HomeViestejäMuita kirjoittajia12.2.2012 - Wes Annac - Olette aina päättäneet maan päälle ilmentyvistä tapahtumista

12.2.2012 - Wes Annac - Olette aina päättäneet maan päälle ilmentyvistä tapahtumista

OLETTE AINA PÄÄTTÄNEET MAAN PÄÄLLE ILMENTYVISTÄ TAPAHTUMISTA
 
Plejadien korkeaa neuvostoa kanavoinut Wes Annac (aquariuschannelings.com )
12.2.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Kuuntelemme niitä kutsujanne, että näyttäisimme tietä ja antaisimme opastusta siihen, miten voitte tehdä vaikeista seikkailuistanne matalammissa värähtelyissä vähän helpompia. Jokainen ajatus on rukous ja energialähetys, minkä vastaanotamme heti, kun se ohjataan meille.
 
Vastaanotamme teidän ajatuksenne ja rukouksenne paremmasta elämästä ja helpommasta kulkemisesta matalammissa ulottuvuuksissa ja kun tunnemme vetoomuksenne, vaadimme teitä tarkastelemaan kaikkia elämänne tapahtumia rakastavasta ja kiintymättömästä perspektiivistä. Silloin kun näette jonkin päivämäärän tai kuulette taianomaisen tapahtuman ilmentymisestä, sallikaa tuon skenaarion ankkuroitua henkilökohtaiseen energiakenttäänne, mikä auttaa tekemään teistä astian skenaarion luomisenergioiden tulemiselle.
 
Skenaarioita ja ennusteita annetaan eteenne yrityksenä saada teidät luomaan tuon mahdollisuuden tapahtuminen. Pyydämme teitä ajattelemaan ja tuntemaan niitä ihmeitä, joita sellaiset tapahtumat kuin meidän paljastumisemme ja läsnäolomme keskuudessanne tuovat, mutta teidän on luotava nämä skenaariot itse tai ne eivät koskaan ilmenny.
 
Täällä korkeammissa maailmoissa kaikki ilmentyy välittömästi ajatuksen ja tunteen kautta, vaikka alemmissa ulottuvuuksissa ei ole helppoa ilmentää asioita. Tapahtumat joista olette lukeneet ja kuulleet ja joiden on ennustettu ilmentyvän, ovat hyvin suuria, niillä on kauaskantoisia seuraamuksia ja niiden tapahtuminen vaatii suurta kollektiivista ilmentämisponnistusta.
 
Ongelmana tässä on ollut, että silloin kun teille annetaan ennustuksia, niin sen sijaan että yhdistytte saadaksenne ne ilmentymään, huomaamme teidän palaavan takaisin vanhoihin kaksinaisuustapoihinne ja jakautuvan niihin, jotka uskovat ennustuksen todelliseksi ja niihin, jotka eivät usko sen aitouteen. Tämä kollektiivinen erillisyyden ilmaiseminen on pidätellyt teitä ilmentämästä ennustettuja tapahtumia.
 
Sen sijaan että yhdistytte ja laitatte energianne täysin ennusteen toteutumiseen, kaadatte kaiken energianne sen todistamiseen, että tuo tapahtuma on joko oikea tai huijausta. Ne jotka eivät usko tapahtuman tai ennusteen todellisuuteen, ovat voivat monissa tapauksissa aiheuttaa eniten vahinkoa tapahtuman ilmentymiselle.
 
Muistakaa, rakkaat sielut, ettei täällä korkeammissa maailmoissa ole sellaista kaksinaisuutta kuin konkreettinen tosi tai vale. Kaikki vain on ja kaikki mitä voidaan koskaan ajatella tai mahdollisesti kuvitella, on jo olemassa. Tämä fakta on tosi myös alemmissa ulottuvuuksissa. Pelkästään uskonne konkreettiseen kaksinaisuuteen tekee siitä todellista. Myös ne viime aikaisimmat ennusteet jotka ohitettiin epäpätevinä, ovat tietysti todellisia tapahtumia, jotka ovat olemassa ja jotka ilmentyivät toisessa todellisuudessa maan päällä.
 
Toisessa todellisuudessa, toisella olemassaolotasolla tuo tapahtuma itse asiassa ilmentyi ja tämä johtui siitä, että tuolla maatodellisuustasolla asuvat sielut yrittivät kaikkensa ja laittoivat koko ilmentämisvoimansa tapahtuman ilmentymiseen ja näin maanulkopuolisten paljastuminen on tehnyt tuossa todellisuudessa melkoisen läpimurron - enemmän kuin siinä todellisuudessa, missä parhaillaan asutte.
 
Ne jotka uskoivat ennusteiden todellisuuteen, ovat myös itse voineet aiheuttaa vähän vahinkoa, koska samalla kun he uskoivat skenaarion ilmentymiseen, monet eivät kuitenkaan antaneet energioitaan sen ilmentymiseen. Oli toisia, jotka "istuivat aidalla" ja ajattelivat itsekseen, että kenties ennuste voisi olla tosi ja kenties ei olisi, ja näin tehden tuon tapahtuman ilmentymismahdollisuus kutistui, koska riittävästi luottavia ja luovia energioita ei laitettu sen ilmentymiseen.
 
Rakastavasta, kuitenkin kiintymättömästä perspektiivistä voi tietää eikä sokeasti vain toivoa, että sellainen suuri tapahtuma ilmentyisi, ja tapahtumien mahdollisuuden panettelun sijasta voisi tehdä kaiken voitavansa tapahtuman toteutumiseksi, koska teidän on tehtävä työ jonkin tapahtumiseksi maailmassanne. Myös loppupelien tapahtuessa parhaillaan, valo- ja luomisenergioitanne tarvitaan epätoivoisesti.
 
Olette aina päättäneet ne tapahtumat, jotka ilmentyvät maan päällä. Mistä tahansa löydättekin itsenne juuri tällä hetkellä, koette sitä, koska aioitte ja loitte niin olemaan. Ketään ulkopuolista olentoa ei voi syyttää nykytilastanne kollektiivisesti ja yksilöinä - vain teitä voi. Se että monet näyttävät olevan jumissa hyvin vaikeissa ja tuskallisissa tilanteissa, johtuu siitä, että te ette ole käsittäneet, miten voimakkaita luomisenerianne oikeasti ovat, ja olette sallineet itsenne joutua valtavaan epätasapainoon, mikä luo sen tasapainottoman tilan, mistä monet teistä löytävät itsensä.
 
Tasapainottomat energiat ovat hyvin vakava asia ja silloin kun annatte tietoisesti tai tietämättä itsenne joutua pois tasapainosta, annatte luomiskykynne niille osillenne, jotka perustuvat matalampiin värähtelyihin ja jotka käyttävät tasapainottomuuttanne auttamaan teitä luomaan lisää tasapainottomia, stressaavia ja turhauttavia tilanteita. Se on noidankehä: kun kerran annatte itsenne päästä pois tasapainosta, tasapainottomia ja stressaavia tapahtumia ilmentyy elämäänne, mikä aiheuttaa lisää stressiä ja tasapainottomuutta olemukseenne, mikä taas ruokkii kehää ja pitää teidät kokemassa vaikeuksia.
 
Teillä on vaihtoehtona koska tahansa rikkoa tämä matalamman ulottuvuuden kehä ja aloittaa oma kehänne, mikä luo siihen perustuen, mitä todella haluatte - ei sitä, mitä onneton egonne toivoo teidän haluavan. Koska tahansa vaaditaan vain todellista yritystä tuntea iloa ja onnellisuutta ja olla antamatta matalampien ja tiheiden tunteiden saada teitä "alas" ja pitää syöttämässä matalampien värähtelyjen kehää. Se on paljon helpommin sanottu kuin tehty, koska olemme huomanneet, että silloin kun olette täysin uppoutuneet onnettoman luomisen kehään, se on energeettisesti kuin yritystä uida juoksuhiekan pintaan.
 
Matalammat värähtelyt ovat hyvin tiheitä ja hyvin vaikeita navigoida. Siksi emme ole vielä pystyneet kohtaamaan kanssanne maan päällä - tästä ja monista muista syistä. Silloin kun olette kollektiivina masentunut ja turhautunut [ja monesti tunnette näin niiden "epäonnistuneiden" ennusteiden vuoksi, joita ette pystyneet ilmentämään], emme pysty olemaan kanssanne, kun meillä ei ole halua asua matalammissa tiheyksissä ja kamppailuissa, mitä käytte läpi. Jos haluaisimme tuntea sen, olisimme inkarnoituneet maan pinnalle!
 
Niiden pimeiden perheiden jotka kontrolloivat suurta osaa maailmastanne, on paljastuttava, ennen kuin pystymme olemaan kanssanne. Tosiaankin niitä, mitkä tunnette "maan ulkopuolisten paljastusilmoituksina", tulee tapahtumaan, mutta niitä ei tapahdu, ennen kuin maailmalle paljastetaan täysin pimeät voimat maailmassanne ja kaikki se, mitä ne ovat tehneet teille ja minkä perusta on ollut petollisen rahoitusjärjestelmän manipulointi ja kontrollointi.
 
Syynä tähän on, että odotamme melkoista kollektiivivihaa, sitten kun nämä paljastukset tulevat esiin, ja myös monet teistä jotka alatte tutustua ns. pyhimpiin salaisuuksiin maailmassanne, käsitätte, miten kontrolloitu ja manipuloitu maailma on ollut. Olemme tunteneet vihan nousevan monissa teissä, kun luette Illuminatin toimista. Kuvitelkaa sellainen viha maailmanlaajuisesti.
 
Monet järkyttyvät ja odotamme vähän rankkaa jaksoa maan pinnalla, kunnes viha suurta osaa yläluokkaa ja niitä vastaan on poissa, jotka ovat "pyörittäneet asioita". Älkää koskaan pelätkö, rakkaat sielut, koska tämän lyhyen kollektiivioivallus- ja vihajakson jälkeen tulee syvemmälle kätketyt paljastukset - paljastukset, joita monet maailmassanne eivät tällä hetkellä koskaan uskoisi. Sellaisiin paljastuksiin sisältyy meidän olemassaolomme ja läsnäolomme maailmanne ympärillä tallennettua historiaanne pidempään.
 
Kaikki "salaisuudet" Atlantiksesta, Lemuriasta ja muista kehittyneistä yhteiskunnista, joita on ollut ennen tallennettua historiaanne, paljastetaan ja teille kerrotaan todellinen historianne. Kun sanomme tämän, tarkoitamme sitä tavoilla, mitä ette voi tällä hetkellä täysin tajuta.
 
Sielut jotka ovat mukana Illuminati-perheiden paljastamisessa, ovat sieluja, jotka itse asiassa tuntevat maapallon ja sen ihmisten koko todellisen historian, mikä on ajalta kauan ennen Atlantiksen ja Lemurian päiviä. Jotkut sielut jotka ovat liittolaisiamme, ovat itse suoraan maan ulkopuolisten jälkeläisiä ja pystyvät elämään keskivertokehoa pidempään. Sanomme sitä, että monet liittolaisemme valoperheissä ovat itse "maan ulkopuolisia" ja he elävät paljon kauemmin kuin keskivertoihminen maan päällä.
 
Jotkut voivat nähdä sen paljastuksen, että maan ulkopuolisia elää maailmassanne, melkoisena shokkina, ja ymmärrämme, miksi näin on, mutta meidän on informoitava teille, että te olette kaikki "maan ulkopuolisia". On tosiaan sieluja, jotka ovat syntyperäisin maapallolta, mutta yleisesti väestön DNA-matriisi sisältää "maan ulkopuolisten" merkin. Muutamat rotunne edustajat geenimanipuloitiin luomisvaiheessa eivätkä he ole luontaisen fyysisen evoluution tuote.
 
Sielunne on kuitenkin ns. 100% luonnonmukainen ja ylösnousemusprosessianne sekä henkistä ja fyysistä evoluutiotanne kannetaan sielunne universaalissa DNA:ssa ja kehonne ottaa kopion tästä koodatusta DNA:sta, silloin kun sielunne asuttaa sen. Kehonne reagoi energiapäivityksiin, joita lähetetään sielun vasta-aktivoitujen ja "linjoille tuotujen" DNA-säikeiden kautta.
 
Tietysti prosessi on paljon monimutkaisempi ja monitahoisempi, mutta voimme aistia kirjurimme energiatason alentuvan ja niinpä lähdemme luotanne ja jätämme vielä viimeisen informaatiopaketin pohdittavaksi. Kuvittele, että juuri nyt pystyisit kulkemaan syvälle itseesi, löytämään nuo piirteesi, jotka perustuvat yksinomaan rauhaan ja sisäiseen harmoniaan, ja tuomaan nuo rauhalliset piirteesi pintaan.
 
Kuvittele, että voisit todella löytää sen itsestäsi katkaistaksesi täysin kaksinaisuuden ja matalampien ulottuvuuksien kahleet. Se ei ole helppoa, mutta se on ehdottomasti mahdollista ja itse asiassa sitä, mitä olette työstäneet ylösnousemusprosessissanne. Olette tehneet työtä löytääksenne rakkauden, aidon ja puhtaan rakkauden, ja sen tehdäksenne teidän on oltava halukas ja kykenevä katkaisemaan täysin matalampien ulottuvuuksien kehä, mikä jatkuu teissä, jos sallitte sen.
 
Teidän on oltava valmis perääntymään jokaisella askeleella - jokaisessa houkutuksessa vihaan, jokaisessa houkutuksessa aloittaa matalampi kehä. Teidän on oltava valmis kohtaamaan vihanne, turhautumisenne ja pelkonne suoraan, tutkimaan sisältänne rakastavalla ja kiintymättömällä tavalla, miksi tunnette niin, antamaan anteeksi itsellenne ja kaikille osallisille tunteisiin liittyvät negatiiviset energiat, omaksumaan ja integroimaan oppitunnit ja energiat niiden takana - ja siirtymään eteenpäin.
 
Tämä aloittaa teissä täysin uuden kehän, niin korkean ja valoisan kehän, että jos siinä pysytään ja sitä ruokitaan rakastavilla, onnellisilla ja yhdistyneillä energioilla, havaitsette elämänne helpottuvan ja helpottuvan ja tulevan tosiaan iloisemmaksi ja hauskemmaksi elää.
 
Kiitos Plejadien korkealle neuvostolle.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja http://luxonia.com/viestit. Näillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >