HomeViestejäMuita kirjoittajia18.4.2018 - Aurelia Louise Jones - Ikuisen nuoruuden lähde ja kuolemattomuus

18.4.2018 - Aurelia Louise Jones - Ikuisen nuoruuden lähde ja kuolemattomuus

IKUISEN NUORUUDEN LÄHDE JA KUOLEMATTOMUUS             
 
Adamaa* kanavoinut Aurelia Louise Jones (www.mslpublishing.com)
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Adama, ole hyvä ja puhu meille ikuisen nuoruuden lähteestä ja kuolemattomuudesta. Sanotko, että ajatuksemme ja aikomuksemme luovat sen?
 
Tietysti, mutta tämä on vain sen yksi aspekti. Jos haluatte oikeasti saavuttaa tämän täydellisyys- ja tietoisuustason, teidän täytyy ensin haluta sitä koko sydämellänne, mielellänne ja sielullanne. Se on ensimmäinen avaimenne. Kellon ympäri elämänne joka päivä, teidän täytyy myös uudistaa aikomuksenne saavuttaa tuo täydellisyystaso, käyttäen kaikkia henkisiä taitojanne, kunnes saavutatte tavoitteenne.
 
Pysyvyys on toinen avaimenne. "Silloin tällöin" -yritykset eivät ole koskaan tuoneet paljon tuloksia. Ehdotonta pysyvyyttä aikomuksessanne ja halukkuudessanne tehdä, mitä vaaditaan tuon tilan saavuttamiseen, ei voi korostaa liikaa.
 
Etsimänne nuoruuden ja uudistumisen lähde on sisällänne aina. Se odottaa siellä heräämistänne ja sen tiedostamista. Avaimet sen löytämiseen eivät ole koskaan olleet salaisuuksia. Itse asiassa ne on tiedetty koko ajan, mutta olette sivuuttaneet ne. Aioneita olette olleet kiinnostuneempi löytämään sen ulkoisista lähteistä – jokin nopea ratkaisu korvasi todellisen henkisen transformaation. Tämä on kolmas avaimenne. Kysyn teiltä nyt: ovatko nämä ulkoiset lähteet toimineet teillä kaikilla, ystäväni? Oletteko onnistuneet yhteiskunnassanne poistamaan ikääntymisen, sairauden ja kuoleman? Vai rakennatteko hoitokoteja, sairaaloita ja lääketieteellisiä klinikoita?
 
Tähän saakka hyvin harvoin kukaan henkilö on maan pinnalla ollut valmis käyttämään transformaatioavaimia siinä määrin, että se on tuonut hänelle täydellisen DNA-transformaation ja kuolemattomuuden. Kuitenkin aikakausien ja vuosituhansien saatossa on ollut muutama poikkeus. DNA:nne on yksi avain nuoruuden ja äärettömän elinvoiman lähteeseen, neljäs avain. Se kehittyy sillä vauhdilla, kun kehitätte tietoisuuttanne ja lisäätte rakkausosamääräänne. Kehonne on tietoisuuden peili. Kun se kehittyy, keho alkaa peilata uutta tietoisuutta, jonka olette saavuttaneet. Nuoruudenlähde on aina ollut sisällänne, mutta teidän täytyy kehittää tietoisuuttanne sen aktivoimiseksi.
 
Ajatuksenne, sananne ja tunteenne tuovat viidennen avaimen. Millaista sisäistä dialogia käytte sisällänne hetkestä toiseen? Heijastuuko siitä, mitä haluatte saavuttaa? Tehtyänne muutaman minuutin affirmaatioita joka päivä, mitkä ajatukset täyttävät mielenne loppupäivän? Miten hyvin valvotte ajatuksianne, tunteitanne ja niitä sanoja, joita puhutte itsellenne ja muille jokainen nyt-hetki? Mitä tunnette itsestänne ja kehostanne?
 
Sitten kun olette kehittäneet tietoisuutenne kuolemattomuustilaan, huomaatte, että se tapahtuu vaivattomasti. Huomaatte, että ikääntyminen tekee teistä vain viisaamman, kypsemmän ja vahvemman. Kyllä, meistä tulee vanhempia, ja teemme sen sujuvasti, arvokkaasti ja jalosti, mestareina. On myös teidän kohtalonne saavuttaa tämä mestaruustaso. Ylläpitäkää fyysistä kyvykkyyttänne, ketteryyttänne ja vahvuuttanne kaikilla tavoilla, joita tiedätte. Huomaatte, että mitä enemmän teette sen, sitä enemmän pystytte aina tekemään. Älkää antako iän tai ihmisten sanomisten rajoittaa teitä. Olette rajattomia olentoja, jotka ovat unohtaneet.
 
Nuoruudenlähde josta puhut, on olemisen tila, ei niinkään tekemisen tila. Tämän ihmeellisen lähteen aktivoimiseksi teidän täytyy ensin yhdistyä siihen ja sitten tulla siksi. Tämä on kuudes avaimenne ja myös tärkein. Todellinen nuoruudenlähde on puhtaan valon lähde, viidennen ulottuvuuden työkalu. Sen aktivoimiseksi sisällä teidän täytyy lisätä valoa kaikissa fyysisen kehonne soluissa ja myös kaikissa muissa kehossanne –hienojakoisemmissa kehoissa. Teidän täytyy puhdistaa tunnekehonne negatiivisista ihmistunteista, teidän täytyy valvoa ajatuksianne ja alkaa ajatella mestarin lailla. Jos ette ole varma, miten mestari ajattelisi tietyissä olosuhteissa, meditoikaa ja esittäkää tuo kysymys. Mitä mestari tekisi, miten mestari näkisi tämän ja mihin toimeen mestari ryhtyisi? Miltä tuntuu olla jumalaisen ilmaisun mestari, kuten sisaremme ja veljemme Telosissa? Sydämenne tietää kaikki vastaukset, ja on aina tiennyt. Teidän täytyy vain konsultoida sitä ja oppia virittymään taas tuohon viisauteen.
 
Alkakaa ajatella kehoanne "taianomaisen muotona", nähkää se monipuolisimpana koneena, joka on koskaan luotu ja joka pystyy tekemään ilman kipua tai rajoituksia kaiken sen, mitä haluatte sen tekevän. Se voi myös teleportoitua mihin tahansa tässä universumissa melkein valonnopeudella, kun olette saavuttaneet tuon tietoisuustason. Teidän tehtävänne on muuttaa sitä havaintoa, joka teillä on ollut kehostanne tähän saakka, ja opetella hyödyntämään koko se fyysinen potentiaali, jolla tämä kulkuneuvo on varustettu.
 
Alkakaa elää uutta totuuttanne, ja etsimänne tulokset ovat seurauksena. Ei voi olla toisin. Tämä on seitsemäs avain. Tässä mielessä nuoruudenlähde on totta. Se sijaitsee omassa mielessänne ja sydämessänne. Olette yllättynyt ja iloinen, kun huomaatte, miten helppoa on ylläpitää nuorekas ulkonäkönne.
 
*korkea-arvoinen pappi Lemuriasta
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >