HomeViestejäAlexandra Mahlimay ja Dan Bennack - Saint Germain20.3.2014 - Maaliskuun päiväntasaus - myrsky meni ohi ja tyyneys palaa

20.3.2014 - Maaliskuun päiväntasaus - myrsky meni ohi ja tyyneys palaa

MAALISKUUN PÄIVÄNTASAUS - MYRSKY MENI OHI JA TYYNEYS PALAA

Saint Germainia kanavoinut Alexandra Mahlimay ja Dan Bennack (www.joyandclarity.com)
20.3.2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tämän vuoden maaliskuun päiväntasauksen myötä alatte jättää taakse viimeaikaisen myllertävän ajan ja vaihdatte sen uuteen tyyneydentunteeseen elämässänne. Vaikka viime kuukaudet ovat ehkä olleet intensiivisiä ja vaikeita, huomaatte pian uusien ideoiden inspiroivan ja virkistävän taas teitä ja näette, miten suunnitelmanne alkavat lopultakin tuottaa tulosta.

Olette aloittamassa ajan, jolloin oivallatte lisääntyvässä määrin, että kaikki se hiki ja kaikki ne kyyneleet mitä olette laittaneet projekteihinne - ja elämäänne - on ollut ponnistelunne arvoista. Lisäksi saatte apua ja opastusta, mitä tarvitsette siirtyäksenne eteenpäin kaikessa, mitä teette.

Yksi tämän päiväntasauksen hallitseva teema ovat onnettomat seuraamukset siitä, kun eletään pelokkaasti ja egon vaikutusvallan alla, sielukeskeisen perspektiivin sijasta. Saatte tilaisuuden tarkkailla, miten ego sitoo teidät pakonomaisesti asioihin, joita uskotte haluavanne voidaksenne olla onnellinen, mutta silti jäätte tyytymättömäksi ja täyttymättömäksi. Näette, miten pelkonne siitä, että te ette saa jotain, mitä tarvitsette epätoivoisesti, tai menetätte jotain, mitä teillä jo on ja mitä ilman ette usko voivanne elää, vain lietsoo onnettomuuttanne ja levottomuuden ja uhan tunnetta maailmassa elämisestä. Saatte tärkeän tilaisuuden nähdä ja ymmärtää, miten annoitte kontrolloimattoman mielenne vietellä teidät, kun se kertoo teille tarinoita elämästä, mikä ei perustu totuuteen, vaan tietämättömyyteen.

Ymmärtäkää, että nyt on hyvä aika ilmestyä esiin tästä pimeyden ja harhakuvien paikasta, mikä varjostaa kapasiteettianne tuntea iloa, totuutta ja valoa. Saatte tilaisuuden katsoa, mikä vetää fokuksenne pois sielunne tarkoituksesta. Itse asiassa saatatte havaita, että asiat joita luulitte tarvitsevanne, haluavanne tai pelkäävänne elämässä, harhauttivat teidät vain sielunne tarkoituksesta ja nyt niillä ei ole samaa otetta teihin kuin aiemmin. Silloin kun yhdistytte sielunne tarkoitukseen, intuitio johtaa teitä - eivät pelot, tarpeet tai puutteet. Tämä lisää selkeyttänne ja auttaa teitä pääsemään takaisin ytimeenne.

Kun alatte ymmärtää paremmin sielunne tarkoituksen, elämästänne tulee vähemmän mutkikasta. Ja astuessanne tähän yksinkertaisempaan paikkaan, pystytte paremmin näkemään ja tunnistamaan opastavan voiman onnellisuutenne taustalla, riippumatta siitä minkä olette hahmottaneet ehkä onnistumisiksi tai epäonnistumisiksi.

Tunnistakaa ja ymmärtäkää, että sisäisen äänen kuunteleminen opastaa teitä oikeaan suuntaan, ja kun annatte sille tilaisuuden ottaa johdon tekemissänne päätöksissä, saatte todella vapauttavan kokemuksen ja teidän pitäisi pian kokea voiton ja menestyksen tunnetta elämässänne.

Opastus mitä sisäinen äänenne tarjoaa, on ilon, lämmön ja tunnemaadoittumisen lähde, mikä johtaa teidät tiettyyn mukavuuteen ja vakauteen seuraavien kuukausien kuluessa. Se tuo mukanaan tunteen kotona olemisesta ja tyytyväisyydestä elämäänne.

Jos koette jonkin menetyksen tänä aikana, se on vain väliaikaista ja loppujen lopuksi se nähdään vain niistä vanhoista tavoista irtipäästämisenä, jotka eivät toimineet enää elämässänne. Se mikä täytyy saattaa loppuun ja päästää irti, tulee selväksi teille ja ymmärrätte, että tämän irtipäästämisen avulla voitte antaa suuremman arvon itsellenne ja sydämellenne.

Olette löytämässä uutta toivoa ja ymmärrystä siitä, mitä elämällänne on tarjottavana teille, ja kaikki viipyilevä suru entisestä mielipahasta on pian poissa. Mutta myös tämän optimistisen asenteen kera teidän täytyy edelleen tarkkailla taipumusta pitää kiinni menneisyydestä vatvomalla epäilyksiänne tai tarpeella syyttää itseänne menetetyistä tilaisuuksista tai aiemmista pettymyksistä.

Sitten kun annatte itsenne olla vapaa, pystytte siirtymään seuraavien kuukausien läpi rohkeasti. Ja jos pelkonne näyttäytyisivät uudestaan, tiedätte, että voitte hiljentää ne pysymällä keskittyneenä polkuun, mikä on harmoniassa sielunne tarkoituksen kanssa. Tietäkää, että palkkionne ovat suuria, jos teette sen.

Jos kohtaatte epäilyksiä tai pelkoja matkan varrella, antakaa niiden palvella vain muistutuksena siitä, mistä olette päästäneet irti. Sallikaa niiden motivoida teitä ja pitää teidät oikeilla raiteilla. Sallikaa niiden muistuttaa teitä vain siitä, mikä on totta ja aitoa teille. Ei siitä, mikä on valheellista, pelokasta ja epäaitoa, kun elämänne ei näytä toimivan niin tasaisesti, kuin haluaisitte. Muistakaa tarkkailla pelkoanne tällä tavalla, mutta seurata aina totuuden inspiroimaa intuitiotanne. Tämä sallii teidän odottaa tärkeitä tapahtumia, joita tulee elämäänne, murehtimatta niistä ja se tekee helpommaksi siirtyä eteenpäin.

Tosiaankin, olen Saint Germain.

 -----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >