HomeViestejäMuita kirjoittajiaToukokuu 1997 - Andrew Lutts - Adam Kadmon -ihminen

Toukokuu 1997 - Andrew Lutts - Adam Kadmon -ihminen

ADAM KADMON –IHMINEN
 
Chandaraa haastatellut Andrew Lutts (www.salemctr.com)
Toukokuu 1997
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Kehittyessämme valo-olennoksi muutosprosessi tuo esiin monia kysymyksiä. Miten se tapahtuu? Milloin se tapahtuu ja miten synnytämme sen?
 
Puhuin äskettäin Chandaran, Earth Link Missionin perustajan kanssa, Adam Kadmon –ihmisestä. Tässä on haastattelu puhtaaksikirjoitettuna.
 
K: Kerro meille Adam Kadmon –ihmisestä.
 
V: Ensinnäkin siihen on monia viittauksia kirjassa "Eenokin avaimet" ja siinä puhutaan myös adamisesta siemenestä ja Adam Kadmon –valokehosta. Olemme siirtymässä Adam Kadmon –valokehoon.
 
Se on fyysiseen muotoon integroitu valokeho. Sitä ei ole koskaan ennen tehty missään päin universumia. Tästä adamisesta siemenestä ja DNA-komponentista on käyty galaktisia sotia.
 
K: Eikö sitä ole koskaan ennen kokeiltu?
 
V: Kyllä, se on käynyt läpi monia muodonmuutosprosesseja. Esimerkiksi Atlantis ja Lemuria olivat sen neljännen, viidennen ja kuudennen ulottuvuuden prosesseja. Kuitenkaan kolmannen ulottuvuuden fyysisellä planeetalla sitä ei ole vielä tehty.
 
K: Miten ihmeessä Adam Kadmon –integrointia ei ole tehty vielä missään ihmiskunnalle?
 
V: Erona on vapaa tahto ja tunteet. Tämä on uutta. Toisissa paikoissa joissa ihmisillä on fyysinen muoto, on tavallisesti paremminkin ryhmämieli kuin vapaa tahto. Kohtaamamme ongelmat liittyvät siihen, miten vapaa tahto toimii ryhmämielen kanssa.
 
Toinen syy, miksi tätä ei ole tapahtunut kolmannessa ulottuvuudessa, on ihmisten voimakas tunnetekijä. Tämä tuo meille täysin uuden haasteen.
 
K: Miten voimme auttaa tässä prosessissa?
 
V: Telepaattisen kommunikoinnin harjoitteleminen on hyödyllisintä. Tämä on yritys ryhmämielen ymmärtämiseen.
 
K: Mikä on tuloksena Adam Kadmon –valokehon onnistuneesta integroinnista ihmiskuntaan?
 
V: Muoto joka teillä on tänä päivänä, on hyvin samanlainen. Jos pidätte kehostanne, olette hyvin onnellinen. Niiden jotka ovat tyytymättömiä, pitäisi nyt yrittää muuttaa muotoa sellaiseksi, jonka tuntevat mukavaksi. Tämä on ollut suuri huoli monien valotyöntekijöiden keskuudessa.
 
Ihmiset pystyvät laittamaan koko fyysisen kehon moniulotteiseen muotoon käyttämällä "kenttäsuhteita ja -säätöjä". Pystytte olemaan kirjaimellisesti nyt-hetkessä. Lineaarinen aikakäsityksenne lakkaa olemasta. Voitte matkustaa moniin paikkoihin ja tehdä monia asioita, jotka näyttäisivät nyt käsittämättömiltä.
 
K: Onko jokaisella ikään kuin oma merkaba-kenttä?
 
V: Kyllä, ja enemmän. Tällä hetkellä monilla on merkaba-kenttä. Harvat pystyvät kuitenkaan ottamaan ihmismuodon mukaansa merkabaan ja matkustamaan paikasta toiseen planeetalla. Tästä tulee tavallinen ja jokapäiväinen tapahtuma.
 
K: Onko mitään muita piirteitä tai luonnehdintoja, joista meidän pitäisi tietää?
 
V: Kristallimatriisi ja kristallivalokeho on adamisen muodon toiminto. Tämä matriisi käsittelee korkeampia eteerisiä fotonienergioita ja aliatomihiukkasia ihmismuodon solurakenteessa. Tämä sallii ihmismuodon aktivoimisen ja ihmisosan tulemisen osaksi koko kulkuneuvoa.
 
K: Auttaako fotonivyöhyke tässä integroinnissa?
 
V: Kyllä. Olette olleet tässä vyöhykkeessä jonkin aikaa jo, puolitoista vuotta. Aikaharha alkaa hävitä ja hajota, kun ulottuvuuskomponentit tulevat lähemmäs toisiaan. Ainoastaan siksi, että te ette tällä hetkellä osaa hyödyntää ajattomuutta, turhaudutte ja tunnette olevanne "epäjärjestyksessä" sen kanssa, mitä ympärillänne tapahtuu.
 
K: Merkitseekö tämä sodan, ahneuden, vihan, pelon jne. loppua?
 
V: Ne ovat nyt joidenkin henkilökohtaisia valintoja. Tästä syystä meitä vähän huolettaa vapaa tahto. Kuitenkin maaverkkojen tultua kohonneeseen harmoniatilaan, tämä sallii moniulotteisuustekijöiden olla vapaasti kolmannen ulottuvuuden käytettävissä. Suunnitelmana on työskennellä kohti sitä Edenin puutarhaa, joka oli ennen sotaa ja rauhaa ja ennen valon ja pimeyden voimia. Nämä ovat kuitenkin olleet suuria oppitunteja ihmiskunnalle.
 
K: Oliko Atlantis tai Lemuria lähellä jonkin samanlaisen oivaltamista kuin Adam Kadmon –valokeho?
 
V: Kyllä, kuitenkin heidän tunteensa, ihmisen valta- ja ahneustunneaspekti sekä vallan väärinkäyttö tulivat mukaan ja siksi nuo sivilisaatiot lopetettiin.
 
K: Mikä on erilaista tällä kertaa? Miksi se toimii tällä kertaa?
 
V: Tällä kertaa kaikki avainpelaajat joilla on komponentteja, ovat täällä nyt ja ovat yhdistymässä. Tässä kaikkien palapelipalojen yhdistymisessä havaitaan, ettei kenellekään ihmiselle annettu liikaa valtaa. Inkarnaatiot ovat olleet jaettuja. Informaation aktivoituminen kaikista loppukomponenteista vaatii ryhmämieltä.
 
K: Mikä on yksilöjen paras tapa valmistautua näihin uusiin muutoksiin?
 
V: Nostakaa omaa värähtelyänne. Pysykää kosketuksessa ja virittyneenä toisiin, jotka yrittävät olla avoimia tämän uuden informaation etsimiselle. Älkää tuomitko ja hyväksykää, mitä teille annetaan, mutta käyttäkää omaa arvostelukykyänne. Kaikki annettu informaatio ei ole aina kaikille.
 
Puhdistakaa myös oma fyysinen kehonne. Myrkyt eivät muutu hyvin moniulotteisuudeksi. Ne pitävät usein fyysisen kehon värähtelyä alhaalla. Oman kehon puhdistaminen on tärkeää.
 
Lopulta kun olette muistaneet täyden prosessointi- ja muuntumisvoimanne, teidän pitäisi pystyä muuttamaan se kokonaisuudessaan hetkessä. Tämä on kuitenkin prosessi, kun verkkoja harmonisoidaan. Useimmilla tämä ei tapahdu luultavasti yhdessä yössä.
 
K: Milloin kaikki tämä tapahtuu, vuoden 2012 paikkeilla?
 
V: Meillä ei ole lineaarista aikaa. Teidän täytyy muistaa, että kun aika nopeutuu, sitä enemmän tapahtumia yhdistyy. Kun aika nopeutuu, se sallii näiden lineaaristen ajankohtien kulkea myös kiihtyneellä tahdilla.
 
K: Miksi ihmisen tunteet ovat hankalia?
 
V: Viha aiheuttaa oikosulun merkaban ja fyysisen muodon välisiin "komponenttikenttäsuhteisiin". Tämä saa yksilön kadottamaan oman harmoniansa. Pysykää omassa keskuksessanne ja harmoniassanne. Meidän on paljon helpompi työskennellä rakkausvärähtelyn kanssa. Työstäkää rakkautta, vapauttaa ja hyväksyntää.
  -----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.  

< PrevNext >