HomeViestejäLuxonia19.9.2010 - Tukekaa toisianne

19.9.2010 - Tukekaa toisianne

Usko. Toivo. Luota. Me olemme Elohim. Kehosi käy läpi valtavaa muutosaaltoa. Käyt mielesi tasolla tiloja läpi ja vapaudut niistä. Vaikka asiat näyttävät kiertävän kehää, ne kohoavat koko ajan ja vapaudut. Sinun tilasi on vapahtajan tila - vapahdat itseäsi ja toisia niistä tiloista, jotka kuuluvat vanhaan maahan.

Siirtymä lähenee. Edistytte oikein. Katso, kuule, tunne muutos jo. Saatte pian lisää ohjeita siirtymää varten.

Siirtymäpotentiaali vahvistuu koko ajan. Sellaisetkin ihmiset, jotka eivät ole koskaan edes ajatelleet siirtymää, alkavat nyt tutkia asiaa ja kohoavat nopeasti siirtymän tasolle. Heillä on nyt tietoisuus apuna, maailmantietoisuus, Maitreya. Maitreya vapahtaa ne, jotka haluavat siirtyä, mutta eivät itse osaa säteillä tarvittavaa valoa. Kun heidän tavallaan siirretään ilman omaa valoa, tulos on ihminen, joka tarvitsee valtavasti apua toisilta ihmisiltä. Missä on rakkaus, kun sisar tai veli tarvitsee apua?

Siirtymävaiheessa ne, jotka voivat tukea, ovat niitä, jotka auttavat. Otatte vastuun toisistanne. Löydätte toisenne. Rakastakaa kaikkia, jotka siirtyvät, sillä heidän tahtonsa on kasvaa todellisessa valossa. He voivat näyttää samalta kuin ennenkin, mutta älkää antako kuoren pettää. Sydämessään he haluavat Valon tietä. Avatkaa oma sydämenne ja kuunnelkaa. Kaikki on ykseyttä, kaikki on rakkautta.

Tehtävänne on luoda yhdessä. Omat kykynne luoda alkavat tulla luoksenne jo nyt. Tunnette suurta riemua luomisesta. Löydätte toisenne, jotta voitte luoda yhdessä. Seuratkaa sydämenne ääntä, se on totuuden ääni, se on rakkauden ääni. Sallikaa toisten tulla seuraanne, olkaa yksi ääni, yksi sydän. Jos kohtaatte vastustusta, sillä vanha maa on yhä läsnä polariteettineen, siirtykää eteenpäin omassa voimassanne, sillä kannatte valoa, se poistaa esteet.

Keskittykää nyt kasvattamaan valoanne, se on silta, joka luo siirtymän. Harjoittakaa mielenne hallintaa niin, että kun kohtaatte valottomuutta, siirrätte tietoisuutenne valoon ja pysytte siinä. Tulette Valosta, olette Valossa, matkaatte Valoon, tiedostakaa se.

Älkää antako huolten vallata mieltänne vaan keskittykää iloon, sillä nämä ovat lopun aikoja, vanhan polariteetin lopun aikoja. Se on iloinen asia, sillä se tarkoittaa kärsimyksen loppumista ihmisen taipaleella.

Hengittäkää jo uutta ilmaa, se on vain ajatuksen päässä. Uusi Maa on jo täällä ja voitte jo hengittää sen ilmaa - tunnetteko eron?

Hengittäkää ja olkaa, kaikki on hyvin. Kaikki on. Rakkaus. Yksi.

---

© Luxonian viestejä saa levittää vapaasti epäkaupallisiin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että sisältöä ei muuteta ja että viestin mukana toimitetaan linkki alkuperäiseen julkaisukanavaan: http://luxonia.com

 

< PrevNext >