HomeViestejäLuxonia26.11.2010 - Siirtyminen korkeammille olemisen tasoille

26.11.2010 - Siirtyminen korkeammille olemisen tasoille

Olette ylösnousemassa. Se on varmaa. On ollut vaihtoehtoisia suunnitelmia, nyt on vain ylösnousemussuunnitelma.

Saatatte tuntea kuin vain olisitte odottamassa. Yhdellä tasolla olettekin, kun taas toiset puolenne ovat muuttumassa salliakseen "sinun" ylösnousta, yhtenä kokonaisuutena.

Viime aikoina olette tuoneet olemuksiinne uutta valoa, uudenlaista energiaa jolla on syvällisiä vaikutuksia kaikkiin olemisenne kerroksiin. Voitte päästä käsiksi kaikkiin tasoihin joita olette ihmiskokemuksen ulkopuolella. Olette saattaneet kokea hetkiä sieluna, korkeampana itsenä, enkelinä, Elohiminä, jumalana, valona, Yhtenä; olette saattaneet kasvattaa enkelisiipiä tai tunteneet kun ne asetetaan paikalleen, autuaan Rakkauden, Ilon ja Onnellisuuden hetkiä ja ehkä muutakin. Sitten mukaudutte, ja ihmettelette menikö jotain väärin kun tunnette olonne taas niin ihmiseksi ja näyttää että maailma ympärillänne ei ole muuttunut mihinkään. Mutta on se, johtuen kaikesta ylösnousemustyöstänne. Joka kerta kun nostatte omaa värähtelyänne, koko ihmiskunnan värähtely nousee. Teette kaikki fantastista työtä. Teillä kaikilla on tarkka paikka ylösnousemussuunnitelmassa. Jotkut teistä ovat täällä työskentelemässä peräänantamattomasti ylösnousemuksen puolesta kohottamalla oman valonne määrää joka lisää taajuutta ja värähtelyä, jotkut ovat täällä pitämässä yllä tasapainoa, jotkut ovat täällä vapauttamassa ihmiskuntaa polariteetin verkosta omalla irtipäästämistyöllään, tai voitte tehdä monia näistä asioista - kaikki liittyy kaikkeen ja te kaikki teette työtä saman asian puolesta: ihmiskunnan ylösnousemiseksi.

Kaikki on kehittymässä täydellisesti. Ajan myötä alatte kokea pidempiä jaksoja korkeamman ja laajemman itsenne tiloissa. Kun ylösnousette, näistä korkeammista tasoista tulee kokemuksenne. Teillä tulee olemaan sielunne viattomuus, korkeamman itsenne viisaus, Elohimin luomiskyvyt, enkelien ääretön Rakkaus, ja enemmän, riippuen valmiudestanne ja myös halustanne. Valmius tulee oman sisäisen työnne kautta, ja sitä avustaa kaikkien yhteinen työ. Halunne tulee vapaasta tahdostanne. Aivan, saatte vapaan tahtonne takaisin; monet teistä antoivat sen pois Ylösnousemussuunnitelman toteuttamiseksi, että voisitte tehdä korkeimman parhaanne ihmiskunnan hyväksi. Kun otatte luojan roolinne, alatte taas käyttää vapaata tahtoanne luodaksenne uuden maan, yhdessä muiden luojien kanssa.

Ette hukkaa persoonallisuuttanne tässä prosessissa, vaikka joskus saatatte tuntea niin. Egonne on myös ylösnousemassa, se on varistamassa osia jotka kuuluvat polariteettiin. Teillä on mukananne osa egosta myös ylösnousemuksen jälkeen, mutta sitä voisi sanoa korkeammaksi egoksenne. Kaikki puolenne tulevat toimimaan sopusoinnussa, ja heijastavat sitä myös ympäristöönne.

Nyt, tuntekaa ja menkää virran mukana. Jos väsyttää, nukkukaa. Jos on nälkä, syökää. Jos haluatte lopettaa henkisen työnne, tehkää se. Jos ette halua tehdä mitään, olkaa vain ja hengittäkää. Kaikki on hyvin. Jokainen teistä tekee erinomaista työtä, kukin omalla tavallanne.

Kaikki on hyvin. VALO on saapunut. Teitä Rakastetaan.

---

Tämä viesti tuli Maan Elohimiltä. Olen tehnyt maadoitustyötä paljon tällä viikolla ja tuntenut itseni irralliseksi kaikesta henkisestä, en edes ole halunnut olla yhteydessä kehenkään, olla vain itsessäni, omassa kuplassani. Luulenpa että Siriuslaisten "tainnutusnuolet"* olivat juuri sitä mitä tarvittiin tasapainotukseen ennen seuraavaa kierrosta.

Musiikkiviesti universumilta meille on Toploadersin Dancing in the Moonlight...

*Vähän aikaa sitten näin yhtenä yönä kaksikin unta jossa jotkut tyypit ampuivat "tainnutusnuolia" minuun...

© Luxonian viestejä saa levittää vapaasti epäkaupallisiin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että sisältöä ei muuteta ja että viestin mukana toimitetaan linkki alkuperäiseen julkaisukanavaan: http://luxonia.com

< PrevNext >