HomeViestejäTom Kenyon26.11.2013 - Fukushima

26.11.2013 - Fukushima

FUKUSHIMA
 
Hathoreita kanavoinut Tom Kenyon (tomkenyon.com)
26.11.2013
Energiaa välittäen suomentanut Pirjo Laine
 
Jaamme viestimme kahteen osaan. Ensimmäinen niistä käsittelee ajankohtaisen kaaossolmunne kiihtymistä ja toinen Fukushiman ydinvoimalaa Japanissa.
 
Ajankohtaisen kaaossolmun kiihtyminen
 
Suhteessa aiempiin kaaossolmuihin tämä on hyvin räjähdysherkkä. Meidän perspektiivistämme katsottuna tämän ensisijainen syy liittyy muutoksiin aurinkonne magneettikentässä. Tämän kaaossolmun kiihtyminen on sidottu suoraan siihen magneettikenttämuutokseen, mihin aurinkonne on tulossa.
 
Auringon magneettikenttämuutoksen tässä vaiheessa on poikkeavuuksia ja tiedemiehenne ovat ymmällään tämän oudon käyttäytymisen syistä. Kun aurinko siirtyy magneettisuuden dynaamisempaan kääntymisvaiheeseen - mukaan luettuna jakso heti auringon magneettinapavaihdoksen jälkeen - odotamme ajankohtaisen kaaossolmunne lisäkiihtymistä. Jokaiseen tekniseen laiteeseen tai biologiseen järjestelmään mikä käyttää sähkömagneettikenttää, aiheutuu poikkeamia tämän auringon magneettinapakäännösvaiheen aikana.
 
Älkää siis yllättykö, jos tietokoneet ja telekommunikointilaitteet käyttäytyvät arvaamattomasti. Biologisena organismina teitä stressaa jatkuvasti tämä kaaossolmu ja herkkyydestänne riippuen teillä voi olla nukkumishäiriöitä, tunneailahtelevuutta, tiedollista ristiriitaa, muistikatkoksia ja kyvyttömyyttä järjestelmälliseen ajatteluun - tavoilla joihin olette tottuneet.
 
Vaikka mainitsimme nämä poikkeavuuden aiemmassa viestissämme, luulemme teidän näkevän tämän ilmiön lisääntyvän, kun aurinko siirtyy dynaamisempaan vaiheeseen magneettikenttämuutoksessaan - mukaan luettuna jakso magneettinapakäännöksen tapahduttua.
 
Ehdotamme, että luette edellisestä viestistämme "Tiedolliset ja tunnehaasteet kaaossolmujen aikana" yksinkertaisen menetelmän, mikä voi auttaa teitä kulkiessanne tämän ajankohtaisen kaaossolmun kiihtymisvaiheen läpi.
 
Fukushima
 
Fukushiman ydinvoimala Japanissa on purkamisensa kriittisessä vaiheessa. Tähän liittyy hyvin radioaktiivisten sauvojen poistaminen sen yhdestä vahingoittuneesta reaktorista. On erittäin valitettavaa, että tämä tapahtuu ajankohtaisen kaaossolmunne kiihtymisvaiheen aikana, mutta sellainen on kaksinaisuuden luonne.
 
Fukushima on merkittävä ekologinen uhka koko Tyynellemerelle ja jos radioaktiivisuutta ei pidetä kurissa, se uhkaa lopulta koko planeetan ekosysteemiä.
 
Tämä on erittäin monimutkainen tilanne.
 
Kolmen reaktorin ydin suli maanjäristyksessä 2011. Tällä hetkellä ei ole teknologiaa tämäntasoisen radioaktiivisuuden käsittelemiseen. Vuodon lisäksi radioaktiivisen veden varastosta, kolme sulanutta ydintä saastuttaa maanalaisia virtauksia, joita kulkee Fukushiman alla Tyyneenmereen.
 
Meidän perspektiivistämme katsottuna tällä on vakavat seuraamukset.
 
Ehdotamme käyttämään erityistä äänimeditaatiota tukemaan tämän alueen luonnonhenkiä ja ihmisiä, jotka osallistuvat tämän laitoksen vaaralliseen ja kriittiseen purkamiseen, ja inspiroimaan uusiin teknologoihin kriisin käsittelyssä. Tämä äänimeditaatio on niille, jotka ovat sitoutuneet planeettapalvelukseen pitkällä tähtäyksellä.
 
Fukushiman tilanne jatkuu eri muodoissa ainakin seuraavat kaksi tai kolme vuosikymmentä, ellei tähän mennessä tuntemattomia teknologioita synny käsittelemään sulaneita ytimiä ja maanalaisten virtausten saastumista.
 
Jos tunnette olevanne harmoniassa tämä tarkoituksen kanssa ja resonoitte niihin ääniin, joista tämä meditaatio muodostuu, kutsumme teitä liittymään tähän planeettatyöhön.
 
Osallistuaksenne täysillä tähän äänimeditaatioon ja vaikuttaaksenne positiivisesti tilanteeseen, teillä on oltava selkeyttä, värähtelyrohkeutta ja sinnikkyyttä. Tämä on kutsu suureen henkiseen mestaruuteen vaikeissa olosuhteissa.
 
Puhutaanpa kolmesta vaaditusta ominaisuudesta.
 
Selkeys
 
Tässä vaadittu selkeys on sen tunnistamista, että teillä on luojaolentoina kapasiteettia ja tällä planeetalla elävinä ihmisinä - erityisesti kollektiivina - oikeus muuttaa lopputuloksia. Tämä tehdään selkeällä tarkoituksella ja selkeällä tunteella. Yhdistynyt ajatus ja tarkoitus yhdistettynä yhtenäiseen tunteeseen saa aikaan positiivisimman vaikutuksen.
 
Värähtelyrohkeus
 
Metaforisesti sanottuna uitte maailmanlaajuisen energiatsunamin jätekentässä.
 
Todistatte tuntemanne sivilisaation romahtamista ja uuden syntymistä. Mutta yksi seuraus näin radikaalista muutoksesta hyvin lyhyessä ajassa on pelon nouseminen.
 
Voidaksenne osallistua tähän maailmanlaajuiseen meditaatioon, tällaiseen planeettapalveluun, teidän on väliaikaisesti noustava pelkoreaktioidenne yläpuolelle. Teidän on astuttava hyvin yhtenäiseen tunnevärähtelytilaan ollaksenne tehokas tässä.
 
Sinnikkyys
 
Koska Fukushiman tilanne jatkuu monissa muodoissa useita vuosia, tämä ei ole henkisen mestaruuden lyhytaikaista käyttämistä. Se vaatii teitä käymään tuossa tilanteessa meditoinnin aikana monta, monta kertaa. Syventyminen käsillä olevaan tehtävään - eli Fukushiman tilanteen transformoiminen hyvin yhtenäisen tunnetilan ja selkeän tarkoituksen avulla - vaatii huomiotanne monta kertaa. Tosin sanoen, saatuanne meditointitunteen palaatte siihen aina, kun tunnette kutsun tehdä sen ja kunnes Fukushiman tilanne on täysin ratkaistu.
 
Meditointi
 
Äänet joista tämä meditaatio koostuu, välittää parantavia energioita luonnonhengille Fukushimaanympäröivällä alueella. Se välittää myös tukea ihmisille, jotka ovat mukana laitoksen purkutöissä.
 
Kun kuuntelette tätä äänimeditaatiota, ihannetilanteessa siirrytte värähtelytilaan, mitä voidaan kuvata hurmioksi, persoonattomaksi rakkaudeksi tai kiitollisuudeksi. Pysyen yhdessä tai kaikissa näissä tiloissa yhtenäisesti koko meditoinnin ajan, kuvittelette positiivisia lopputuloksia tavoilla, jotka esittäytyvät teille.
 
Jos ette tiedä, miten siirtyä hurmioon, ja haluatte kokeilla tätä yhtenäistä olotilaa, kehotamme teitä lukemaan aiemman viestimme "Hurmio ja sydän" 18.4.2005, mikä esittelee yksikertaisen menetelmän tämän tietoisuustilan aikaansaamiseen.
 
Ei ole tärkeää, mitä yhtenäistä tietoisuustilaa käytätte, eli hurmiota, persoonatonta rakkautta vai kiitollisuutta. Mutta on välttämätöntä, että saavutatte erittäin yhtenäisen tilan, mikä nousee pelon yläpuolelle, ollaksenne tehokas tämän meditoinnin aikana.
 
Tietämättä, miten se saavutetaan, ylläpidätte selkeää aikomusta, että Fukushiman tilanne ratkeaa tämän planeetan koko elämän eduksi.
 
Kollektiivisesti tämä aikomus laittaa liikkeelle kvanttikenttävaikutuksen. Tämän energian tarkoitus on inspiroida uusiin teknologioihin ja uusiin tapoihin käsitellä tilannetta.
 
Meditointi kestää 3 minuuttia 28 sekuntia.
 
Henkilökohtainen suojautuminen
 
Jos asutte Tyynenmeren syvänteessä tai sen lähellä, ehdotamme, että luette aiemman viestin "Valolääke - suojaa ja parantaa säteilymyrkytyksestä, hermomyrkyistä, bakteereista ja viruksista" 16.3.2011. Tämä on mielen, kehon ja hengen prosessi, mikä käyttää korkeamman ulottuvuuden aspektejanne suojelemaan biologista ilmaisua eli fyysistä kehoa.
 
Lopuksi
 
Tämä viesti on kutsu erityislaatuiseen ja hyvin vaativaan planeettatyöhön ja -palvelukseen. Tiedätte, kutsutaanko teitä osallistumaan tähän, sillä tunnette vastauksen sydän-mielessänne ja olemuksenne elävöityvän.
 
Olemme sanoneet aiemmin ja sanomme taas: "Vihittävän matka on taito käyttää tietoisuutta elämään". Näin saavutatte suuremman mestaruuden.
 
Kiitämme syvästi teitä, jotka tunnette kutsun liittyä tähän planeettapalvelukseen.
 
Hathorit
 
Fukushima-äänimeditaatio https://tomkenyon.app.box.com/s/o2may524llqee0zav86s
 
-----------

Viestiä saa vapaasti välittää edelleen.

Kanavoinneista ja muista kirjoituksista voit saada uutta näkökulmaa, lohtua ja vahvistusta elämäsi tilanteissa. SINÄ olet kuitenkin oman elämäsi ja oman totuutesi paras asiantuntija. Vie kaikki informaatio omien "suodatintesi" läpi ja luota AINA ensisijaisesti omaan sydämeesi ja sisäiseen ohjaukseesi, kun teet valintoja - suuria tai pieniä. Näin pidät oman voimasi ja löydät oman totuutesi.

< PrevNext >