi, titaani ja hiiliteräs auttavat, jos ei ole varaa jalompiin metalleihin. Käyttäkää kaulassa ketjua, jossa on vakauttava riipus, kuten lapis lazuli, malakiitti tai asuriitti. Tämän prosessin avulla teillä on parempi kyky lisätä kenttäänne ja estää vastakkaisia kenttiä. Puhtaat jalokivet ovat korkeamman ulottuvuuden valoaaltojen suuria tuottajia ja ne vahvistavat henkilön kenttää ja auttavat pitämään sen ehjänä.

Älkää käyttäkö berylliä (smaragdi, morganiitti, aleksandriitti, akvamariini) ja "korundumia" (rubiini ja safiiri) samanaikaisesti.

2) Yrittäkää pitää näytöt etäällä. Tietokonenäytön osalta tämä on vaikeaa, television osalta suositellaan 4-5 metriä.

3) Ionigeneraattori, kuten vuorisuolakimpale ja ilmansuodatin, on hyödyllinen anioni/kationisuhteen palauttamiseen huoneessa, joissa on tietokone, mikroaaltoja ja televisio.

4) Käyttäkää Teslan "kiemuran" violettisäteen, valonsäteen sovelluksia jalokaasujen kanssa tasapainottamaan kenttää, korjaamaan käänteispolariteettia ja auttamaan kentän auravuodon sulkemisessa.

5) Tehokas tietokoneen vaikutusten neutralisoija on "rautanikkelimeteoriitin" asettaminen ruudun toiseen reunaan ja malakiittikimpaleen toiseen. Kummankin näistä pitäisi olla painoltaan vähintään noin 0.5 kiloa.

Kysymys: Jotkut metafyysikot ja shamanistiset opetukset puhuvat "psyykkisistä hyökkäyksistä", joita tapahtuu auran ollessa "auki"? Voiko tätä tapahtua ja tapahtuuko?

Metatron: Sitä voi tapahtua ja tapahtuu tosiaankin. Kuitenkin terminne "psyykkinen hyökkäys" on todellisuudessa sähkömagnetismin ja harmonisen oskillaation/värähtelyn piirre. Korkeammasta näkökulmasta nämä ovat osa kaksinaisuuden kasvujärjestelyä, kun opettelette vastuuta luontaisista luomisvoimistanne. Kuten olemme kertoneet teille, ajatuksillanne ja tunteillanne on kaksinaisuudessa värähtelytaajuus, mikä on täysin todellinen ja täysin elävä. Silloin kun keskitytte johonkin tapahtumaan tai reagoitte voimakkaasti tunteiltanne toiseen ihmiseen tai tilanteeseen, luotte energioita, joita kutsutaan ajatusmuodoiksi. Nämä kerääntyvät harmonisesti eri tavoilla.

Jos heijastatte toiseen hyvin varautunutta tunne-energiaa, kuten vihaa, mustasukkaisuutta, rakkautta, intohimoa ja iloa, kumpaankin osapuoleen vaikutetaan, eikö vain? Jos tietoisesti vellotte näissä varautuneissa ajatusvärähtelyissä, niin tämä energiamassa - tavallisesti lyhytaikainen - voi saada riittävästi energiaa tullakseen tajuttavaksi ajatusmuodoksi. Silloin kun heijastetaan ja luodaan henkistä rakkautta ja myötätuntoa, syntyy synergia, mikä hyödyttää kumpaakin osapuolta. Silloin kun raivoa ja vihaista negatiivisutta heijastetaan, voi syntyä myrkyllinen reaktio kummaltakin osapuolelta. Jos kohteena olevan henkilön aurakenttä on auki, vaikutus vähän pahenee ja tuloksena voi olla tilapäinen energiavuoto.

On tärkeää erottaa pahansuovat tai kontrolloivat energiat ja rehelliset reagoinnit. Jos joku ei kunnioita teitä, tarkoituksenmukainen ja rehellinen reaktio on puhdas viha ja loukkaantuminen. Silloin kun nämä ilmaistaan avoimesti ja rehellisesti, tapahtuu puhdistuminen, mikä voi johtaa parempaan ymmärrykseen ja uuteen, parantuneeseen kommunikointiin. Kyse on oppimisprosessista ja se on sopivaa. Mutta silti syntyy energiavastakkaisuutta.

Kuitenkin ihmisen tuntiessa kostonhimoa tai pitkittynyttä halua hallita toista, tilanne voi purkautua varautuneeksi konfliktiksi ja näin voi syntyä pahansuopa tahtoenergiataistelu. Hyvin usein kumpikin osapuoli tuntee olevansa oikeassa ja vihataajuus vetää harmonisesti puoleensa lisää ja lisää samanlaista energiaa, kunnes kerääntynyt energiamuoto on niin voimakas, että se kykenee aiheuttamaan tuhoavan hyökkäyksen kumpaankin. Ellei ainakin toinen heistä näe vihasta vapautumisen viisautta, se vetää heidät spiraaliin alaspäin, mikä saa aikaan epämukavuutta ja syvempää negatiivisuutta.

Silloin kun henkilö on pahansuovan vihan, itseinhon tai masennuksen tilassa, tuo värähtely itsessään kuluttaa aurakenttää ja avaa sen. Siitä tulee itse kaivettu kuoppa, mikä syvenee ja syvenee. Kokonaisia elämiä voidaan hukata. Kuitenkin korkeammasta näkökulmasta tapahtuu paljon oppimista. On aikoja, jolloin suuret sielut valitsevat elämän oppitunnikseen sellaisten energioiden voittamisen. Jotkut kehittyneet sielut, kuten Gandhi ja Nelson Mandela, valitsivat sellaisen järjestelyn, että heitä syytettiin ja heidät tuomittiin väärin rikoksista ja he viettivät vuosikausia vankiloidenne negatiivisessa energiassa oppiakseen löytämään rauhan ja lujan tahdon rankimmissa sortamisolosuhteissa.

Silloin kun olette konfliktissa, varmistakaa aurakenttänne säilyminen, älkääkä salliko itsenne langeta pahansuopaan reagointiin. Ei ole väärin reagoida rehellisesti, mutta mestarin kapea tie on olla lankeamatta vihaan ja pahansuopaan kostoon. Näihin ansoihin joutuminen on nimittäin paljon helpompaa kuin pääseminen pois niistä. Viha vetää puoleensa lisää vihaa. Silloin kun ryhmät vastustavat toisiaan, samanlaiset ajatusmuodot kerääntyvät yhteen, sekoittuvat ja vastustavat toisiaan valtavassa konfliktissa. Hyvin usein kokonaiset sotaa käyvät kansat muodostavat kollektiivisia energiakenttiä, reinkarnoituvat näihin ryhmiin ja jatkavat konflikteja, kunnes ne lopulta ratkeavat. Persianlahden sodat ovat tällä hetkellä hyvä esimerkki, ne ovat ympäri kääntyneitä ristiretkiä. Toinen maailmansotanne oli Atlantiksen poseidalaisten (ykseyden laki) ja aryanilaisten (Belialin pojat) konfliktin jatkoa.

Kaksiteräiset ajattelumuodot

Hyvin usein vaikeimmat hyökkäykset johtuvat omista negatiivisista ajattelumuodoista, jotka kostautuvat.

Kenties vaikein näistä liittyy itsensä rakastamaan oppimiseen. Silloin kun vajotaan masennukseen, itsensä torjumiseen tai itseinhoon, hyökkäys aiheutetaan itse. Näiden rakkaiden sielujen ajattelumuodoista voi tulla niin voimakkaita, että aurakenttä jakautuu persoonallisuuksiin. Lähetetään kahdeksikon muotoista negatiivista energiaa ja se kerääntyy ja virtaa takaisin solar plexuksen aukon kautta. Itsevihan ajattelumuoto saavuttaa tietynlaisen itsenäisen tietoisuustason ja siitä tulee erittäin todellinen este, itse aiheutettu vankityrmä, kunnes henkilö oppii kohtaamaan ongelman ytimen suuren tahdonvoiman ja viisauden avulla.

Energiavaihtoa tapahtuu hyvin usein päivittäisessä elämässä. Osa on edullista, osa ei. On tärkeää huomata, ettei energiaa voida ottaa niiltä, joiden aura on ehjä.

Parantajat antavat jatkuvasti energiaa ehjässä aurassa eikä siirto periaatteessa vaikuta heihin. Näin välitetään rakkausenergiaa korkeammista lähteistä ja parantajan aurakenttä kykenee olemaan kanavana menettämättä yhtään aurakenttäenergiastaan. Mutta pankaa merkille, että jos parantaja ei ole 13-20-33-kierrossa, parannusta ei todellisuudessa voida antaa. Itse asiassa voi tapahtua vastakkaista - tilanne missä sekä parantaja että parannettava menettävät energiaa.

Kontrolli- ja energiaheijastukset

Aina kun tunnette vihaa jotakuta kohtaan, nuo ajatukset heijastuvat. Joka kerta kun joku yrittää kontrolloida teitä tai päinvastoin, käynnistyy energiaheijastus. On tietysti tilanteita, jolloin on tarkoituksenmukaista seurata toisen ohjeita. Teette tätä jokaisessa elämänne puolessa - sitä tapahtuu toimistossa, armeijassa, koulussa ja lasten ja vanhempien välillä.

Tämä perustuu sopimukseen ja on sopivaa, kun sitä ei käytetä väärin. Ei kuitenkaan ole sopivaa näissä ja muissa tilanteissa sallia toisen hallita väärin omaa henkeään tai pahansuovasti yrittää murtaa omaa tahtoaan. Vallan väärinkäyttöä tapahtuu usein suhteissa, avioliitoissa, työssä, perheessä ja sosiaalisissa tilanteissa. Kuten kuvattiin, on väärin sallia toisen tyrkyttää väärin omaa tahtoaan ja on yhtä väärin pyrkiä sellaiseen hallintaan tarkoitustenmukaisten sopimusrakenteiden ulkopuolella. Tämä voi kehittyä psyykkisen hyökkäyksen muodoksi, teidän sanontaanne käyttäen.

Kontrolloiva osapuoli kiinnittyy kontrolloitavan osapuolen solar plexukseen ja ottaa kirjaimellisesti hänen energiaansa ja käyttää tuhoavaa hallintaa. Tätä kansankielenne "vampyyrivaikutusta" tapahtuu erityisesti itsekeskeisten, kontrolloivien ja manipuloivien ihmisen keskuudessa. Sitä yrittävät usein tiedostamatta tasapainottomat ja masentuneet ihmiset, jotka tarvitsevat "nostetta" lähellään olevilta ihmisiltä, koska heillä on omassa energiassaan vajetta. Sitä voi tapahtua laajamittaisesti myös patriarkaalisissa dogmaattisissa uskonnoissa, miesvaltaisissa yhteiskunnissa sekä avioliitoissa. On vaikeampaa puolustautua tällaisia ulkoisia statussymboleja vastaan. Silloin kun ihminen on tietoinen olemisestaan tällaisen pahansuovan energiaheijastuksen kohteena, auran eheys on elintärkeää.

Valkoisen valon visualisoiminen ympärille on yleensä hyväksytty suojamekanismi. Jos kuitenkin aurakenttä on avoin, valon visualisoiminen ei riitä. Pitäisi käyttää yllä lueteltuja menetelmiä vahvistamaan kenttää ja sulkemaan se. Olkaa tietoisia, että joka kerta kun teillä on negatiivisia voimakkaita tunteita tai olette masentuneita, kenttänne säröilee tilapäisesti. Nämä hyökkäykset voivat kuluttaa energiaa vain, jos kenttä on avoin. Negatiiviset energiaheijastukset torjutaan helposti, kun aurakenttä on täysi ehjä. Tällöin energia palautetaan takaisin lähettäjän käsiteltäväksi. Rakkaat ystävät, tässä on läksy: älkää lähetäkö pahansuopaa energiaa, se palaa vääjäämättä takaisin ja aiheuttaa suurta katumusta. Sellainen on harmonisen värähtelyn laki luonteeltaan.

Uskonnot ovat usein suuren sopimattoman kontrolloinnin lähde - pelolla kontrolloinnin. Myös new agen piiriin - kuten sitä kutsutte - on ilmestynyt guruja ja henkisiä opettajia, jotka kuuluisuus ja valta johtaa egon, pöyhkeilyn ja kontrolloinnin syöksykierteeseen. Johtajuuden ja voiman polku risteytyy vääjäämättä ja voidaan tuntea sokeaa houkutusta lähteä ahneuden ja vallan polulle rakkauden sijasta. Se on osa oppituntia ja monet ovat langenneet sellaisiin egon ansoihin. Tämän tapahtuessa heistä tulee energian ottajia. Siksi teidän ei koskaan pitäisi sokeasti seurata ketään johtajaa tai kanavaa. Käyttäkää sen sijaan erottelukykyänne ja virittykää omaan jumaluuteenne. Silloin kun teistä on tullut osa mitä tahansa ryhmätietoisuutta ja sitten päätätte murtautua vapaaksi, kollektiivi vetää luonnostaan saadakseen teidät takaisin ja näin tapahtuu kansankielellänne "energiahyökkäys", erityisesti omistavissa kollektiiveissa, joiden tehtävänä on seuraajien värvääminen.

Kysymys: Mainitsit tietyt jalokiviyhdistelmät aurakentän vahvistamiseksi. Voitko käsitellä tätä tarkemmin?

Metatron: Tämä aihealue on valtava ja itsessään kokonainen kirja. Lyhyesti sanottuna, auran ylläpitämiseen ja vahvistamiseen liittyen jalokivet ovat periaatteessa suopeita, tietoisia voimakenttägeneraattoreita, jotka vahvistavat ja virkistävät ihmisen omaa sähkömagneettikenttää. Ollessaan kristallimatriisissa ne ovat myös äänirautoja, jotka auttavat 13-20-33-aurakierrossa ja merkivan muodostamisessa ja laajentamisessa.

Perusyhdistelmänä olisi käyttää "yksittäistaittavaa" kiveä, kuten timantti, granaatti tai spinelli toisessa kädessä ja "kaksoistaittavaa" toisessa. Paras "yksittäistaittava" on timantti, mutta optimaalisesti sen pitäisi olla vähintään kaksi karatia, ja käsitämme, että hinta on rajoittava tekijä. Parhaita korvikkeita ovat granaatit, mieluummin Ural-vuorten vihreä demantoidi tai punaoranssi spessartiini/spessartiitti. Kumpikin heijastaa kristallimuodossa oktaedria. Timantti heijastaa dodekaedria ja oktaedria. Jos siihen on varaa, niin väriyhdistelmä on paras "yksittäistaittavissa". Ne voivat vaihdella intuitiivisesti astrologisten voimien ja omien syklien mukaisesti. Granaattia on käytännössä kaikkia värejä, paitsi sinistä. Spinelliä on vaaleanpunaista, punaista, sinistä ja violettia.

"Kaksoistaittavissa" sormuskivissä voimakkaimpia ovat smaragdi, rubiini, safiiri, morganiitti ja akvamariini. Heijastakaa laajimpia kenttiä, koon ollessa 3-5 karatia. Vaihtakaa värejä syklien muuttuessa. Turmaliini, topaasi ja eri kvartsit, kuten opaali, ametisti ja sitriini, ovat pietsosähköisiä ja myös hyvin voimakkaita voimageneraattoreita.

Jalokivien käyttäminen ei ole kansanperinnettä, ne ovat tosiaan koherentin kristallivalon voimakenttägeneraattoreita. Ne voivat lisätä ihmisen elinvoimaa ja myös pidentää elämänkaarta, erityisesti yhteiskäytössä. On hyvä tutkia tätä aihetta. Muistakaa, että keho on kaksipuolinen, "kaksoissymmetrinen". Yhdistäkää metalleja ja jalokiviä sekä ranteissa että kaulalla. Sellaiset jalometallit kuten kulta ja platina ovat voimakkaimpia. Hopea on kolmas, mutta hyvin suopea omilta piirteiltään. Vaihdelkaa näitä. Riipus kaulassa on myös suositeltava. Tutkikaa tätä aihetta ja eläkää se.

Lopuksi

Rakkaat ystävät, muutostahti kiihtyy ylösnousemuspolulla. Kuten olette oppimassa, muutos on kaikkien todellisuuksien luonne. Vastaavasti teidän on nyt käsitettävä, että aurakentän siirtymä on vaatimus suuremman ja suuremman energian ylläpitämiseksi ja kristallivalokeho-merkivaan kehittymiseksi, aikomuksen ja sydämen tahdon avulla. Tosiaankin se mitä tarjotaan Metatronisissa avaimissa, voidaan löytää keskittyneessä halussa ja meditoinnissa. 13-20-33-kierto on merkittävä askel tiellänne suurempaan todellisuuteen ja jumaltietoisuuteen.

Olen Metatron ja kerron teille nämä totuudet. Teitä rakastetaan.

Ja niin se on.

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

< PrevNext >