Tammikuu 2014 - Vuoden 2014 energiat

VUODEN 2014 ENERGIAT
 
Saint Germainia kanavoinut Alexandra Mahlimay ja Dan Bennack (www.joyandclarity.com)
Tammikuu 2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Vuodessa 2013 on ollut paljon kyse tasapainon löytämisestä kaikkeen, mitä teette. Kuluneena vuotena altistuitte enemmän epäoikeudenmukaisuus- ja epätasa-arvoisuuskysymyksille ja teidän oli mietittävä kollektiivitietoisuutena, mitä ovat ne korkeammat ihanteet, joita haluatte seurata maailmassa.
 
Korkeamman vision saaminen maailmalle ja sen toteuttaminen oli monien teidän voimakas halu. Mutta koska ette pysyneet aina helposti hyväksymään tapahtuvia muutoksia, olette ehkä pettyneet ja jotkut teistä ovat myös tympääntyneet ja kyynistyneet.
 
Kuitenkin maadoittaaksenne korkeamman todellisuusvision tänne maan päälle, teidän on oltava hyvin käytännönläheisiä. Teidän täytyy kyetä tekemään tuosta visiosta suunnitelma ja sitten seuraamaan yksittäisiä askelia, jotka näyttävät teille lopussa prosessin, mikä tekee teille mahdolliseksi unelmienne ilmentämisen. Silloin kun te ette ole käytännöllinen omassa elämässänne, elämästä tulee hyvin käytännönläheistä teille ja se osoittaa "epätäydellisimmät" asiat, joita tapahtuu ympärillänne. Tämä pakottaa teidät lopulta katsomaan, mitä täytyy tehdä, asioiden parantamiseksi omassa ja toisten elämässä.
 
Visionne maailmasta
 
Jos siis tunsitte juuttuneenne vihaan tai katkeruuteen tai tunsitte olevanne vankina maailmassa, mikä ei näytä arvostavan sitä, että maapallosta ja sen asukkaista huolehditaan, niin tämä johtui siitä, että näkemyksenne maailmasta oli luultavasti liian kapea. Kun olitte liian keskittynyt pikkuyksityiskohtiin, jotka eivät toimineet, ette kyenneet näkemään suurta kuvaa. Ja tässä kuvassa ei ole kyse vain korkeista ihanteista. Siinä on kyse sellaisen tavan löytämisestä, millä nuo ihanteet inspiroivat teidät ryhtymään toimeen ja sitten luomaan käytännönläheisen ja toimivan vision siitä maailmasta, minkä haluaisitte nähdä.
 
Itsenne ja kaiken hyväksymisestä sellaisena, kun se on - ei täydellisenä, vaan täydellisenä prosessina koko ajan - tuli viime vuoden oppimiskokemuksenne. Kyky nähdä omien ja muiden ihmisten vikojen ja heikkouksien yli ja kärsivällisyys, kun kaikki kehittyi omalla täydellisellä tahdillaan ja tavallaan, oli avain eteenpäin liikkumiseen ja sen saavuttamiseen, mitä halusitte elämässänne 2013.
 
Mitä 2014 tuo?
 
No niin, vuodessa 2014 on kyse sisäisen uskon ja luottamuksen löytämisestä, näyttämään teille valoa ja ollaksenne, kuka oikeasti olette. Hyvin paljon siitä, mitä ehkä olette kätkeneet itseltänne, mutta myös maailmalta, tulee esiin tänä vuonna.
 
Teidän täytyy päästä ulos maailmaan ja teidän täytyy uskaltaa olla haavoittuva muistaen, että on vahvuuden merkki paljastaa toisille, mistä sydämenne pitää kovasti ja miten upeaa valoa voitte levittää maailmassa.
 
Tänä vuonna ihmiskunta haastetaan päästämään irti tarpeesta tehdä saavutuksia ja kerätä omaisuutta ja teidän täytyy löytää tapoja laittaa materialismi laajempaan perspektiiviin, jotta se voi palvella kaiken suurempaa hyvää.
 
Teidän kaikkien tärkein tehtävä on katsoa sisäänpäin ja yhdistyä omaan jumaluuteenne. On aika yhdistyä syvemmin intuitioonne ja on aika oppia luottamaan tuntemuksiinne ja vaistoihinne, pelkkien pelkopohjaisten ajatustenne sijasta. Luottamalla syvästi universumin toimintaan ja seuraamalla intuitiotanne, sallitte kaikkien päästää irti pelosta, mikä pitää teitä kaikkia synkässä paikassa, mikä on täynnä huolia, liiallista ajattelua ja liian monia mielen pelejä.
 
Teidän jokaisen on tosiaan aika löytää henkilökohtainen tapanne yhdistyä intuitiiviseen puoleenne, antamatta minkään tai kenenkään vakuuttaa teille, että se mitä teette, on väärin.
 
Jos siis haluatte yhdistyä johonkuhun tai johonkin, mihin tunnette intohimoa, sallikaa itsenne tuntea intuitiivisesti, onko se hyvä kokemus teille. Sitten kun olette antaneet tunteidenne informoida itseänne ja olette myös konsultoineet henkilökohtaisten kokemustenne viisautta, on aika toimia. Teidän on aika tunnustaa olevanne ainoa ihminen, joka voi todella tuntea ja ymmärtää tarpeenne. Ette voi jatkaa itsenne pettämistä sillä, mitä ajattelette tarvitsevanne, vaan teidän on katsottava todellisia tarpeitanne ja tehtävä jotain niiden tyydyttämiseksi.
 
Te olette ainoa, joka tietää parhaan elämänpolun teille. Ja avaamalla sydämenne ja antamalla sen pysyä auki, kohtaatte elämänne upeimmat kokemukset.
 
Toisiaankin, olen Saint Germain.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >