HomeViestejäTom Kenyon14.10.2014 - Kaaossolmujen yltyminen ja 3D-todellisuuden purkaminen

14.10.2014 - Kaaossolmujen yltyminen ja 3D-todellisuuden purkaminen

KAAOSSOLMUJEN YLTYMINEN JA 3D-TODELLISUUDEN PURKAMINEN

Hathoreita kanavoinut Tom Kenyon (tomkenyon.com)
14.10.2014
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine

Ajan kiihtymisen ja niiden kosmisten voimien vuoksi, jotka ylittävät paljon kontrollinne, olette keskellä yhteen liittyvien kaaossolmujen huipentumaa.

Olemme aiemmissa viesteissä viitanneet kaoottisten tapahtumien vuorovaikutukseen "kaaossolmuna" - yksikössä - mutta tässä tapauksessa viittaamme monimutkaisempaan ilmiöön, mitä kutsumme "kaaossolmuiksi" - monikossa.

Kaaostapahtumien yltyminen vaikuttaa teihin ainutlaatuisilla tavoilla värähtelytasostanne riippuen. Ne jotka ovat herkkiä tämän planeetan ekosysteemille, voivat tuntea äärimmäistä pakkoa, kun näette ekosysteemin pilaantuvan ja menetettävän monia elämänmuotoja.

Toinen kaaossolmu - ekosysteeminne kaaossolmun lisäksi - on henkilöiden välisen kommunikoinnin stressi. Tämä on erittäin monimutkainen tilanne ja se johtuu osittain planeettanne magneettikenttien muutoksista, mikä tekee lyhytaikaisen muistamisen ja tietojen järjestämisen vaikeaksi energiamuutosten aikana - ja nämä energiamuutokset kiihtyvät. Epärationaalinen käyttäytyminen, epätoivo ja äärimmäisen toivottomuuden tunteet ovat kasvussa. Kun ekosysteemin ja keskinäisen kommunikoinnin heikentyminen lisääntyy, odotamme vielä lisää kulttuurillista ja yhteiskunnallista epävakautta.

Monissa kasvaa tunne, että jokin on kamalan väärin, ja sen rinnalla on tunne, ettei ole mitään ratkaisua. Tässä tapauksessa olemme samaa mieltä sen kanssa, mitä Albert Einstein kerran sanoi: "Ratkaisua ongelmaan ei voi löytää ongelman tasolta."

Meidän perspektiivistämme katsottuna, kaaossolmujen yltyminen aiheuttaa voimakkaiden kaaosenergioiden aaltoja, joita vastaan monien on vaikea taistella. Lisäksi automaattiset ja refleksinomaiset tapanne käsitellä muutosta ovat aina vain tehottomampia.

On ns. tienhaara, mihin olette tulleet sekä yksilöinä että kollektiivina. Toinen polku vie teidät eräänlaiseen hulluuteen ja kyvyttömyyteen toimia käytännöllisesti. Niillä jotka valitsevat tämän haaran, todellisuuspako lisääntyy. Itsetuhoisuus lisääntyy myös tällä jaksolla sekä yksilötasolla että kollektiivisesti.

Monet teistä joilla on tilaisuus siirtyä kolmannen ulottuvuuden todellisuudesta muihin ulottuvuuksiin, käyttävät sen.

Kaunistelematta asiaa - yhtä fraasianne käyttääksemme - sanoisimme, että olette astumassa planeettatransformaation yhteen vaikeampaan vaiheeseen.

Tässä tienhaarassa toinen polku johtaa itsetuhoon, hulluuteen, epätoivoon ja toivottomuuteen, kun taas toinen johtaa syvempään yhteyteen moniulotteisen tai henkisen luotonne kanssa. Haluamme tutkia tätä tienhaaraa.

Kyse ei ole joko/tai-asiasta. Monet teistä joilla on ylimaallinen ja moniulotteinen tai henkinen tunne itsestänne, voitte löytää itsenne aika ajoin polulta hulluuteen ja itsetuhoon itsetuntemuksestanne huolimatta.

Tämä johtuu siitä, että 3D-todellisuutenne aaltoilee. Ja muutostahti kiihtyy kolmannessa ulottuvuudessa nopeammin, mitä biologinne organisminne ehkä pystyy käsittelemään. Äärimmäinen stressi biologiallenne on käsiteltävä jotenkin, jos haluatte välttää polun hulluuteen ja itsetuhoon.

Yksinkertaisesti ilmaistuna vaatimuksena menestyksekkääseen pääsemiseen tämän kaaossolmujen yltymisen läpi on syvä ja aito kontakti moniulotteiseen tai henkiseen luontoonne ja se uusiutuminen, mitä syntyy tällaisesta kontaktista.

Jaamme siksi äänimeditaation tähän tarkoitukseen. Siihen ei liity mitään monimutkaista geometriaa. Tätä äänimeditaatiota käytettäessä ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin tuoda tietoisuutenne koko fyysiseen kehoon.

Äänikuviot ovat suora lähetys valomaailmoista biologianne kielelle. Se on vastapaino sille kaaokselle ja hämmennykselle, mikä aiheuttaa stressiä biologiallenne. Se on lyhyt, koska monia teistä stressaa aika. Teillä on liikaa tehtävää liian lyhyessä ajassa, koska yritätte pitää vanhaa maailmaa kasassa, kun aika kiihtyy. Voimme sanoa teille omasta perspektiivistämme vain, että vanhan maailman pitäminen kasassa on mahdoton tehtävä. Irtipäästäminen vanhasta maailmasta ja kiinnittymisestänne siihen, miten luulette itsenne tarvitsevan olla, on osa siitä, mitä vaaditaan korkeamman polun valitsemiseen.

Ehdotamme, että kuuntelette tätä äänimeditaatiota niin usein, kun haluatte, ja kun kuuntelette noita äänikuvioita, keskitätte tietoisuuden olemuksenne fyysiseen todellisuuteen (fyysinen keho).

Tämän äänimeditaation menestyksekkääseen käyttämiseen vaaditaan vain, että se kuunnellaan tietoisuus keskitettynä fyysiseen kehoon, ja näin kehonne solurakenne rentoutuu ja vapauttaa stressiä ja harhaisia havaintotiloja, mikä antaa teille suuremman mahdollisuuden siirtyä korkeammalle polulle.

Kutsumme tätä äänimeditaatiota nimellä "elevatron", koska sen juurisana merkitsee kohoamista ja se viittaa myös biologisen todellisuutenne sähköisyyteen. Tämä äänimeditaatio on suora energialähetys valomaailmoista kehonne biosähköiselle, biokemialliselle ja kvanttitodellisuudelle ja sen tarkoituksena on tietoisuutenne värähtelytaajuuden nostaminen.

Loppuanalyysinä, henkilökohtainen kokemuksenne yhteen liittyvien kaaossolmujen yltymisestä riippuu yksinomaan värähtelytasosta, minkä olette saavuttaneet. Vastuu tästä siirtymästä on yksinomaan ja täysin teidän, yksilöllistyneen olennon joka on ruumiillistunut aikaan ja paikkaan.

Toivotamme teille hyvää matkaa korkealla tiellä.

Hathorit

Äänimeditaatio Elevatron tomkenyon.com/listening (linkki vie kuuntelusopimussivulle, minkä hyväksymällä pääsee audiotiedostojen valintasivulle)

-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >