HomeViestejäEmmanuel DagherMaaliskuu 2021 - Maaliskuun 2021 energiaennuste - siipien levittäminen

Maaliskuu 2021 - Maaliskuun 2021 energiaennuste - siipien levittäminen

MAALISKUUN 2021 ENERGIAENNUSTE – SIIPIEN LEVITTÄMINEN

Kirjoittanut Emmanuel Dagher (www.magnifiedmanifesting.com)
Maaliskuu 2021
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Hei ystäväni, minulle on suuri siunaus yhdistyä kanssasi tällä tavalla. Meillä on paljon puhuttavaa, joten mennään suoraan asiaan!

Maaliskuu on hyvin aktiivinen kuukausi, kun kyse on henkilökohtaisesta kasvumatkastamme. Sisäiset muutokset joita koemme, auttavat meitä levittämään energiasiipemme niin, että voimme ylittää ne aiemmat rajoitukset, joita olemme tiedostamatta luoneet. Tämän kuukauden lopussa meistä tuntuu täysin eri ihmiseltä.

Maaliskuun aikana sisäinen vahvuutemme uudistuu niin, että saamme energiaa ja halukkuutta karistaa viipyilevän raskauden ja suojahaarniskan, jota olemme kantaneet.

Luovat ilmaisut, ideat ja projektit jotka olemme laittaneet aiemmin odottamaan, tulevat tietoisuudessamme etualalle.

Terveet yhteydet niihin ihmisiin, paikkoihin ja kokemuksiin, jotka ovat tärkeitä meille, vahvistuvat ja lisääntyvät myös tänä aikana.

Maaliskuun alusta eteenpäin meitä opastetaan pohtimaan asioita, joista olemme valmis päästämään irti, jotta voimme tehdä tilaa uusille siunauksille, joita elämä luo meille.

Kuitenkin päättäessämme siirtyä yli käyttäytymistavoista, kaavoista ja tarinoista, jotka eivät ole enää linjassa kasvupolkumme kanssa, mieli voi usein tulla herkäksi ja epävarmaksi näistä muutoksista, koska se ajattelee menettävänsä jotain. Jos tunnet, että mielesi käyttäytyy tavallista herkemmin tässä kuussa, tiedä, että se vain suojelee parhaansa mukaan sinua muutokselta. Se tekee tämän käyttämällä perusselviytymismenetelmiä, kuten meneminen pelkoon, epäilyyn ja tuomitsemiseen. Tiedä, että mieli tekee sen vain tunteakseen turvaa.

On toinen ja parempi tapa auttaa mieltä tuntemaan turvaa, ja se on olla läsnä sille, kuten olisit parhaalle ystävälle. Tämä merkitsee, että sen sijaan että olisit ankara mielellesi, olet entistä ymmärtävämpi, rakastavampi ja lempeämpi.

Tämä auttaa mieltä tuntemaan suurempaa rauhaa ja luottamusta, että olet aina siinä tukemassa ja suojelemassa sitä. Mieli alkaa sitten oivaltaa, ettei se menetä mitään siirtymällä niiden tapojen ja rajoittavien kaavojen yli, joihin se on pitkään samaistunut. Se tunnistaa, miten paljon se saavuttaa, kun se ei enää palaa aiempiin selviytymismenetelmiin.

Mieli haluaa vain saada rakkautta, huolenpitoa ja tunnustusta. Kun mieli saa näitä meiltä, siitä tulee paljon avoimempi hyväksymään henkilökohtaisen kasvun ja parantumisen.

Rakkauden valitseminen

Kun tämän kuukauden voimaannuttavat energiat antavat meille tilaisuuden uudistaa sisäisen vahvuutemme, huomaamme helpommaksi yhdistyä jumalaisen luontomme ydinolemukseen, joka on rakkaus. Rakkaus sallii meidän nähdä eheyden ja täydellisyyden kaikessa elämässä. Se sallii meidän nähdä niiden illuusioverhojen yli, jotka vakuuttavat mielelle, että erillisyyttä ja pelkoa tarvitaan.

Valinta olla ja ilmaista rakkautta jokapäiväisellä polullamme on voimallinen harjoitus. Joinain päivinä voi olla haasteellista valita rakkaus. Tiedä kuitenkin, ettet ole yksin siinä. On tärkeä muistaa olla lempeä ja mukava itselleen, kun koet, mitä tapahtuu, silloin kun sinä tai joku toinen ei valitse rakkautta.

Kollektiivisesti olemme kaikki kasvaneet maailmassa, joka arvosti älykkyyttä enemmän kuin intuitiivista tuntemista ja sisäistä oivaltamista. Kuitenkin jotkut historian visionäärisimmät hahmot jotka ovat edistäneet ihmiskunnan evoluutiota kautta aikain, tiesivät, että yhteiskunnassa tapahtuisi suurimpia kehitysaskelia, silloin kun hyväksymme henkilökohtaisesti ja kollektiivisesti tuntemisen yhtä tärkeäksi, ellei tärkeämmäksi, kuin äly. Tunteminen on laajentumista, ja laajentuminen on rakastamista. Nämä visionäärit tiesivät, että rakkaus auttaa jokaista elävää olentoa etenemään ja kehittymään.

On tärkeää ymmärtää, että emootiot eivät ole sama asia kuin tunteet. Emootiot ovat reaktioita, joita mieli saa aikaan määrittelemällä jonkin hyväksi tai huonoksi. Tietysti on tärkeä kunnioittaa ja rakastaa emootioitamme, koska ne ovat tärkeä osa palautetta, jota tarvitaan auttamaan sen tunnistamisessa, miten olemme läsnä itsellemme ja rakastamme itseämme.

Intuitiiviset tunteet eroavat emootioista, koska ne eivät toimi siinä kaksinaisuudessa, jossa ideat tai kokemukset luokitellaan hyviksi tai huonoiksi. Tunteet toimivat erottelukykyulottuvuudessa. Ne auttavat meitä intuitiivisesti tunnistamaan, mikä laajentaa meitä ja mikä supistaa meitä sisäisesti.

Nuo sisäiset oivallukset myös opettavat meille, että jos jokin on laajentavaa meille, se ei välttämättä ole laajentavaa jollekin toiselle. Tämä auttaa meitä vapautumaan siitä ajatuksesta, että jokin täytyy luokitella hyväksi tai huonoksi, ja siirtää meidät paljon neutraalimpaan olotilaan.

Rakkaus on neutraaliutta. Rakkaus ei toimi kaksinaisuudessa.

Kun päätämme olla ja ilmaista rakkautta – eläen sydämestä ja erotellen sisäisesti, mikä on oikein meille – elämä nousee kohtaamaan meidät rakkaudessa, hoivaten meitä matkan joka askeleella. Kun valitsemme rakkauden, elämä järjestää uudelleen kaiken ulkoisessa maailmassamme niin, että voimme kokea enemmän rakkautta. Mitä enemmän meistä tulee tietoinen näistä tilaisuuksista ja siirrymme niihin, sitä helpommaksi tulee ankkuroida rakkaus todellisuuteemme elämäntavaksi.

On tärkeää oivaltaa, että vaikka meille opetettiin muuta, aidossa rakkaudessa ei ole ehtoja. Eikä sen neutraali asenne ilmaise heikkoutta. Rakkaus ei tuomitse eikä se aiheuta meille tai toisille tuskaa tai vastoinkäymisiä. Rakkaus ei vaadi meitä luopumaan mistään osastamme tai piilottamaan mitään osaamme. Kun valitsemme rakkauden, päätämme olla neutraalissa elämänrytmissä ja -virrassa.

Luova virta

Maaliskuu on erinomaista aikaa sallia luovuutemme virrata johonkin suuntaan, joka tuntuu laajentavalta ja antoisalta meille. Tämä on upeaa aikaa muuttaa rutiinejamme – kokeilla jotain uutta, mikä inspiroi luovuuttamme.

Voidaksemme kanavoida luovan energiamme antoisaksi toiminnaksi, meidän täytyy tehdä itserakkaudesta ja myötätunnosta tärkein prioriteetti elämässämme. Yhteiskuntana meidät on ehdollistettu uskomaan, että itserakkaus on egoistista ja väärin. Tämä oli osa sen unohtamista, mistä tulemme ja että olemme hengen laajentuma. Kun mieli unohtaa, että olemme ensisijaisesti henki, sillä on taipumusta antaa voimansa pois.

Tämä tavallisesti saa tuntemaan epävarmuutta ja että on jumissa, elämään pelossa ja puutteessa. Nämä ovat selviytymispohjaisia energioita, jotka aiheuttavat lopulta fyysisen, tunnepuolen, mentaali- ja taloudellisen hyvinvoinnin romahtamisen.

Olemme jo pitkään päästäneet irti näistä ikivanhoista ehdollistumiskerroksista, jotka ovat estäneet meitä tekemästä itserakkaudesta tärkeimmän prioriteetin elämässämme. Kuitenkaan monet ihmiset eivät vieläkään tiedä, miten itserakkaudesta tehdään prioriteetti.

Itserakkaus on vain toinen tapa sanoa, että tunnustamme kaikki aspektimme ja kunnioitamme niitä. Kun rakastamme itseämme juuri sellaisena, kuin olemme – yrittämättä korjata tai päästä eroon mistään osastamme – annamme tunnustusta hengelle/lähteelle sisällämme.

Rakastamalla itseämme täysin heijastamme hengelle: "Olet täydellinen ja ehjä ja tiedät täsmälleen, mitä teet!" Itsemme rakastaminen on suurinta kunnioitusta ja arvostusta, jota voimme osoittaa hengelle/lähteelle. Ja se mitä tapahtuu nyt, on tilaisuutemme siirtyä vielä enemmän tähän suuntaan.

Aika tutkia

Maaliskuu antaa meille tilaisuuden olla uteliaampi ja tutkia. Kollektiivitietoisuudessa on huomattava uskomus, että uteliaisuus voi tuoda ei-haluttuja jälkiseuraamuksia. Ytimessämme olemme henkiolentoja. Henki on luonnostaan utelias, koska se laajenee, liikkuu ja kehittyy aina.

Henkiolentona tiedämme, ettemme rajoitu mihinkään tai kehenkään. Kuitenkin mielelle tällainen vapaa ja avoin tietoisuus voi tuntua ylivoimaiselta, erityisesti niille jotka ovat fokusoituneet kehittämään enemmän vasemman aivopuoliskonsa toimintaa, joka organisoitu, rationaalinen ja jäsentyneesti ajatteleva osa aivoja.

Meitä on yllytetty ja yllytetään edelleen kehittämään yhtä lailla oikeaa aivopuoliskoa, joka edustaa luovia, hoivaavia, henkisiä ja rakastavia aspektejamme. Oikea aivopuolisko on kehon osa, jonka kanssa henkemme kommunikoi ensin, koska se pystyy helpommin käsittelemään ja ymmärtämään noita henkisiä käsitteitä ja kuvia. Kun jatkamme tämän osamme kehittämistä, meistä tulee selkeä astia henkemme opastukselle ja pystymme täysin hyväksymään sen osamme, joka on luonnostaan utelias.

Maaliskuun puolivälistä loppuun saatat tuntea itseäsi opastettavan tutkimaan enemmän. Tutkimista voi olla monissa eri muodoissa. Saatat tuntea opastettavan tutkimaan täydemmin sisäisiä aspektejasi, kuten sisäiset oivallukset, lahjat, taidot, halut jne. Saatat tuntea myös opastettavan tutkimaan enemmän ulkoista maailmaasi menemällä fyysisesti ulos kokemaan lähi- tai laajempaa ympäristöäsi enemmän.

Joskus pelkkä oleminen ulkona luonnossa enemmän ja puron solinan tai tuulen äänien kuunteleminen puissa tai virittyminen kivien tai puiden olemukseen – tuntien niiden hengen ja värähtelyn – voi antaa energiaa, joka auttaa palauttamaan tunteen aitona itsenäsi olemisesta.

Luova ilmaiseminen tai toisille antaminen, kuten vapaaehtoistyö, voi myös auttaa tuomaan meidät takaisin siihen, kuka oikeasti olemme – takaisin omaan korkeampaan värähtelyymme.

Maaliskuu on erinomaista aikaa olla utelias ja tutkia kaikkia asioita, jotka resonoivat kanssamme sielutasolla. Tämä rikastaa elämäämme tavoilla, jotka auttavat meitä kokemaan kvanttihypyn henkilökohtaisessa kasvussamme ja hyvinvoinnissamme.

Seuraavaan kertaan, taianomaisesti sinun,

Emmanuel
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää eteenpäin - kokonaisuutena ja alkuperä mainittuna, mikä on monien viestintuojien edellytys vapaalle jakelulle.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >