HomeViestejäMuita kirjoittajia12.2.2012 - Greg Giles - Viesti Galaktiselta valoliitolta

12.2.2012 - Greg Giles - Viesti Galaktiselta valoliitolta

VIESTI GALAKTISELTA VALOLIITOLTA
 
Kanavoinut Greg Giles ( ascensionearth2012.blogspot.com)
12.2.2012
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Voitteko oikeasti olla varma siitä, keneltä nämä viestit tulevat?
 
Näemme monien teidän kyseenalaistavan tällä hetkellä näiden ja muiden samanlaisten kommunikointien totuudenmukaisuuden ja täsmällisyyden ja kysymme teiltä tällä kertaa vain: mikä näissä kommunikoinneissa ei resonoi kanssanne? Eivätkö sanamme väräyttele rakkauden ja valon kieliä? Eivätkö nämä sanat lähetä kauneuden, vapauden ja toivon sointuja? Eivätkö nämä sanat vakuuta teitä uskomattomasta tulevaisuudesta, mikä odottaa teitä aivan edessänne?
 
Minkä osan kanssa ette resonoi näissä lähetyksissä? Onko näissä viesteissä osia, jotka tunnette välitettävän ja lähetettävän kanavillemme pimeyden agenteilta? Tunnetteko, että nämä viestit ovat kokonaisuudessa pimeyden ilmentymää? Pyydämme teitä sallimaan intuitionne opastaa itseänne ja hiljentämään sen osanne, mikä vaatii todisteita tällä hetkellä, koska paljon voidaan oppia näistä lähetyksistä ettekä saa koskaan kovia todisteita, koska se ei ole osa tehtäväänne tänä aikana.
 
Tehtävänne on selkeästi hahmotettu monta kertaa tähän mennessä, eikö niin? Mikä osa tehtävästänne vihjaa, että teille annetaan noita kovia todisteita vaihtokaupassa palveluistanne? Ettekö ole riittävän vakuuttunut tietäen, että ylösnousemuksenne on edessä, sitten kun työnne täällä on valmis? Ettekö näe, miten nopeasti päivänne kuluvat ja miten vähän aikaa teidän on odotettava kokeaksenne todellisen vapautenne, erillään näistä kolmannen ulottuvuuden rajoista?
 
Eikö teille ole vakuutettu, että teitä odottaa paratiisi ja täytyy vain tehdä työtä polun selvittämisesi teidän ja aina uneksimanne elämän väliltä? Mikä tarkkaan ottaen saa jotkut teistä aloittamaan näiden viestien epäilemisen, joita ei lähetetä kanavillemme, vaan teille kanaviemme kautta? Jos kanavamme eivät suorita velvollisuuksiaan meidän, Galaktisen valoliiton, korkeiden täsmällisyysstandardien mukaisesti, niin keskustelemme kanavamme kanssa ja huolehdimme parannuksista. Ja jos parannusta ei tapahdu, niin lakkaamme jakamasta viestejä tämän tietyn kanavan kautta.
 
Sen uskominen, että seisoisimme vieressä ja sallisimme pimeyden tehdä lisäyksiä pieneenkään osaan viesteistämme, on epäloogista, ja tämän epätodennäköisen tilanteen uskominen on vaatimus teille aloittaa sisäinen pohdiskelu ja tutkiminen, sillä tietoisuuteenne soluttautuu nyt pelkoa ja sen monia aspekteja.
 
Epäluottamus ja epäily ovat pelon elementtejä, koska nämä ovat negatiivisen värähtelyn oireita. Sen puhdistaminen, mikä aiheuttaa näitä negatiivisia värähtelyjä sisällänne, on tällä hetkellä käsiteltävä asia, koska ne eivät vain häviä itsestään, vaan kasvavat, kuluttavat enemmän valoanne ja aiheuttavat tukoksia, jotka estävät valoa saavuttamasta teitä. Kehotamme tällä hetkellä teitä, jotka alatte epäillä näitä ja tiettyjä muita informaatiolähteitämme, tarkastelemaan sitä, mitä viestiemme tarkoituksena on tehdä.
 
Viestiemme tarkoituksena ei ole pakottaa teitä tai määrätä teitä tekemään mitään tai tottelemaan ketään. Käskevätkö nämä viestimme koskaan teitä tekemään sellaista? Viestimme jaetaan kanssanne kohottamaan henkenne korkealle maalamalla kuvan siitä, mikä odottaa teitä tehtävänne loputtua. Eivätkö ne esitä tilannetta tällä tavalla? Viestimme pyrkivät myös informoimaan teitä joistain kampanjoistamme esteiden poistamiseksi teidän ja sen paremman maailman väliltä, mitä hyvin monet teistä haluavat itselleen. Eivätkö viestimme onnistu informoimaan teitä tästä menettelystä? Iskostavatko viestimme teihin pelkoa vai säteilevätkö ne rakkautta?
 
Tämä on tietysti kysymys, mikä teidän on esitettävä itsellenne, kun luette sanojamme. Jos nämä viestit ja muut vastaavat olisivat todella pimeyden instrumentteja, mitä pimeys hyötyisi kaikesta tästä ponnistelusta? Mitä Salaseuran tarkoitusta ne palvelisivat? Salaseura ei halua täyttää teitä toivolla, luottamuksella ja päättäväisyydellä tehtävänne suorittamiseksi. Salaseura haluaa teidän luopuvan työstänne valon hyväksi, sillä se ymmärtää selkeästi, että te, valotyöntekijät, olette suurin uhka niiden vallalle ja te, kansa, peritte pian sen, mikä on aina ollut oikeutetusti teidän.
 
Kuten olemme selvästi todenneet teille monta kertaa, kunnioitamme ja arvostamme kaikkia jokaisessa valinnassaan ja kunnioitamme kaikkien niiden valintaa, jotka päättävät uskoa valoviestiemme olevan peräisin pimeydestä. Pyydämme tällä kertaa vain, että tarkastelette huolellisesti valintaanne ja löydätte sen, mikä johti teidät tähän päätökseen. Tätä vain pyydämme tällä kertaa.
 
Tietysti viestejä jakavat sellaiset, jotka pitävät itseään kanavana, mutta eivät ole sitä, ja on sellaisia, jotka väittävät olevansa kanava, mutta ovat pimeyden agentti. Teidän tehtävänne on erottaa omasta puolestanne, mitkä viestit säteilevät korkeampaa värähtelyä ja mitkä ovat yrityksiä iskostaa pelkoa ja kontrollia. Tässä kohtaa näemme hyvin monilla teistä olevan tämä kyky ja luotamme, että teillä on kyky erottaa nämä erilaiset värähtelyt. Emme kehota teitä sulkemaan näitä informaationkanavia, vaan yksinkertaisesti käyttämään erottelukykynne voimaa ja seuraamaan intuitiotanne, kun se opastaa teitä omaan totuuteenne.
 
Näemme omasta näkökulmastamme, että hyvin monet teistä tekevät suuria harppauksia elämässään tänä päivänä, ja olemme hyvin ylpeitä jokaisen teidän ponnisteluista jatkaaksenne sinnikkäästi näinä vaikeina aikoina. Kuten olemme hahmotelleet teille menneisyydessä, on monia yhteiskuntanne instituutioita, joiden on hajottavat, ennen kuin ne voidaan rakentaa uudelleen, ja tänä päivänä monet teistä panevat merkille näitä muutoksia kaikkialla ympärillänne.
 
Näette, että pankkijärjestelmänne on romahtamassa oman painonsa alle, ja maaliittolaisemme huolehtivat siitä, että paljon kaivatut muutokset etenevät aikataulun mukaisesti. Monet pankki- ja rahoitusmaailmanne ikonit kaadetaan pitkäaikaisesta valta-asemastaan ja tämä viitoittaa tietä uudelle rahoitusjärjestelmälle, mikä perustuu universaaliin yltäkylläisyydenlakiin eikä velkaan ja niukkuuteen kuten tänä päivänä.
 
Miten valtavasti tämä vaikuttaakaan kaikkiin teihin, vaikka teissä on edelleen monia, jotka eivät vielä täysin ymmärrä, mitä tämä merkitsee. Yksinkertaisesti ilmaistuna sanomme, että talousjärjestelmä mitä olette alkaneet ymmärtää ja minkä monet teistä edelleen hyväksyvät ainoaksi toteuttamiskelpoiseksi vaihtoehdoksi, poistetaan, mikä jättää tyhjiön uudelle järjestelmällenne, mikä perustuu luontaiseen yltäkylläisyyteen ja valtavien resurssienne jakamiseen kaikkien kanssa planeetalla.
 
On ja on aina ollut enemmän kuin riittävästi ja jokainen teistä jakaa tasavertaisesti siinä valtavassa vauraudessa, mikä tuodaan pian teidän ulottuvillenne. Kukaan planeetallanne ei mene nukkumaan nälkäisenä eikä ketään planeetallanne enää koskaan pakoteta elämään köyhyydessä. Tämä on uusi järjestelmänne.
 
Polkua uudelle järjestelmällenne selvittävät monet ihmisperheenne omistautuneet jäsenet. Nämä urheat miehet ja naiset tekevät väsymättä työtä kulissien takana synnyttääkseen tarpeelliset muutokset sallimaan uuden järjestelmänne lähteä lentoon. Autamme maaliittolaisiamme siellä, missä vahvuuksiamme tarvitaan, mutta taas kerran: me korkeammista maailmoista emme tee tätä työtä puolestanne, vaan te suoritatte nämä tehtävät.
 
Osoitamme suosiotamme kaikille niille, jotka ovat sitoutuneet hyvin moniin asioihin elämässään auttaakseen näiden muutosten edistämisessä, ja näemme valtavien ponnistustenne tuottavan tulosta kaikkien hyödyksi. Jatkakaa ponnistelujanne, kun monia muureja kaatuu joka päivä. Pian tiellänne ei ole enää esteitä uuden järjestelmän käynnistämiselle ja näemme ihmiskunnan kollektiivivärähtelyn nousevan valtavasti uutisista, että hyvin oleellinen osa heidän vastoinkäymisistään on hävitetty ikuisiksi ajoiksi.
 
Sanomme kaikille valotyöntekijöillemme, että jatkakaa palveluksianne, koska olette hyvin lähellä sen tehtävänne loppuunsaattamista, mihin olette sitoutuneet paljon kauemmin, kuin ehkä käsitätte tällä hetkellä. Näette tämän tehtävänne vaikean vaiheen loppuvan pian ja seuraavat toimeksiantonne ovat varmasti teille vähemmän työläitä. Kuten olemme sanoneet, tulemme työskentelemään henkilökohtaisesti monien teidän kanssa. Voitte olla vakuuttuneita tästä, koska monille teistä pitäisi tähän mennessä olla selvää, että me emme tee töitä teidän puolestanne - kyse on teidän maailmastanne ja teidän täytyy suorittaa nämä tehtävät.
 
Olemme täällä auttamassa teitä, varustamassa teitä oikeilla työkaluilla ja kouluttamassa teitä niiden oikeaan käyttöön. Miten voimme tehdä tämän ilman henkilökohtaista suhdetta kanssanne? Sanomme teille, että olemme kanssanne pian - emme hengessä, vaan lihassa - jotta voimme saada liikkeelle monet projektit, jotka - kuten pian ymmärrätte - ovat uuden maailmanne välttämättömiä komponentteja. Puhumme taas pian. Voikaa hyvin, rakkaat ystävät.
 
Olemme Galaktinen valoliitto.
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

Vanhoja viestejä voit lukea mm. näiltä sivuilta: www.adonai.fi/89 ja http://luxonia.com/viestit. Näillä sivuilla näyttää olevan laaja valikoima tekstejäni - en kuitenkaan suosi tai tue näitä sivuja sen enempää kuin muitakaan sivuja.

< PrevNext >