HomeViestejäMuita kirjoittajia6.5.2019 - Joan Walker - Metatron: Ajan uudelleenkalibrointi

6.5.2019 - Joan Walker - Metatron: Ajan uudelleenkalibrointi

AJAN UUDELLEENKALIBROINTI
 
Metatronia kanavoinut Joan Walker (masteringalchemy.com)
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Metatron: Tuntemanne aika on kalibroitu uudelleen. Aika on muuttunut lineaarisesta enemmän ympyräksi. Aika on tekijä luomisprosessissa, mutta ei sillä tavalla, kuin olette tottuneet käyttämään sitä. Rationaalisen mielenne voi olla vaikea tajuta sen ympyräliikettä. Sanotaanpa näin: kun aika järjestetään uudelleen, se sallii tilaisuuksien luoda monia tuloksia luomisprosessissa. Ilman muutosta Maata ympäröivissä magneettikentissä, tätä muutosta ajassa ei voisi tapahtua. Maan ulkopuolella on magneettikenttiä monessa kerroksessa. Myös Maan rakenteessa on magneettiosia. Magnetismi on energeettisiä avaintekijöitä siinä tavassa, miten aikaa käytetään ja miten se hahmotetaan. Magneettikenttien muuttuminen ja magnetismin lisääntyminen poistaa lineaarisuuden. Luodaan ikään kuin jännitettä kenttiin Maan ympärillä ja sisällä. Tätä lineaarista aikaa ei voi havaita magneettikentässä, joka luo tuon jännitteen. Tuo jännite sallii ajan käyttämisen erityissovelluksiin.
 
Pian tulee ymmärrys, että aika on rajatonta, vaikka nyt toimitte hyvin rajoittuneessa tilassa aikaan liittyen. Vuorokaudessa on 24 tuntia, ja teette tiettyinä ajankohtina tiettyjä asioita. Tämä järjestetään täysin uudelleen, ja se vaihtelee sen mukaan, mitä luodaan. Ajan määrässä ei ole rajoja tai rajoituksia. Kaikki voivat toimia "nestemäisessä" ajassa. Ajan organisointitapa ei ole rajoittunut, ja sitä käytetään luomisprosessin sovelluksiin siitä riippuen, mitä halutaan. Ette ehkä ymmärrä nyt tarkkaan, mitä sanon, koska teillä ei ole monia viitekohtia, jolle perustaa tämän.
 
Jim: Tuntuu olevan ajan lakkaamista, kyky jäädä yhteen kohtaan melkein äärettömästi. Tuntuu myös olevan ajan pitenemistä ja lyhenemistä, ajan juoksemista ja pysähtymistä. On mekanismi niiden luomiseen. Pitääkö paikkansa?
 
Metatron: Pitää paikkansa. Kuitenkaan ei ole kyse niinkään ajan pysäyttämisestä. Kyse on ajan sallimisesta laajentua, jotta sitä voidaan käyttää erityisessä luomisessa tai erityisellä kokemusperäisellä tavalla. Magnetismi vaikuttaa tähän, koska se ylläpitää rakennetta ja energiaa mahdollistamaan sen, että aika on laajentunutta, mutta kuitenkin hyvin keskittynyttä tuohon tiettyyn hetkeen.
 
On joustavuutta ja on jännitettä. Jännite sallii ajan laajentumisen tiettyä luomista tai tiettyä kokemusta varten. Sitä on tuon jännitteen vaikutuksen alaisena. Mutta kun jännite lakkaa, niin laajentuminen supistuu, ja siirrytte eteenpäin. Sitten tapahtuu liikettä. On liikettä, joustavuutta. On laajentumista. On myös jännitettä ja supistumista uudessa aikadynamiikassa. Aika ei ole enää hyvin pelkistetty, lineaarinen käsite.
 
Havaintonne ajan pituudesta on hyvin kiinteä ja hidas. Kun tietoisuusmuutos tulee enemmän mukaan, taajuusulottuvuudet vaikuttavat ja magneettikentät voimistuvat ja järjestyvät uudelleen. Se mikä tuntuisi päivältä, olisi vain hetki, koska sallitaan niin paljon luomista samanaikaisesti. On kuitenkin järjestys, ja sitä ylläpidetään tavalla, jolla aikaa organisoidaan magnetismin ja laajentumisen kautta, supistumisen ja jännitteen kautta. Järjestys ylläpidetään jännitteen avulla.
 
Tällä hetkellä teillä ei ole täyttä pääsyä kaikkiin noihin ajan komponentteihin, mutta olette hyvin johdonmukaisesti siirtymässä sitä kohti. Näette tätä hienovaraisilla tavoilla – ei jatkuvasti, mutta usein. Kuluu lisää vuosia, ennen kuin näette kaiken, mistä olen puhunut. Vie niin kauan, ennen kuin lisämagnetismi voidaan planeetalla ottaa täyteen käyttöön ja noihin magneettikenttiin saadaan vaadittu vahvistuminen.
 
Tämä on keskustelua Jim Selfin ja Metatronin kesken, kun he valmistautuvat opettamaan kurssia yhdessä. Kiitämme Joan Walkeria siitä, että hän toi Metatronin puhumaan kauttaan. "Mastering Alchemy Level 3" -kurssi kehitettiin yhteistyössä hänen kanssaan.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >