HomeViestejäLee Carrol - Kryon25.1.2014 - Salaperäisyyden poistaminen new agesta - 3

25.1.2014 - Salaperäisyyden poistaminen new agesta - 3

SALAPERÄISYYDEN POISTAMINEN NEW AGESTA - 3

Kryonia kanavoinut Lee Carroll (www.kryon.com)
25.1.2014 Edmonton, AB, Kanada
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Tämä on kolmas osa kiistanalaisesta sarjasta, miten asiat oikeasti toimivat. Langenneet enkelit? Keitä oppaat ylipäätään ovat? Mitkä ovat enkelien oikeita ominaisuuksia? Kryon sanoo, että mitä enemmän selkeytämme mytologiaa Jumalasta, sitä suurempi totuudesta tulee. Ai niin ... missä on osa 2? Se on audiosivulla. :-)

Alla oleva informaatio on ilmaista sinulle ja voit tulostaa, kopioida ja jakaa sitä haluamallasi tavalla. Tekijänoikeus kuitenkin kieltää sen myymisen missään muodossa muilta kuin julkaisijalta.

Lukijan auttamiseksi viesti on kanavoitu uudelleen [Lee ja Kryon] ja siihen on tehty lisäyksiä ymmärrettävyyden parantamiseksi. Usein kanavointitilaisuudessa välittyy energiaa, jota kirjoitetut sivut eivät sisällä. Nauti siis tästä parannellusta viestistä, joka annettiin Edmontonissa tammikuussa 2014.

*********

Tervehdys, rakkaat ystävät, olen Kryon Magneettipalvelusta.

Kanavointiprosessissa oli aika, jolloin kumppanini ei ollut mukana siinä määrin kuin nyt. Uusi fraasi on "Hän astuu sivuun", mikä merkitsee, että hän on edelleen täällä. Kanavointiprosessi ei ole haltuunotto ja niille jotka kuullessaan tämän ajattelevat sen oleva outoa, mystistä tai aavemaista, haluaisin antaa tämän tutkittavaksi: planeettanne alkuperäisasukkaat ymmärsivät tämän prosessin ja he tekivät sitä säännöllisesti. Sille oli nimiä ja seremonioita ja vasta saadessanne "modernin henkisyyden" nuo asiat poistuivat.

Tulee aika, jolloin tällaista kommunikointia ei enää tarvita. Asiat muuttuvat, rakkaat ystävät, ja ihmiskunta muuttuu. Ihmishengen kehitys tulee lopulta paikkaan, missä useimmille ihmisille annetaan viestejä suoraan. Tämä johtuu siitä, että heidän käpylisäkkeensä on auki eikä heidän tarvitse kanavoida magneettimestareita tai olentoja, joilla on kummallinen nimi. Hyväntahoisten ja kauniiden viestien vastaanottaminen kotoa on kaikkia varten. Tiedän, keitä täällä on, ja se mitä aion antaa seuraavaksi, on hauskaa minulle.

Käsillä on esoteeristen uskomusten ja new agen salaperäisyyden poistaminen. Tämä johtuu pelkästään siitä, että siinä olisi enemmän maalaisjärkeä niille, jotka haluavat tuntea teidät paremmin. Ne asiat joita kerron teille nyt, eivät ehkä ole yhtä mieltä sen kanssa, mitä teille on opetettu. Joskus perinteistä tulee totuus pelkästään siksi, että ne ovat vanhoja. Hyvin paljon siitä, mitä kerron teille tänään, on ehkä erilaista kuin perinteinen ajattelunne. Jos näin on, haluan pyytää teiltä tasapainoa - punnitkaa ainakin näitä asioita intuitiollanne, älkääkä tuomitko niitä välittömästi vääriksi. Uuden ajattelun salliminen on osa uudelleenkalibrointia. Tapa millä asiat oikeasti toimivat, voi olla erilainen, mitä luulette - kenties mahtavampi.

Väärä informaatio kauniista asioista on tavallista ihmisen henkisille uskomusjärjestelmille. Tämä johtuu siitä, että historiassa teillä oli pääsy näihin asioihin vain hyvin vanhan energian planeetalla. Se suodatti totuutta, kuten voi odottaa, antoi teille vain palan siitä palapelistä, miten asiat todella toimivat.

Rakkaat ystävät, en ole koskaan ollut ihminen. Teillä ei ole aavistustakaan siitä kunnioituksesta, mitä tunnen teitä kohtaan. Jumalakeitto on lokeroitu jossain määrin, kun se tulee palvelemaan. Sen on oltava. Ei niin, kuin luulisitte, vaan ne osat joista tulee ihmisiä teidän kaltaisellenne planeetalle tai monille muille planeetoille, ovat spesialisteja. Olette kaikki tässä kategoriassa ja miljardeja vuosia olette jatkuvasti ollut valikoitunut ryhmä. Sitä te teette. Älkää menettäkö tuntumaa siihen, että te olette luovan lähteen osa! Mutta sitä te teette.

Ihmisen sukupuu

Aiomme puhua sieluista ja korkeammista itseistä. Aiomme puhua enkeleistä ja oppaista, ja vain niistä aiomme puhua. Mutta ennen kuin aloitamme, haluan teidän näkevän palvelusukupuunne. Ponnistelunne eivät alkaneet täällä planeetallanne, rakkaat ystävät. Tätä on jatkunut hyvin pitkän aikaa. Viime viestimme puhui tästä. Planeettanne sellaisena, kuin näet sen nyt, vanha sielu, on yksi monista, joilla olet ollut. Arvoitus mitä monet teistä kantavat akaasiassaan, sisältää energioita siitä, että olette tehneet tätä aiemmin muilla planeetoilla. Olette olleet ihminen kaikilla niistä ja olette kuitenkin täällä taas tekemässä sitä. En ole Kryonina osallistunut mihinkään niistä ihmisenä. Olen ns. auttaja.

Teille olen tänään Kryon. Toisella ylösnousevalla planeetalla, joskus tulevaisuudessa, olen jotain muuta. Olen ollut aina kanssanne tämän palapelin aikana, rakkaat ystävät, ja olette nähneet minut aiemmin. Jotkut teistä kuulivat kumppanini äänen tai lukivat näitä sanoja ja jokin kuulosti sen ylittävältä totuudelta, minkä olette kokeneet tässä elämässä. Tunnistatte minut, mutta ette tältä planeetalta, rakkaat ystävät. Olette käyneet tämän läpi aiemmin ja tiesitte, että olin turvallinen ja rakastin teitä. Annoin teille informaatiota, mikä toisi teille vain suotuisia asioita elämässänne, ja voisitte luottaa minuun. Jollakin teistä tämä on tapahtunut planeetta toisensa jälkeen.

Tämä olisi akaasiamuistonne ja jotkut vanhat sielut täällä ja kuuntelemassa ja lukemassa tietävät sen. Jotkut teistä jotka kuuntelevat tätä kanavointia, ovat nyt selittäneet, miksi avattuanne kirjan ja luettuanne sanoja, jokin hyppäsi sivulta ja tunsitte sen sydämessänne. Jotkut teistä itkivät - ei informaatiosta, vaan muistamisesta. Te vanhat sielut jotka kuuntelette ja luette, olette viettäneet elämä toisensa jälkeen tällä planeetalla ja olette tottuneet siihen. Mutta oli toinen planeetta ennen tätä ja ennen sitä ja ennen sitä. Olette osa luovaa lähdettä ja kaunista järjestelmää - jokainen teistä.

Ihmissielu

Puhutaanpa sieluista. Mikä on sielu? Ihmiset käyttävät sanaa "sielu", vaikkei kyse olisi henkisestä uskomusjärjestelmästä. Eikö ole mielenkiintoista, että ihmiset tietävät, mikä sielu on, eivätkä koskaan teeskentele uskovansa, että heillä on sellainen? He tietävät, mikä se on. Siis on yleistä, että vanhat merimiehet raportoivat, miten monta sielua aluksella oli, ei ihmistä. Siitä on tullut yleiskieltä - kuvata ihmisen henkistä olemusta sanalla "sielu".

Joissakin henkisissä järjestelmissä sielu on planeetalla vain yhden kerran eikä koskaan palaa. Toisissa uskomusjärjestelmissä sielu tulee planeetalle uudestaan ja uudestaan. Kuitenkin yhtäläisyytenä on, että joka järjestelmässä sielu edustaa sitä ihmiskehon osaa, mikä kuluu Jumalalle.

Perinteisissä valtavirtauskomuksissa sielu on "yksittäinen olento", mikä kuuluu ihmiselle, jonka kasvot ovat peilissä. Kun kuolette, sielu menee kanssanne jonnekin muualle. Joissain uskomusjärjestelmissä se palaa sitten takaisin. Se on yksinkertaista ja virheellistä, mutta se on ok, erittäin ok. Jos sanoisin teille: "Teidän on käveltävä, ennen kuin voitte juosta", ymmärtäisitte tämän loogisena maalaisjärkenä. Sama henkisen totuuden ymmärrysprosessi on osa havaintotavan henkistä kehittymistä. Teidän ei tarvitse tietää kaikkia yksityiskohtia jostain käyttääksenne sitä tai tunteaksenne sen.

Ihmissielu on osa moniulotteista energiaa eikä se ole "yksikkö". Se ei ole myöskään kiinni yhdessä kehossa. Se voi jakautua moniin paikkoihin kerralla. New agen esoteerisessa uskomusjärjestelmässä se on korkeampi itse. Se edustaa aitoa kvanttienergiaa.

New age

Silloin kun puhumme new agesta ja esoteerisista uskomuksista, käytämme näitä termejä synonyymeinä. Sanat "new age" voivat usein merkitä kulttia tietyissä kulttuureissa, joten käytämme usein sen sijaan sanaa "esoteerinen". Kumpikin termi merkitsee uskomusjärjestelmää, mikä on ainutlaatuinen, eikä sillä ole rakennetta tai opinkappaleita. Sillä ei ole mitään tärkeää kirjaa. Sillä ei ole palvottavaa profeettaa eikä mitään paikkaa, missä tärkeä päämaja sijaitsee. Ei ole mitään paikkaa, minne raportoidaan, eikä ole mitään sääntöjä. Ei ole mitään jäsenyyttä eikä tietoa alkuunpanijasta. Mikä järjestelmä! Se on loogisen ja järjestäytyneen järjestökäsityksen ulkopuolella, koska sillä ei ole organisaatiota.

Kuitenkin kymmenettuhannet ympäri maailmaa kokoontuvat yhteen kunnioittamaan samoja uskomuspiirteitä. On se tärkeä ydinuskomus, että Jumala on sisällä, sielut tulevat planeetalle monta kertaa ja ihmiskunta on osa hyväntahtoista järjestelmää, mikä saa aikaan maapallon henkisen evoluution. On uskomus, että plejadilaiset ovat kylväneet ihmiskunnan ja heitä on edelleen täällä, että elämällänne on kaunis tarkoitus ja olette täällä auttamassa suotuisalla tavalla ihmiskuntaa luomaan rauhan maan päälle.

Eikö ole mielenkiintoista, rakas ystävä, ettei ole mitään tärkeää profeettaa? Mutta oikeastaan on. Sitä mitä monet kutsuisivat "sieluksi", te kutsutte "korkeammaksi itseksi". Niinpä käytämme näitä termejä synonyymeinä, koska sitä opetamme. Mutta esoteerisessa uskossa korkeammalla itsellä on persoonallisuus. Se on osa Jumalaa, millä on teidän kasvonne. Se on verhon toisella puolella samaan aikaan, kun se on sisällänne - ja se on sisäinen profeetta! Sillä korkeampi itse sisältää henkisten sääntöjen mallin, jos sitä halutaan nimittää näin. Nämä eivät ole kuitenkaan sääntöjä, vaan paremminkin käsityksiä. Ne ovat käsityksiä entisistä elämänkokemuksista, joita edustaa akaasia, kuten kutsumme sitä.

Malli sisältää käsityksen enkeleistä ja oppaista ympärillänne ja siitä, kuka olette, minne menette, miksi olette täällä, ja sen ominaisuudet, mitä pidetään selviytymisenä. Se on sielunne malli. Korkeampi itse ei ole yläpuolellanne, mutta se värähtelee korkeammalla kuin ruumiillinen itsenne. Esoteerisen uskon koko tarkoitus ja tavoite on, että ihminen ottaa korkeampaa itseä kädestä ja löytää lisää tuosta mallista.

Eikö olisi mukava joka aamu herätessänne ottaa Jumalaa kädestä ja kulkea tuon päivän läpi syvällisen tasapainon ja viisauden kera? Tämä on new age -uskomus. Se on esoteerinen uskomus - päästä kosketukseen Jumalan kanssa, joka on teissä.

Maapallon mestarit puhuivat kaikki sisäisestä Jumalasta - kaikki. New age -uskomusjärjestelmä opettaa, että kaikki mestarit olivat päteviä ja olivat täällä antaakseen tuon viestin, eivät välttämättä palvottavana. He eivät eristäytyneet tai pyytäneet palvomista tai kirkon rakentamista ympärilleen. New agessa ei ole siis evankelista työntöä. Ei mitään. Jos löydätte jonkun, joka yrittää kertoa, että hän on oikeassa ja te väärässä, niin hän ei ole new agea. Sen sijaan tuolla henkilöllä on luultavasti jotain omaa, minkä hän laittaa omaan laatikkoonsa, ja ottaa teidät sen jäseneksi. Se ei ole sitä esoteerista uskoa, mistä puhumme.

Kosketukseen pääseminen korkeamman itsenne kanssa luo tasapainon sisällenne ja auttaa teitä myös toisten kanssa. Korkeampi itse on avain. On hyväntahtoinen järjestelmä, mikä rakastaa teitä ja näkee teidät niin, kuin te näette omat lapsenne. Tämä johtuu siitä, että tulessanne tälle planeetalle, päästätte irti meistä. Se on vapaa tahtonne ja olette spesialisteja tässä.

Voi, en pysty kuvittelemaan sitä! Itkisin Jumalan osana sitä ajatusta, että irrottaisin itseni enkä tietäisi, kuka olin. Voi hyvä luoja, mikä tehtävä! Kuitenkin te teette sitä hyvin vapaasti ja hyvin helposti ja hyvin pitkään. Nyt tiedätte, miksi olen niin ihastunut teihin, ja olette tässä energiavallankumouksen partaalla.

Totuus enkeleistä

Haluan puhua enkeleistä. En ole oikeastaan tehnyt tätä paljon aiemmin. Kryon ei ole enkeli, vaan paremminkin auttaja. Kumppanini on kutsunut minua "new agen hyväntahtoiseksi enkeliksi", mutta se ei ole tarkkaan ottaen pidä paikkaansa. Olen auttaja. Uskokaa minua - jos näkisitte enkelin, tietäisitte eron.

Numero yksi: ovatko enkelit todellisia?

Ehdottomasti, kyllä!

Numero kaksi: keitä tai mitä ne ovat?

Rakkaat ystävät, tätä planeettaa varten on hyväntahtoinen apujärjestelmä. Se on niin monimutkainen, että siitä on erittäin vaikea puhua kanssanne, koska teille on se ennakkoasenne, mitä luulette sen olevan. Missä enkelit ovat? Mitä ne tekevät? Miten usein? Keitä ne ovat, mistä ne tulevat? Aion antaa teille informaatiota, mistä jotkut eivät pidä ja jotkut pitävät.

Fyysiset vierailut. Enkelit tulevat, kun niitä tarvitaan, ja ne tulevat keskuslähteestä. Normaalisti näin on eri ajankohdissa sekä ihmiskunnalla yleisesti ja yksilöillä. Joka kerta niiden tuleminen on vaikuttavaa. Kukaan niistä ei ole ruumiillinen. Taas kerran, ihmiset ovat päättäneet, että kun enkeliolento käy heidän luonaan, sille on laitettava iho ja siivet ja annettava nimi, jotta vierailusta tulee uskottava tai selitettävä. Ihmiset värittävät niiden asun valkoiseksi (mikä merkitsee puhtautta), piirtävät kuvia niistä, laittavat sädekehän niiden ympärille ja kertovat niistä henkisessä historiassa. Mutta ne eivät näytä siltä. Ne ovat moniulotteisia olentoja, eivät ruumiillisia.

Luultavasti Mooses kuvasi enkelin ulkonäköä selkeimmin palavana pensaana. Tuli mikä ei pala loppuun, tai pyörivä ja sateenkaaren väreissä kimaltava pallo on hyvä kuvaus enkelienergiasta. Palava pensas oli tosiaan enkeli. Enkelienergioissa on dramaattista se, että ne ilmestyvät luoksenne energiapallona, silloin kun ette odota. Joskus ne tulevat seinän läpi! Ne ovat sateenkaaren väreissä kimaltavia, jotkut näyttävät tulelta ja niillä on taipumus pelästyttää ihminen! Jokainen raportti joka pyhissä kirjoituksissa kuvaa enkelin vierailua, kertoo enkelin välittömästi kommunikoineen: "Älä pelkää!" Miksi kukaan teistä pelkäisi valkokaapuista kaunista naista, jolla on sädekehä? [Kryon nauraa] Enkeli antaa tuon viestin, koska se ei näytä siltä! Rakkaat ystävät, ne eivät ole täällä pelottelemassa teitä, vaan esittäytymässä kaikessa kauneudessaan ja majesteettisuudessaan - niin mahtavassa, että jotkut eivät voi edes katsoa niitä. Ne ovat mahtavia.

Tässä on osa, mitä ette odottaneet. Ne ovat kollektiivi. Ei ole mitään yksittäistä enkeliä. Saatatte nähdä sen yksittäisenä enkelinä, aivan kuten näette oman kehonne yksittäisenä, mutta te ette tiedosta enkelivoimakeittoa. Enkelit puhuvat monilla äänillä, mutta ne puhuvat päässänne, eivät ilmassa äänivärähtelyinä. Enkelit eivät puhu normaalisti väkijoukoille. Ne puhuvat henkilökohtaisesti jollekin ihmiselle, mutta kyse on monien yhteisäänestä, mikä hahmotetaan ja "kuullaan" yhtenä.

"Mutta Kryon, entä arkkienkeli Mikael? Tunnen jonkun, joka kanavoi tätä kaunista yhtä enkeliä. Entä se?" Viesti arkkienkeli Mikaelilta tulee ryhmältä. Se on voimakas ryhmä. Ajatelkaa sitä "ryhmätietoisuutena, mikä hahmotetaan yhdeksi". Kryon on samanlainen. Kaikilla meillä jotka edustamme toista puolta, on nämä ominaisuudet. Emme ole ruumiillista emmekä yksilöitä.

Seuraava asia on vielä vaikeampi ymmärtää eikä se ole sitä, mitä teille on kerrottu. Ei ole mitään enkelihierarkiaa. Kukaan niistä ei ole toisten yläpuolella jossain "kuka on vaikutusvaltaisin tai kuka on johdossa" -järjestelmässä. Sen sijaan ne ovat osa Jumalakeittoa ja ne ovat kaikki yhtä majesteettisia. Jotkut on nimitetty toisten lähettiläiksi, mutta nämä eivät ole korkeampiarvoisia kuin toiset. Ne ovat täällä suunnitelman mukaisesti ja ne antavat viestejä auttamaan Jumalan hyväntahtoisuuden ja rakkauden kiihdyttämisessä ihmisissä.

Luultavasti siteeratuin enkeli on arkkienkeli Mikael, jota pidätte korkeista korkeimpana. Mikael on kuitenkin teknisesti ryhmä eikä sillä ole hierarkia-asemaa. Siltä vain näyttää, koska nuo viestit toimitetaan planeetalle erityismerkitysalueella. Mikael sanoo teille: "Olen yksi monista, jotka ovat kaikki majesteettisia, sisältävät Jumalan rakkautta, ovat kauniita ja hyväntahtoisia ja kaikki palvelevat ihmiskuntaa." Mutta ihmiset haluavat hierarkian. Tämä enkeli on tärkeä, tämä ei ole yhtä tärkeä, tämän voi heittää pois.

Mikä on elintenne hierarkia? Mitä elimiä ette tarvitse? Mitkä pitävät teidät elossa? Ne kaikki! Mutta pidätte usein sydäntä tärkeimpänä. Onko se oikeasti totta vai "puhuuko" se vain kaikkien puolesta? Ai niin, ja mikä elin kapinoi toisia vastaan ja lähti kehosta? [Kryon hymyilee]

Puhutaanpa Lucifer-mytologiasta. Siinä on enkeli, joka ei pitänyt siitä, mitä tapahtui, joten se lähti. Tai kenties se teki jotain väärää ja se heitettiin ulos Jumalan talosta? Rakkaat ystävät, näettekö ihmisen ennakkoasenteen tässä? Tämä tarina on naurettava ja se tulee Jumalan "ihmistämisestä". Ei voi liittää ihmisen ominaisuuksia - tuomitseminen, sota, taisteleminen ja draama - majesteettiseen luojaan. Mutta ihmiset ovat tehneet sitä ikuisesti.

Mikään ei lähde Jumalakeitosta! Se on puhdasta energiaa, mikä edustaa henkikokonaisuutta. Se on ääretön - aina sama määrä osia [ilmaistuna 3D:ssä teille]. Jumala on luomisenergia ja se pysyy yhdessä kuin usva, mikä ei koskaan siirry pois rakkauden kvanttihallinnasta. Osaa usvasta ei voi ottaa pois tai sitä ei olisi olemassa! Se on, mitä on, ja se on aina täydellinen, aina sama ja aina kokonainen. Mikään ei lisää tai vähennä Jumalan majesteettisuutta.

Löydätte enkeleitä läpi koko historian. Ne ovat luomisenergian edustajia. Niillä ei ole sukupuolta, koska ne ovat energiaa. Ne eivät ole miespuolisia tai naispuolisia ja ne ovat kaikki yhtä voimakkaita. Ne ovat kauniita ja moniulotteisia viestintuojia, jotka antavat apua ihmiskunnalle. Ainoa asia mikä erottaa ne toisistaan, on niiden palvelutyyppi tai erityisosaamisalue. Mutta ne ovat aina osa meitä, silloinkin kun ne näyttävät olevan erossa ja puhuvan teille. Tiedän, keitä ne ovat, ja olen katsellut niiden työskentelyä. Minäkin olen viestintuoja, mutten enkeli.

Oppaat - eivät sitä, mitä luulette

Haluan puhua oppaista. Kumppanini on kertonut teille, että "te olette omia oppaitanne". Tiedän, että teidän on vaikea kuvitella tätä, ja tiedän myös, että te ette pidä koko ajatuksesta. Teen siitä kuitenkin vielä monimutkaisempaa. Hän on oikeassa, mutta haluan teidän saavan siitä uuden havainnon.

Teillä on jotain, mitä olette nimittäneet "merkabaksi". Löyhästi määriteltynä tämä on henkilökohtainen kvanttienergiakenttänne, mikä on melkein kahdeksan metriä leveä. Se on kenttä, minkä luo DNA-molekyylienne summa [mitkä ovat kietoutuneet yhteen biologiatasolla]. Jokaisella ihmisellä on tämä kenttä. DNA on ainutlaatuinen, joten jokainen merkaba on ainutlaatuinen. Merkaba-kenttänne ei ole sielu. Se ei ole myöskään korkeampi itse. Se on sinä! DNA-kentällänne on täysin eri tarkoitus kuin olla vuorovaikutuksessa vain ruumiillisen kehonne kanssa. Sitä se tekee. Se on vuorovaikutuksessa teidän ja tietoisuutenne kanssa.

Tämä on monimutkaista ja vaikea selittää. Merkaba sisältää paljon teistä, koska se on silta luontaiseen [kehon fiksu osa]. Se kantaa jumaluuttanne, elämänvoimanne suunnitelmaa ja akaasiaanne. Koska akaasinen tiedostonne on DNA:ssa, se on myös osa merkabaa. Siksi voitaisiin sanoa, että lähetätte aina menneisyyttänne merkaba-kenttänne kautta. Rakkaat ystävät, tämä on syy, miksi monet pystyvät lukemaan menneitä elämiänne. Perusta kaikelle mitä olette, on merkabanne pyhissä malleissa.

Sen osat mikä muodostaa akaasisen tiedostonne, on merkabassa ja 3D:ssä. Jotkut niistä hahmotetaan oppaiksenne, mutta ne ovat itse asiassa te itsenne kanssa. Mutta teidän havaintotapanne mukaan se voi ehkä olla entinen sinä ja näin sillä on toiset kasvot. Ymmärrättekö tämän? On muutakin.

Tämän monimutkaisuuden lisäämiseksi on hyväntahtoinen järjestelmä, mikä on kaunis, ja olemme maininneet sen aiemmin. Akaasinen perhe minkä kanssa tulette, mitä kutsutte fyysiseksi äidiksenne ja isäksenne, sisareksenne ja veljeksenne, tai se mitä kutsuisitte löyhästi perheeksenne tai rakkaiksenne täällä, on osa akaasiaanne jollain tavalla. Kvanttisesti niihin liittyy todellisuus, mitä en osaa selittää teille, koska ette tiedä, miten tämä kvanttikeitto toimii. Käytän sanoja "sielunne kanssa kietoutunut tila" ettekä kuitenkaan ymmärrä sitä.

Se on monimutkaista, mutta tässä on tulos. Silloin kun menetätte jonkun rakkaan perheessänne, osa hänen energiaansa (tai hänen Jumalaosansa) menee merkabaanne ja on kanssanne elämässä. Sitten kun te kuolette, teette saman lapsillenne, veljillenne, sisarillenne, puolisollenne, aviomiehellenne tai vaimollenne. Minäpä kerron siis, mitä se merkitsee. He eivät ole koskaan poissa! Kuuletteko, mitä sanon? He eivät ole koskaan poissa. Tässä on hyväntahtoinen järjestelmä, mitä ette osanneet odottaa.

Se on todellinen, rakkaat ystävät. Alamme antaa teille nyt monimutkaisuutta, mistä teidän ansaitsee tietää. Monet teistä eivät ymmärrä sitä, mutta voitte silti saada käsityksen. Tämän jokainen osa on osa hyväntahtoista suunnitelmaa, mikä pitää teidät rauhanomaisina ja rakastettuina Jumalan silmissä.

Totuus järjestelmästä

Jokaisella osalla siinä luovassa järjestelmässä, minkä aion paljastaa teille tästä eteenpäin, on yksi piirre - hyväntahtoinen suunnitelma. Ihmisen ja hengen väliset järjestelmät on suunniteltu auttamaan ihmiskuntaa. Ne eivät ole työntämässä teitä ympäriinsä tai tuomitsemassa teitä. Ne ovat täällä opettamassa ja auttamassa, jos sallitte sen. Enkelit ilmestyvät vain auttamaan. Oletteko koskaan ajatellut sitä? Ei ole suunniteltu enkeliä, joka ilmestyy tuomitsemaan teidät. Joka kerta kun enkeli ilmestyy elämäänne, se on täällä rakastavana oppaana. Se tuntee sielunne; se tuntee, kuka olette; se tuntee korkeamman itsenne.

Kuuntele, rakas ystävä, ihmisistä ei tule enkeleitä eikä enkeleistä tule ihmisiä. Olen pahoillani, jos joku on kertonut teille niin, sillä se on vaikea oppia pois. Enkelit ovat erikoistuneita ja niin olette tekin. Ihmiset saavat henkisesti aikaan ihmisiä ja tätä "työtä" sielunne tekee ollessaan tässä galaksissa. Enkelit ovat aina enkeleitä ja minun kaltaiseni auttajat ovat aina minun kaltaisiani auttajia. Jos haluatte lokeroida tämän "erityispalveluksi", antakaa mennä. Niin ei aivan ole, koska pieni pala minua on myös teissä. Näin se vain on.

Ihmiset haluavat kykyihin ja palkitsemiseen liittyvän etenemisasteikon. Silloin kun tulette hyväksi jossain tai opitte jonkin hyvin, 3D:ssä siirrytte seuraavalle tasolle. Niin ei ole sielujärjestelmässä, rakkaat ystävät. Ihmissielut eivät tule eläinsieluista. Ihmissielut pysyvät omassa järjestelmässään ja eläinsielut tekevät saman. Ne ovat avulias ja hyväntahtoinen ryhmä ja jotkut niistä ovat täällä rakastamassa teitä. Tämä on hyväntahtoinen järjestelmä! Oletteko huomanneet?

Tapahtuu jotain, mikä teidän pitäisi oivaltaa. Universumin järjestelmä on mieltynyt rakkauteen. Jos olette ateisti tai agnostikko, voitte sivuuttaa sen, jos haluatte, ja voitte lähteä huoneesta, sulkea oven ja sydämenne. Mutta rakastamme teitä joka tapauksessa, lähdemme kanssanne ulos ovesta joka tapauksessa ja olemme kanssanne hiljaa ja jos koskaan päätätte katsoa, olemme paikalla. Emme jätä teitä vain sen vuoksi, että te ette usko meihin.

Se on lupaus ja jos ei siltä tunnu, niin tämä johtuu siitä, että teillä on vapaa valinta mennä a:sta b:hen - ja joskus menette z:n kautta. Niin vain on ja sitä kutsutaan "evoluutio-oppimiseksi" ja se on hyväntahtoista. Se on viestimme. Voisiko se olla enää selkeämpi? Asiat eivät ole aina, miltä näyttävät, ja poistamme salaperäisyyden näistä järjestelmistä, joista olette kuulleet, jotta ymmärrätte oikean totuuden.

On rakennettu yksinkertaisia, kauniita ja hyväntahtoisia järjestelmiä teitä varten, rakas ihminen, koska te olette minun laillani toisesta paikasta. Silloin kun ette ole täällä noina lyhyinä hetkinä, kun olette kanssamme, meillä on juhlat, joita ette uskoisi! Kaikkialla ympärillämme on valoa ja laulamme nimeänne valossa.

Sitä on vaikea kuvitella, eikö vain? Juhlimme teitä kotona ja se on piilossa teiltä. Teemme sen joka kerta! Ette tiedä sitä, ennen kuin vedätte henkeä viimeisen kerran. Sitten muistatte ja sitten tulee vapautuminen. Uskokaa minua, niin se on. Se on Jumalan rakkautta. Se on järjestelmä, mikä kunnioittaa sitä, kuka olette.

Ja niin se on.

Kryon

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >