HomeViestejäLuxonia6.10.2010 - Etupäässä ärtymystä...

6.10.2010 - Etupäässä ärtymystä...

...mutta ei omaa. Ihmiset oireilevat mitä moninaisimmilla tavoilla ja välillä tuntuu, kuin kehitys menisi taaksepäin eikä eteenpäin. Mistä on kysymys?

---

Emme puhu hyvistä ja pahoista voimista, vaan energioista, jotka voivat ilmentyä monella tavalla polariteetissa. Ihmiset ovat rakentaneet monimutkaisia uskomusjärjestelmiä yksinkertaisien oppien perustalle. Se yksinkertainen oppi on totta, se monimutkainen uskomusjärjestelmä harhaa. Kun katsotaan Jeesuksen opetuksia, hänen ydinoppinsa oli Rakkaus. Mitä siitä näet kun katsot sen päälle rakennettuja uskomusjärjestelmiä? Näet valtarakenteita, näet rahavirtoja, näet kiinteistöjä, näet virkamiehiä. Missä se Rakkaus on, se kaiken ydin ja sen laajemmat ilmentyvät? Näetkö, mitä tarkoitamme? Mistä löydät Elävän Rakkauden uskomusjärjestelmän sisältä? Sanasta? Ihmisten sydämistä? Miten se elää keskuudessanne? Miten toteutatte Rakkauden sanomaa?

Ihmiset alkavat herätä siihen, että heidän elämänsä rakentuvat monimutkaisille malleille, joista on hankala löytää totuutta vaikka etsisi. Eikä se totuus niistä rakenteista löydykään, vaan omasta Sydämestä. Ihmiset on opetettu luottamaan näihin rakenteisiin, syntymästä saakka, joten heille voi olla melkoinen järkytys tiedostaa, että heidän elämänsä on ollut ulkoisen palvelua, ulkoapäin johdettuna.

Kun henkisesti heränneet ihmiset tietoisesti kohottavat värähtelyään, ihmiskunnan yhteisvärähtely kohoaa ja jokainen ihminen joutuu kysymään itseltään, mikä heitä ohjaa, mille heidän elämänsä perustuu, mitkä ovat heidän arvonsa. Siksi ihmiset oireilevat.

Salliva Rakkaus ja hyväksyntä. Niillä voitte suojata itsenne maailman myllerryksiltä. Kun hyväksytte mitä on ja tiedostatte, että menossa on ihmiskunnan suurin murros koko sen olemassaolon aikana, olonne voi helpottua ja voitte keskittyä oman Valonne lisäämiseen. Oman Valon lisääminen auttaa koko ihmiskuntaa, ei vain omaa itseä. Ihmiskunta on yksi tietoisuus ja kohottamalla omaa värähtelyänne vaikutatte myös yhteisvärähtelyyn.

Pyytäkää tukea enkelikunnalta Rakkaudessa pysyttelemiseen. He huolehtivat tunneterveydestänne; me muut työstämme nyt muita tasoja. Vertauskuvallisesti olette nyt luopumassa vanhoista, kuluneista vaatekerroistanne ettekä vielä näe uusia vaatteitanne sovituskopin verhon toisella puolella. Mitä vähemmäksi vaatteet yllänne käyvät, sitä hermostuneempi tilanne voi olla. Kun olette täysin alasti, ilman rihmankiertämää, ettekä vieläkään tiedä, millaiset vaatteet teitä odottavat, odotus voi olla tuskallista. Luottakaa. Teitä varten on valmistettu niin upeat juhlavaatteet, että niiden loisto on vertaansa vailla. Luottakaa ja uskokaa. Pysytelkää Rakkaudessa. Todellisuus on alkamassa.

Me olemme Maan Elohim ja olemme luonanne Rakkaudessa.

 

---

© Luxonian viestejä saa levittää vapaasti epäkaupallisiin tarkoituksiin sillä edellytyksellä, että sisältöä ei muuteta ja että viestin mukana toimitetaan linkki alkuperäiseen julkaisukanavaan: http://luxonia.com

 

 

< PrevNext >